?>

ျမတ္အလႅာဟ္ ဂုဏ္ေတာ္မ်ား ၏ အဓိပၸာယ္မ်ား အာနိသင္မ်ား

ျမတ္အလႅာဟ္ ဂုဏ္ေတာ္မ်ား ၏ အဓိပၸာယ္မ်ား အာနိသင္မ်ား

ျမတ္အလႅာဟ္ ဂုဏ္ေတာ္မ်ား ၏ အဓိပၸာယ္မ်ား အာနိသင္မ်ား အဗ္နာ ပရိတ္သတ္မ်ား အတြက္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

၁။((အလႅာဟ္ဟို)) الله
အဓိပၸာယ္ - အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္ႀကီး
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း - ၉၈၀ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ ေမာင္လာအလီ (အ.စ) မိန္႔ေတာ္မူထားပါတယ္။ ဒီးန္ ကိစၥအတြက္ ဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေလာကီကိစၥ အတြက္ ဘဲျဖစ္ျဖစ္ အခက္အခဲ အၾကပ္ အတည္းႏွင့္ ရင္ဆိုင္ လာ ရၿပီး ဆိုလွ်င္ ဝဇူျပဳလုပ္ၿပီး ေကာင္းကင္ ဖက္သို႔ လက္ႏွစ္ဖက္ ေျမႇာက္ၿပီး ((ယာအလႅာဟ္ဟို)) ဂုဏ္ ေတာ္ အား ၇ ႀကိမ္ ဖတ္ရြတ္ၿပီး မိမိ လိုအင္ဆႏၵ ကို ေတာင္း ဆိုပါေလ။
၂။ မိမိဘဝရွိ အခက္အခဲ အၾကပ္အတည္း၊ ဒုကၡမ်ား အားလုံး ေအာင္ျမင္ရန္ အတြက္ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ဤ ဂုဏ္ေတာ္အား အႀကိမ္၁၀၀ ဖတ္ရြတ္ရပါမယ္။
၃။အခက္အခဲ အၾကပ္အတည္းမ်ား ၊ဒုကၡမ်ားကို ေအာင္ျမင္ရန္၊ ႀကီးမားသည့္ အႏၱရာယ္ ဘဝတြင္ ရင္ဆိုင္မႈမွ ေအာင္ျမင္ရန္ ((ယာအလႅာဟ္ဟို)) ဆို သည့္ ဂုဏ္ေတာ္အား တစ္ထိုင္တည္း အႀကိမ္ ၁၀၀၁ ႀကိမ္ ဖတ္ရြတ္ရပါမယ္။
၄။မရ္ဟြန္ ခါသြန္အဗါဒီ ေျပာၾကား ခ်က္အရ ((အလႅာဟ္ဟို)) ဆိုသည့္ ဂုဏ္ေတာ္အား ၊စဲရီ အခ်ိန္၊ ဖဂ်ရ္ အခ်ိန္ႏွင့္ အစဲရ္အခ်ိန္တို႔ တြင္၆၆ ႀကိမ္ ဖတ္ရြတ္ျခင္းျဖစ္ ရွရီအသ္မွ ခြင့္ျပဳထား သည့္ လို အင္ ဆႏၵမ်ား ကိုဆြတ္ခူးႏိုင္ မည္ျဖစ္ပါ တယ္။
၅။မည္သူမဆိုဤဂုဏ္ေတာ္ (( အလႅာဟ္ဟို)) အား (ဝဇူႏွင့္တကြ) ေရးသားၿပီး မိမိဆီတြင္ထား မည္ဆို လွ်င္ မည္သည့္ အလုပ္မွ၎ အတြက္ ခက္ခဲ လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ ၎ ဂုဏ္ေတာ္ ေၾကာင့္အခက္ အခဲမ်ားသည္ ၎အတြက္ လြယ္ကူသြားပါလိမ့္မည္။
၆။ေမာင္လာအလီ (အ.စ) မိန္႔ေတာ္မူထား ပါတယ္။ ေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္း ရန္ႏွင့္ဆရာဝန္၊ သမားေတာ္ မ်ား လက္လြတ္ထားသည့္ ေရာဂါသည္၏ေရာဂါ ကို ကုသရန္ အတြက္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္မွ (မိမိ ႀကိဳက္ သည့္ေနရာမွ) စၿပီးအာယသ္ ေတာ္အခု ၁၀၀ ျပည့္သည့္ အထိဖတ္ရြတ္ပါ။ ၿပီးေနာက္ ((ယာ အလႅာဟ္ဟို)) ဂုဏ္ေတာ္အား ၇ႀကိမ္ဖတ္ပါ ေလ။ ယုတ္စြ ကြယ္လြန္ဖို႔ အခ်ိန္က် ေနသူဆိုလွ်င္ လည္း ရက္အခ်ဳိ႕ကြယ္လြန္ရန္ ေနာက္ဆုတ္သြား ပါလိမ့္ မည္။
***
၂။ ((ေအလာဟြန္း(န))) إله
 အဓိပၸာယ္ - အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္ႀကီး
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း - အခ်ဳိ႕
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
((خواص اسماء الحسنی )) က်မ္းရွင္H.I ဂ်ေဗရ္ ေရဇ္ဝါနီဆပ္ အေနျဖင့္ ဤဂုဏ္ေတာ္ အားတင္ျပ ထားၿပီး ဂုဏ္ေတာ္၏ စြမ္းရည္ သတၱိကို မေဖာ္ျပ ထားေခ်။
***
၃။(( ဝါေဟဒြန္း(န))) واحدٌ
အဓိပၸာယ္ -အႏႈိင္းမဲ့အရွင္၊ပမာမဲ့အရွင္ ၊တစ္ပါးတည္း အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း - ၂၁ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ေအမာမ္ ေရဇာ (အ.စ) မိန္႔ေတာ္မူထား ပါတယ္။ မည္သူမဆို ျပင္းထန္သည့္ ေရာဂါေဝဒနာကိုခံစား ေနမည္ဆိုလွ်င္ ေန႔စဥ္၊ေန႔တိုင္း ((ယာဝါေဟဒို ))ဆို သည့္ဂုဏ္ေတာ္အား (၁၀၁)ႀကိမ္ ဖတ္ရြတ္မည္ဆို လွ်င္ထိုေရာဂါသည္ ျပန္လည္ က်န္းမာ ေကာင္းမြန္ လာေပမည္။
၂။ႏွလုံးသားမ်ားကို မိမိဖက္ ဂရုျပဳလာေစရန္ ေန႔စဥ္ ၁၀ႀကိမ္ ((ယာဝါေဟဒို )) ဆိုသည့္ ဂုဏ္ေတာ္အား ဖတ္ရြတ္ရေပမည္။
၃။ဤဂုဏ္ေတာ္အား စားေသာက္ဖြယ္ရာ(ဟလာလ္) အေပၚ၌ ဖတ္ရြတ္ၿပီးသုံး ေဆာင္မည္ ဆိုလွ်င္ ထို ဖတ္ရြတ္သူ၏ ႏွလုံး သား သည္ ႏူးရ္ ရွိလာေပမည္။
၄။တစ္ဦး၊တစ္ေယာက္တည္းရွိ၍ ေၾကာက္လန္႔ေန ခ်ိန္တြင္ ((ယာဝါေဟဒို ))  ၁၀၀၁ ႀကိမ္ ဖတ္ရြတ္ ျခင္းျဖစ္ လုံၿခဳံ မႈကို ရရွိမည္ ျဖစ္ပါတယ္။
၅။မည္သူ မဆို မပ်က္မကြက္ဘဲ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ဤ ဂုဏ္ေတာ္ အား အႀကိမ္ ၁၀၀ ဖတ္မည္ဆိုလွ်င္ ရင္းႏွီး၊ခ်စ္ခင္၊တြယ္တာျခင္းခံရမႈ၊သိကၡာရွိမႈ ကိုရရွိ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
***
၄။ (( အဟဒြန္း(န))) أحدٌ
အဓိပၸာယ္ -အႏႈိင္းမဲ့အရွင္၊ပမာမဲ့အရွင္ ၊တစ္ပါးတည္း အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း - ၁
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။((ယာအဟဒို)) ၁၃ႀကိမ္ ရြတ္ဆို ျခင္းျဖစ္ အီမာန္ သက္ဝင္ ယုံၾကည္မႈကို ခိုင္မာ ေစၿပီး၊ ဘဝတစ္ ေလွ်ာက္လုံး တြင္ မွန္ ကန္သည့္ အကီဒါမ်ား အေပၚ ခိုင္ၿမဲ မႈကို ျဖစ္ေစပါတယ္။
၂။ဘဝသက္တမ္း၏ ေနရာတိုင္း  အဆင့္တိုင္းတြင္ အႏိွမ္္ခံ ဘဝ၊မေရာက္ေစရန္ တစ္ထိုင္တည္း ၁၀၀၁ ႀကိမ္ ((ယာအဟဒို)) ဖတ္ရြတ္ ရပါမယ္။
၃။ အခ်ိန္တိုင္း သန္႔စင္မႈ ႏွင့္ အထီးက်န္မႈ အတြက္ ေန႔စဥ္၊ေန႔တိုင္း ဤဂုဏ္ေတာ္အား ၁၃ ႀကိမ္ ရြတ္ဆိုျခင္းျဖစ္ ႀကီးမားသည့္ အက်ဳိးအျမတ္ ကိုရႏိုင္ မည္ျဖစ္ပါတယ္။
***
၅။ (( ဆြမဒ္ဒြန္း(န))) صّمدٌ
အဓိပၸာယ္ - လိုအင္ဆႏၵကင္းမဲ့သည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း - ၁
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။မည္သူမဆို ဆာေလာင္ျခင္း ဒဏ္မခံႏိုင္လွ်င္ ေန႔ စဥ္၊ေန႔တိုင္း ဤဂုဏ္ေတာ္အား ၁၃၄ ႀကိမ္ဖတ္ ရြတ္ရမည္ ျဖစ္ပါတယ္။
၂။ ေသာက၊အပူအပင္ႏွင့္ ဒုကၡ၊ပင္လယ္ေဝခ်ိန္ ၊လို အင္၊ဆႏၵရွိခ်ိန္၊အလုပ္မ်ား မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ခ်ိန္(အ လုပ္ရွားခ်ိန္)တြင္ ဤဂုဏ္ေတာ္အားရြတ္ဖတ္ျခင္း ျဖစ္ လြတ္ေျမာက္မႈ ကို ရရွိေပ မည္။
၃။ဤဂုဏ္ေတာ္အား စာရြက္ (အသန္႔) တစ္ရြက္ေပၚ တြင္ ေရးမည္ ၊ၿပီးေနာက္ သံလြင္ဆီတြင္ စိမ္ၿပီး ၊ ၎ဆီကို ေႁမြ အေပါက္ ခံရသူ (သို႔မဟုတ္)ကင္းၿမီး ေကာက္ အကိုက္ခံရသူ ကို ေကၽြးမည္ဆိုလွ်င္ ေႁမြ (သို႔မဟုတ္) ကင္းၿမီးေကာက္ ၏ အဆိပ္ ေျပသြား မည္ ျဖစ္ေပသည္။
၄။ရန္သူကို ႏႈတ္ပိတ္ႏိုင္ရန္ (( အလ္ဆြမဒ္ဒို))  ဟု ရြတ္ဆိုရေပမည္။
၅။ မည္သူ မဆို ဤဂုဏ္ေတာ္အား အေျမာက္အမ်ား ဖတ္ရြတ္မည္ဆိုလွ်င္ မည္သူကိုမွ် ေၾကာက္လန္႔ ေတာ့ မည္မဟုတ္ေပ။
၆။ အခက္၊အခဲ အၾကပ္၊အတည္းမ်ားမွ ေအာင္ျမင္ ရန္ ေန႔စဥ္ ၊ေန႔တိုင္း ၁၂၄ ႀကိမ္ (( ယာ ဆြမဒ္ဒို )) ဟု ဖတ္ရပါမည္။
***
၆။ (( ေအာင္ဝလ္လြန္း(န)))  أوّلٌ
အဓိပၸာယ္ - ပထမဦးဆုံး အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  ၆၂ (ပုံစံမ်ဳိးစုံ)
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ မိမိဘဝရွိ အလုပ္ အားလုံးအတြက္ အထူးသျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ ၊စီးပြားေရး ..ကိစၥမ်ားတြင္ ဘရ္ကသ္ (က်က္သေရ မဂၤလာ ) ရွိရန္ အတြက္ ေန႔စဥ္ ၃၇ ႀကိမ္ (( ယာေအာင္ဝလ္လို)) ဟုဖတ္ ဆိုရပါမည္။
၂။ အလုပ္တိုင္း အရင္း ႏွင့္ အႀကံေပးမႈတိုင္းအလ်င္ ဤ ဂုဏ္ေတာ္ အား ဖတ္ရြတ္ျခင္းျဖစ္ လုံၿခဳံမႈႏွင့္ မဂၤလာ ရွိမႈ ကို ျဖစ္ေစ ပါတယ္။
၃။ ရန္သူရန္မွ လြတ္ကင္းရန္ ဤဂုဏ္ေတာ္အား ၄၃ ႀကိမ္ဖတ္ရြတ္ရန္ အဆိုလာ ရွိေပသည္။  
၄။ ကိုယ္ဝန္ ပ်က္က်ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ ၊ရန္သူ၏ ရန္ကို ေခ်ဖ်က္ႏိုင္ရန္ ၊ ေလာကီ၊ ေလာကုတၱရာဆိုင္ ရာအလုပ္မ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ ၊ေခ်ာမြတ္ ေစရန္ ၊ေကာင္းျမတ္ သည့္ လုပ္ရပ္တိုင္း အတြက္ အက်ဳိး ျဖစ္ထြန္းေစရန္   ဤဂုဏ္ေတာ္အား ဖတ္ရြတ္သင့္ပါ သည္။                                      
