$icon = $this->mediaurl($this->icon['mediaID']); $thumb = $this->mediaurl($this->icon['mediaID'],350,350); ?>

လတ္တေလာ ျဖစ္ပြားေနသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ကိစၥ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ေျပာၾကားခ်က္

  • News Code : 403869
  • Source : ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး ဝဘ္ဆိုဒ္

 အဟ္ေလ့ဘိုက္ (အ.စ) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ  (မတ္လ ၂၈ ရက္၊ ေနျပည္ေတာ္) 

မိတၳီလာအေရးကိစၥ အပါအဝင္ လတ္တေလာ ဆူပူမႈမ်ား ကူးစက္ၿပန္႕ပြားရန္ ႀကိဳးပမ္းလာတဲ့ အေၿခအေနမ်ားနဲ႕စပ္လ်ဥ္းၿပီး ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႕ ၿပည္သူလူထု တရပ္လံုးကိုလိုအပ္တဲ့ ကိစၥရပ္မ်ားအား ရွင္းလင္းေၿပာၾကားသြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ သာမန္ပုဂၢလိက အၿငင္းပြားမႈ၊ သာမန္မႈခင္းတခုကို အေၾကာင္းၿပဳၿပီး မိတၳီလာမွာ ၿဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ပဋိပကၡမ်ား တည္ၿငိမ္စ ၿပဳလာသည့္ အေၿခအေနမွာ ၿပည္သူလူထုႀကီးရဲ႕ ရိုးသားမႈကို အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အပါအဝင္ ၿမန္မာနုိင္ငံေဒသ အနွံ႕အၿပားတြင္ ဆူပူမႈမ်ား ကူးစက္ပ်ံ႕နွံ႕ရန္ လံႈ႕ေဆာ္ လုပ္ေဆာင္လာမႈမ်ားကို စိတ္မခ်မ္းေၿမ႕ ဖြယ္ ေတြ႕ၿမင္ေနရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီကိစၥမ်ားနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ကြ်န္ေတာ္ရဲ႕ သေဘာထားနဲ႕ အစိုးရရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းေၿပာၾကား သြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

 

ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႕ အင္အားသံုးၿပီး ၿပႆနာေတြကိုေၿဖရွင္းတာကို မနွစ္ၿမိဳ႕ပါ။ ဒါေပမဲ့ ၿပည္သူလူထုရဲ႕ အသက္အုိးအိမ္စည္းစိမ္ လံုၿခံဳမႈကို ထိပါးတဲ့လုပ္ရပ္ မွန္သမွွ်ကိုေတာ့ လံုးဝ လက္သင့္ခံမွာ မဟုတ္ဘဲ လိုအပ္လွ်င္ ၿမိဳ႕ၿပအင္အားသံုးၿပီး ထိထိေရာက္ေရာက္ တားဆီးနွိမ္နင္းသြားရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရးတြင္ အဓိက တာဝန္ရွိေနတဲ့ ၿမန္မာနုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕အေနနဲ႕ ဥပေဒနဲ႕အညီ ရဲဝံံ့ၿပတ္သား စြာ ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႕ ေၿပာၾကားလုိပါတယ္။

 

ဒီမိုကေရစီရဲ႕ ေရေသာက္ၿမစ္လို႕ဆိုရမယ့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီရဲ႕ လြတ္လပ္ခြင့္ဆိုတာ သူတပါးကို ထိခိုက္မႈမရွိပဲ လြပ္လပ္ၿခင္းရဲ႕ အရသာကို အားလံုးခံစားနုိင္ဖို႕ ၿဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕နုိင္ငံရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒမွာလည္း မိမိယံုၾကည္ရာကို လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ပိုင္ခြင့္အား နုိင္ငံသားအခြင့္အေရး အေနနဲ႕ အာမခံခ်က္ အၿပည့္အဝ ေပးထားပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ မြန္ၿမတ္တဲ့ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈကို ခုတံုးလုုပ္ၿပီး အလြဲသံုးတဲ့ အယူသီး အစြန္းေရာက္လုပ္ရပ္ေတြ၊ မတူညီတဲ့ ဘာသာတရားေတြအၾကား အမုန္းတရားတိုးပြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္မႈေတြ၊ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားနဲ႕ယွဥ္တဲ့ နုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးအၿမတ္ထုတ္ လုပ္ေဆာင္လာမႈေတြကို ပေပ်ာက္သြားေအာင္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ အစိုးရအေနနဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒ၊ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားနဲ႕အညီ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမွာ ၿဖစ္တယ္ဆုိတာ သတိေပးေၿပာၾကား လိုပါတယ္။

