?>

ဟဇရသ္ ဖွေတြမာ ဇဲဟ္ရာဟ္ (စ.အ) ၏ ရွဟာဒသ္ အတြက္ ႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲ က်င္းပ ၊ပါကစၥတန္

 ဟဇရသ္ ဖွေတြမာ ဇဲဟ္ရာဟ္ (စ.အ) ၏ ရွဟာဒသ္ အတြက္ ႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲ က်င္းပ ၊ပါကစၥတန္

ပါကစၥတန္ ႏိုင္ငံ ေကြတာ ၿမိဳ႕တြင္ ဟဇရသ္ ဖွေတြမာ ဇဲဟ္ရာဟ္ (စ.အ) ၏ ရွဟာဒသ္ အတြက္ (( တိုင္းတပါး ယဥ္ေက်းမႈ၏ ႀကီးစိုးလာမႈ ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား ))ဆိုသည့္ ေခါင္းစဥ္ ျဖင့္ ႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲ ကို က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

 

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

 

ပါကစၥတန္ ႏိုင္ငံ ေကြတာ ၿမိဳ႕တြင္ ဟဇရသ္ ဖွေတြမာ ဇဲဟ္ရာဟ္ (စ.အ) ၏ ရွဟာဒသ္ အတြက္   (( တိုင္းတပါး ယဥ္ေက်းမႈ၏ ႀကီးစိုးလာမႈ ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား ))ဆိုသည့္ ေခါင္းစဥ္ ျဖင့္ ႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲ ကို  ဗိုလ္မွဴး နာေဒရ္ ခန္းမ တြင္ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

 

ဟဇရသ္ ဖွေတြမာ ဇဲဟ္ရာဟ္ (စ.အ) ၏ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္မႈ ႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး ကမာၻ႔ ပညာရွင္ အေျမာက္အမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔ ၏ အျမင္မ်ား ကို တင္ျပ ခဲ့ၾကပါတယ္။ သခင္မႀကီး (စ.အ) ကို ၿပီးျပည့္စုံသည့္ မြတ္စလင္အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးအျဖစ္စံနမူနာ ယူရန္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

 

မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) ကိုယ္ေတာ္တိုင္ သခင္မႀကီး အား ဆရက္ဒ္ဒသြန္ ေနစာေအလ္ အာေလမီးန္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။

 

သို႔ေသာ္ ဝမ္းနည္းဖြယ္ … ရစူလ္ေလခိုဒါ  (ဆြ)  အရိုအေသေပးသည့္အေနျဖင့္ သမီးေတာ္အား မတ္တပ္ ထရပ္ေတာ္မူခဲ့ေသာ္လည္း ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ဝဖာသ္ ျဖစ္ေတာ္မူၿပီးေနာက္ပိုင္း ထို ေခတ္ကာလ က လူမ်ားအေနျဖင့္ မ်က္ႏွာလြဲခဲ့ၾကပါတယ္။ သခင္မႀကီးကိုအမ်ဳိးမ်ဳိး ဒုကၡေပး ရက္စက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

 

ေမာင္လာအလီ (အ.စ) ၏ေခလာဖသ္ ကို လုယူခဲ့ၾကပါတယ္။ ေမာင္လာအလီ (အ.စ) အား ဗိုင္အသ္ ျပဳရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။ ေတာင္းဆိုယုံ အထိသာ မဟုတ္ဘဲ ဖိႏွိပ္ရက္စက္ တိုက္ခိုက္မႈေတြပါ ျပဳခဲ့ေပသည္။

 

ေနာက္ဆုံး သခင္မႀကီး (စ.အ) ၏ အိမ္ေတာ္အား ထင္းမ်ား စုပုံၿပီး မီး ႐ႈိ႕ခဲ့ၾကပါတယ္ ။ ထိုအခ်ိန္ သခင္မႀကီး (စ.အ) အား ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ေစာ္ကား ခဲ့ၾကပါတယ္။ ထိုေစာ္ကားမႈ ဒဏ္ ကို သခင္မႀကီး မခုခံႏိုင္ေတာ့ဘဲ ရွဟီးဒ္ ျဖစ္ဖို႔ အေၾကာင္းခံမ်ား ျဖစ္သြားခဲ့ ရပါတယ္။

 

သခင္မႀကီး (စ.အ) ခံစားခဲ့ရသည့္ ဒုကၡမ်ား ရက္စက္မႈမ်ား ကို သခင္မႀကီး ၏ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ကဗ်ာႏွင့္ ခန္႔မွန္း ႏိုင္ပါတယ္။

صُبَّت علیَّ مصائبُ لوانھّا  صبّت علی الایّام صرن لیالیا

 

အဓိပၸာယ္ မွာ - ((ကၽြန္မ အေပၚ မည္မွ်အထိ ဒုကၡေသာကမ်ား (ရက္စက္မႈမ်ား) က်ခဲ့သည္ဆိုလွ်င္ အကယ္၍ ေန႔အခ်ိန္မွက်လွ်င္ပင္ ညျဖစ္သြားေပမည္။ )) ဟု၍ ျဖစ္ပါတယ္။

 ဤသခင္မႀကီး ဒုကၡအႀကီးအက်ယ္ခံစားခဲ့ရသည့္ ရက္ကယလကို (( အရန္မ္ေမဖြာေတမီယာ )) အျဖစ္ က်င္းပၾကပါတယ္။ ထိုရက္မ်ားတြင္ သခင္မႀကီး ၏ ဘဝသမိုင္း အေပၚ  စကားဆို ၾကပါတယ္။

 

 

ဤအခ်က္ကိုအေၾကာင္းခံၿပီး အဗာဆြာေလအစၥလာမ္အဖြဲ႔ မွ  ႀကီးမွဴး ၿပီး (( တိုင္းတပါး ယဥ္ေက်း မႈ၏ ႀကီးစိုးလာမႈ ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား ))ဆိုသည့္ ေခါင္းစဥ္ ျဖင့္ ႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲ ကို ၃နာခြဲအခ်ိန္တြင္ ေကြတာ ၿမိဳ႕ ဗိုလ္မွဴး နာေဒရ္ ခန္းမ တြင္ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

 

တရားအား ေသာၾကာနမာဇ္ေရွ႕ေဆာင္ေမာင္လာနာ ဂိုလမ္ဟစႏႈိင္း ေဝဂ်္ဒါနီ ဆပ္မွ ေဟာၾကား ခဲ့ပါတယ္။  

===================================

251 / END


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*