$icon = $this->mediaurl($this->icon['mediaID']); $thumb = $this->mediaurl($this->icon['mediaID'],350,350); ?>

ဘဝကို စိန္ေခၚ ၿပီး မသန္စြမ္းသူမ်ား အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားေနသူ စုပုံခ်စ္

  • News Code : 423586
  • Source : Popular News
Brief

အဟ္ေလ့ဘိုက္ (အ.စ) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ  

“ကြၽန္မက စာသင္ခ်ိန္မွာ ေျခေထာက္နဲ႔ပဲ သင္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔ လဲဆုိေတာ့ ကြၽန္မမွာ က ဘယ္ဘက္ေျခေထာက္တစ္ ေခ်ာင္းပဲ ေကာင္းလို႔ပါ။ ကြၽန္မ ၅တန္းေလာက္အထိ ျပႆနာ မရွိခဲ့ပါဘူး။ ခြဲျခားၿပီးလည္း ဆက္ဆံမခံခဲ့ရပါဘူး။ ၆တန္း ႏွစ္မွာ စၿပီးေတာ့ ေတြ႕ရပါၿပီ။ အတန္းထဲမွာ ၁ မွ ၁ဝအထိ အဆင့္ဝင္တဲ့သူေတြ ကြန္ပ်ဴတာ ခန္းသြားရမယ္။ ဝန္ႀကီးလာရင္ လည္း ႏႈတ္ဆက္ရမယ္ဆိုေတာ့ သမီးလည္း မတ္တတ္ရပ္တာ ေပါ့။ ဒါေပမဲ့ သမီးမပါခဲ့ရဘူး။

ဒါနဲ႔ အေဖ့ကို ေက်ာင္းကို ေျပာ ခိုင္းေတာ့ ပါရမယ္။ ေနာက္ တစ္ေခါက္ တက္ရမယ္ဆိုၿပီး မပါခဲ့ရပါဘူး။ ေနာက္ၿပီး ၾကား ရတာက မဂၤလာယူတဲ့အခ်ိန္ မွာ အမဂၤလာပါ ဘာလို႔ထည့္ရ မွာလဲလို႔ အေျပာခံခဲ့ရပါတယ္။ အခုေခတ္ မွာ မသန္စြမ္းေတြကို အျမင္ ေျပာင္းသင့္ ပါၿပီ။ ၿပီး ေတာ့အားလုံးေသာ အဖြဲ႕အစည္း ေတြက ပညာေရးကို လုပ္တဲ့ အခါမွာ မသန္စြမ္းေတြလည္း ရွိပါေသးလားဆိုတာကို ေတြး ေပး ဖို႔ ေျပာ ခ်င္ပါတယ္” အထက္ပါ စကားကို ေျပာ ဆိုခဲ့ သူမွာ အသက္ ၂၅ ႏွစ္ အရြယ္ ေမြးရာပါ ကိုယ္ခႏၶာ မသန္စြမ္းသူေလး မစုပုံခ်စ္ျဖစ္ သည္။ ၂ဝ၁၂ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သမိုင္း ၿမိဳ႕မစာသင္တိုက္တြင္MDG Focus (ၾသစေတးလ်)ႏွင့္ အေသာက ေဖာင္ေဒးရွင္းတို႔မွ စီစဥ္က်င္းပသည့္ ‘ျမန္မာ့ ပညာ ေရးႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ’ တြင္ ေျပာ ဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ငယ္ဘဝႏွင့္ စုပံုခ်စ္

ေမြးရာပါလက္ႏွစ္ဖက္ မသန္စြမ္းျဖစ္ခဲ့ရသူ မစုပုံခ်စ္ ကို ၁၉၈၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၅ရက္ေန႔တြင္ ေဒါက္တာအုန္း ေက်ာ္ႏွင့္ ေဒၚခင္ေဆြလဲ့ တို႔မွ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ တကၠသိုလ္ဝင္ တန္းစာေမးပြဲကို ၂ဝဝ၅ခုႏွစ္ တြင္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး သခ်ၤာ၊ဓာတုေဗဒ၊႐ူပေဗဒႏွင့္ဇီဝေဗဒ ဘာသာရပ္တို႔ကုိ ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ ၂ဝ၁ဝခုႏွစ္ တြင္ ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္း နည္းပညာတကၠသိုလ္ (လႈိင္ သာယာ)မွ B.Tech (IT)ႏွင့္ B.E(IT) ဘြဲ႕ကိုရရွိခဲ့သည္။ ယင္း ေနာက္သတင္းႏွင့္ နည္းပညာ အင္ဂ်င္နီယာမဟာတန္း ပထမ ႏွစ္ကို တက္ေရာက္ေနစဥ္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ အစိုးရ ၏ ရာႏႈန္းျပည့္ ပညာသင္ ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ ရာ ဘာသာရပ္အတြက္ မဟာ တန္းကို ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၌ ပညာဆည္းပူးေ နၿပီျဖစ္သည္။