 

ဒီလိုပဋိပကၡေတြ၊ အခက္အခဲအက်ပ္အတည္းေတြဟာ ဒီမုိကေရစီအသြင္ ကူးေၿပာင္းေရးကာလမွာ မၿဖစ္မေနႀကံဳေတြ႕ရမယ့္ စိန္ေခၚမႈေတြ၊ ၿပႆနာေတြထဲက တစ္ခုလုိ႕ ရႈၿမင္ရမွာ ၿဖစ္ၿပီး အားလံုးအတူ ပူးေပါင္းေက်ာ္လႊား ေၿဖရွင္းသြားရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုေၿဖရွင္းတဲ့ အခါမွာလည္း နုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးမွာ နွစ္ေပါင္းေၿခာက္ဆယ္လံုးလံုး ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ နုိင္ငံကို ေနာက္က်က်န္ေစခဲ့တဲ့ မတူတဲ့အင္အားစုေတြအၾကား ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္ၿပီး အခ်င္းခ်င္း ဖယ္ထုတ္ဖို႕ ႀကိဳးစားခဲ့တဲ့ အနုိင္-အရံႈးသတ္မွတ္တဲ့ အေလ့အက်င့္ကို အတိတ္မွာ ခ်န္ထားခဲ့ၿပီး မတူညီတဲ့ အားေတြကို စုစည္းၿပီး အခ်င္းခ်င္း ညွိနႈိင္းပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ၿခင္းနဲ႕ အားလံုးအတြက္ အေကာင္းဆံုး အေၿဖကိုရွာတဲ့ ဒီမုိကေရစီအေလ့အက်င့္ကို က်င့္သံုးၿခင္း ကသာ ေပၚေပါက္လာတဲ့ အက်ပ္အတည္းေတြ ကို ေၿဖရွင္းနုိင္ၿပီး ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေၿပာင္းၿခင္း ၿဖစ္စဥ္ကို ပံ့ပိုးေပးနုိင္လိမ့္မယ္လို႕ ယံုၾကည္ထား ပါတယ္။

 

ယခုမိတၳီလာမွာ ၿဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ၿဖစ္စဥ္ကို ေၿဖရွင္းတဲ့ေနရာမွာ ယခင္ကနဲ႕မတူဘဲ အသိုက္အဝန္းေတြၾကားမွာ နားလည္မႈေတြနဲ႕ ယံုၾကည္မႈေတြ ၿပန္လည္တည္ေဆာက္နုိ္င္ဖို႕ အတြက္ အရပ္ဘက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ၊ ဘာသာေပါင္းစံုက ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ နုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ ပူးေပါင္းကူညိီမႈ၊ မီဒီယာမ်ားရဲ႕ ပိုမုိတာဝန္သိသိ၊ တာဝန္ရွိရွိ သတင္းေဖာ္ၿပမႈ၊ ၿပည္သူေတြရဲ႕ အသက္အိုးအိမ္ စည္းစိမ္လံုၿခံဳမႈနဲ႕ ၿပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား အပါအဝင္ လံုၿခံဳေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႕ တပ္မေတာ္တို႕ရဲ႕ မွန္ကန္တဲ့ အခန္းက႑က ပါဝင္မႈေတြကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ေဒသေတြမွာ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ေနထိုင္ေနၾကတဲ့ ၿပည္သူလူထုေတြ အထိတ္တလန္႕ ၿဖစ္ေအာင္၊ အၾကမ္းဖက္မႈေတြၿဖစ္ေအာင္၊ ေကာလာဟလေတြနဲ႕ ေသြးထိုးလံႈ႕ေဆာ္ ေနတာေတြ ရွိေပမယ့္ ဒါေတြကတဆင့္ အၾကမ္းဖက္မႈေတြအၿဖစ္ ေရာက္ရွိ မသြားရေအာင္ ေဒသဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္ေတြ၊ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ရပ္မိရပ္ဖေတြနဲ႕ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ ပူးေပါင္းေကာ္မတီေတြ၊ ဘာသာေရး အဓိကရုဏ္း ကာကြယ္တားဆီးေရးအဖြဲ႕ေတြ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ကာကြယ္ေပးေန ၾကတာေတြကိုလည္း အၿပဳ သေဘာေဆာင္ေသာ ၿဖစ္ရပ္မ်ားအၿဖစ္ ေတြ႕ၿမင္ေနရပါတယ္။