***
၇။ (( အာေခရြန္း(န))) آخرٌ
အဓိပၸာယ္ - အဆုံးမရွိသည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း - ၁ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။မည္သူမဆိုမိမိဘဝအဆုံးသတ္မလွမည္ကိုစိုးရိမ္လွ်င္ဤဂုဏ္ေတာ္အားဖတ္ရြတ္ရန္အသင့္ေတာ္ဆုံးပင္ျဖစ္ပါသည္။
၂။အၾကင္မည္သူမဆို မိမိေလာကုတၱရာခရီးလွပေကာင္းမြန္ေစရန္အလိုရွိပါက((ယာအာေခရို)) ဂုဏ္ေတာ္အား ၈၀၁ ႀကိမ္ဖတ္ ရန္လိုေပသည္။
၃။ရန္သူ၏ရန္ကိုကာကြယ္ရန္အင္အားမရွိပါကဤ ((ယာအာေခရို))ဂုဏ္ေတာ္အား ၈၀၁ ႀကိမ္ဖတ္ၿပီး ကာကြယ္မႈကိုရယူႏိုင္ေပသည္။
၄။မိမိဆန္က်င့္ဖက္မ်ား၊ရန္သူမ်ားကိုေအာင္ႏိုင္ရန္၊လူထုအတြင္းရိုေသေလးစားမႈကိုပိုင္ဆိုင္ရန္ဤဂုဏ္ေတာ္အားမ်ားမ်ားဖတ္ရြတ္ေပးရေပမည္။
***
၈။ (( စမီးအြန္း(န)))  سمیعٌ
အဓိပၸာယ္ - အလြန္တရာအၾကြင္းမဲ့ၾကားသိသည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း - ၄၄ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ေအမာမ္ေရဇာ (အ.စ) မိန္႔ေတာ္ မူေလ၏။ မည္ သူမဆို မနက္ နမာဇ္ေဇ ဖဂ်္ရ္ဝတ္ျပဳၿပီး (မည္သူနဲ႔မွ) စကား မေျပာမီအလ်င္ ((ဖစယက္ဖီ ကြမ္မိုလ္လႅာဟ္ ဝဟို ဝစ္စမီးအြလ္ အလီးမ္ )) ဟုဖတ္ရြတ္ မည္ဆို လွ်င္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္သခင္ သည္ က်မ္း ေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ ၏ ဤအာယသ္ေတာ္ရဲ႕ဘရ္ ကသ္ ျဖင့္ဖတ္ရြတ္သူ၏ထိုေန႔တာအေရးႀကီး အလုပ္ မ်ားအားလုံးအတြက္ လုံေလာက္မႈ ကိုခ်ီးျမႇင့္မည္ျဖစ္ ေပသည္။ (ေအာင္ျမင္မႈကို ေပးသနား မည္ျဖစ္ေပ သည္။)
၂။အၿမဲမပ်က္မကြက္ဤဂုဏ္ေတာ္အားဖတ္ရြတ္ျခင္း ျဖင့္ေတာင္းဆုဒိုအာအား ျမတ္အလႅာဟ္လက္ခံေပးမႈ ကိုရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။
၃။မည္သူမဆို ((ယာစမီးအို)) ဂုဏ္ေတာ္အားၾကာသ ပေတးေန႔ ဖဂ်ရ္ နမာဇ္အၿပီး အႀကိမ္ ၅၀၀ ဖတ္မည္ ၿပီးေနာက္ ဒိုအာျပဳမည္ဆိုလွ်င္ ၎၏ဒိုအာကို အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္လက္ခံေတာ္မူေပမည္။
၄။မိမိဒိုအာ ကဘူလ္ျဖစ္ေစရန္ မနက္နမာဇ္ေစ ဖဂ်္ရ္ အဇာန္မတိုင္မီ သို႔မဟုတ္ နာေဖလာေယ နမာဇ္ေစ ဖဂ်္ရ္ ဖတ္အၿပီး ((ယာစမီးအို)) ဂုဏ္ေတာ္အား အႀကိမ္ ၁၈၀ ဖတ္ရြတ္ရေပမည္။
၅။ေန႔စဥ္၊ေန႔တိုင္း ((ယာစမီးအို)) ႏွင့္((ယာဗဆြီးရို)) ဂုဏ္ေတာ္အား အႀကိမ္ ၄၀၀ ဖတ္ရြတ္မည္ဆိုလွ်င္ လုံးဝလိုအပ္မႈရွိျခင္း(ဆင္းရဲျခင္း)ျဖစ္မည္မဟုတ္ပါ။အခက္အခဲရွိမည္မဟုတ္ပါ။အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္သည္၎အားေသာက၊အပူအပင္မွကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္ မူမည္ျဖစ္ပါတယ္။၎ဟာ ကိုယ္ ခႏၶာသန္႔စင္မႈႏွင့္ ႏွလုံးသားေတာက္ပမႈကို ဆြတ္ခူး ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
***
၉။ (( ဗဆီြးရြန္း(န))) بصیرٌ
အဓိပၸာယ္ - လုပ္ရပ္တိုင္းကိုအၾကြင္းမဲ့သိျမင္ သည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း - ၄၂ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ေန႔စဥ္၊ေန႔တိုင္း ((ယာဗဆီြးရို)) ၁၀၁ႀကိမ္ဖတ္ရြတ္ ျခင္းျဖစ္ လွ်ိဳ႕ဝွက္အလုပ္မ်ား အတြက္ လမ္းေတြ႔ရွိ ျခင္းႏွင့္ ထိုးထြင္း သိျမင္ႏိုင္ျခင္းတို႔ကို ရရွိမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။
၂။အေကာင္းဆုံးနဲ႔ အလ်င္၊အျမန္ရလာဒ္ ရရွိရန္ ဂၽြန္မာ ၁၀ ပတ္တိုင္း မပ်က္တန္း နာေဖလာ ေယ ဖဂ်ရ္ နမာဇ္ဖတ္ၿပီး အခ်ိန္မွစ၍ ဇဟိုရ္အခ်ိန္ မတိုင္မီ အထိ((ယာဗဆြီးရို)) ၃၀၂ ႀကိမ္ဖတ္ရြတ္ရေပမည္။
၃။ေလာကီ၊ ေလာကုတၱရာ ကိစၥမ်ားတြင္ ထိုးထြင္းသိ ျမင္ႏိုင္မႈ ကိုရရွိရန္အတြက္ ဤဂုဏ္ေတာ္အား အၿမဲ တေစ ဖတ္ရြတ္ ရပါ မည္။
၄။ အၾကင္မည္သူမဆို ေသာၾကာေန႔ တြင္ ဤဂုဏ္ ေတာ္အား ၁၀၁ ႀကိမ္ဖတ္ပါက အဲဟ္ေလယကီးန္ (ျမတ္အလႅာဟ္ လုံးဝ ယုံၾကည္၊စိတ္ခ်သူမ်ား)မွ ျဖစ္ လာ မည္။
***
၁၀။((ကဒီးရြန္း(န)))  قدیرٌ
အဓိပၸာယ္ - အလြန္တရာစြမ္းႏိုင္ သည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  ၄၅ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။မည္သူမဆို ((အလ္ကဒီးရြရ္)) ဂုဏ္ေတာ္အား ဝဇူျပဳခ်ိန္ အႀကိမ္မ်ားစြာ ဖတ္ရြတ္မည္ဆိုလွ်င္ ရန္သူ အေပၚ ေအင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါတယ္။
၂။ ႏွလုံးအားေကာင္းေစရန္၊အလုပ္မ်ားကို ပိုင္ႏိုင္ရန္ စသည္ျဖင့္ အတြက္ ဤဂုဏ္ေတာ္အား ဖတ္ရြတ္ရ ေပမည္။
၃။ ႏွလုံးအားေကာင္းေစရန္၊အလုပ္မ်ားကို ပိုင္ႏိုင္ရန္ ဤဂုဏ္ေတာ္အား ၃၁၄ ႀကိမ္၊၁၀ရက္တိုင္ ဖတ္ရြတ္ မည္ဆိုလွ်င္ အလြန္ ထိေရာက္မႈ ရွိေပသည္။
***

မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ)
(( ကေလးငယ္အတြက္ မိခင္ႏို႔ခ်ဳိထက္ေကာင္းျမတ္ သည့္ မည္သည့္ ႏို႔ရည္မွ မရွိေခ်။ ))
အိုယူႏိုအဖ္ဗာ အရ္ေရဇာက်မ္း၊ အတြဲ၁ ၊ စ.မ ၈
***
၁၁။((ကာေဟရြန္း(န))) قاهرٌ
အဓိပၸာယ္ - အလြန္တရာ စိုးပိုင္ေတာ္မူ သည့္အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း - ၂  ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ဤဂုဏ္ေတာ္အားအၿမဲရြတ္ဆိုျခင္းေၾကာင့္ႏွလုံး တြင္ေလာကီ စြဲမက္ျခင္းကို ကင္းေစပါမည္။
၂။ရန္သူအေပၚအႏိုင္ရရန္ ဤဂုဏ္ေတာ္အားမ်ားမ်ား ရြတ္ဆိုရပါမည္။
၃။((ယာကာေဟရဟ္အဒူေဝ))ဆိုသည့္ဝါက်ကို အ ႀကိမ္၁၁၀ ဖတ္ရြတ္ျခင္းျဖင့္ ရန္သူကို ခ်က္ခ်င္းကုန္ ေစပါတယ္။
၄။ေပ်ာက္ဆုံးသြားသည့္ မိမိပိုင္ ပစၥည္းအတြက္ ၅ ႀကိမ္နမာဇ္အတြင္းမွနမာဇ္တစ္ခုခုအၿပီး((ယာကာ ေဟရုိ)) ကိုအႀကိမ္၂၀၀ဖတ္ရြတ္ရမည္ျဖစ္ပါတယ္။
၅။ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း((ယာကာေဟရုိ)) ကိုအႀကိမ္ေပါင္း ၃၀၆ ႀကိမ္ ဖတ္ရြတ္ျခင္းျဖင့္ ရန္သူကို ၿငိမ္သက္ေစ ပါတယ္။
***
၁၂။((အလီယြန္း(န))) علیٌ
အဓိပၸာယ္-ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ သည့္အရွင္၊ အရာရာ ကိုေအာင္ႏိုင္ သည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း - ၉ ႀကိမ္

စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။အၾကင္ မည္သူမဆို ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ဤ ဂုဏ္ ေတာ္ အား အႀကိမ္ (၁၀၀) ဖတ္ရြတ္ မည္ဆို လွ်င္ ပစၥည္း ၊ဥစၥာေပါမ်ားမႈ ကို ပိုင္ဆိုင္ရမည္ ျဖစ္ပါတယ္
၂။ (၁၀)ညတိုင္း အတြက္ အခ်ိန္တစ္ခုကိုသတ္မွတ္ ပါ။ၿပီးေနာက္ညစဥ္၊ညတိုင္း သတ္မွတ္ခ်ိန္ အတြင္း နမာဇ္ ၂ရကတ္ ဖတ္ပါ။ နမာဇ္ဖတ္ ၿပီးေနာက္ မည္သူ တစ္ဦး၊တစ္ေယာက္ႏွင့္မွ် စကားမေျပာပဲ စလ္ဝသ္ အႀကိမ္ (၁၁၀) ဖတ္ရြတ္ပါ။ ထိုေနာက္ ခ်က္ခ်င္း (ယာအလီယို) (အႀကိမ္ ေပါင္း  ၁၅၇၀ ) ဖတ္ရြတ္ပါေလ။ၿပီးေနာက္ မိမိ လိုအင္ဆႏၵကို အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ ထံေတာ္တြင္ ေတာင္းခံပါ ေလ။ၿပီးေနာက္ ၃ႀကိမ္ စလ္ဝသ္ ျပန္လည္ဖတ္ရြတ္ ပါေလ။ဤနည္းအတိုင္း ၁၀  ညက်င့္ရမည္ ျဖစ္ပါ တယ္။ အင္ရွာအလႅာဟ္ ေအာင္ျမင္ ပါလိမ့္ မည္။
၃။မိမိ အလိုဆႏၵျပည့္ဝရန္ အတြက္ တစ္ေယာက္ တည္း ရွိသည့္ေနရာ (သို႔) ဗလီအတြင္း (ယာအလီ ယို) ဆိုသည့္ ဂုဏ္ေတာ္အား တစ္ထိုင္တည္း အႀကိမ္ ၁၂၀၀၀ ဖတ္ရြတ္ရမည္ ျဖစ္ပါတယ္။ အင္ရွာအလႅာဟ္ ရက္အနည္းငယ္အတြင္းေအာင္ျမင္ ပါလိမ့္မည္။
***
၁၃။((အအ္လာ))  أعلی
အဓိပၸာယ္ - အျမင့္ျမတ္ဆုံးျဖစ္ေတာ္မူသည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  ၄ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။မိမိစကားထိေရာက္ရန္၊သာသနာ့ညီေနာင္မ်ား၏ ခ်စ္ခင္မူကိုရရွိရန္ဤဂုဏ္ေတာ္အားေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ၁၁၁ ႀကိမ္ဖတ္ရြတ္ရပါမည္။