ၾသစေၾတးလ်ေရာက္ စုပုံခ်စ္

မစုပုံခ်စ္သည္ ၂ဝ၁၃ခု ႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ဝရက္ေန႔တြင္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၊ ဆစ္ဒနီၿမိဳ႕ရွိ University of New South Wales တြင္ တစ္ႏွစ္ႏွင့္ ရွစ္လၾကာ ပညာသင္ၾကားရန္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွ ထြက္ခြာသြားခဲ့သည္။ စုပုံခ်စ္သည္Master of Policy Studies ကိုသင္ယူရ မည္ ျဖစ္ၿပီး မူဝါဒပိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္ ေသာ ဘာသာရပ္ ရွစ္ခုပါဝင္ သည္။ သူသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မသန္စြမ္းေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္း သူမ်ားအနက္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ႏိုင္ငံျခား ပညာသင္ဆုရရွိခဲ့သူ တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။သူ မူဝါဒ ဘာသာကိုေလ့လာသင္ ယူရျခင္း မွာ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ ရပိုင္ ခြင့္မ်ား၊ ဥပေဒမ်ားကို သိရွိနား လည္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ မသန္စြမ္းသူ မ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ရပိုင္ ခြင့္မ်ားကို ေလ့လာႏိုင္ရန္တို႔ ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာခဲ့ သည္။ႏိုင္ ငံေတာ္သမၼတႀကီးႏွင့္စုပံံုခ်စ္ ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံသို႔ အလည္ အပတ္ေရာက္ရွိခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္း စိန္ သည္ ၂ဝ၁၃ခုႏွစ္၊မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ၾသစ ေၾတးလ်ပညာသင္ဆုရရွိေသာ ျမန္မာပညာသင္မ်ားအား ရင္း ရင္းႏွီးႏွီး ေတြ႕ဆုံႏႈ တ္ဆက္ရာ တြင္ စုပုံခ်စ္လည္း တစ္ဦးအပါ အဝင္ျဖစ္ခဲ့သည္။

စုပုံခ်စ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုယ္အဂၤါ မသန္စြမ္းသူမ်ား အသင္းတြင္ အလုပ္အမႈေဆာင္ အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္အျပင္ အျခားမသန္စြမ္းသူမ်ား အသင္း အဖြဲ႕မ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ လည္း စိတ္ဓာတ္ျမႇင့္တင္ေရး အေၾကာင္း ေဟာေျပာပို႔ခ်မႈ မ်ားရွိခဲ့သည္။သူမ၏ မဆုတ္ မနစ္ေသာ ဇြဲ၊ လုံ႕လ၊ ဝီရိယ၊ ႀကံ႕ခိုင္ေသာ စိတ္ဓာတ္တို႔ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ဆုတံဆိပ္ မ်ားစြာ ရရွိခဲ့သည္။ စိတ္ဓာတ္ ႀကံ႕ခိုင္ထူးခြၽန္ ဆု ၂ဝဝ၁ခုႏွစ္ (ျမန္မာအမ်ဳိး သမီးမ်ားေန႔ အခမ္းအနား)၊ အထင္ေပၚဆုံး ေက်ာင္းသူဆု (၂ဝဝ၁ခုႏွစ္၊ ျမန္မာ့သြင္ျပင္ အိုင္တီလူငယ့္အျမင္ျပပြဲ)၊ ဆယ္ စုႏွစ္ထူးခြၽန္ဆု ေက်ာင္း သူ (၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္)၊ ဌာနဆိုင္ရာ မသန္စြမ္းထူးခြၽန္ဆု (၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ ရာ မသန္စြမ္းသူမ်ားေန႔)၊ပထမ တန္းမွ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းအ ထိ အတန္းစဥ္ဆုေပါင္း ၅ဝေက်ာ္ ရရွိခဲ့သူျဖစ္သည္။