?>

တင္းၾကပ္ေသာ မိဘမ်ား

တင္းၾကပ္ေသာ မိဘမ်ား

တင္းၾကပ္ေသာ မိဘမ်ားဆို သည့္ ကိစၥရပ္ကို ဟဇရတ္ အာယာ သြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ မကာေရမ္မိုရွိရာဇီး ေရးသား သီးကုံး ထား သည့္ ( မြရွ္ေကလာသ္ေသ ဂ်င္စီ ဝါ ဂ်ဝါနန္ )) စာအုပ္မွ အဗ္နာ ခ်စ္ပရိတ္သတ္ မ်ား အတြက္ ေကာက္ႏုတ္ တင္ျပအပ္ပါတယ္။

တင္းၾကပ္ေသာ မိဘမ်ား

ဤကဲ့သို႔မိဘမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ခ်စ္လွစြာေသာ သားသမီးမ်ား၏ ေနာင္ေရး အနာဂတ္ကို ျပင္းထန္စြာ အႏၲရာယ္တြင္းသို႔ ပို႔ျခင္းမည္ေလ၏။

ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ေခတ္စကားအရ တစ္ကိုယ္ေကာင္းသမား မိဘ မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ လူပ်ိဳ၊ အပ်ိဳ လူငယ္ဘ၀၌ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ၊ မ်ားျပား လွေသာ အခက္အခဲ ျပႆနာမ်ား၊ ၀မ္းနည္းမႈမ်ား၊ အၾကပ္အတည္းမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့၍ အေတြ႕အႀကံဳရွိေနၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း (မိမိတို႔၏) လူငယ္ လူရြယ္တို႔ ႏွင့္ ႏွလံုးသားမွ ေတာင္းဆိုေနသည့္ လိင္ကိစၥ၊ ကာမကိစၥ တည္း ဟူေသာ မုန္တိုင္းကို မွန္ကန္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ၿငိမ္းေအာင္မျပဳႏိုင္ ၾကေပ။

မိမိတို႔ ၏ သားသမီးမ်ား၏ အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ၿပီး ေအးလြန္းသည္ (သုိ႔မဟုတ္) အလြန္တရာ တင္းၾကပ္လြန္းလွေပသည္။

ဤေအးလြန္းမႈႏွင့္ တင္းၾကပ္လြန္းမႈ ႏွစ္ခုစလံုးသည္ အေျခခံမွာ နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေျခခံ တစ္ခုတည္းျဖစ္ေပသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ မည္မွ်ထိ ဤေ၀ဒနာရွင္မ်ားခံယူသည္ဆိုလွ်င္ အိမ္ေထာင္ျပဳဖို႔ တစ္ႏွစ္၊ ငါးႏွစ္အထိ ၾကာျမင့္သြားလွ်င္လည္း ၄င္းတို႔၏အျမင္၌ သာမန္ကိစၥေလးႏွင့္ အခ်ိန္ အနည္းေလးဟု သတ္မွတ္ၾကေလသည္။

“ ေကာင္းၿပီး . . . ဒီႏွစ္မေဆာင္ျဖစ္လည္း အင္ရွာအလႅာဟ့္ ေနာက္ႏွစ္ေပါ့ . . . ” သို႔မဟုတ္ အခုမေဆာင္ျဖစ္ေတာ့လည္း ေနာက္ႏွစ္ အနည္းငယ္ အတြင္းေပါ့ အခုထိ အခ်ိန္ရွိေသးပါတယ္လို႔ . . . ဆိုတတ္ ၾကေလသည္။

ဤပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ လူငယ္လူပ်ိဳ အပ်ိဳဘ၀၏ အေရးႀကီးအခ်ိန္၌ တစ္ႏွစ္ေနာက္က်ဖို႔မဆိုထားလွ်င္ တစ္လေနာက္က်လွ်င္ပင္(သို႔မဟုတ္)ရက္ အနည္းငယ္ ေနာက္က်လွ်င္ပင္ လူငယ္လူ႐ြယ္၊အပ်ိဳလူပ်ိဳ ဘ၀၏ရလာဒ္ကို ေျပာင္းလဲပစ္ႏိႈင္ေၾကာင္း ေမ့ေလ်ာ့ေနၾကေလသည္။

