မိမိဘဝကို အစၥလာမ့္ နည္းက် တည္ေဆာက္နည္း

မိမိဘဝကို အစၥလာမ့္ နည္းက် တည္ေဆာက္နည္း

မိုအ္မင္ တစ္ေယာက္ အတြက္ ေအာင္ျမင္မႈ ႏွင့္ ေပွ်ာ္ရႊင္မႈကို ရေစရန္ မိမိဘဝကို အစၥလာမ့္ နည္းက် တည္ေဆာက္ရန္ အေရးႀကီးလိုအပ္ပါတယ္။ ဤအတြက္လည္း ပါကစၥတန္ ႏိုင္ငံ အေျခ ဆိုက္ မဒရ္စာေယ အလ္ကာေအးမ္ (အ.ဂ်) မွ ((ေကရ္ဒါစာဇီ (၁) )) အမည္ျဖင့္ေမာင္လာနာ ဆယက္ဒ္ အာဗစ္ဟိုစိန္ဇိုက္ဒီး စာအုပ္ငယ္ေလး ကို ေရးသားျပဳစု ထုတ္ေဝခဲ့ပါတယ္။ ဤစာအုပ္ငယ္ေလးကို ကိုးကား အေျခခံၿပီး အဗ္နာ ခ်စ္ပရိတ္သတ္ႀကီးအတြက္ တင္ျပလိုက္ပါ တယ္။

 

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

 

 

ေအမာမ္ အလီ (အ.စ) မိန္႔ထားပါတယ္။

((အကယ္၍ က်ေနာ္အေနျဖင့္  ဂ်ႏၷသ္ ကိုမေမွ်ာ္လင့္မည္။ ဂ်ဟႏၷမ္၏ မီးကိုမေၾကာက္မည္ စဝါးဗ္ ႏွင့္အဇါးဗ္ ရွိသည္ဆိုသည့္ယုံၾကည္ခ်က္ကိုလည္း မထားမည္ လို႔ ခဏဟုတ္မွန္ သည္ ဟုထင္ မွတ္ခဲ့လွ်င္လည္း က်ေနာ္ အေနျဖင့္ ကိုယ္က်င့္စာရိတၱေကာင္း ေအာင္ႀကိဳးပမ္း အေရးႀကီးပါတယ္။ အေၾကာင္း မွာ ကိုယ္က်င့္ စာရိတၱေကာင္း ျခင္း သာလွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈ ႏွင့္ေပ်ာ္ရႊင္အတြက္ လမ္း ျဖစ္ပါတယ္။ ))

 

ဤအတြက္ေၾကာင့္မိုအ္မင္ တစ္ေယာက္ အတြက္ ေအာင္ျမင္မႈ ႏွင့္ ေပွ်ာ္ရႊင္မႈကို ရေစရန္  မိမိဘဝကို အစၥလာမ့္ နည္းက် တည္ေဆာက္ရန္ အေရးႀကီးလိုအပ္ပါတယ္။ ဤအတြက္လည္း ပါကစၥတန္ ႏိုင္ငံ အေျခ ဆိုက္ မဒရ္စာေယ အလ္ကာေအးမ္ (အ.ဂ်) မွ ((ေကရ္ဒါစာဇီ (၁) )) အမည္ျဖင့္ေမာင္လာနာ ဆယက္ဒ္ အာဗစ္ဟိုစိန္ဇိုက္ဒီး စာအုပ္ငယ္ေလး ကို ေရးသားျပဳစု ထုတ္ေဝခဲ့ပါတယ္။ ဤစာအုပ္ငယ္ေလးကို  ကိုးကား အေျခခံၿပီး အဗ္နာ ခ်စ္ပရိတ္သတ္ႀကီးအတြက္ တင္ျပလိုက္ပါ တယ္။

ေမာင္လာနာ ဆယက္ဒ္ အာဗစ္ဟိုစိန္ဇိုက္ဒီး အေနျဖင့္  မိမိဘဝကို အစၥလာမ့္ နည္းက် တည္ေဆာင္ ရန္ အေရးႀကီးသည့္ က်င့္နည္း ၂၀ ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

 

၁။ နမာဇ္ မ်ား ကို သူအခ်ိန္ မတိုင္မီ အလွ်င္ ဝဇူျပဳ၍ အသင့္ ေစာင့္ေနျခင္း

၂။ ဖဂ်ရ္နမာဇ္အၿပီး စူရာဟ္ ေသာင္ဟီးဒ္ ႏွင့္ စူရာဟ္ကဲဒ္ရ္ ၏ ေသလာဝသ္ ျပဳျခင္း

၃။ အစဲရ္နမာဇ္ အၿပီး ေအစ္ေသဂ္ဖြာ ဖတ္ျခင္း

၄။မအိပ္မည္ အါမါလ္ ၄ ခု ကို ျပဳလုပ္ျခင္း

၅။ နမာဇ္တိုင္းအၿပီး အယာသြလ္ကုရ္စီ ေသလာဝသ္ ျပဳျခင္း

၆။  အတတ္ႏိုင္ဆုံး မိမိနားႏွစ္ဖက္ ကို ေတးဂီတ ႏွင့္ေတးသီခ်င္း အသံမ်ား  မွ ထိန္းသိမ္းေပးျခင္း (နားမေထာင္ျခင္း )