၂။မည္သူမဆို ခရီးထြက္ခ်ိန္တြင္ ၃ႀကိမ္ ၃ခါဤဂုဏ္ ေတာ္အား ဖတ္ရြတ္သင့္ေပ သည္။ ဤသို႔ျပဳ ျခင္း ေၾကာင့္ေခ်ာေမာ စြာေနရပ္သို႔ျပန္ လည္ေရာက္ရွိ ေပ မည္။
၃။မိမိအား ဆန္က်င့္သူမ်ား၏ သေဘာတူမႈကုိရရွိ ရန္ ဤဂုဏ္ေတာ္အား ၁၁၁ ႀကိမ္ေရးသားၿပီးေဆာင္ ထားရပါမည္။
***
၁၄။((ဗာကီယြန္း(န))) باقیٌ
အဓိပၸာယ္ - ထာဝရ တည္ရွိေနမည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  ၂ ႀကိမ္
ဤဂုဏ္ေတာ္သည္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္တြင္ တိုက္ရိုက္မလာရွိဘဲ (یبقی ) ႏွင့္ (أبقی) အသြင္ျဖင့္ လာရွိပါသည္။
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ေအမာမ္ေရဇာ (အ.စ) မိန္႔ေတာ္မူသည္။ မည္သူ မဆို ညတိုင္း ဤဂုဏ္ေတာ္အား အႀကိမ္ (၁၀၀) ဖတ္ရြတ္ မည္ဆိုရင္ ၎၏ ေကာင္းမႈ ၊ကုသိုလ္မ်ား ကို ျမတ္အလႅာဟ္ သေဘာတူ လက္ခံ ေတာ္မူ ေပမည္။
၂။အသက္ရွည္ရန္ ၊ သားသမီး အဖတ္တင္ရန္ ၊ လုပ္ ငန္း ၊ကိုင္ငန္း ခိုင္မာေစရန္ ၊ ဒိုအာ ကဘူလ္ျဖစ္ ရန္ ၊ ေကာင္းမႈ ကုသိုလ္မ်ား ကဘူလ္ ျဖစ္ေစရန္ အတြက္ ဤ ဂုဏ္ေတာ္အား အၿမဲ ဖတ္ရြတ္ ရပါ မည္။
၃။အသက္ရွည္ ေစရန္ ၊ သားသမီးအဖတ္တင္ရန္ ၊ လုပ္ငန္း၊ကိုင္ငန္း ခိုင္မာေစရန္ ရက္၄၀ တိုင္တိုင္ (ယာဗာကီယို) အႀကိမ္ေပါင္း ၁၁၃ ႀကိမ္ ဖတ္ရြတ္ရ ပါမည္။
***
၁၅။((ဗဒီးအြန္း(န))) بدیعٌ
အဓိပၸာယ္ - ဖန္ဆင္းေတာ္မူ သည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  ၂ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ေအမာမ္ေရဇာ (အ.စ) မိန္႔ေတာ္မူသည္။ အၾကင္ မည္သူမဆို ဒိုအာ ေတာင္းဆိုခ်ိန္ ဤဂုဏ္ေတာ္အား အႀကိမ္ေပါင္း (၇၀) ဖတ္ရြတ္မည္ ဆိုရင္၎၏ဒိုအာ ကို ျမတ္အလႅာဟ္ လက္ခံေတာ္မူမည္ျဖစ္ပါတယ္။
၂။အလုပ္အကိုင္မွန္ကန္ရန္၊အက်ဥ္းေထာင္မွလြတ္ ေျမာက္ရန္၊ေသာက၊ဝမ္းနည္းျခင္းမွလြတ္ေျမာက္ရန္ဤဂုဏ္ေတာ္အား (၈၆) ႀကိမ္ရြတ္ဆိုရပါမည္။
၃။မည္သူမဆိုေသာက၊ဝမ္းနည္းစရာႏွင့္ေတြ႔ႀကဳံေနရခ်ိန္တြင္၂ရကတ္သ္နမာဇ္ဝတ္ျပဳရပါမည္။ၿပီးေနာက္အႀကိမ္၇၀အတိ(ဗဒီးအြန္စ္စမာဝါေသဝလ္အရ္ေသြ) (بدیع السماوات والارض) ကိုဖတ္ရြတ္ရပါမည္။ထိုေနာက္ (အလ္ဗဒီးအို) ဟုအႀကိမ္(၁၀၀၀) ဖတ္ရပါမည္။ ၿပီး ေနာက္ဆဒ္ကာေပးကမ္းရပါမည္။အင္ရွာအလႅာဟ္ ေအာင္ျမင္မႈကိုရွရွိပါလိမ့္မည္။
***
၁၆။((ဗရီးအြန္း(န))) باریءٌ
အဓိပၸာယ္ - ဖန္ဆင္းေတာ္မူ သည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း - ၃ ႀကိမ္

စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ေအမာမ္ေရဇာ (အ.စ) မိန္႔ေတာ္မူသည္။ အၾကင္ မည္သူမဆိုေသာၾကာေန႔တိုင္း ဤဂုဏ္ေတာ္အား အႀကိမ္ (၁၀၀) ဖတ္ရြတ္မည္ဆိုရင္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္သည္ ၎ဖတ္ရြတ္သူအား ေသ ဆုံးခ်ိန္တြင္ ကဗရ္ တြင္းတြင္ တစ္ဦးတည္း ျဖစ္ေစ ေတာ္မူမည္မဟုတ္ေခ်။ မိတ္ေဆြမြန္ကို ပို႔ေပး သနား ေတာ္မူမည္။
၂။ ဤဂုဏ္ေတာ္အား ၂၁၃ ႀကိမ္ ဖတ္ရြတ္ျခင္း ေၾကာင့္ ေသဆုံးၿပီးေနာက္ ေကယာမသ္ေန႔ အထိ ကိုယ္ခႏၶာ မဖ်က္၊မစီးဘဲ၊သန္႔ရွင္းစြာ ရွိေနမည့္  ျဖစ္ ပါတယ္။
၃။ ေန႔စဥ္၊ေန႔တိုင္း ဤဂုဏ္ေတာ္အားအႀကိမ္ (၁၀၀) ရြတ္ ဆိုမည္ဆိုရင္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္ သည္ ၎အတြက္ ေကယာမသ္တိုင္ အတူ ရွိ ေနမည့္ ဖေရရွ္သာ တစ္ပါး ကို ဖန္ဆင္းေပးသနား ေတာ္မူေပမည္။
***
၁၇။((အကၠ္ရမြန္း(န))) أکرمٌ
အဓိပၸာယ္ - အလြန္တရာ ရက္ေရာစြာ ေပးကမ္း ခ်ီး ျမႇင့္ေတာ္မူသည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း - ၁ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ဤဂုဏ္ေတာ္အားအစဥ္၊အၿမဲဖတ္ရြတ္ျခင္းေၾကာင့္ ဂုဏ္၊သိကၡာ ရွိသူ ျဖစ္ေပမည္။
၂။ ရိုဇီႏွင့္ ဘရကသ္အတြက္လည္း  ဤ ဂုဏ္ေတာ္ အား ဖတ္ ရြတ္သင့္ေပသည္။
***
၁၈။((ဇာေဟရြန္း(န))) ظّاهرٌ
အဓိပၸာယ္ - ထင္ရွားေတာ္မူသည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း - ၁ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ေအမာမ္ေရဇာ (အ.စ) မိန္႔ေတာ္ မူသည္။အၾကင္ မည္သူ မဆို ေနမထြက္မီ အရင္ ဤဂုဏ္ေတာ္အား အႀကိမ္ေပါင္း (၁၀၀၀) ဖတ္ရြတ္ မည္ဆိုလွ်င္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ သခင္ သည္ ၎ဖတ္ရြတ္သူ
***
၁၉။((ဗါေသြႏြန္(န))) باطنٌ
အဓိပၸာယ္ - မျမင္ေတြ႔ႏိုင္သည့္ အရွင္၊အျမင္မ်ားတြင္ ပုန္းကြယ္ေနသည့္အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  ၁ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ ရန္သူ ၏ ရန္မွ ကာကြယ္ရန္ ၆၂ ႀကိမ္ဖတ္ရြတ္ ရပါမည္္ ။
၂။ အၿမဲတမ္း ဖတ္ရြတ္ျခင္း ျဖင့္ ႏွလုံးသားအတြင္း ႏူးရ္ ကိုျဖစ္ထြန္းေစၿပီး လမ္းမွားမွ ကာကြယ္ ျခင္း ၊ ထိမ္းစိန္းေစာင့္ေရွာက္ၿပီး ျခင္းကို ျဖစ္ေစပါသည္္ ။
***
၂၀။((ဟိုင္ယြန္(န))) حیٌ
အဓိပၸာယ္ - ထာဝရ အစဥ္အၿမဲ ရွင္သန္ေနသည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  ၅ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ ေရာဂါမွ ေပ်ာက္ကင္း ရန္အတြက္ ေရာဂါ သည္၏ ေဘးတြင္ ဤ ဂုဏ္ေတာ္အား ၁၉ ႀကိမ္ ဖတ္ရြတ္ရပါမည္ ။
၂။ လက္စြပ္ ၏ေက်ာက္တြင္ ဤဂုဏ္ေတာ္အား ထြင္းၿပီး အၿမဲဝတ္ဆင္ထားျခင္း ျဖင့္ အသက္ရွည္မႈ ကို ျဖစ္ေစပါသည္္ ။
၃ ။ ႏွလုံးသား ၏ ေသာက ၊ေဝသနာ ကို ေပ်ာက္ ကင္း ခ်မ္းသာ ရေစရန္  တစ္ထိုင္တည္း ဤ ဂုဏ္ေတာ္ အား ၁၀၀၁ ႀကိမ္ ဖတ္ရြတ္ရပါမည္္ ။
၄။ ဆရာဝန္ လက္ေလ်ာ့ လိုက္သည့္ေရာဂါ သည္ အတြက္ ေရခြက္တစ္ခုအား ဤ ဂုဏ္ေတာ္ အား အႀကိမ္ ၁၀၀၁ ဖတ္ရြတ္ရပါမယ္ ။ၿပီးေနာက္ ၎ေရ ကို ေရာဂါသည္၏ နဖူးျပင္ႏွင့္ ခံစားေနရသည့္ေနရာ ကို ပြတ္သပ္လိမ္းေပးရပါမည္္ ။ အနည္းငယ္ ကို လည္း တိုက္ေကၽြးရပါမည္္ ။
***
မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ)
(( လူအမ်ားအၾကား သိကၡာအရွိဆုံး ဂုဏ္အရွိဆုံး ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္လိုလ်င္ ျမတ္အလႅာဟ္ အားေၾကာက္ရြံ႕ ရိုေသေလးစားပါေလ။ ))
အမါလီယိုစူဒူက္ က်မ္း ၊ စ.မ ၃၈၁
***
၂၁။((ဟကီးမြန္(န))) حکیمٌ
အဓိပၸာယ္ - ဆင္ျခင္တုံတရားရွိသည့္ အရွင္ ၊မွန္ကန္စြာေျပာၾကားေတာ္မူသည့္အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  ၉၄ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ အၾကင္ မည္သူမဆို ညအခ်ိန္ သန္႔ရွင္း သန္႔ျပန္႔ သည့္ေနရာ ၿပီးေနာက္ တစ္ေယာက္တည္း ဤဂုဏ္ ေတာ္ အား ဖတ္ရြတ္မည္ ဆိုခ်င္ ၎၏ ႏွလုံးသား သည္ လွဴိ႕ဝွက္ မႈ၏ ရတနာသိုက္ ျဖစ္ေပမည္။
၂။ ဆင္ျခင္တုံတရား ၏တံခါးမ်ားပြင့္ေစရန္ ညသန္း ေခါင္း ၿပီးေနာက္၇၈ ႀကိမ္ ဤ ဂုဏ္ေတာ္  (ယာဟ ကီးမို) အား ဖတ္ရြတ္ရပါမည္။
***    
၂၂။((အလီးမြန္)) علیمٌ
အဓိပၸာယ္ - အႂကြင္းမဲ့ သိရွိေတာ္မူသည့္ အရွင္ ၊(အႏႈိင္းမရွိ ၊အတုမရွိ) ပညာရွိေတာ္မူသည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  ၁၅၂ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ အၾကင္မည္သူမဆို အေရးႀကီးကိစၥ၊ အေရးႀကီး လိုအင္ ဆႏၵ ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း (အလ္အလီးမို) ဂုဏ္ေတာ္အား ဖတ္ရြတ္ရပါမည္။
၂ ။ အၾကင္မည္သူမဆို ဤဂုဏ္ေတာ္အား မ်ားမ်ား ရတ္ဖတ္ ျခင္းျဖင့္ ပညာရပ္မ်ားဆိုင္ရာ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား ၊အမွန္တရာဒ၏ လွဴိ႕ ဝွက္ခ်က္ မ်ားကို သိရွိရေပမည္။
***
၂၃။((ဟလီးမြန္(န))) حلیمٌ
အဓိပၸာယ္ - အလြန္တရာ ၾကင္နာာေထာက္ထား သည့္အရွင္၊အလြန္တရာသည္းခံေတာ္မူသည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  ၁၁ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ ေအမာမ္ေရဇာ (အ.စ) မိန္႔ထားေတာ္မူသည္ ။ မည္သူမဆို မင္းဆုံးမင္းညစ္ ၏ အမ်က္ေဒါသ ကို ၾကင္နာ ေထာက္မူ အျဖစ္ ေျပာင္းသြားေစရန္ (အလ္ဟကီးမို ) ဂုဏ္ေတာ္အား အႀကိမ္ ၁၀၀ ဖတ္ရတ္ရပါမည္။