 

ဒါ့အၿပင္ ေသြးထုိးမႈေတြ လံႈ႕ေဆာ္မႈေတြေၾကာင့္ အၿခားၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားကို ပဋိပကၡမ်ား ကူးစက္မယ့္ အႏၱရာယ္ကိုလည္း အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ရပ္မိရပ္ဖေတြနဲ႕ သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ လံုၿခံဳေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြအားလံုး ဝိုင္းဝန္းကာကြယ္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကတာကို လည္း ေတြ႕ရတဲ့ အတြက္ ေက်းဇူးတင္ ဝမ္းေၿမာက္မိ ပါတယ္။ မတူညီတဲ့ တုိင္းရင္းသားေတြ၊ လူမ်ိဳးစုေတြနဲ႕ မတူညီတဲ့ ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္မႈေတြ အၾကား အခ်င္းခ်င္း အၿပန္အလွန္ေလးစားမႈ၊ နားလည္မႈရွိတဲ့၊ ယဥ္ေက်းတဲ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွာ ေနထိုင္တဲ့ နုိင္ငံတစ္နုိင္ငံအၿဖစ္ ကမၻာေပၚမွာ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ရပ္တည္ နုိင္ဖို႕အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကတယ္ဆုိတာကိုလည္း သက္ေသထူရာ ေရာက္ပါတယ္။

 

ကြ်န္ေတာ္တို႕အစိုးရအေနနဲ႕ အင္အားသံုးေၿဖရွင္း ကိုင္တြယ္မႈေတြကို တတ္နုိ္င္သမွ် ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ မိမိတို႕ နုိင္ငံသားမ်ားရဲ႕ အရွိန္ယူစ ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္မ်ား စမ္းသပ္က်င့္သံုးမႈကို အဟန္႕အတားၿဖစ္ၿပီး အခ်ိန္မတုိင္မီ ပ်က္စီးသြားနိုင္မယ့္ အႏၱရာယ္ကို ေရွာင္ရွားလိုတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ ယခုကာလတုိ အတြင္း ေၿမစမ္းခရမ္းပ်ိဳးေနတဲ့ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရးမ်ားနဲ႕ ဒီမုိကေရစီ ရွင္သန္ေရးမ်ားကို မဆံုးရႈံးေစလိုတဲ့အတြက္ပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ၿပည္သူ၊ ကြ်န္ေတာ္တို႕ နုိ္င္ငံသားတဦးခ်င္းစီရဲ႕ အသက္ အုိးအိမ္စည္းစိမ္ကို ထိပါးလာရင္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္ကို အေၿခခံဥပေဒက အပ္နွင္းထားတဲ့ နုိင္ငံေတာ္သမၼတရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ၊ လံုၿခံဳေရး အဖြဲ႕အစည