$icon = $this->mediaurl($this->icon['mediaID']); $thumb = $this->mediaurl($this->icon['mediaID'],350,350); ?>

ရိုက္တာရဲ႕ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အေကာင္းဆံုး ဓါတ္ပံုမ်ား စာရင္းဝင္ ဒုကၡသည္စခန္းမွ အၾကမ္းဖက္ခံ ရိုဟင္ဂ်ာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးပုံ

  • News Code : 486049
  • Source : M-Media
Brief

အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ)သတင္းဌာန၊အဗ္နာ

စြန္႔ပစ္ထားသည့္ ရာဘာစက္႐ံု၏ အခင္းမဲ့ေသာ တမံသလင္းတြင္ ႐ုိမာ ဟတ္တူမွာ သူမ၏ ကေလးငယ္ႏွစ္ဦးအား မည္သည့္ဟင္းမွ် မပါသည့္ ထမင္းအျဖဴကုိေကၽြးေနသည္။ ငရဲႏွင့္တူသည့္ထုိစက္႐ံုတြင္ ညစ္ေထးလွသည့္ နံရံရွိေန၏။ ကြဲေနေသာ ျပတင္းေပါက္မွ လွပေသာအလင္းေရာင္မ်ား ၀င္ေရာက္လ်က္ရွိေနသည္ ကၽြန္ေတာ္ ပထမဆံုးသတိျပဳမိသည္။ သူမ၏ ကုိယ္ပုိင္ေနရာအတြက္ အကာအျဖစ္ သံုးထားေသာ ခေနာ္ခနဲ႔ ၀ါက်င့္က်င့္ ဆန္အိတ္၏ ၿပဲေနေသာအေပါက္မွ ကၽြန္ေတာ္ေခ်ာင္းၾကည့္လုိက္ရာ ခဏအတြင္းမွာပင္ သူမႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ မ်က္လံုးျခင္းဆံုေလသည္။ ကၽြန္ေတာ့္က ကင္မရာကုိ ျပလုိက္သည့္အခါ သူမကုိ ေခါင္းၿငိမ့္သည္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း ဓာတ္ပံု႐ုိက္ေလေတာ့သည္။

သူမမွာအသက္ ၃၀ အရြယ္ရွိၿပီး ႏုိင္ငံမဲ့ ႐ုိဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသမီးျဖစ္၏။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ မြတ္စလင္မ်ားအၾကားျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ လာရသူျဖစ္ ေလသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ျပင္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္မ်ားတြင္ အျခားလူေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာႏွင့္ သူမ၏ အခ်ိန္မ်ားကုိ က်ပ္တည္းစြာ ကုန္ဆံုးေနရသည္။ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာျဖစ္ရျခင္းက ၉၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားက ေဘာ့စနီးယားမ်ား ျဖစ္ရသကဲ့သုိ႔ပင္။ သုိ႔ရာတြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားက အဆေပါင္းေထာင္ေသာင္းမက ပုိ၍ဆုိး၀ါးေလ၏။ လူမ်ိဳးမတူေသာေၾကာင့္၊ ဘာသာမတူေသာေၾကာင့္ အသတ္ခံရသည္။ ေမာင္းထုတ္ခံရသည္။ ေသာကေရာက္ကာ၊ ပိတ္ဆုိ႔ခံထားရ၏။ စြမ္းအားလည္းမရွိ၊ စာေလာင္မြတ္သိပ္ေန၏။ ထုိအရာသည္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြား တစ္သီးတစ္ျခားျဖစ္ေနရာမွ တစ္ဖန္ႏုိးထလာကာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကုိ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ တုိင္းျပည္တြင္ ကၽြန္ေတာ္ျမင္ေတြ႕ရသည့္ ရင္နင့္ဖြယ္ဇာတ္လမ္း၏ အေရးပါသာ၊ အ႐ုပ္ဆုိးေသာ အစိတ္ပိုင္းမွ်သာျဖစ္ေလသည္။

ကုိယ္၀န္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ေျခအေနမွာ မည္မွ်ေလာက္ဆုိး၀ါးသည္ကုိ အစပထမက ကၽြန္ေတာ္ မသိရွိခဲ့ေပ။ ကၽြန္ေတာ့္၏ စကားျပန္မွ ေမးခြန္း အနည္းငယ္ကုိ ေမးၾကည့္ခဲ့ရာ… သူမက ကုိယ္၀န္ ၉ လရွိေနၿပီး မည္သည့္အခ်ိန္မဆုိ မီးဖြားႏုိင္ေၾကာင္း ေျဖေလသည္။ သူမ၏ အမ်ိဳးသားကေတာ့ အျပင္ထြက္၍ စားစရာ ရလုိရျငား သြားေရာက္ရွာေဖြေနသည္။ သူတုိ႔တြင္ အစားအေသာက္၀ယ္ယူရန္ႏွင့္ ဆရာ၀န္ျပသရန္ ေငြဟူ၍မရွိ။ ဤစက္႐ံု၏ တမံသလင္းတြင္သာ သူမအေနျဖင့္ မီးဖြားရေပလိမ့္မည္။

ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ အတူလုိက္ပါလာသည့္ Reuters သတင္းဌာမွ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ကုိရွာရန္ ထုိဒုကၡသည္စခန္းအား ကၽြန္ေတာ္စြန္႔ခြာခဲ့သည္။ ၿပီေနာက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဒုကၡသည္စခန္းကုိ ျပန္လာေသာအခါ သူမမွာ အသက္ကုိျပင္းထန္စြာ႐ႈလ်က္ ညည္းညဴေနေလ၏။ ျပင္းထန္ေသာ နာက်င္မႈကုိ ခံစားေနရသည္မွာ ထင္ရွား၏။ သူမ၏ ခင္ပြန္းမွာလည္း ျပန္ေရာက္ေနၿပီ။ အေျခအေန မည္မွ် ဆုိးရြားေနသည္ကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ နားလည္လုိက္သည္။ ကၽြန္ေတာ္ ဓာတ္ပံုအနည္းငယ္ ႐ုိက္လုိက္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဤအခ်ိန္သည္ကား ကင္မရာကုိခ်၍ အကူအညီမဲ့သူအား ကူညီရမည့္အခ်ိန္ပင္……..

ဓါတ္ပံုအညြန္း- ႐ုိမာ ဟတ္တူ- ႐ုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ၿပီး ကုိယ္၀န္ကိုးလလြယ္ထားရကာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ေရႊ႕ေျပာင္းလာရသူျဖစ္သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၈ ရက္- စစ္ေတြၿမိဳ႕အနီး ယခင္က ရာဘာစက္႐ံုေဟာင္းတစ္ျဖစ္လဲ ဒုကၡသည္စခန္း၏ တမံသလင္းတြင္ ဆုိးရြားစြာ နာက်င္ေသာ ေ၀ဒနာေၾကာင့္ မ်က္ႏွာ ႐ံႈမဲ့ေနပံုအား႐ုိက္ကူးထားျခင္းျဖစ္သည္။

Photo- REUTERS/Damir Sagolj