၂။ အိပ္မေပ်ာ္သည့္သူ အေနျဖင့္ ဤဂုဏ္ေတာ္ အား မ်ားမ်ား ဖတ္ေပးျခင္းျဖစ္ အိပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
၃ ။ သက္ေသာင့္ သက္သာ ရွိေစရန္ ၊ ၾကင္နာမႈ ႏွင့္ သည္းခံမႈ ဂုဏ္သတၱိကို ပိုင္ဆိုင္ရန္ ၊ အခက္အခဲ ဒုကၡမ်ား ကို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္ျဖတ္ ႏိုင္ရန္  (ယာဟ လီးမို) ဂုဏ္ေတာ္အား ေန႔စဥ္ ၈၈ ႀကိမ္ဖတ္ ရြတ္ရ ပါမည္။
၄ ။ အလုပ္မ်ား မွန္ကန္ေကာင္းမြန္ရန္ ၊ မသိ ရွိေသး သည့္အရာမ်ား သိရွိလာေစရန္ အတြက္ ေန႔စဥ္ ၇၈ ႀကိမ္ ဤဂုဏ္ေတာ္အားဖတ္ရြတ္ရပါမည္ ။ တစ္ထိုင္ တည္း ၄၄၅ႀကိမ္ ဖတ္ႏိုင္ပို၍ အဆင္ ေျပပါသည္။
***
၂၄။((ဟဖီးဇြန္(န))) حفیظٌ
အဓိပၸာယ္ - ထာဝရထိန္းသိမ္းေစာက္ေရွာက္ေတာ္မူ သည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  ၃ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ ေရေၾကာင္းခရီးသည္ အေနျဖင့္ (အလ္ဟဖီးဇို) ဂုဏ္ေတာ္အား (ခရီးစဥ္တစ္ေလ်ာက္လုံး ) ဖတ္ရြတ္ ေနမည္ဆိုလ်င္ အႏၱရာယ္ကင္းစြာ ကမ္းဆိုက္ႏိုင္ မည္ ျဖစ္ပါသည္။ (သေဘာၤသားမ်ား အထူးဖတ္ ရြတ္ သင့္ေပသည္။ )
၂။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ဳိးသမီး ကိုယ္ဝန္ မပ်က္ ၾကရန္ ၊ကေလး မေသဆုံးရန္ အတြက္ (အလ္ ဟဖီးဇို) ဂုဏ္ေတာ္အား အရဘီ စကားျဖင့္ ေငြျပား ေပၚတြင္ထြင္းၿပီး ဝတ္ဆင္ထားရပါမည္။ ေမြးဖြားၿပီး ေနာက္ ကေလး ငယ္ ကိုခ်ိတ္ဆြဲထားေပးရမည္။
၃ ။ မည္သူမဆို ဤဂုဏ္ေတာ္အား ေသာၾကာေန႔ နမာဇ္ေစ စို႔ဗ္(သို႔) ဇဟိုရ္ (သို႔) အစဲရ္ အၿပီး သန္႔ရွင္းသည့္ စာရြက္ ပါးပါးေလးေပၚတြင္ ၉၉၈ ႀကိမ္ ေရးၿပီး ေသခ်ာေခါက္၍ လက္ေမာင္းတြင္ ခ်ည္ထား မည္ဆိုလ်င္ ႐ႈိင္တြာန္၏ ေႏွာက္ယွက္ ဖ်က္စီးမႈ ၊ အာဏာပိုင္မ်ားကို ေၾကာက္လန္႔မႈ ၊ ေႁမြ၊ ကင္းမွီး ေကာက္၏ အႏၱရာယ္္ ႏွင့္ မေကာင္းသည့္ အေတြးမ်ား မွ ကင္း လြတ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
၄။ အၾကင္မည္သူမဆို ဤဂုဏ္ေတာ္အား ၉၉၈ ႀကိမ္ ဖတ္ရြတ္မည္ဆိုလ်င္ မည္သည့္ အက်ဳိးပ်က္ေစမႈ မွ ထိေရာက္မည္ မဟုတ္ေပ။
***
        
၂၅။((ဟကၠ္ကြန္(န))) حقٌّ
အဓိပၸာယ္ - မွန္ကန္ တိက်ေတာ္မူသည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  ၁၄ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ အေႂကြးမဆပ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနတြင္ ျပန္ လည္ ေပးဆပ္ႏိုင္ရန္ အတါက္ ဖဂ်ရ္နမာဇ္ အဇန္ မတိုင္မီ (ယာဟကၠ္ကို) ဂုဏ္ေတာ္အား ၁၀၈ ႀကိမ္ ဖတ္ရြတ္ရပါမည္။
၂ ။ ေပ်ာက္သြားသည့္ အရာ၊လူ ျပန္လည္ေတြ႔ရွိရန္ ဤ ဂုဏ္ေတာ္အား ဖတ္ရြတ္ရေပမည္ ။
***

၂၆။((ဟစီးဗြန္(န))) حسیبٌ
အဓိပၸာယ္ - စိစစ္၊စစ္ေဆးေတာ္မူ သည့္ အရွင္ ၊ (အႏႈိင္းမဲ့ ၊အတုမရွိ) ပညာအရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  ၃ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) ၏ အႏြယ္မြန္ ေအမာမ္ အလီ ေရဇာ (အ.စ) မိန္႔ေတာ္ မူသည္ ။ မည္သူမဆို အင္အား ႀကီး ရန္သူ ရန္အား ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ၾကာသပေတးေန႔မွ စၿပီး ေနာက္တစ္ပတ္ ၾကာသ ပေတးေန႔ အထိ ေန႔စဥ္ ဤ ဂုဏ္ေတာ္ အား အႀကိမ္ ၈၀ ဖတ္ရြတ္ရပါမည္။
၂။ လုပ္ငန္း ကိုင္ငန္းမ်ားတြင္ စသည္းစနစ္ က်လာ ေစရန္ (ယာဟစီးဗို ) ဂုဏ္ေတာ္ အား ေန႔စဥ္အႀကိမ္ ၈၀ ဖတ္ရြတ္ရပါမည္။
၃။ ေငြေၾကးဖူလုံရန္ ၊ေၾကာက္လန္႔ မႈမွ လြတ္ေျမာက္ ရန္ ၊ ရန္သူရန္မွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ၊ ပစၥညး ဥစၥာ ႏွင့္ သားသမီးမ်ား ကို လုံၿခဳံမႈ ရေစရန္ ဤဂုဏ္ေတာ္ အားရြတ္ဖတ္ ရပါမည္။
***
၂၇။((ဟမီးဒြန္(န))) حمیدٌ
အဓိပၸာယ္ - (အေျခအေနတိုင္းတြင္) ခ်ီးမြမ္း ေထာမနာ ျခင္းခံတိုက္ သည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  ၁၆ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ ျပဳျပင္ ၊ေျပာင္းလဲ ေပးလို႔ မရသည့္ သူအား  (ယာဟမီးဒြန္) ဂုဏ္ေတာ္ အား ၆၂ႀကိမ္ ၎စားမည့္ အစား (သန္႔ရ မည္၊ ဟလာလ္ျဖစ္ ရမည္) အေပၚ ဖတ္ရြတ္ ၍ ၎ အားေကၽြးရပါမည္။  
၂။ စာရိတၱေကာင္းမြန္ ရန္ ၊အက်ဳိးမဲ့ စကားျခင္း ၊ဆဲေရ တိုင္းထြာ ျခင္းမွ ကင္းေဝး ရန္ ေန႔စဥ္ (ယာဟမီးဒြန္) ဂုဏ္ေတာ္အား ၆၂ ႀကိမ္ ဖတ္ရြတ္ရပါမည္။
***    
၂၈။((ဟဖီးယြန္(န))) حَفِیٌ
အဓိပၸာယ္ - အလြန္တရာသနားၾကင္နာေတာ္မူသည့္ အရွင္ ၊ အလြန္တရာ တယုတယ ေထြးပိုက္ ေတာ္ မူသည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  ၁ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ ခင္မင္မႈ ၊ခ်စ္ခင္မႈ ရရန္ ဤ ဂုဏ္ေတာ္အား ဖတ္ရြတ္သင့္ပါသည္။
၂။ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ ၏ ႏွလုံးသားတြင္ မိမိ အတြက္အခ်စ္ ေမတၱာ ကိန္းေအာင္လာေစရန္ တစ္ထိုင္ တည္း (အလ္ဟဖီးယို) ဂုဏ္ေတာ္အား ၉၈ ႀကိမ္ ဖတ္ရြတ္ ရပါမည္။ (နီယသ္သန္႔ဖို႔လိုပါသည္။
***
၂၉။((ရဗ္ဗြန္(န))) رّبٌّ
အဓိပၸာယ္ - ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေတာ္မူသည့္ အရွင္ ၊ကြပ္ကဲႀကီးမွဴး၊စိုးမိုး အုပ္ခ်ဳပ္ေတာ္မူသည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  ၉၇၀ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ ေအမာမ္ဆြာဒသ္ (အ.စ)မိန္႔ေတာ္မူသည္။မည္သူ မဆို (ယာရဗ္ေဗ) အား သုံးႀကိမ္ သုံးခါ ဖတ္ရြတ္ မည္ဆိုလ်င္ အလႅာဟ္ ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္အေနျဖင့္ ေကာင္းၿပီး အသင္၏ လိုအင္ဆႏၵ အဘယ္နည္း ဟု မိန္႔ေတာ္ မူေလမည္။ (လိုခ်င္သည့္ ဒိုအာေတာင္း ခံ ေစမည္။ )
၂။ အေရးႀကီးသည့္ လုပ္ငန္း အတြက္ (စလာမြန္ ေကာင္လန္(န) မင္ရဗ္ေဗရဟီးမ္ ) ၈၁၈ ႀကိမ္ဖတ္ ရြတ္မည္ဆိုလ်င္ ထိုအေရးႀကီးလုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္ မည္ ျဖစ္ပါသည္။
၃။ ေသာက၊ဒုကၡ၊ အခက္အခဲ အၾကပ္အတည္း ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ ရခ်ိန္တြင္ မိမိႏွလုံးသား အား ျမတ္အလႅာဟ္ ဖက္သို႔ အာရုံျပဳၿပီး  အသက္ တစ္႐ႈစား ႐ႈႏိုင္သ ေလာက္ ႐ႈၿပီး (ယာရဗ္ေဗ) ဂုဏ္ေတာ္အား ရသ ေလာက္ ဖတ္ ရ ပါ မည္။
***
        
၃၀။((ရဟ္မန္ႏြန္(န))) رّحمنٌ
အဓိပၸာယ္ - သနား ၾကင္နာေတာ္မူ သည့္ အရွင္ (အဖန္းဆင္းခံလူသားတိုင္းအတြက္)
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  ၅၆ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ ေအမာမ္ေရဇာ (အ.စ)မိန္႔ေတာ္မူ သည္။ အၾကင္ မည္သူ မဆို နမာဇ္ တိုင္း ဝတ္ျပဳအၿပီး (အရ္ရဟ္မန္ အရ္ရဟီးမ္ ) ဂုဏ္ေတာ္အား ၂၉၈ ႀကိမ္ ရြတ္ဖတ္ မည္ဆိုလ်င္ အဖန္းဆင္းခံအားလုံး၏ ခ်စ္ခင္မႈ ကို ရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုျပင္ အမွန္ တရား ဖက္ရွိ သူမ်ား စာရင္းတြင္ ဝင္သြား ပါ မည္။
၂ ။ မိမိမတတ္ႏိုင္သည့္ ကိစၥႏွင့္ႀကဳံေတြလာပါက ေအာင္ျမင္ရန္ ေသာၾကာေန႔ အစဲဲရ္နမာဇ္အၿပီး မွ ေနဝင္ ခ်ိန္အထိ (ယာအလႅာဟ္ဟို ၊ယာရဟ္မန္ႏို) ဂုဏ္ေတာ္ အားဖတ္ရြတ္ ရမည္၊ထိုေနာက္ စဂ်္ဒါ တြင္ ၎ကိစၥ အတြက္ဒိုအာျပဳရမည္။
၃။ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း နမာဇ္ၿပီးတိုင္း (ယာရဟ္မန္ႏို) ဂုဏ္ေတာ္အား အႀကိမ္ ၁၀၀ဖတ္ ရြတ္မည္ဆိုလ်င္ ေမ့ေလ်ာ့ျခင္း ၊အခက္အခဲမ်ား ေတြ႔ရျခင္းကို ၎၏ ႏွလုံးသားမွ ဖယ္ရွားေပးသနားေတာ္မူေပမည္။
***
မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ)