၇။ေနတက္ခ်ိန္ ႏွင့္ မအိပ္ဆက္မီ အရင္ ဆဒ္ကာ ေပး ျခင္း

၈။ အနည္းဆုံး မိနစ္ ၃၀ မွ ၁နာရီ အထိ သာသနာ့ ပညာ ဆည္းပူးရန္ အခ်ိန္ ေပးျခင္း

၉။ နမာဇ္ တိုင္း အၿပီး သက္ၥပီးဟ္ေဟ ဟဇရသ္ ဖြာေတြမာ ဇဲဟ္ရာဟ္ (စ.အ) ဖတ္ရြတ္ျခင္း

၁၀ ။ တစ္ေန႔တာ၏ အခ်ိန္ အမ်ားစု ကို ဝဇူ ျဖင့္ေနျခင္း

၁၁။ နမာဇ္မ်ား ၏ ကူႏူးဒ္မ်ား တြင္ ေအမာမ္ဇမာန္း (အ.ဂ်) အတြက္ ဒိုအာ ေတာင္းေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ သာမန္အခ်ိန္ မ်ားတြင္လည္း ေတာင္းေပးျခင္း

၁၂။ အနည္းဆုံး မအ္စူမီးမ္ (အ.စ) ၏ ဟဒီးစ္ေတာ္ ၂ပါး ၊ ေဖက္ဆိုင္ရာ ရွရီအီ ဥပေဒ ၂ ခုကို ေန႕စဥ္ေန႔ တိုင္း မိမိ၏မိသားစု ဝင္မ်ား ၊ေဆြမ်ဳိးမ်ား ၊ ကေလးမ်ား သို႔မဟုတ္ မိတ္ေဆြ အေပါင္း အသင္းမ်ား ကို ေျပာျပျခင္း

၁၃။ ဒိုအာေယ အာဖီးယသ္ ဖတ္ရြတ္ျခင္း

၁၄။ တစ္ေန႔ကို  စလ္ဝသ္ အႀကိမ္ ၁၀၀ ဖတ္ရြတ္ျခင္း

၁၅။ မိုအ္မင္မ်ား အားလုံး အတြက္ နမာဇ္မ်ား ဖတ္ၿပီးတိုင္း အထူးသီးသန္႔ ဒိုအာျပဳေပးျခင္း

၁၆။ အတတ္ႏိုင္ဆုံး ရွရီအသ္မွ အခက္အခဲေၾကာင့္ ခြင့္လႊတ္ ေပးထားသည့္ အခ်က္မ်ားမွအပ နမာဇ္ကို အခ်ိန္ဆြဲ၍ မဖတ္ျခင္း ၊ နမာဇ္ ကိုပထမဆုံးအခ်ိန္တြင္ ဖတ္ျခင္း

၁၇။ နမာဇ္ေစ ရွက္ဗ္ ကို ၁၁ ရကတ္ မဖတ္ႏိုင္လွ်င္လည္း ၃ ရကတ္ ၊၃ရကတ္မရလွ်င္လည္း ၁ရကတ္ နမာဇ္ေစ ေဝေသရ္ ကိုဆက္ဆက္ ဖတ္ျခင္း

၁၈။တစ္ေန႔တာ အတြင္း ၂ႀကိမ္ သို႔မဟုတ္ ၃ႀကိမ္ မိမိ အေနျဖင့္ ဂိုနာ တစ္ခုခု က်ဴးလြန္မိ ၊မမိ ကို စိစစ္ျခင္း

၁၉။ ႏႈတ္ကို အတတ္ႏိုင္ဆုံး ထိန္းသိမ္းျခင္း

၂၀ ။နမာဇ္ေစ ေအရွာ အၿပီး မည္သည့္အခ်ိန္မဆို စူရာဟ္ဝါေကအအ္ ေသလာဝသ္ျပဳျခင္း

တို႔ျဖစ္ပါတယ္။

 =================

251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

ရွဟာဒသ္ အထူး စာေစာင္   အစၥလာမ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ႏွစ္ဦး  ဟာဂ်္ ကာစင္မ္ ဆိုလိုင္မန္နီ  ႏွင့္ အဘူမဲဟ္ဒီ အဲလ္မိုဟန္ဒစ္
We are All Zakzaky
No to deal of the century