$icon = $this->mediaurl($this->icon['mediaID']); $thumb = $this->mediaurl($this->icon['mediaID'],350,350); ?>

ကုလားႏွင့္ က်ား ကုလားကို အရင္သတ္ပာု လံူ႔ေဆာ္သည့္ ၉၆၉ ဂိုဏ္း၀င္ သကာၤန္းၿခံဳ တစ္ဦး ကို အာဏာပိုင္မ်ား အေရးမယူ

  • News Code : 411972
  • Source : burma muslim
Brief

အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ)သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္ ၉၆၉ ဂိုဏ္း၀င္ သကာၤန္းၿခံဳ အ႐ွင္သုမဂၤလ (ဒါးပိန္) က ကုလားႏွင့္က်ား ကုလား အရင္သတ္ပာု အစၥလာမ္ဆန္႔က်င္ေရး တရားေပာာေျပာခဲ့ၿပီး အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္အျဖစ္ ခံယူထားသည့္ ေဒသခံမိသားစု တစ္စုကိုလည္း နာမည္တပ္ကာ သတ္ျဖတ္ရန္ လံႈ႕ေဆာ္မႈတစ္ရပ္ကို ယခုလ ၁၉ ရက္ေန႔ ညတြင္ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္၊ က်ဳံကဒြန္ေက်း႐ြာရွိ ကံဦးေက်ာင္းတိုက္တြင္ ဗုဒၶတရားေပာာေျပာပြဲ က်င္းပစဥ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“အခု ဦးဇင္းဒီ႐ြာကို ၀င္၀င္ခ်င္း ကုလားေတြေတြ႔တယ္။ မြတ္စလင္မ္ ကုလားေတြရဲ႕ ဗလီနဲ႔ စာသင္ေက်ာင္း ကိုေတြ႔ခဲ့တယ္။ က်က္သေရယုတ္တယ္။ က်ဳပ္မျမင္ခ်င္ဘူး။ ဒါေတြကို ဖ်က္ျပစ္ရမယ္။ ၿပီးေတာ့ ကုလားေတြကို ျမင္ရင္ အကုန္ သတ္ပစ္ၾက၊ ကုလားနဲ႔က်ား ဆိုရင္ ကုလားကို အရင္ သတ္ပစ္ရမယ္လို႔ ေပာာသြားတယ္” ေဒသခံ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္တစ္ဦးက ျမန္မာမြတ္စလင္မ ္မီဒီယာသုိ႔ ေျပာသည္။

“ဖိုးေဌးနဲ႔ အမြတ္ ဆိုတဲ့ေကာင္ေတြကို မသတ္နိင္ဘူးလား။ ဒီေကာင္ေတြက ဗမာမေတြကုိ လိုက္ဖ်က္ဆီးေနတာ။ ဒီေကာင္ေတြကို မသတ္နိင္ဘူးလား။ ဒီေကာင္ေတြကို ႐ွင္းဖို႔ မင္းတုိ႔လူငယ္ေတြမွာ တာ၀န္႐ွိတယ္။ မင္းတုိ႔ကို ဒီေန႔ကစၿပီးေတာ့ တာ၀န္လြဲေပးလုိက္ၿပီ၊ ဒီတာ၀န္ကုိ မင္းတု္ိ႔ယူလုိက္လို႔ ေပာာတယ္၊ ေနာက္ပိုင္းေရာက္မွ ဦးသန္းထြဋ္ကိုလည္း ထပ္ပုတ္ခတ္ ေပာာတာပါ။ ဒါကို ၾကားၾကားခ်င္း ရဲစခန္းကို သြားတိုင္ပါတယ္။ ေပာာတာ မၿပီးခင္ကို သြားတုိင္တာပါ။ ဒါေပမဲ့ ဘာမွေတာ့ အေရးယူတာမ်ိဳး မလုပ္ဘူး” ပာု သတ္ျဖတ္ရန္ လႈ႔ံေဆာ္မႈ႔ ခံခဲ့ရသည့္ မိသားစု၀င္တစ္ဦးက ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ မီဒီယာ သို႔ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ အထက္ပါ ဗုဒၶဘာသာ တရားပြဲတြင္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ ၅၀ ႏွစ္အတြင္း႐ွိ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိင္း ၉၆၉ ဂိုဏ္း၀င္ရန္ လူံံ႔ေဆာ္မႈကိုလည္း ဗုဒၶတရားေတာ္ ေပာာေျပာသည္ပာု ဆိုသူ သကာၤန္းၿခံဳ အ႐ွင္သုမဂၤလ (ဒါးပိန္)က ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“အခုလို မပာုတ္မမွန္ ေပာာသြားတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔မိသားစု အတြက္နစ္နာမႈေတြ ႐ွိတယ္။ ရြာမွာေနတာဆိုေပမဲ့ မိသားစု စီးပြားေရးက အျပင္မွာ၊ သြားေရး လာေရးခက္သြားတယ္။ လယ္ေတြ ပစ္ထားရတယ္။ လုပ္ငန္းစခ်ိန္မွာ ကိုယ္ကျပစ္ထားရေတာ့ အလုပ္မွာ ပာာတာေပါ့” ပာု မပာုတ္မမွန္ ေပာာေျပာခံရသျဖင့္ မိသားစု ထိခိုက္ရပံုက္ို ကာယကံရွင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

မပာုတ္မမွန္ စြပ္စြဲကာ သတ္ျဖတ္ရန္အထိ လံူ႔ေဆာ္ခံရသူမ်ားအနက္ ပာာဂ်ီဦးသန္းထြဋ္သည္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္ အတြင္းတြင္မွ အစၥလာမ္သာသနာအား မိမိ သေဘာဆႏၵအေလွ်ာက္ ယံုၾကည္ သက္၀င္လာသူ တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ဘာသာေရးကို အေၾကာင္းျပကာ ျမန္မာ မြတ္စလင္္မ္မ်ားကို တိုက္ခုိက္ သတ္ျဖတ္ရန္ ေပာာၾကားခ်က္ကို အထက္ပါအတုိင္း ေပာာေျပာခဲ့ေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာ အဏာပိုင္မ်ားက အေရးယူျခင္းမ႐ွိဘဲ ေနာက္ရက္တြင္လည္း ဆက္လက္ ေပာာေျပာခြင့္ေပးခဲ့သျဖင့္ ၂၀ ရက္ေန႔ညတြင္လည္း နာမည္တပ္ကာ သတ္ျဖတ္ရန္ လံူ႕ေဆာ္မႈ မျပဳေတာ့ေသာ္လည္း အစၥလာမ္ဘာသာအား ေဆာ္ကားေျပာဆိုသည့္ ေပာာေျပာခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္ က်ဳးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အထက္ပါ အတိုင္း အစၥလမ္ဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လံူံေဆာ္မႈမ်ားတြင္ ထိေရာက္ေသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းေနျခင္းႏွင့္ ပတ္္သက္ၿပီး ကမၻာ့ကုလသမၼဂ အဖြဲ႔မွ အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ နမ္ဗီးယား ကလည္း အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ နိင္ငံေတာ္ အဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕ တိုက္႐ိုက္ပါ၀င္ ပတ္သက္ေနေၾကာင္း ၂၈.၃.၂၀၁၃ ေန႔တြင္ ေျပာၾကားထားသည္။