?>

(လူမႈေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အတြက္ ရွီအာ အခန္းက႑ ) အမည္ျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဂရက္ ဖြင့္ပြဲ အခမ္း အနား ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ နာေစရ္ မကာေရမို ရွီးရာဇီး ဦးေဆာင္သည့္ (လူမႈေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အတြက္ ရွီအာ အခန္းက႑ ) အမည္ျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဂရက္ ဖြင့္ပြဲ အခမ္း အနား ၏ ျမင္ကြင္း အခ်ဳိ႕ ျဖစ္ပါတယ္။

=====================
251 / End

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*