(( ေလးစားဂုဏ္ေပးမႈကို ပိုင္ဆိုင္လိုလ်င္ေပ်ာ့ေပ်ာင္း စြာဆက္ဆံမႈ ျပဳပါေလ။ အေစာ္ကားခံ လို႔လ်င္ ၾကမ္း ၾကမ္း တမ္းတမ္း ဆဲေရတိုင္ထြာၿပီးဆက္ခံပါေလ။ ))
သိုဟ္ဖိုလ္အိူကူလ္က်မ္း ၊ စ.မ ၅၅

၃၁။((ရဟီးမြန္(န))) رّحیمٌ
အဓိပၸာယ္ - သနားၾကင္နာေတာ္မူ သည့္ အရွင္ (အဖန္းဆင္းခံ မိုအ္မင္ မိုအ္ေမနသ္မ်ားအတြက္သာ)
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  ၁၁၇ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ အလုပ္ အကိုင္ အဆင္ေျပ တိုးတက္  ေစရန္ အတြက္ ေန႔စဥ္ ဤဂုဏ္ေတာ္ အား ၂၅၈ ႀကိမ္ဖတ္ ရြတ္ ရပါမည္။
၂ ။ (အရ္ရဟ္မန္) ဂုဏ္ေတာ္အား အရဘီလို ၂၁ႀကိမ္ေရးသားၿပီး ေခါင္းကို ခ်ည္ထားမည္ဆိုလ်င္ ေခါင္းကိုက္ေပ်ာက္ကင္းမည္ ျဖစ္ပါသည္။
***    

၃၂။((ဇာရီယြန္(န))) ذّاریٌ
အဓိပၸာယ္ - ဖန္ဆင္းေတာ္မူ သည့္ အရွင္ ၊ခန္႔အပ္ ေတာ္မူသည့္ အရွင္ ၊ထင္ရွားေစေတာ္မူသည့္အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  ذّرأ အသြင္ျဖစ္ ၂ႀကိမ္လာရွိပါသည္။
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ ေပ်ာက္ေနသူ (သို႔) သတင္းမရွိသူ (သို႔) ေပ်ာက္ ေန သည့္ပစၥည္း တစ္ခုခု ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သတင္းရ ရွိရန္ ညဥ့္တစ္ဝက္ (နမာဇ္ဖဂ်္အခ်ိန္ ႏွင့္မဂ္ရိပ္ အခ်ိန္ တို႔အကြာအေဝးတစ္ဝက္ ) ထၿပီး မိမိေနအိမ္ ၏ အခန္းေထာင့္ တစ္ေနရာတြင္ မတ္တပ္ရပ္ၿပီး အႀကိမ္ ၇၀ (ယာဇာရီအို ယာမိုအီဒို ရြတ္ဒ္ဒါ အလိုင္း ယဖိုလန္) (یاذاریء یا معید ردّ علّی فلانا ) (ဖိုလန္) ဆိုသည့္ ေနရာတြင္လူ(သို႔) ပစၥည္း အမည္)ကိုထည့္ ၿပီးဖတ္ရြတ္ပါ ။ အင္ရွာအလႅာဟ္ဖတ္ၿပီး တစ္ပတ္ အ တြင္း သတင္း ရ လာ ပါလိမ့္မည္။
၂။  သတင္းမရွိသည့္ ကိစၥအတြက္ သတင္းအျမန္ ေရာက္လာေစရန္ အတြက္ ဤဂုဏ္ေတာ္အား ၉၁၁ ႀကိမ္ ဖတ္ရြတ္ရပါမည္။
***
၃၃။((ရာဇက္ကြန္(န)))  رّازقٌ
အဓိပၸာယ္ - အလြန္တရာ စားနပ္ရိကၡာ ေပးသနား ေတာ္မူသည့္အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  ၁ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ အၾကင္မည္သူမဆို မိမိ ေနအိမ္၏ ေထာင့္ေလး ေထာင့္စလုံး တြင္ (ယာရာဇက္ကို ) ဂုဏ္ေတာ္အား အၾကိမ္ ၁၀၀ စီဖတ္ရြတ္ ေပးမည္ဆိုလ်င္ အၾကပ္ အတည္း အခက္အခဲ ၊ဒုကၡ ထိုအိမ္သို႔ ဝင္ေရာက္ ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။
၂။ ဤဂုဏ္ေတာ္ အား မ်ားမ်ား ရြတ္ဆိုျခင္း ျဖင့္ စားနပ္ရိကၡာ ၊စားေရရိကၡာ တိုးပြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
***    
၃၄။((ရကီးဗြန္(န))) رّقیبٌ
အဓိပၸာယ္ - ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူ သည့္ အရွင္ ၊ ကြပ္ကဲေတာ္မူသည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  ၃ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ ေအမာမ္ေရဇာ (အ.စ)မိန္႔ေတာ္ မူ၏။ အၾကင္ မည္သူ မဆို တစ္ဦးတစ္ေယာက္ႏွင့္ ရန္ၿငိဳးရန္စႀကီး ေနလ်င္ ဤဂုဏ္ေတာ္အား ၇ ႀကိမ္ဖတ္ရြတ္ မည္ဆို လ်င္ ၎ရန္သူ၏ ရန္ၿငိဳးရန္စြယ္၊ အႏၱရာယ္ မွလုံၿခဳံ မႈ ကိုရေပမည္။
၂။ ပစၥည္းဥစၥာႏွင့္ မိသားစု အေပၚ  ဤဂုဏ္ေတာ္ အား ၇ ႀကိမ္ ဖတ္ရြတ္မည္ဆိုလ်င္ လုံၿခဳံ စိတ္ခ်ရမႈ ကိုရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။
***
၃၅။((ရအူဖြန္(န))) رّؤوفٌ
အဓိပၸာယ္ - အလြန္တရာသနားၾကင္နာေတာ္မူ သည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  ၁၁ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ မည္သူမဆို ဤဂုဏ္ေတာ္အား မ်ားမ်ား ဖတ္ရြတ္ မည္ဆိုလ်င္ အခက္အခဲ၊စိတ္ႏွလုံးညစ္ေပမႈ မွလြတ္ ေျမာက္ မည္ ျဖစ္ပါသည္။
၂။ ဤဂုဏ္ေတာ္အား အေျမာက္အမ်ား ဖတ္ရြတ္ ျခင္းျဖင့္  ေၾကာက္လန္မႈ မွန္သမွ် မွ လုံၿခဳံမည္ ျဖစ္ ပါသည္။
၃။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) သည္ အခက္အခဲ အၾကပ္ တည္းႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရ ခ်ိန္တြင္ (ယာရအူဖို) ႏွင့္ (ယာရဟီးမို) ဂုဏ္ေတာ္အား အလြန္တရာ ဖတ္ရြတ္ ေလ၏။
၄။ လိုအင္ဆႏၵျပည့္ဝ ေစရန္ ၊ အႏၱရာယ္ ေပးႏိုင္ သည့္အရာမ်ား ၏ အႏၱရာယ္ မွ လြတ္ေျမာက္ ေစရန္  (ယာရအူဖို) ႏွင့္ (ယာရဟီးမို) ဂုဏ္ေတာ္အား ၅၄၄ ႀကိမ္ ရြတ္ဆိုရပါမည္။
***

၃၆။((ရာေအယြန္(န))) رّائیٌ
အဓိပၸာယ္ - ၾကည့္ျမင္ေတာ္မူ သည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း - ၀
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ ႏွလုံးသားတြင္ အလင္းေရာင္ရရန္ ၊ ထိုးထြင္း သိျမင္ တတ္ရန္ ၊ႏွလုံးသားမ်က္စိဖြင့္ရန္ စိတ္မ်ားကို သိျမင္လာေစရန္  ဤဂုဏ္ေတာ္အား ၂၂၁ ႀကိမ္ ရြတ္ဆိုရပါမည္။
၂။ ဤဂုဏ္ေတာ္အား (ရာေဖအြန္) ဆိုသည့္ ဂုဏ္ေတာ္ ႏွင့္တြဲၿပီး အၿမဲဖတ္ရြတ္ျခင္းျဖင့္ သိကၡာ ႏွင့္အေအာင္ျမင္မႈ ကို ရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။  
***
        
၃၇။((စလာမ္မြန္(န))) سّلامٌ
အဓိပၸာယ္ - အျပစ္အနာအဆာ(လုံးဝ) ကင္းသည့္ အရွင္ ၊ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ မဂၤလာ (အေပါင္းကို) ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္ မူသည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  ၁ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ဤဂုဏ္ေတာ္အား ၁၁၁ႀကိမ္ ဖတ္ရြတ္ျခင္းျဖင့္ ေရာဂါပရာမွ ကင္းေဝေပမည္။
၂ ။ ေအမာမ္ေရဇာ (အ.စ)မိန္႔ေတာ္မူ၏။ အၾကင္ မည္သူ မဆို မနာမက်န္းသူ ၏ေခါင္းေပၚတြင္ ဤ ဂုဏ္ေတာ္အား ၁၃၁ ႀကိမ္ဖတ္ေပ းမည္ဆိုလ်င္ ၎ မနာ မက်န္းသူသည္ အခက္အခဲမ်ား မွလြတ္ေျမာက္ မည္၊ျပန္လည္က်န္းမာလာေပမည္။
***    
၃၈။((မိုအ္ေမႏြန္(န))) مؤمنٌ
အဓိပၸာယ္ - အႏၱရာယ္ (အသြယ္သြယ္)မွ ကင္းေဝး ေစေတာ္မူ သည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  ၁ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ အစြဲအလန္း၊ဒိြဟသံသယမွ ကင္းရန္ ဤ ဂုဏ္ ေတာ္အား အၾကိမ္ ၁၂၀ ဖတ္ရပါမည္။
၂။ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ဤဂုဏ္ေတာ္အား ၁၆၇ ႀကိမ္ ဖတ္ရြတ္ မည္ဆိုလ်င္ ရုပ္နမ္ဆိုင္ရာ  လွည့္စားမႈ ၊သံသယ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ မႈမွ ကင္းလြတ္ ေပမည္။ ရန္သူလည္း ၎ ဖတ္ရြတ္သူအေပၚေအာင္ ႏိုင္ မည္ မဟုတ္ေခ်။
***
၃၉။((မိုဟိုင္ေမႏြန္(န))) مهیمنٌ
အဓိပၸာယ္ - မွန္ကန္ တိက်သည့္ သက္ေသ ျဖစ္ ေတာ္မူ သည့္ အရွင္ ၊
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  ၁ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ ေန႔ ႏွင့္ ညတိုင္း (ယာမိုဟိုင္ေမႏို ) ဂုဏ္ေတာ္ အား ၁၄၅ႀကိမ္ ရြတ္ဆိုမည္ဆိုလ်င္ အတြင္းပိုင္းဆိုင္ ရာ သန္႔စင္မႈကို ရရွိမွာ ျဖစ္ပါသည္။
၂။ အၾကင္မည္သူ မဆို (တရားေတာ္ႏွင့္အညီ) ေရခ်ဳိးၿပီး ဤဂုဏ္ေတာ္ အား အႀကိမ္ ၁၀၀ ဖတ္ရြတ္ မည္ဆို လ်င္ ရုပ္နမ္ ၊အတြင္းပိုင္းႏွင့္ အျပင္ပိုင္း သန္႔စင္ မႈကို ရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။
***    
၄၀။((အဇီးဇြန္(န))) عزیزٌ
အဓိပၸာယ္ - စြမ္းအား(ႀကီးမား)သည့္ အရွင္ ၊ (စစ္မွန္ၿပီးမည္သူမွ် အႏိုင္မရမည့္ ) အာဏာရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  ၈၈ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ ေအမာမ္ေရဇာ (အ.စ) မိန္႔ေတာ္မူ သည္။ အၾကင္ မည္သူ မဆို ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း နမာဇ္ေစ ဖဂ်္ရ္ ၿပီးတိုင္း (အလ္အဇီးဇို) ဂုဏ္ေတာ္အား ၄၁ႀကိမ္ ရြတ္ ဖတ္ မည္ဆိုလ်င္ မည္သည့္ အဖန္းဆင္းခံကိုမွ မွီခို ရန္ လိုမည္ မဟုတ္ေခ်။ မည္သူမဆို ဤ ဂုဏ္ေတာ္ အား  အစဥ္အၿမဲ ဖတ္ရြတ္ ေနမည္ဆိုလ်င္ လူထု၏ ခ်စ္ခင္မႈ ႏွင့္ သိကၡာေပး ေလးစားမႈ ကိုရ ရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၂ ။ မည္သူ မဆိုေန႔စဥ္ ေန႔တိုင္း ဤဂုဏ္ေတာ္ အား အႀကိမ္ ၄၀ ဖတ္မည္ဆိုလ်င္ ႀကီးမားသည့္ စည္းစိမ္း ကို ပိုင္ဆိုင္ပါမည္။
