?>

နမာဇ္ မ်ား ကို သူအခ်ိန္ မတိုင္မီ အလွ်င္ ဝဇူျပဳ၍ အသင့္ ေစာင့္ေနျခင္း

နမာဇ္ မ်ား ကို သူအခ်ိန္ မတိုင္မီ အလွ်င္ ဝဇူျပဳ၍ အသင့္ ေစာင့္ေနျခင္း


မိုအ္မင္ တစ္ေယာက္ အတြက္ ေအာင္ျမင္မႈ ႏွင့္ ေပွ်ာ္ရႊင္မႈကို ရေစရန္ မိမိဘဝကို အစၥလာမ့္ နည္းက် တည္ေဆာင္ရန္ အေရးႀကီးလိုအပ္ပါတယ္။ ဤအတြက္လည္း ပါကစၥတန္ ႏိုင္ငံ အေျခ ဆိုက္ မဒရ္စာေယ အလ္ကာေအးမ္ (အ.ဂ်) မွ ((ေကရ္ဒါစာဇီ (၁) )) အမည္ျဖင့္ေမာင္လာနာ ဆယက္ဒ္ အာဗစ္ဟိုစိန္ဇိုက္ဒီး ေရးသားထားသည့္ စာအုပ္ငယ္ေလး မွ ((နမာဇ္ မ်ား ကို သူအခ်ိန္ မတိုင္မီ အလွ်င္ ဝဇူျပဳ၍ အသင့္ ေစာင့္ေနျခင္း )) ကို တင္ျပ အပ္ပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

 

၁။ နမာဇ္ မ်ား ကို သူအခ်ိန္ မတိုင္မီ အလွ်င္ ဝဇူျပဳ၍ အသင့္ ေစာင့္ေနျခင္း

 

 

နမာဇ္ မ်ား ကို  ရွရီအသ္ မွ သတ္မွတ္ထားသည့္ သူအခ်ိန္ မတိုင္မီ အလွ်င္ ဝဇူျပဳ၍ အသင့္ ေစာင့္ေနျခင္း ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အက်ဳိး ေက်းဇူးမ်ား ကို လူႀကီးမင္း ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

 • နမာဇ္ကို မရိုမေသ ျပဳျခင္းမွ ထန္းသိမ္းရာ ေရာက္ေပမည္။ မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ ႀကီး မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္။ (( အၾကင္မည္သူမဆို နမာဇ္ အခ်ိန္ေရာက္လာၿပီးမွ ဝဇူျပဳမည္ဆိုလွ်င္ ၎အေနျဖင့္ နမာဇ္ ကို မရို မေသ ျပဳျခင္း ျဖစ္ေလ၏။ ))
 • ေအာင္ဝဲလ္ေလဝက္သ္ (နမာဇ္ဖတ္ရန္ အခ်ိန္က်ၿပီးပထမဆုံးအခ်ိန္) တြင္ ရရွိမည့္ အက်ဳိး အျမတ္အားလုံးကို ရရွိေပမည္။
 • ေသဆုံးခ်ိန္တြင္ ေသမင္းတမန္ အေနျဖင့္ ၾကင္နာ စြာ ဆက္ဆံမည္။
 • ေလာကႀကီမွ ဗိုက္ျပည့္၍ (ဆာေလာင္မႈ မရွိဘဲဲ ) သြားရမည္။
 • ေသဆုံးခ်ိန္တြင္ ႐ူဟ္ အား ညင္သာစြာ ႏုတ္ျခင္းခံရေပမည္။
 • ဒိုအာမ်ားကို အလႅာဟ္ ဟိုုအရွင္ျမတ္ လက္ခံေတာ္မူမည္။
 • မ်က္ႏွာေတာ္ ႏူးရ္က်က္သေရမဂၤလာ ျဖင့္ ရွိမည္။
 • အသက္ရွည္မႈ ကို ျဖစ္ေစမည္။
 • မြန္ေကရ္ ႏွင့္ နေကရ္ ၏ အေမးမ်ားကို အလြန္တရာ လြယ္ကူစြာ ျဖင့္ ေျဖဆို ႏိုင္မည္။
 • မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) ႏွင့္ အာေလ့ မိုဟမၼဒ္ (အ.စ) ၏ အသနားခံေပးမႈ ကို ရရွိမည္။
 • ေစရသ္ တံတား မွ အလြန္လ်င္ျမန္စြာ ျဖတ္ေက်ာ္ သြားႏိုင္မည္။
 • ကဗဲရ္အတြက္ ႏူးရာနီယသ္ (လင္းဝင္းေတာက္ပမႈ ) ကိုျဖစ္ေစမည္။
 • ေကယာမသ္ေန႕ (ကမာၻ႔ တရားစီရင္မည့္ေန႔ ) တြင္ ေပွ်ာ္ရႊင္မႈ ကို ရရွိေပမည္။
 • ေကယာမသ္ေန႕ (ကမာၻ႔ တရားစီရင္မည့္ေန႔ ) တြင္ နာေမေအအါမါလ္ အား ညာဖက္သို႔ ေပးအပ္ၿပီး ဂ်ႏၷသ္ သုခဘုံသို႔ ဝင္ေရာက္ ေစျခင္းခံရေပမည္။

 ====================

251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*