ဤကဲ့သုိ႔ေသာမိဘမ်ားသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ အတိတ္က လူပ်ိဳအပ်ိဳဘ၀မ်ားကို ေမ့သြားၾကမလဲမသိေပ။

အဘယ္အတြက္ေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ အိမ္ေထာင္သည္ဘ၀ မေရာက္ ခင္က လူပ်ိဳအပ်ိဳဘ၀၏မုန္တိုင္းမ်ား၊ တက္ၾကြမႈမ်ားကို အလွ်င္အျမန္ ေမ့သြားၾကရပါသနည္း?

မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ မိမိတို႔၏လူငယ္၊လူ႐ြယ္၊အပ်ိဳ၊လူပ်ိဳမ်ား ၏ေနရာတြင္ အစားထိုး၍ကိုယ္ခ်င္းမစာၾကပါသနည္း?

အမွန္တကယ္ မိမိတို႔၏ လူငယ္၊လူ႐ြယ္၊ အပ်ိဳ၊လူပ်ိဳဘ၀ မ်ား၏ ကိစၥ(အိမ္ေထာင္)ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေသြးေအးေနျခင္းသည္ အလြန္တရာ အႏၱရာယ္ႀကီးလွေပသည္။ တစ္ခါတစ္ေလ မႀကံဳျခင္းသည္ အေျခအေနမ်ား ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရတတ္ၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ ႐ူးသြပ္သည္အထိ ျဖစ္တတ္ရေလသည္။

လူငယ္လူရြယ္မ်ားမွ မိဘေဆြမ်ိဳးမိသားစုမွ ထြက္ေျပးၾကျခင္းမ်ား၊ ကိုယ္တိုင္အဆံုးစီရင္ၾကျခင္းမ်ား၊ လမ္းလႊဲလမ္းမွားသြားၾကမႈမ်ား၊ ေရာဂါ ေ၀ဒနာရွင္းမ်ား ျဖစ္ရမႈမ်ားစသည္ျဖင့္ ျဖစ္ပြားရသည့္ အေျခခံအေၾကာင္း အရင္းမ်ားမွ တစ္ခုမွာ (အထက္ေဖာ္ျပပါ) သဘာ၀တရား၊ အမွန္တရားကို အေလးမထား ဂ႐ုမျပဳမႈေၾကာင့္ပင္တည္း။

အကယ္၍ အထူးသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ ေဆြးေႏြးတင္ဆက္မည့္ ေခါင္းစဥ္ အေၾကာင္းအရာသည္ လူငယ္လူရြယ္မ်ား၏ သီလ သမာဓိရွိျခင္း၊ သန္႔ျပန္႔ သန္႔စင္သည့္ စာရိတၱပိုင္ရွင္မ်ားျဖစ္ျခင္း၊ အီမာန္ရွိျပစားျခင္းတို႔ျဖစ္ မည္ဆိုလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တင္ျပမႈသည္ ႐ုတ္တရက္ ၄င္းအေၾကာင္းကို ပို၍တင္ ျပသည္ မည္သြားေခ်မည္။

မိဘႏွစ္ပါးဖက္မွ အလြယ္ျမင္ျခင္း၊ ေပါ့ေလ်ာ့၊ ဂ႐ုမျပဳျခင္းသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပထားသည့္ လူငယ္လူရြယ္မ်ား အတြက္ ညွဥ္းပန္း ႏိွပ္စက္မႈ ျပဳျခင္းထက္ ပိုရာေရာက္သြားေပမည္။