၃။ လူခ်စ္ လူခင္မ်ားရန္ ေန႔တိုင္း  ဤ ဂုဏ္ေတာ္  (ယာ အဇီဇို ) အားအႀကိမ္ ၁၀၀ ဖတ္ရြတ္ရပါမည္။
***
မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ)
((အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္မဥ သည္ ႏွလုံးသားကို မာေက်ာေစပါသည္။ ))
မြတ္စ္နဒ္ဒြရွ္ ရွဟာဗ္ က်မ္း ၊အတြဲ ၁ ၊ စ.မ၁၈၈
***
၄၁။((ဂ်က္ဗ္ဗာရြန္(န))) جبّارٌ
အဓိပၸာယ္ - အရိွန္အဝါႀကီးေတာ္မူ သည့္ အရွင္ ၊ေကာင္းမႈကိုသာ အမိန္႔ေပးေတာ္ မူသည့္အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  ၁ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ အၾကင္မည္သူ မဆို ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ၂၁ႀကိမ္ (ယာ ဂ်က္ဗ္ဗာရို) အား ဖတ္ရြတ္ မည္ဆို လ်င္ရက္ စက္ ညႇဥ္းပန္းမႈ မွ လုံၿခဳံမႈရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၂။ ရန္သူ၏ ရန္ၿငိဳး အႏၱရာယ္ ၊႐ႈိင္တြာန္ စိတ္ဓာတ္ ပါေနသည့္ လူႏွင့္ဂ်င္န္မ်ား၏အနၱရာယ္မွ ကင္းလြတ္ ရန္ေန႔စဥ္ အၿမဲ(ယာဂ်က္ဗ္ဗာရို) ဂုဏ္ေတာ္ အား ၂၁ ႀကိမ္ဖတ္ရြတ္ရပါမည္။
***
၄၂။((မိုသကဗ္ေဗရြန္(န))) متکبّرٌ
အဓိပၸာယ္ - ဘုန္းတန္ခိုး(ႀကီးမား) သည့္ အရွင္ ၊ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ေတာ္မူသည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  ၁ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ အၾကင္မည္သူမဆို ဤဂုဏ္္ေတာ္အား ညႇဥ္းပန္း ႏိွပ္စက္သူ ၊ ရက္စက္သူ ေရွ႕ တြင္ ဖတ္ရြတ္ေတာ္ မူမည္ ဆိုလွ်င္ ထိုသူ ညႇဥ္းပန္း ႏိွပ္စက္ သူ၊ရက္စက္ သူသည္ သိကၡာမဲ့သူျဖစ္လတၱံ ။
၂။ တစ္ဦးဦး တစ္ေယာက္ေယာက္ ကို ေၾကာက္ သည့္ စိတ္ ၊၎ အႏၱရာယ္ ျပဳမည္ဆိုသည့္ စိတ္ မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ (ယာမိုသကဗ္ေဗရို )ဆိုသည့္ ဂုဏ္ ေတာ္ အား ၆၆၂ ႀကိမ္ ဖတ္ရြတ္ရပါမည္ ။
၃။ ေအမာမ္ေရဇာ (အ.စ) မိန္႔ေတာ္မူသည္။မည္သူ မဆို မိမိ၏ တရားဝင္ဇနီးမယား ႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံမႈ မျပဳမည္အရင္ (အလ္ မိုသကဗ္ေဗရို )ဆိုသည့္ ဂုဏ္ ေတာ္အား ၁၀ ႀကိမ္ဖတ္ရြတ္ ဆိုလွ်င္ ျမတ္အလႅာဟ္ သည္ ၎ဖတ္ရြတ္သူအား ေကာင္းျမတ္ သည့္ သား သမီး ရတနာ ေပးသနားေတာ္မူေပမည္။
***
၄၃။((ဆယက္ဒြန္(န))) سیدٌ
အဓိပၸာယ္ - (စစ္မွန္သည့္)အရွင္သခင္ ၊ေခါင္း ဆာင္၊ ဦးေသွ်ာင္ ၊အႀကီးအကဲ
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း - မရွိ
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ ႀကီးက်ယ္မႈ ၊ ေလာကီ ေလာကုတၱရာတြင္ ဂုဏ္ သိကၡာ ရွိမႈ အတြက္ ဤဂုဏ္ေတာ္အား အၿမဲတေစ ဖတ္ရြတ္ရပါမည္။
***
၄၄။((စြဗ္ဗူဟြန္(န))) سبوحٌ
အဓိပၸာယ္ - အလြန္တရာ သန္႔ရွင္း စင္ၾကယ္ၿပီး ခြ်တ္ယြင္းမႈ အျပစ္ အနာဆာ (လုံးဝ) ကင္းစင္ေတာ္ မူ သည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -   (فعل) ပုံစံျဖစ္သာအႀကိမ္မ်ားစြာ လာရွိပါသည္။  
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ အၾကင္မည္သူမဆို ဤဂုဏ္ေတာ္အား (မိမိ အိမ္လုပ္) ခ်ာပါတီ တစ္ခ်ပ္ခ်ပ္ ေပၚတြင္ ေသာၾကာ နမာဇ္ အၿပီး ေရးသားၿပီး စားသုံးမည္ဆိုလ်င္ ေကာင္းကင္တမန္ (ဖေရရွ္သာ) ကဲ့သို႔ အရည္ အေသြး မ်ား ထြန္းကား လာပါ မည္။
၂။ မည္သူမဆို ဇဟိုရ္ အခ်ိန္ တြင္ ဤဂုဏ္ေတာ္ အား ဖတ္ရြတ္မဘ္ဆိုလ်င္ စိတ္ႏွင့္ ႐ႈိင္တြာန္ ၏ သံသယ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ေဆာင္မႈ ၊ လမ္းမွား သို႔ ေရာက္ ေအာင္ ပို႔ေဆာင္မႈ မွ ကင္းလြတ္မည္ ျဖစ္ ပါ သည္။
၃။ ခၽြတ္ယြင္းမႈ ၊အျပစ္အနာအဆာမ်ား ကင္းေစရန္ အစဥ္အၿမဲ ဤဂုဏ္ေတာ္ အား ဖတ္ရြတ္ရပါမည္။
***
၄၅။((ရွဟီးဒ္ဒြန္(န))) شهیدٌ
အဓိပၸာယ္ - သက္ေသ ျဖစ္ေတာ္မူ သည့္ အရွင္ ၊(အရာရာတိုင္းကို) အႂကြင္းမဲ့သိရွိေတာ္မူသည့္အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  ၁၉ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ ေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္ ႏွင့္ ျပဳျပင္တည္းမတ္ ေျပာင္း လဲ ႏိုင္ရန္ ဤ ဂုဏ္ေတာ္အားဖတ္ရြတ္ ရပါ မည္။
၂။ လွဴိ႕ဝွက္ကိစၥမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္း ရရွိရန္ အတြက္ (ယာရွဟီးဒ္ဒို) ဂုဏ္ေတာ္အား ေန႔ႏွင့္ည အႀကိမ္ ၇၀ ဖတ္ဆို ရပါမည္။
***
၄၆။((ဆြာေဒကြန္(န))) صادقٌ
အဓိပၸာယ္ - မွန္ကန္ တိက်စြာေျပာဆိုေတာ္မူ သည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  ၄ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။  မွန္ကန္မႈ ႏွင့္ ျပတ္သားရွင္းလင္း သန္႔စင္မႈ ဂုဏ္ ကိုပိုင္ဆိုင္ရန္ အစဥ္အၿမဲ ဤဂုဏ္ေတာ္ကိုရြတ္ ဆို ရပါမည္။
၂။ စိတ္ႏွလုံးမွ အညစ္အေၾကး ကင္းေစရန္ ၊အတြင္း သန္႔ရွင္းရန္ ၊မုဆိုးမွ ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ရန္ ေန႔စဥ္ (ယာ ဆြာ ေဒကို ) ၁၉၅ ႀကိမ္ဖတ္ရြတ္ ရပါမည္။
***
၄၇။((ဆြာေနအြန္(န))) صانعٌ
အဓိပၸာယ္ - ဖန္ဆင္းေတာ္မူ သည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  (صُنع) ပုံစံျဖင့္ ၁ ႀကိမ္ လာရွိပါသည္။  
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ အလုပ္တိုင္းႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းတိုင္းတြင္ တိုးတက္ရန္ အဆုံးတိုင္ ေအာင္ျမင္ရန္  ခြ်တ္ယြင္း ခ်က္ျပႆနာ ရွာလို႔မရေစရန္ အလုပ္မစမည္ အလ်င္ (ယာဆြာေနအို)  ဂုဏ္ေတာ္ အား ၂၁၁ ႀကိမ္ဖတ္ရြတ္ရပါမည္။
၂။ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေခ်ာမြတ္ အဆင္ ေျပေစရန္ အစဥ္ ဤ ဂုဏ္ေတာ္အား ဖတ္ရြတ္ ရပါမည္။
***    
၄၈။((သြာေဟရြန္(န) )) طاهرٌ
အဓိပၸာယ္ - သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေတာ္မူ သည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  (طهر) ပုံစံျဖင့္ ၁ ႀကိမ္ လာရွိပါသည္။  
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ ေကာင္းမြန္ ေကာင္းျမတ္သည့္ စာရိတၱေတာ္မ်ား ပိုင္ဆိုင္ရန္ ၊ မေကာင္းသည့္အက်င့္ဆုိး စာရိတၱမ်ား မွ ကင္းလြတ္ႏိုင္ရန္ ဤဂုဏ္ေတာ္ အား ဖတ္ရြတ္ ျခင္းသည္ အလြန္ အသုံးဝင္ ပါသည္။
***
၄၉။((အဲဒ္လြန္(န))) عدلٌ
အဓိပၸာယ္ - ဖက္မလိုက္ေတာ္မူ သည့္ အရွင္ ၊အရာရာ တိုင္းကို သူ႔ေနရာ ႏွင့္သူထားေတာ္မူသည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  ၁ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ ဒိုအာ မေတာင္းမီ (ယာအဲဒ္လို) ဂုဏ္ေတာ္အား ၄ ႀကိမ္ဖတ္ရြတ္ၿပီး ဒိုအာေတာင္းဆိုမည္ဆိုလ်င္ အလႅာဟ္ ဟိုအရွင္ျမတ္ သခင္ ၎ ၏ ဒိုအာကို လက္ခံ ေတာ္မူမည္။
၂။ အလုပ္ႏွင့္အေျပာ တစ္ထပ္တည္းက်ရန္ ဤ ဂုဏ္ေတာ္ အား အစဥ္အၿမဲ ဖတ္ရြတ္ရပါမည္။
***    
၅၀။((အဖူဝန္(န))) عَفُوّ
အဓိပၸာယ္ - အလြန္တရာ ခြင့္လြတ္ေပးေတာ္မူ သည့္ အရွင္ ၊ အလြန္တရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာ ခြင့္ေပး ေတာ္ မူသည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  ၅ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ ဂိုနာအျပစ္ဒုစရိုက္မ်ားကို ခြင့္လြတ္ေပးရန္ ႏွင့္ ေသာင္ဗာျပဳ ႏိုင္ဖို႕ စြမ္းအင္ရရွိရန္ ဤဂုဏ္ေတာ္ အား အၿမဲ ဖတ္ရြတ္ရပါမည္။
၂။ ေအဗါဒသ္မ်ား ေနဂ်ာစသ္ (တရားေတာ္ အရ မသန္႔ သည့္ အရာမ်ား ) ႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး ဒိြဟ သံသယ စိတ္မေပၚလာေစရန္ ဤဂုဏ္ေတာ္ အား မ်ားမ်ား ဖတ္ရြတ္ရပါမည္။
