?>

ရွဟီးဒ္ မြတ္စ္တဖြာ နဘီလူ အတြက္ မဂ်္လစ္က်င္းပ ၊ photos

အဗ္နာ ။ ။ ဟဇရသ္ ဇိုင္နဗ္ (စ.အ) ၏ေရာင္ဇာေတာ္ အား ဝဟာဘီအစြန္းေရာက္မ်ား ရန္မွ ကာကြယ္ရင္း ရွဟီးဒ္ ျဖစ္သြားသူ ရွဟီးဒ္ မြတ္စ္တဖြာ နဘီလူ အတြက္ မဂ်္လစ္ ကို မာစူမာကြမ္း (စ.အ) ၏ေရာင္ဇာေတာ္ အတြင္းရွိ မစၥဂ်စ္ဒ္ အာဇန္မ္ တြင္ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

========================
251 / END 

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*