အမွန္တရားကို သိျမင္ျခင္း၊ အစစ္အမွန္ကို သိျမင္ျခင္းႏွင့္ ေ၀းသြား ေလသည္။

ၿပီးေနာက္ ခြင့္လႊတ္တတ္ျခင္း၊ နားလည္ေပးျခင္း၊ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း ဤလိုအပ္ဆႏၵမ်ား အားလံုးအသြင္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးရမည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားအျဖစ္ အေျခခံျဖစ္လာေပသည္။ ၄င္းအရာ၏ ဆန္႔က်င္ဖက္ အေနအထားအျဖစ္ အကယ္၍ မႏုႆ၊ ပုထုဇဥ္ လူသားသည္ အရာ တစ္ခုခုကို အေရးမပါ၊ အေရးမႀကီးဟုခံစား၊ ခံယူမည္ဆိုလွ်င္ ထိုအရာသည္ လူသားအား အခက္အခဲ အၾကပ္အတည္းကို ႀကိဳက္သူ၊ အတင္းအၾကပ္ လုပ္သူအျဖစ္သို႔ ပို႔လိုက္ေလသည္။ ၿပီးေနာက္ ၄င္းအရာကို ႏွစ္သက္ျခင္းမွ ေရွာင္လာေလသည္။

ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ အခ်ိဳ႕အတင္းအၾကပ္ႀကိဳက္သူ၊ သံသယျဖစ္သူ အခ်ိဳ႕သည္ ကား၀ယ္ယူသည့္ အခ်ိန္ ယုတ္စြအဆံုး ထုိကား၏ အနံကိုပင္ ႐ွဴၾကသည္ဟု ေဆာင္ပါးတစ္ခု၌ ဖတ္ရေလသည္။
အသား (သို႔) ဟင္းသီးဟင္းရြက္ကို ၀ယ္ခ်ိန္ (ပုပ္မပုပ္) အနံ႔ခံ၍ ၀ယ္ရသကဲ့သို႔ပင္ ျဖစ္ေလသည္။

ဤကဲ့သို႔ေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ားသည္ ကား၀ယ္ခ်ိန္ေတာင္ အနံခံၾကေသး လွ်င္ မိမိေခါင္းကိုသံုးၾကလွ်င္ မိမိတို႔၏ သားသမီးမ်ားအတြက္ အိမ္ေထာင္ ဖက္ေရြးခ်ယ္ခ်ိန္၌ ဘာေတြမ်ားလုပ္ၾကမည္နည္း?

စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းသည့္အခ်က္၊ ဂ႐ုျပဳစရာအခ်က္မွာ…..

ဤကဲ့သို႔ေသာ္ သံသ(ႀကီးသူ) မိဘမ်ားသည္ မိမိတို႔ ကိုယ္တိုင္ ရႊံ႕ထဲလဲခ်ၾကၿပီး လံုး၀ (မိမိရႊံ႕ထဲမွာ ရွိေၾကာင္း) ခံစားမႈ မရွိေၾကာင္း အေျမာက္အမ်ား ေတြ႔ခဲ့ရဖူးပါသည္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာမွာ ဤသို႔ျဖစ္ေပမည္။ အေၾကာင္းမွာ ေကာက္က်စ္ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္သူမ်ား၊ ကိုယ့္ကို အထင္ႀကီးေအာင္ေနၾကသူမ်ားသည္ (မိမိတို႔၏) မေကာင္းမႈ ေကာင္က်စ္မႈ ေက်ာ့ကြင္း ႏွင့္ ေျမႇာက္ပင့္မႈ စသည္တို႔ျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို သာယာစိမ္းလန္း စိုေျပသည့္ ၿခံတြင္ရွိေနသူအျဖစ္ သံသယရွိသူမ်ားကိုျပသၿပီး ၄င္းတို႔၏ ႏွလံုးသား၌ ေနရာယူတတ္ၾကေလသည္။

ဤကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ရပ္သည္ လူ႐ိုးလူေကာင္းတစ္ေယာက္၊ သာမန္ လူတစ္ေယာက္လုပ္ဖို႔ လံုး၀ မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ မည္သူ႕ကိုမွ် ဤကဲ့သို႔ မေကာင္းသည့္ နည္းစနစ္ကို သံုးၿပီး စြဲေဆာင္မွာ လံုး၀မဟုတ္ေခ်။