***
မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ)
((မနက္အခ်ိန္ အိပ္စက္ျခင္းသည္ စားနပ္ရိကၡာ အတြက္ တားဆီးမႈ ကို ျဖစ္ေစပါသည္။ ))
ကန္ဇြလ္အာမါလ္က်မ္း ၊ဟဒီးစ္ေတာ္ အမွတ္ ၂၁၃၉၉
***
၅၁။((ဂဖူရြန္(န))) غفورٌ
အဓိပၸာယ္ - အလြန္တရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာ ခြင့္ေပး ေတာ္ မူသည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  ၉၀ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ ေအမာမ္ေရဇာ (အ.စ) မိန္႔ေတာ္ မူေတာ္သည္။ အႏၱရာယ္ ကိုဖုံးကြယ္ရန္ႏွင့္ လုပ္ရပ္အားလုံး ကိုဖုံး ကြယ္ထားရန္ ေက်ာင္တူံးအမဲ ေပၚတြင္ ဤ ဂုဏ္ေတာ္ အား ၁၂၀၉ ႀကိမ္ ရြတ္ဆိုၿပီး ေရတြင္း  ထဲသို႔ ခ်ထားရပါမည္။
၂။ အကယ္၍ ဂိုနာအျပစ္ကို က်ဴးလြန္ ထားၿပီး ေနာင္တရမည္။ ၿပီးေနာက္ ေလာကီ ၊ဗရ္ဇက္ၡ၊ႏွင့္ ေလာကုတၱရာ တြင္ အခက္အခဲ ႏွင့္မရင္ဆိုင္ရ ေစရန္ ေသာၾကာေန႔ ဇဟိုရ္အခ်ိန္ ဤဂုဏ္ေတာ္ (အလ္ဂဖူရို ) အား ၁၂၈၆ ႀကိမ္ ရြတ္ဆိုရပါမည္။
၃။ ႐ႈိင္တြာန္ ၏ မေကာင္းစည္မႈ ၊ ယုတ္စြ အဆုံး နမာဇ္ ဖတ္ရာတြင္ သံသယဝင္မႈ မွ ကာကြယ္ရန္ ေန႔စဥ္ ေန႔တိုင္း (အလ္ဂဖူရို ) ဂုဏ္ေတာ္ အား အႀကိမ္ ၁၀၀ ဖတ္ဆိုရပါမည္။
၄။ မည္သူမဆို ဤဂုဏ္ေတာ္ (အလ္ဂဖူရို ) အား အစဥ္အၿမဲ ဖတ္ရြတ္မည္ဆိုလ်င္  ေသာက စိတ္ဆင္း ရဲမႈ မွ စိတ္ခ်မ္းသာမႈ သို႔ ခ်က္ခ်င္း ေျပာင္းသြား ပါ မည္။
***
၅၂။((ဂနီယြန္(န))) غنیٌ
အဓိပၸာယ္ - လိုလားေတာင့္တျခင္းမွ ကင္းေတာ္မူ သည့္ အရွင္ ၊(အလုံးစုံ) ႂကြယ္ဝ ခ်မ္းသာ ေတာ္မူ သည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  ၁၈ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ ေန႔စဥ္ ေန႔တိုင္းရြတ္ဖတ္ျခင္းျဖင့္ စားေရရိကၡာ ေပါမ်ား ေစမည္။
၂။ မည္သူမဆို နမာဇ္ေစေအရွာ ႏွင့္မအိပ္မည္ အၾကား (သို႕) နမာေစမရ္ေရဗ္ ႏွင့္ေအရွာ အၾကား  (ယာဂနီယို) ဂုဏ္ေတာ္အား အႀကိမ္ ၁၀၆၀ ဖတ္ရြတ္ မည္ဆိုလ်င္ သူေဌး ျဖစ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
၃။ ဆင္းရဲမႈမွ ကာကြယ္ရန္ ေန႔စဥ္ (ယာဂနီယို) ဂုဏ္ ေတာ္အား အႀကိမ္ ၁၀၀ ဖတ္ရြတ္ရပါမည္။
၄။ အၾကင္မည္သူမဆို  စေနေန႔တြင္ ပထမဆုံး အခ်ိန္ (ယာဂနီယို)ဂုဏ္ေတာ္ အား အႀကိမ္ ၁၀၆၀ ဖတ္ ရြတ္ မည္ဆိုလ်င္ ေငြေၾကးျပည့္စုံသူ ျဖစ္ေပ လိမ့္မည္။
၅။ ေငြေရးေၾကးေရအဆင္ေျပ သူေဌးျဖစ္ရန္ ၊စားနပ္ ရိကၡာ ေပါမ်ားေစရန္ စေနေန႔ ေနမထြက္မွ အရင္ ဤ ဂုဏ္ေတာ္အား အႀကိမ္ ၆၀၆၀ ဖတ္ရြတ္ရပါမည္။
***
၅၃။((ဂရာစြန္(န))) غیاثٌ
အဓိပၸာယ္ - တမ္းတမႈလက္ခံေတာ္မူ သည့္ အရွင္ ၊ အကာအကြယ္ ေပးေတာ္မူသည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  (تستغیثن) ပုံစံျဖင့္ ၁ ႀကိမ္ လာရွိပါသည္။  
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ အခ်ိန္တိုင္း ဤဂုဏ္ေတာ္အား ဖတ္ရြတ္ ျခင္းျဖင့္ တင္းၾကပ္ခက္ခဲမႈမ်ား ၊ စိတ္ဆင္းရဲမႈမ်ား မွလြတ္ ေျမာက္ မည္ ျဖစ္ပါသည္။
၂။ (အဘ္ဃရာစို ) ဂုဏ္ေတာ္အား ၁၅၁၁ ႀကိမ္ ဖတ္ျခင္း ေၾကာင့္ ေၾကာက္လန္႔မႈ စိုးရိမ္ပူပင္ ရမႈ၊ စိတ္ဆင္းရဲ ရမႈ မွ လြတ္ေျမာက္မည္ ျဖစ္ပါ သည္။
***
၅၄။((ဖြာေသြရြန္(န))) فاطرٌ
အဓိပၸာယ္ - မရွိရမွ ရွိေအာင္သို႔ ဖန္ဆင္းေတာ္မူ သည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  ၆ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ အေရးႀကီး ကိစၥ ေအာင္ျမင္ရန္ (ယာဖြာေသြရို ) ဂုဏ္ေတာ္အား ၂၉၀ ႀကိမ္ ဖတ္ရြတ္ရပါမည္။
၂။ အေရးႀကီး အလုပ္အကိုင္မ်ား ေအာင္ျမင္ရန္ ၊တိုး တက္ရန္ ၊အက်ဳိး ျဖစ္ထြန္းေစရန္ ဤ ဂုဏ္ေတာ္ အား အစဥ္အၿမဲ ဖတ္ရြတ္ရပါမည္ ။
***
၅၅။((ဖရ္ဒြန္(န))) فردٌ
အဓိပၸာယ္ - တစ္ပါး တည္းတည္ရွိေနေတာ္မူ သည့္ အရွင္ ၊ ၿပိဳင္ဖက္ (လုံးဝ) ကင္းေတာ္မူသည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  ၀ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ အုပ္ဖြဲ႔တိုက္ခိုက္မႈ ကို ေခ်ဖ်က္ႏိုင္ရန္ ဤဂုဏ္ ေတာ္ အား အစဥ္အၿမဲ ဖတ္ရြတ္ရပါမည္။
***    
၅၆။((ဖသာဟြန္(န))) فتّاحٌ
အဓိပၸာယ္ - စားနပ္ရိကၡာ ႏွင့္ရဲဟ္မသ္ တံခါးမ်ား ကို ဖြင္လွစ္ေပးေတာ္မူ သည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  ၁ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ အခက္အခဲ၊အၾကပ္အတည္းမ်ား ကို ေအာင္ႏိုင္ ရန္ ဤဂုဏ္ေတာ္အား ဖတ္ရြတ္ ရန္ တိုက္တြန္းထား ပါသည္။
၂။ လက္ဖဝါး ႏွစ္ဖက္ကို ရင္ေပၚတိုင္ၿပီး မလႈပ္ရွား ေစပဲ (ယာဖသာဟို ) ဂုဏ္ေတာ္အား အႀကိမ္ ၇၀ ဖတ္ရြတ္ ျခင္း ျဖင့္ မိမိ ႏွင့္အလႅာဟ္ ၾကားတြင္ ရွိသည့္ လုံးအင္ဆႏၵမ်ားျပည့္ဝမည္ျဖစ္ပါသည္။
***    
၅၇။((ဖာေလကြန္(န))) فالقٌ
အဓိပၸာယ္ - ထိုးေဖာက္ေစေတာ္မူ သည့္ အရွင္၊ ဖန္ဆင္းရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  ၂ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။လူ သို႔မဟုတ္ အရာတစ္ခုခု ေပ်ာက္သြား ၍ျပန္ လည္ ေတြ႔ရွိရန္ စတင္ရွာေဖြ ခ်ိန္ မွ စၿပီး ဤဂုဏ္ ေတာ္ (ယာဖာေလကို ) အား ၂၁ ႀကိမ္ ဖတ္ရြတ္ ရပါ မည္။
၂။ ေပ်ာက္သြားသည့္ လမ္းျပန္လည္ေတြ႔ရွိရန္ ဤ ဂုဏ္ ေတာ္အား အစဥ္အၿမဲ ဖတ္ရြတ္ရမည္။ (စစ္မွန္ သည့္ လမ္း ရရွိရန္နီယသ္ ျဖင့့္္လည္း အစဥ္အၿမဲ ဖတ္သင့္ ပါသည္။ အင္ရွာအလႅာဟ့္ ... )
***
၅၈။((ကဒီးမြန္(န)))   قدیمٌ
အဓိပၸာယ္ - နိစၥထာဝရ တည္ရွိေန မည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း - မရွိ
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ အသက္ရွည္ေစရန္ အတြက္ ဤဂုဏ္ေတာ္ အား အၿမဲတမ္းေန႔စဥ္ ေန႔တိုင္း ဖတ္ရြတ္ရပါမည္။
***
၅၉။((မေလကြန္(န))) ملکٌ
အဓိပၸာယ္ - အရာအားလုံးကို စိုးပိုင္ေတာ္မူ သည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  ၆ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ ေအမာမ္ေရဇာ (အ.စ) မိန္႔ေတာ္မူသည္။ အၾကင္ မည္သူ မဆို ဤဂုဏ္ေတာ္အား ေန႔စဥ္ ၉ ႀကိမ္ဖတ္ ရြတ္မည္ဆိုလ်င္ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္ သည္ ၎အား  လိုလား ေတာင့္တျခင္းမွ ကင္း ေဝး ေစမည္။ ေလာကီေလာကုတၱရာ အတြက္စည္းစိမ္ ေပး သနားေတာ္မူမည္။
၂။ အၾကင္ မည္သူမဆို ေသာၾကာေန႔ ေန႔မထြက္မီ အရင္ ဤဂုဏ္ေတာ္အား အႀကိမ္ ၁၀၀၀ဖတ္လ်င္ ေလာကီ၊ေလာကုတၱရာ ဆိုင္ရာဆႏၵမ်ား အားလုံး ျပည့္ဝ မည္ျဖစ္ပါသည္။
၃။ မည္သူမဆို ဤ ဂုဏ္ေတာ္အား ၆၄ ႀကိမ္ဖတ္ ရြတ္ မည္ဆိုလ်င္ ဥစၥာပစၥည္း ႏွင့္သိကၡာမကုန္ႏိုင္ မခမ္းႏိုင္ ရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။
***
၆၀။((ကြဒ္ဒူစြန္(န))) قدّوسٌ
အဓိပၸာယ္ - အလြန္အလြန္ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေတာ္မူ သည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  ၂ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ မည္သူမဆို ဤ ဂုဏ္ေတာ္ အား ေသာၾကာ ေန႔မ်ား တြင္ အႀကိမ္ ၁၇၀ ဖတ္ရြတ္မည္ဆိုလ်င္ ၎၏ အတြင္း စိတ္ ေရွးရ္က္ ( အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္ ႏွင့္ တြဲဖက္ ကိုးကြယ္ျခင္း ) ႏွင့္ သံသယတို႔ မွ လုံၿခဳံမႈ ရရွိ ေပမည္။
***
မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ)
((အၾကင္မည္သူမဆို မည္သည့္ မြတ္စလင္မ္ ႏွင့္ျဖစ္ ္ေစ အလြဲ သုံးစား ျပဳလုပ္မည္၊ ေခယာ နသ္ျပဳ မည္ လိုလ်င္ ၎သာလ်င္ ဆုံး႐ႈံးမႈႏွင့္ရင္ဆိုင္ ရေပ မည္။ (သို႔မဟုတ္) လိမ္ညာ လွည့္ဖ်ားသူသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ မျဖစ္ႏိုင္ ေခ်။))
