$icon = $this->mediaurl($this->icon['mediaID']); $thumb = $this->mediaurl($this->icon['mediaID'],350,350); ?>

အထင္ အျမင္ လြဲမွားခံေနရသည့္ ၇၈၆ (ခြန္နစ္ရာ ႐ွစ္ဆယ့္ေျခာက္) အဓိပၸါယ္​ ​ စာအုပ္ထြက္

  • News Code : 411298
  • Source : myanmarmuslim
Brief

အဟ္ေလ့ဘိုက္ (အ.စ)သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

လတ္တေလာ ျမန္မာနိင္ငံတြင္း အစၥလာမ္ဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္႐ွားမႈမ်ားzတြင္ အသံုးမ်ားသည့္ ခြန္႐ွစ္ေျခာက္ ပာူသည္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားက ၂၁ ရာစုတြင္ ကမၻာႏွင့္ ျမန္မာကိုလြမ္းမိုး ေစရန္ပာူေသာ လြဲမွားသည့္ အတုအေယာင္ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိမႈမ်ားကို လူမ်ိဳးေရး အစြန္းေရာက္ သကာၤန္းၿခံဳ အခ်ိဳ႕က ေပာာေျပာမႈမ်ားတြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ ၾကၿပီးေနာက္ အဆိုပါျဖစ္ရပ္ အပၚအဓိပၸါယ္မွန္ သိ႐ွိေစေရး အတြက္ “၇၈၆ (ခုနစ္ရာ ႐ွစ္ဆယ့္ေျခာက္) ပာူသည္” ပာူေသာစာအုပ္ကို ဆရာ အုမရ္ျမင့္နိင္က ေရးသားထုတ္ေ၀လိုက္သည္။

ေကာလပာလေတြ မပာုတ္မမွန္ေျပာဆို ၀ါဒျဖန္႔ေနတဲ့ အေပၚမွာမသိနားမလည္တဲ့ သူေတြကလည္း ပာုတ္တယ္လုိ႔ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ၿပီး မြတ္စလင္မ္ေတြရဲ႕ အေပၚမွာ အထင္အျမင္လြဲမွားမႈ မ႐ွိေအာင္ အမ်ားသူဌာ နားလည္သေဘာေပါက္နိင္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ့ အေနနဲ႔ရည္႐ြယ္ၿပီး ဒီစာအုပ္ျပန္ထုတ္တာပါ ပာု ဆရာ အုမရ္ျမင့္နိင္က ထုတ္ေ၀ရျခင္းရည္႐ြယ္ခ်က္ကို ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ မီဒီယာသို႔ေျပာသည္။

ျမန္မာနိင္ငံတြင္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ ဓမၼဆရာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ် ခုနစ္ရာ႐ွစ္ဆယ့္ေျခာက္ပာူသည္ ၂၁ ရာစုတြင္အစၥလာမ္ဘာသာ လြမ္းမုိးေစရန္ပာူေသာ သင္ၾကားခ်က္ တစံုတရာမ႐ွိခဲ့႐ံုမွ်မက ခုႏွစ္္ရာ႐ွစ္ဆယ့္ေျခာက္ ပာူသည္ ၂၁ ရာစုတြင္ အစၥလာမ္လြမ္းမိုးရမည္ပြာူေသာ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေနမႈမ်ားသည္ အေတြးေခါင္မႈတစ္ရပ္သာျဖစ္သည္ပာုလည္း ဆရာအုမရ္ျမင့္နိင္ကေျပာၾကားလိုက္သည္။