အိမ္ေထာင္ဖက္ေရြးခ်ယ္ရာ၌ လံု၀အေသအခ်ာ ဂ႐ုတစိုက္ေရြးခ်ယ္ ရမည္ဆိုတာမွန္ပါတယ္ …..
အမွန္တကယ္ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းဆိုင္ရာ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ ၀တၱရားမ်ားသည္ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ လူငယ္လူရြယ္ အရြယ္ေရာက္ သားသမီးမ်ား၏ လိင္ကာမအရသာ ျဖည့္စြက္ရန္လိုအပ္မႈ၊ တက္ၾကြမႈ၏ အေျခအေနမွန္ကို ေကာင္းေကာင္းမွန္မွန္ သိထားေသာ္လည္း တမင္တကာ ေမ့ေလ်ာ့ေနရသည့္ အျဖစ္မ်ိဳး ျဖစ္သြားရေအာင္ တြန္းပို႔ေလသည္။
ၿပီးေနာက္ ၄င္း (မိဘမ်ားကို) အခု မိမိတို႔ထံ၌ အခ်ိန္ရွိေသးသည္ ဆိုေသာ ယံုၾကည္မႈကို ျဖစ္ထြန္းေစေလသည္။ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ ေျပာၾက၊ ဆိုၾကေလသည္။

ဒီေလာက္အလွ်င္အျမန္ႀကီး လုပ္ဖို႔ ဘာအေရးႀကီးေနရတာလဲ …..!

အခုထိ ပါးစပ္မွ (အေမ) ႏို႔ အန႔ံ မေပ်ာက္ေသးဘူးေလ …..!

အခုထိ ကေလးဘဲရွိေသးတယ္ေလ …..၊ ကေလးေတြအတြက္ မဂၤလာ ကိစၥဆိုတာ ဘာအဓိပၸါယ္လဲဗ်ာ …..! အခု ….. အခု …..

သို႔ေသာ္ ဤ “အခု” “အခု” မ်ားသည္ အႏၲရာယ္ရလာဒ္ အျဖစ္သို႔ ေရာက္တတ္ၿပီး၊ မိဘႏွစ္ပါး၏ဘ၀ တစ္ေလွ်ာက္လံုး၊ လက္လြတ္ရသည့္ အေျခအေနသို႔ေရာက္တတ္ေပသည္။ အစားျပန္ထုိးလို႔မရသည့္ လမ္းအထိ ေရာက္သည္အခါလည္း ျဖစ္တတ္ေလသည္။
မိမိတို႔၏ လူငယ္လူရြယ္မ်ားအတြက္ ဘ၀ၾကင္ေဖာ္ေရြးခ်ယ္ရာ၌ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ အလြန္တရာအတင္းအၾကပ္နည္းကို သံုးၾကေလသည္။ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ အေျခမဲ့စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို လူငယ္လူရြယ္မ်ား၏ မဂၤလာေဆာင္ကိစၥအတြက္ သတ္မွတ္ၾကေလသည္။

ယုတ္စြအဆံုး သံသယဆိုသည့္ နယ္နမိတ္အထိ ေရာက္ေအာင္ ျဖစ္သြား ၾကေလသည္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဤအေၾကာင္းတရားမ်ား၊ အေၾကာင္းခံမ်ား ေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၏ အေရးပါ အေရးႀကီးျခင္းဆိုသည့္ ခံစားမႈ ေပ်ာက္သြားရေလသည္။

အေၾကာင္းမွာ မႏုႆပုထုဇဥ္လူသားသည္ အၿမဲတမ္းသဘာ၀ တရားအရ ေနထိုင္ၿပီး အကယ္၍အရာတစ္ခုခုကို အေရးႀကီး၊ အေရးပါ သည္ ဟုခံစား ခံယူ လွ်င္ ၄င္းအတြက္ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း မ်ားကို နည္းသည္ထက္နည္းေအာင္၊ ေလ်ာ့သည္ထက္ေလ်ာ့၊ ေပါ့သည္ထက္ေပါ့ ေအာင္လုပ္ေလသည္။ အေၾကာင္းသည္ကား ဘ၀ၾကင္ဖက္ေရြးခ်ယ္မႈ ကိစၥ သည္ ဘ၀ တစ္ခုလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေနၿပီး၊ အက်ီတစ္ထည္၊ အ၀တ္တစ္ခု ဥပမာ ၀ယ္ၿပီး ၀တ္ၿပီး လႊင့္ပစ္လိုက္လို႔ ရသည့္ အရာကိစၥမဟုတ္ေခ်။

