• ဆလ္ဝါသ္ အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

  ျမန္မာရွီအာတိုင္းႏွင့္ကမာၻရွီအာ တိုင္းဆလ္ဝါသ္ ဆိုနားလည္ၾကေပသည္။ နမာဇ္တိုင္း ၊ မဂ်လစ္တိုင္းစသည္ေနရာ မ်ား၌ ဖတ္ရြတ္ ပို႔ သ ၾကေပသည္။ သို႔ေသာ္ အက်ဴိးအာနိသင္ ကို နည္းနည္း သိျခင္းႏွင့္ မ်ားမ်ားသိျခင္းသာလွ်င္ကြာျခားေပသည္။ ဤအတြက္ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္စာေရးသူအေနျဖင့္ျမန္မာရွီအာတိုင္း အက်ဳိးအျမတ္ ေလာကီ ၊ေလာကုတၱရာ၌ ထုတ္ ႏိုင္ရန္ က်မ္းဂန္အသီးသီးမွ ၊ မိမိ လက္လွမ္း မွီ သေလာက္ သာသနာ့ နယ္ေျမ ကြမ္းေရႊၿမိဳ႕ေတာ္က ေရးသားဆက္သ လိုက္အပ္ ပါသည္။

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • ဒိုအာေယအဇာမလ္ဗလာ

  နမာဇ္ၿပီးတိုင္း ဖတ္ရြတ္ ႏိုင္ရန္ အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ)သတင္းဌာန ၊အဗ္နာ အေနျဖင့္ေလးစားရပါေသာ ခ်စ္ပရိတ္သတ္ႀကီးအတြက္ ေစတနာ ျဖင့္ ေဖာ္ျပ လိုက္ပါသည္။

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • ကုသိုလ္လည္းရ၀မ္းလည္း၀

  မရ္ဟြမ္ ဆရာဦးဖိုးေလး - ေတာင္ႀကီး - ေရးသား သီးကုံး ထားသည့္ “ကုသိုလ္လည္းရ၀မ္းလည္း၀” အမလ္က်င္႔စဥ္ - ဒုတိယပိုင္း စာဖတ္ ခ်စ္ပရိသတ္မ်ား အတြက္ အသုံးဝင္ တန္ဖိုးရွိမည္ဟု ကၽြန္ေတာ္မ်ားအဗ္နာ မွ ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး တင္ျပအပ္ပါသည္။

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...
 • ဒိုအာေယ နာေဒအလီ ၏ အစြမ္းသတၱိအပိုင္း (၁)

  မရ္ဟြမ္ ဆရာဦးဖိုးေလး - ေတာင္ႀကီး - ေရးသား သီးကုံး ထားသည့္ ဒိုအာေယ နာေဒအလီ ၏ အစြမ္းသတၱိ မွ စာဖတ္ ခ်စ္ပရိသတ္မ်ား အတြက္ အသုံးဝင္ တန္ဖိုးရွိမည္ဟု ကၽြန္ေတာ္မ်ား အဗ္နာ မွ ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး အပိုင္း (၁) အျဖင့္ တင္ျပအပ္ပါသည္။

  ဆက္ဖတ္ ရန္ ...