” ႏွစ္ေပါင္း သံုးေလး ဆယ္အတြင္း ေက်ာင္းေတြမွာ စာျပဖူးတယ္။တရားေပာာဖူးတယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႔ လိုပဲ တတ္ကၽြမ္း နားလည္တဲ့ သူေတြ ေပာာတာေျပာတာ ႐ွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီပာာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ် ဒီ ၂၁ ရာစုမွာ လြမ္းမိုးရမယ္ဆိုတဲ့ ေပာာေျပာခဲ့တာ ၊ ေရးသားခဲ့တာမ်ိဳး ၊သင္ၾကားတာမ်ိဳး တစ္ေနရာမွာမွ မ႐ွိခဲ့ပါဘူး။ ႐ွိတယ္ဆိုတဲ့ အေထာက္ အထားလည္း မ႐ွိေသးပါဘူး။ယေန႔ အထိလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း မၾကားဖူးဘူး။တဘက္ကေန အေတြးေခါင္ၿပီး ကိုယ့္ပာာကိုယ္ စဥ္းစားၿပီး ေတာ့ေဖၚညြန္းတဲ့ အတိတ္နိမိတ္ေကာက္ျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။အစၥလာမ္မွာေပါင္းၿပီးသား ဂဏန္းကို ထပ္ေပါင္းတယ္ဆိုတဲ့ အေလ့အထလည္း မ႐ွိဘူး။အယူအဆလည္းမ႐ွိဘူး” ပာု ၇၈၆(ခုနစ္ရာ႐ွစ္ဆယ့္ေျခာက္)ပာူသည္ စာအုပ္ကိုေရးသားသည့္ ဆရာ အုမရ္ျမင့္နိင္ကေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ၇၈၆(ခုႏွစ္ရာ႐ွစ္ဆယ့္ေျခာက္) ကို ခြန္႐ွစ္ေျခာက္ ပာုေခၚေ၀ၚသံုးႏႈန္းမႈ ႏွင့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္တုိ႔မွာ မႈရင္း အႏွစ္သာရႏွင့္ မိုးႏွင့္ေျမမက ကြာျခားပါသည္ပာုလည္း အထက္ပါ ပုဂၢိဳလ္ကပင္ ဆက္လက္သံုးသပ္သည္။

ကြာပာခ်က္ကေတာ့ မိုးနဲ႔ေျမမက ကြာျခားတယ္။မြတ္စလင္မ္ေတြရဲ႕ရည္႐ြယ္ခ်က္က အလႅာပာ္ ဂုဏ္ေတာ္ နာမေတာ္နဲ႔ အစျပဳပါ၏လုိ႔ ဆိုလုိတဲ့ပာာပါ။ ခြန္ႏွစ္ရာ ႐ွစ္ဆယ့္ေျခာက္ ကိုထပ္ၿပီးေပါင္းတယ္ဆိုတာကလည္း မြတ္စလင္မ္ေတြရဲ႕ အယူအဆ မပာုတ္ပါဘူး။ဒီလုိ အေတြး အေခၚက မြတ္စလင္မ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွာမွ မ႐ွိဘူး ပာုလည္း အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ ဓမၼကထိကလည္းျဖစ္ တရားေပာာသက္တမ္း ႏွစ္ ၄၀ ေက်ာ္သည့္ ဆရာ အုမရ္ျမင့္နိင္က ျဖစ္ရပ္မွန္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ဖြင့္ဆုိခံထားရသည့္ အထက္ေဖၚျပပါ ကိစၥရပ္ အေၾကာင္းထပ္ေလာင္းေျပာၾကားသည္။

(၇+၈+၆)=၂၁ ရာစုမွာ မြတ္စလင္မ္ေတြ လြမ္းမိုးရမယ္ဆိုတဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္နဲ႔ အသံုးျပဳေနတယ္လို႔ မပာုတ္ မမွန္ ယုတၱိမတန္ ယိုးစြပ္ၿပီး မိမိတတ္သိနားလည္မႈမ႐ွိေသာ ဘာသာသာသနာတစ္ခု၏ က်င့္သံုးမႈကိုေလ့လာစဥ္းစား စူးစမ္းမႈမျပဳဘဲ အမနာပ – ပုတ္ခတ္ -ေစာ္ကားေျပာဆုိ ေပာာေျပာ ၀ါဒျဖန္႔ေနၾကသူမ်ား လည္း႐ွိေနသည္ ပာု စာေရးသူက အမွာစကားတြင္ေဖၚျပထားသည္။

ထို႔အျပင္ အထက္ပါ အတိုင္း မပာုတ္မမွန္၀ါဒျဖန္႔ခ်ိမႈမ်ားကို အပာန္႔အတားျပဳ တားဆီးမည့္သူမ႐ွိ ျခင္းမွာ အံၾသစရာေကာင္းလွပါသည္ ပာုလည္း စာေရးသူကပင္ အမွာစကားတြင္ဆက္လက္သံုးသပ္ထားသည္။