သို႔ေသာ္လည္း “အေသးစိတ္ဂ႐ုျပဳမႈ” ႏွင့္ “တင္းၾကပ္ျခင္း” “သံသယျဖစ္ျခင္း” တို႔အၾကား အမ်ားႀကီး ကြာျခားမႈရွိေလသည္။

ဤ သို႔အားျဖင့္ အျပင္ပိုင္းဆိုင္ရာအရာ အသင့္အတြက္ သင့္တင့္၊ ေလွ်ာက္ပတ္သည့္ ဘ၀ၾကင္ေဖာ္ျဖစ္မည္၊ ၿပီးေနာက္ သတင္းရွိသူ (အတြင္းသိသူ) မ်ားစံုစမ္းခ်က္သည္လည္းပဲ ေထာက္ခံေနမည္ဆိုလွ်င္ (ဤကဲ့သို႔ေသာမိန္းကေလး) အား သံသယ၊ ဒြိဟမရွိဘဲ မလြဲမေသြ လက္ခံရ ေပမည္။ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ေတာ္မူသည့္ ျမတ္အလႅာဟ္၏ အကူအညီ အေဖးအမကို ေမွ်ာ္ကိုးရေပမည္။ ရလာဒ္ေကာင္းထြက္လာလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေပမည္။

အစၥလာမ္ သာသနာေတာ္၏ အဆိုအမိန္႔မ်ား၊ အသိဥာဏ္ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳရင့္က်က္သည့္ ေလ့လာသူမ်ား (ပညာရွင္မ်ား) အေျမာက္အမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ သားသမီးမ်ားအတြက္ အိမ္ေထာင္ျပဳ ေပးေရး ကိစၥကို အလ်င္တလို၊ အလ်င္အျမန္ေဆာင္ရြက္ေပးေရး၊ အိမ္ေထာင္ ေရးကိစၥကို ေသြးေအးေအးမလုပ္ၾကရန္ (အခ်ိန္မဆြဲရန္) အခက္အခဲမ်ားျဖင့္ ထြက္ေပၚလာမည့္ ရလာဒ္အႏၲာရာယ္ကို သာမန္႐ိုး႐ိုးေလးဟု မသတ္မွတ္ရန္၊ မိမိတို႔ခ်စ္လွရေသာ လူငယ္လူရြယ္မ်ား၏ အနာဂတ္ကို အႏၲရာယ္တြင္းသို႔ အေရာက္မပို႔မိေစရန္ မိဘတိုင္းကို ဆံုးမထားေပသည္။

လူငယ္လူရြယ္မ်ား၏ ကာမတက္မက္မႈ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ရာဂ၏ အင္အားသည္ အလြန္တရာ ႀကီးမားၿပီး ဤကိစၥအတြက္ ဂ႐ုမျပဳမႈ (မထီမဲ႔ျမင္ျပဳမႈ) ျပဳခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ အလြန္တရာႀကီးမားသည့္ အႏၲာရာယ္ တစ္ခုခု ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မလြဲမေသြ အသိရွိရေပသည္။ မေမ့သင့္ေခ်။

လိင္ရာဂ၊ ကာမရာဂ စိတ္ေၾကာင့္ ျဖစ္သြားခဲ့သည့္ အႏၲရာယ္ မ်ားသည္ မည္သည့္ အႏၲရာယ္ႏွင့္မွ် မတူေၾကာင္း၊ လူသားအားလံုး၏ သမိုင္း စာမ်က္ႏွာႏွင့္ မႏုႆလူသား၏ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ေတြ႔ႀကံဳမႈမ်ားသည္ အားလံုး သက္ေသထြက္ဆိုေနေပသည္။ မုခ်ဧကန္ ဤကိစၥႏွင့္ျပႆနာတိုင္း အေရး ႀကီးသည့္ ျပႆနာျဖစ္ၿပီး အေျခခံအက်ဆံုးျဖစ္သည္။

======================
251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*