?>

နဲဟ္ဂ်ဳိဗလာဂါ လာ စာခၽြန္ေတာ္ အမွတ္ (၇၇)

နဲဟ္ဂ်ဳိဗလာဂါ လာ စာခၽြန္ေတာ္  အမွတ္ (၇၇)


နဲဟ္ဂ်ဳိဗလာဂါ က်မ္းပါ ေမာင္လာ အမီးရြလ္မိုအ္ေမနီး ေအမာမ္ အလီ (အ.စ) ၏ မိန္႔ခြန္းေတာ္မ်ား ၊ စာခၽြန္ေတာ္မ်ား ၊ ၾသဝါဒေတာ္မြန္မ်ား ကို အဗ္နာ ပရိတ္ႀကီးအတြက္ အဆင္ေျပသလို တင္ျပသြားပါမည္။ အင္န္ရွာအလႅာဟ္ ….

ေမာင္လာအလီ (အ.စ) အေနျဖင့္
အဗ္ဒြလႅာဟ္ ေအဗ္ေနအဘာစ္ ကို ခဝါေရဂ်္ ႏွင့္ မိုနာေစေရဟ္ (ေဆြးေႏြးျငင္းခုံျခင္း) ျပဳလုပ္ရန္ ေစလြတ္ခ်ိန္ မိန္႔ေတာ္မူ၏။


((အသင္အေနျဖင့္ ၎ (ခဝါေရဂ်္) ႏွင့္ ကုရ္အာန္ အရ ေဆြးေႏြးျငင္းခုံမႈ မျပဳပါႏွင့္ ၊အေၾကာင္းမွာ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္သည္ အဓိပၸာယ္ေပါင္းမ်ားစြာကို ေဆာင္ထား ပါသည္။ ၿပီးေနာက္ အေျမာက္အမ်ား ႐ႈ႕ေထာင့္မ်ားလည္းရွိပါသည္။ အသင္လည္း မိမိ (အျမင္)ကို ေျပာေနမည္။၎ (ခဝါေရဂ်္) လည္း သူ႕အျမင္ကို ေျပာေနလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ လည္း အသင္အေနျဖင့္ ၎ ၏ အေရွ႕ တြင္ စြႏၷသ္ (ဟဒီးစ္ေတာ္) ျဖင့္ သက္ေသ ထူမည္ ဆိုလွ်င္ ၎အေနျဖင့္ မည္သည့္ ထြက္ေပါက္ မွ ရမည္ မဟုတ္ေခ်။ ))


နဲဟ္ဂ်ဳိဗလာဂါ က်မ္း
စာခၽြန္ေတာ္ အမွတ္ (၇၇)
======================

251 /End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*