?>

ေအမာမ္ အလီနကီ (အလိုင္ေဟစ္စလာမ္) ၏ ဟဒီးစ္ေတာ္အခ်ဳိ႕

ေအမာမ္ အလီနကီ  (အလိုင္ေဟစ္စလာမ္) ၏ ဟဒီးစ္ေတာ္အခ်ဳိ႕

ရဂ်ဗ္လ ၃ ရက္ေန႔ တြင္ က်ေရာက္လာသည့္ ေအမာမ္ အလီနကီ (အ.စ) ၏ ရွဟာဒသ္ေန႔ ျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္ ၏ အႏြယ္ေတာ္မြန္မ်ား (အ.စ) ကို အခ်စ္ထားသူတိုင္း ကို ဝမ္းနည္း ေၾကာင္း ေျပာၾကားအပ္ပါတယ္။ သခင္ႀကီး ၏ ဟဒီးစ္ေတာ္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်ဳိ႕ ကို အဗ္နာ စာဖတ္ခ်စ္ပရိတ္ သတ္ႀကီး ကိုတင္ျပ အပ္ပါသည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

 

ေအမာမ္အလီနကီ  (အ.စ) မိန္႔ေတာ္မူ သည္။

(၁) အၾကင္မည္သူ မဆို အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္အား ေၾကာက္လန္႔မည္ဆိုလွွ်င္ လူထု အေနျဖင့္လည္း ၎ကိုေၾကာက္လန္႔ေပမည္။အၾကင္မည္သူမဆို အလႅာဟ္ ဟိုအရွင္ျမတ္ သခင္၏ အမိန္႔ကို နာခံမည္ဆိုလွ်င္ လူထု အေနျဖင့္လည္း ၎၏အမိန္႔ကို နာခံေပမည္။ အၾကင္မည္သူ မဆို ဖန္ဆင္းရွင္(အလႅဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ ) ၏အမိန္႔ကိုနာခံမည္ဆိုလွ်င္ ၎အေနျဖင့္ အဖန္ဆင္းခံမ်ား ၏ စိတ္ဆိုးမည္ကိုဂရုျပဳ ၊ဂရုစိုက္မည္ မဟုတ္ေခ်။ အၾကင္မည္သူ မဆို ဖန္ဆင္းရွင္(အလႅဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ ) အား စိတ္ဆိုးေအာင္ အမ်က္ထြက္ ေအာင္ျပဳ မည္ဆိုလွ်င္ ၎အေနျဖင့္ အဖန္ဆင္း ခံ မ်ား ၏ စိတ္ဆိုးမႈကိုလည္း ရင္ဆိုင္ရေပမည္။

ေဗဟာရြလ္အန္ဝါရ္ က်မ္း အတြဲ ၆၈ ၊စာမ်က္ႏွာ ၁၈၂

 

ေအမာမ္အလီနကီ  (အ.စ) မိန္႔ေတာ္မူ သည္။

(၂) အသင္မုန္းတီးသူထံမွ အခ်စ္ေမတၱာ ရဖို႔ မႀကိဳးစားပါႏွင့္။  အသင္မေကာင္းျမင္ေနသူထံမွ အေကာင္းျမင္ေပးမႈ ကိုမေမွ်ာ္လင့္ ပါႏွင့္ ။ အေၾကာင္းမွာ သူတစ္ပါး၏ ႏွလုံးသား သည္လည္း အသင္ ၏ ႏွလုံး သားပမာ ျဖစ္ပါသည္။

ေအအ္လါမ္မြဒ္ဒီးန္  ၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၁၂

 

ေအမာမ္အလီနကီ  (အ.စ) မိန္႔ေတာ္မူ သည္။

(၃) မနာလိုဝန္တိုမႈသည္ ေကာင္းမႈ ကုသိုလ္မ်ား ကို ဖ်က္စီးေစပါသည္။ မာန္မာနသည္ ရန္ၿငိဳးကို ျဖစ္ေစပါသည္။ မိမိကိုယ္ကို အထင္ႀကီးျခင္းသည္ ပညာ ဆည္းပူးရန္ အတား အဆီးကို ျဖစ္ေစပါသည္။ ႏွိမ့္ခ် မႈေၾကာင့္ ပညာမဲ့ မႈကို ျဖစ္ေစပါသည္။ ေစးနည္းျခင္းသည္ ကိုယ္က်င့္တရား အတြက္ ႀကီးမားသည္ အဆိပ္အေတာက္ကို ျဖစ္ေစပါသည္။ ေလာဘရမက္သည္ အလြန္ဆိိုးသည့္ အက်င့္ ျဖစ္ပါသည္။

ေဗဟာရြလ္အန္ဝါရ္ က်မ္း အတြဲ ၆၉ ၊စာမ်က္ႏွာ ၁၉၉

 

ေအမာမ္အလီနကီ  (အ.စ) မိန္႔ေတာ္မူ သည္။

(၄) ျပက္ရယ္ျပဳ ေျပာင္ေလာင္ ျခင္းသည္ ဦးေႏွာက္မရွိသူမ်ား၏ စတိုင္ျဖစ္ၿပီး ဂ်ာေဟလ္ (ပညာမဲ့)မ်ား ၏လုပ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။

ေဗဟာရြလ္အန္ဝါရ္ က်မ္း အတြဲ ၇၅ ၊စာမ်က္ႏွာ ၃၆၉

 

ေအမာမ္အလီနကီ  (အ.စ) မိန္႔ေတာ္မူ သည္။

(၅) လူေတြ ၏ အဆင့္အတန္း ဟာ ေလာကီမွာ ပစၥည္းဥစၥာျဖစ္ၿပီး အာေခရသ္ ေလာကုတၱရာ မွာ က်င့္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

 အအ္ယာႏြရွ္ရွီအာက်မ္း   ၊ အတြဲ ၂ ၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၉

===========================

251 /End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*