?>

အမဲေရာင္ ဖိနပ္

အမဲေရာင္ ဖိနပ္

မဟာတမန္ေတာ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္၏ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) တို႔၏ ဟဒီးစ္ေတာ္မ်ားမွ အဗ္နာ ခ်စ္ပရိတ္သတ္အတြက္ အဖိုးတန္ ဟဒီးစ္ေတာ္ ႏွစ္ပါး ကို တင္ျပအပ္ပါတယ္။

ေအမာမ္ဂ်အ္ဖြာရ္ဆြာဒစ္ (အ.စ)မိန္႔ေတာ္မူ၏။

အမဲေရာင္ဖိနပ္ မစီးပါႏွင့္။ ေၾကကြဲဝမ္းနည္းဖြယ္ ၊ေသာက ျဖစ္ဖြယ္ ကို ျဖစ္ေစပါသည္။

Ref : သဲဟ္ဇီးဗိုလ္အစၥလာမ္က်မ္း စာမ်က္ႏွာ ၂၉

 

ေအမာမ္ အလီ ေရဇာ  (အ.စ)မိန္႔ေတာ္မူ၏။

အမဲေရာင္ဖိနပ္ စီးျခင္းျဖင့္ အျမင္(မ်က္စိ၏အျမင္အာုံ) သည္ အားနည္း သြားပါသည္။

Ref : သစ္ဗ္ေဗေအမာမ္ေရဇာ က်မ္း စာမ်က္ႏွာ ၅၄

=================

251 / End 


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*