ဆီးရီးယား ႏိုင္ငံ အေရွ႕ ပိုင္းတြင္ အေမရိကန္ ရွိေနျခင္း အေပၚ အီရန္ စိုးရိမ္

ဆီးရီးယား ႏိုင္ငံ အေရွ႕ ပိုင္းတြင္ အေမရိကန္ ရွိေနျခင္း အေပၚ အီရန္ စိုးရိမ္


အေမရိကန္ အေနျဖင့္ ဒုတိယ အစၥေရး ကို ဖန္တီးဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း ေဒါက္တာ ေဝလာယသ္သီ မွ ဆီးရီးယား သံအမတ္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံခ်ိန္ တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ရဲဟ္ဗရ္ အင္ေကလာဗ္ ၏ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အတိုင္ပင္ခံ ျဖစ္သည့္ ေဒါက္တာ အလီအကၠ္ဘရ္ ေဝလာယသ္သီ အေနျဖင့္ ဆီးရီးယား ႏိုင္ငံ အေရွ႕ ပိုင္းတြင္ အေမရိကန္ စစ္သားမ်ား ၊တိုးပြား ေနျခင္း အေပၚ စိုးရိမ္ မိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ရင္းေျပာၾကားသည္မွာ - အေမရိကန္ အေနျဖင့္ ေဒသအတြင္း ဒုတိယ အစၥ ေရး ေပၚေပါက္လာေအာင္ ဖန္တီးဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

ရဲဟ္ဗရ္ အင္ေကလာဗ္ ၏ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အတိုင္ပင္ခံ ျဖစ္သည့္ ေဒါက္တာ အလီအကၠ္ဘရ္ ေဝလာယသ္သီ အေနျဖင့္ ဆီးရီးယား ႏိုင္ငံ သံအမတ္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ စဥ္ ဆီးရီးယား အေရွ႕ ပိုင္းတြင္ အေမရိကန္ စစ္သားမ်ား ၊တိုးပြား ေနျခင္း အေပၚ စိုးရိမ္ မိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ရင္းေျပာၾကားသည္မွာ - အေမရိကန္ အေနျဖင့္ ေဒသအတြင္း ဒုတိယ အစၥ ေရး ေပၚေပါက္လာေအာင္ ဖန္တီးဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ေဒါက္တာ အလီအကၠ္ဘရ္ ေဝလာယသ္သီ အေနျဖင့္ ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္မွာ - အေမရိကန္ ႏွင့္ေဆာ္ဒီ အာေရဗ် အေနျဖင့္ ရက္သတၱပတ္ အခ်ဳိ႕ အတြင္း ဆီးရီးယား သမၼတ ဗရွားအဆတ္ကို ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ပြဲမ်ားကို စီစဥ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ယေန႔ ဆိုလွ်င္ ဆီးရီးယား အစိုးရ ႏွင့္ ဆီးရီးယား ျပည္သူ လူထုတို႔ ပူးေပါင္းၿပီး အေမရိကန္ ႏွင့္ေဆာ္ဒီ အာေရဗ် ၏ (ေၾကးစား) အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကို ခုခံ ကာကြယ္ တိုက္ခိုက္ေနတာ ၆ႏွစ္ ရွိေနပါၿပီး ။ (ယခုခ်ိန္တိုင္ အေမ ရိကန္ ႏွင့္ေဆာ္ဒီ တို႔၏ အႀကံ မေအာင္ျမင္ေသးေခ်။ အနာဂတ္ တြင္ လည္း ေအာင္ျမင္ မည္ မဟုတ္ေပ။ )

ေဒါက္တာ အလီအကၠ္ဘရ္ ေဝလာယသ္သီ အေနျဖင့္ ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္မွာ - အေမရိကန္ ႏွင့္ေဆာ္ဒီအာေရဗ် ေဒသအတြင္း အၾကမ္းဖက္လႈပ္ရွား ေနသည့္ ဝဟာဘီ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔မ်ားကို အုပ္ထိန္း မႈ ျပဳေနၿပီး ေငြအား လူအားႏွင့္ကူညီ ေထာက္ပံ့ေနပါတယ္။ ေဆာ္ဒီ ဝယ္ယူထားသည့္ လက္နက္မ်ား အား ၎ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔မ်ား ကိုင္တြယ္ေနတာ ကို ဖမ္းဆီး ရရွိေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ေဒါက္တာ အလီအကၠ္ဘရ္ ေဝလာယသ္သီ အေနျဖင့္ ဆီးရီးယား ျပည္သူလူထု ႏွင့္အစိုးရဘက္မွ အေမရိကန္ ႏွင့္ေဆာ္ဒီ ေမြး ဝဟာဘီ အၾကမ္းဖက္ မ်ား အေပၚ ေအာင္ႏိုင္မည္မွာ ဧကန္ အမွန္ ျဖစ္ေၾကာင္း လည္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
ဤေတြ႔ဆုံ ခ်ိန္တြင္ဆီးရီးယား သံအမတ္ ဘက္မွ လည္း ဆီးရီးယား အေနျဖင့္ အစၥလာမ္ ေတာ္လွန္ေရး ကိုအၿမဲ အားေပးေထာက္ခံခဲ့ၿပီးေထာက္ခံေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
===================
251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

We are All Zakzaky
No to deal of the century