အဝါလီယိုလ္လာလီ က်မ္း ၊အတြဲ ၂ ၊ စ.မ၂၄၅
***
၆၁။((ကဝီးယြန္(န))) قویٌ
အဓိပၸာယ္ - တန္ခိုးအာဏာႀကီးမား သည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  ၉ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ အၾကင္မည္သူမဆို (ယာကဝီးယို၊ယာဃနီယို ၊ယာဝဖီးယို ) အႀကိမ္ ၁၀၀၀၀ ဖတ္ရြတ္မည္ဆိုလ်င္ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္သခင္သည္ ၎ အား ဟလာလ္စားနပ္ရိကၡာ အေျမာက္ အမ်ားေပး သနား ေတာ္မူမည္။
၂။ ရန္သူရန္ ၊ရန္သူ၏အႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ ရန္ ဂ်ဳံ အနည္း ငယ္ကို ႏွယ္ရမည္။ၿပီးေနာက္ သီးအယ္ သီး ခန္႔ အလုံးေလး ၁၀၀၀ ကိုျပဳလုပ္ရ ပါမည္။ အလုံး ေလးတစ္လုံး လုပ္တိုင္းအလုံး ေလးအေပၚ (အလ္ ကဝီးယို) တစ္ႀကိမ္ ဖတ္ ရြတ္ရပါမည္။ ၿပီးေနာက္ ဟလာလ္ဌက္(တရား ေတာ္အရ စားခြင့္ရွိ သည့္ ဌက္) တစ္ေကာင္ (သို႔မဟုတ္) သုံးေလး ေကာင္ ကို ျဖည္းျဖည္းျခင္းေကၽြးရ ပါမည္။
၃။ အားနည္းျခင္းမွ အားေကာင္းလာေစရန္ ၊ ရန္သူ အေပၚ တတ္စြမ္းႏိုင္ၿပီး ၊စြမ္းအား ရွိရန္ ဤဂုဏ္ေတာ္ အား အၿမဲတေစ ရြတ္ဆိုရပါမည္။
၄။ အၾကင္မည္သူမဆို (ယာကဝီးယို၊ယာဃနီယို ၊ယာမလီယို၊ယာဝလီယို) အႀကိမ္ ၁၂၀၀၀ မည္သူ ႏွင့္မွ် စကား မေျပာပဲ ဖတ္ရြတ္မည္ဆိုလ်င္ ဥစၥာ ပစၥည္း ရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၅။ ၁၁၆ ႀကိမ္ ဤဂုဏ္ေတာ္အား ဖတ္ရြတ္ျခင္း ျဖင့္ ရန္သူက်ဆုံးမည္ ျဖစ္ၿပီး ၊၎ရန္သူအား ေထာက္ခံ သူမ်ား မည္သည့္ အေရးမွ ပါၾကမည္ မဟုတ္ေခ်။
***
၆၂။((ကရီးဗြန္(န)))  قریبٌ
အဓိပၸာယ္ -(အဖန္းဆင္းခံမ်ားႏွင့္လုံးဝ) အနီးကပ္ တည္ရွိ ေတာ္မူ သည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  ၃ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ ေသာကဒုကၡမွ လုံၿခဳံေစရန္ ၊အခက္အခဲ အၾကပ္ အတည္း မ်ား ေခ်ာမြတ္ ေအာင္ျမင္ေစရန္ ဤဂုဏ္ ေတာ္အား အစဥ္အၿမဲ ဖတ္ရြတ္ရပါမည္။
၂။ အခက္အခဲ အၾကပ္အတည္း အားလုံး အဆင္ ေျပေစရန္ (ယာကရီးဗို ) ဂုဏ္ေတာ္အား ၃၁၂ ႀကိမ္ (သို႔မဟုတ္) အနည္းဆုံး အႀကိမ္ ၃၀ (သို႔မဟုတ္) အနည္းဆုံး ၅၅ ႀကိမ္ ေန႔စဥ္ ဖတ္ရြတ္ရပါမည္။  
***
၆၃။((ကိုင္းယြန္းမြန္(န)))  قیّومٌ
အဓိပၸာယ္ - ထာဝရ ရပ္္တည္ ေနမည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  ၃ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ အစဥ္အၿမဲဖတ္ရြြတ္ျခင္း ျဖင့္ ႏွလုံးသား သန္႔စင္ မႈ ကို ရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၂။ မည္သည့္ အခက္အခဲ မဆို အဆင္ေျပရန္လမ္းမ ေတြ႔ ေတာ့သည့္ အခ်ိန္တြင္ (ယာကိုင္းယြန္းမို ) ဂုဏ္ေတာ္ အား ၁၅၆ ႀကိမ္ ဖတ္ရြတ္ ရပါမည္။
၃။ အခက္အခဲ အၾကပ္အတည္း မ်ားကို ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ ႏိုင္ရန္ အတြက္ ဝါဂ်စ္ဗ္နမာဇ္ ၿပီးတိုင္း        (ယာကိုင္းယြန္းမို ) ဂုဏ္ေတာ္ အား ၁၉ ႀကိမ္ ဖတ္ရြတ္ ရပါမည္။
၄ ။ေအမာမ္ဂ်အ္ဖြရ္ဆြာဒစ္ (အ.စ) မိန္႔ေတာ္မူ သည္။ အသက္ရွည္ ရန္ ၊ (တရားေတာ္ မွခြင့္ျပဳထား သည့္ ) လိုအင္ ဆႏၵ ျပည့္ဝေစရန္ ၊ ႏွလုံးသား မ်ား တြင္ ကိန္းေအာင္း ေစရန္ (လူခ်စ္ လူခင္မ်ား ေစ ရန္) ရန္သူကို ေအာင္ႏိုင္ရန္ ဤ ဂုဏ္ေတာ္ အား ဖတ္ရြတ္ ရပါမည္။
***
၆၄။((ကာေဗဆြန္(န))) قابضٌ
အဓိပၸာယ္ - (အရာရာကို) ဖမ္းခ်ဳပ္၊ ဆုပ္ကိုင္ ေတာ္မူ သည့္ အရွင္၊(အသက္မ်ားကိုျပန္လည္ ႏုတ္သိမ္း ေတာ္ မူမည့္အရွင္ )
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  (قبض) ပုံစံျဖင့္၂ ႀကိမ္ လာရွိပါသည္။  
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ ေအမာမ္ေရဇာ (အ.စ) မိန္႔ေတာ္မူသည္။ မည္သူ မဆို အတြက္ ခြန္အား (ေငြ၊အာဏာ) ႀကီးမား သည့္ ရန္သူ ရွိၿပီး ၎၏ ရန္မွ စိုးရိမ္ရမည္ဆိုလ်င္ ၃ ည ဆက္တိုက္ (အလ္ကာေဗဆို) (القابض) ဂုဏ္ ေတာ္ အား အႀကိမ္ ေပါင္း ၁၀၀၀ ၎အေပၚ ေအာင္ႏိုင္ ရန္ဆိုသည့္ နီယသ္ႏွင့္ဖတ္ရြတ္ ရပါမည္။ (အင္ရွာ အလႅာဟ့္ ) ၎ရန္သူသည္ ဖတ္ရြတ္သူ၏ မိတ္ေဆြ ျဖစ္လ်င္ျဖစ္မည္ ၊ (သို႔) ဖ်က္စီး ေသေၾက သြားမည္ ၊(သို႔) အိုးမဲ့ အိမ္မဲ့ ျဖစ္သြားေပမည္။
၂ ။ လူထုအၾကား တည္ၾကည္ ခံ့ညားရန္ ၊လူေလး ရန္ ၊ရန္သူ၏ အႏၱရာယ္ ကို အာနိသင္ မဲ့ေအာင္ျပဳ ရန္ ဤ ဂုဏ္ေတာ္ အားဖတ္ ရြတ္သင့္ ပါသည္။
၃။ အတင္း အဓမၼ၊ မတရား သိမ္းပိုက္ထား သူထံ မွ မိမိ ဟက္ (မိမိပိုင္ဆိုင္သည့္အရာ ) ျပန္လည္ ရရွိ ရန္ (ယာကာေဗဆို ) ဂုဏ္ေတာ္အား ၉၀၃ ႀကိမ္ ဖတ္ ရြတ္ရပါမည္။
***
၆၅။((ဗာေစသြန္(န)) باسطٌ
အဓိပၸာယ္ - ဖြင့္လွစ္ေပးေတာ္မူ သည့္ အရွင္ ၊ေခ်ာင္လည္ က်ယ္ဝ ေစေတာ္မူသည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  (یبسط) ပုံစံျဖင့္ ၁၀ ႀကိမ္ လာရွိပါသည္။  
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ ေအမာမ္ေရဇာ (အ.စ)မိန္႔ေတာ္ မူ၏ ။ အၾကင္ မည္သူ မဆို ဇဲဟ္ရီအခ်ိန္  သြာဟာရသ္ (ဝဇူ (သို႔) ဂိုစ္ (သို႔) သယာမြန္ ) ျဖင့္ လက္ႏွစ္ ဖက္အား အေပၚေျမႇာက္ၿပီး (ယာဗာေစသို) ၁၀ ႀကိမ္ ဖတ္ရြတ္  ၿပီး မိမိ၏ မ်က္ႏွာ အားပြတ္သပ္ေပး မည္ဆို လ်င္  လိုလားေတာင့္တ ျခင္း ကင္းမဲ့ မည္ ျဖစ္ပါ သည္။
၂။ ဤဂုဏ္ေတာ္ သည္ ဟဇရသ္ မီကာအီးလ္ (အ.စ) အၿမဲ ဖတ္ရြတ္ေနသည့္ ေဇက္ရ္ေတာ္မ်ား မွတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ အၿမဲအစဥ္ ဖတ္ရြတ္ျခင္း ျဖင့္ ႏွလုံးသားကို လင္းဝင္းေစပါသည္။
၃။ အစဥ္အၿမဲ ဖတ္ရြတ္ျခင္း ျဖင့္ ဥစၥာပစၥည္း ေပါမ်ားမႈ ၊သားသမီးမ်ားစြာ ထြန္းကားမႈ ၊ စားနပ္ ရိကၡာ ေခ်ာင္လည္မႈ ကို ျဖစ္ေစပါသည္။
***
၆၆။((ကာဆီြယိုလ္ဟာဂ်ာသ္)) قاضی الحاجاتٌ
အဓိပၸာယ္ - လိုအင္ႏၵမ်ားကို ေပးသနားေတာ္မူ သည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  မလာရွိပါ။
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ မိမိ၏ (တရားေတာ္မွ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ) လိုအင္ ဆႏၵမ်ား ျပည့္ေစရန္ (ယာကာဆီြ ယိုလ္ ဟာဂ်ာသ္ ) ( یاقاضی الحاجات) ဂုဏ္ေတာ္အား ၉၁၁ ႀကိမ္ ဖတ္ ရြတ္ရပါမည္။
၂။ အခ်ိန္တိုင္း (ယာကာဆီြ ယိုလ္ ဟာဂ်ာသ္ )         ( یاقاضی الحاجات) ဂုဏ္ေတာ္အား ရြတ္ဆိုေန ျခင္း ျဖင့္ (တရားေတာ္မွခြင့္ျပဳထားသည့္) လိုအင္ဆႏၵမ်ား အလ်င္အျမန္ ျပည့္ဝ မည္ ျဖစ္ပါသည္။
***
၆၇။((မဂ်ီးဒ္ဒြန္ (န))) مجیدٌ
အဓိပၸာယ္ - ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ေတာ္မူ သည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  ၂ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ ေဝဒနာ တိုင္းမွ ေပ်ာက္ကင္းခ်မ္းသာ ရရန္ ဤ ဂုဏ္ေတာ္အား အစဥ္အၿမဲ ဖတ္ရြတ္ ရပါမည္။
၂။ သိကၡာမဲ့မႈ မွ ျပန္လည္ သိကၡာ ရွိလာေစ ရန္ ေန႔စဥ္ ေန႔တိုင္း ဤဂုဏ္ေတာ္အား ၉၉ ႀကိမ္ ဖတ္ ရြတ္ရပါမည္။
၃။ ဤဂုဏ္ေတာ္ အား တစ္ဦီးတစ္ေယာက္ တည္း ရွိ ေနခ်ိန္ (မ်ား) တြင္ ဖတ္ရြတ္ ျခင္းျဖင့္ ႏွလုံးသား တြင္လင္းဝင္း ေတာက္ပ မႈ ကို ျဖစ္ေစပါသည္။
***
၆၈။((ေမာင္လာ)) مولی
အဓိပၸာယ္ - အရွင္သခင္ ၊ကူညီေဖးမေတာ္မူသည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  ၁၂ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ အဖန္းဆင္း ခံမ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြ ျဖစ္ရန္ ၊အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္၏ ကူညီေဖးမ မႈ ကို ရရွိရန္ ၊ အတြင္းစိတ္ သန္႔ရွင္း စင္ၾကယ္ေစရန္ ၊ အလႅာဟ္ ဟိုအရွင္ျမတ္ သခင္အေပၚယုံၾကည္ ၊စိ္တ္ခ်မႈ ႏွင့္ အဲဟ္ေလ့ ေဝလာယသ္ တို႔၏ အမိန္႔ နာခံမႈ တို႔တြင္  တိုးတက္ ၊တိုးပြားမႈ ရွိလာေစရန္ အတြက္ ဤဂုဏ္ေတာ္အား ရြတ္ဆိုရပါမည္။
***
၆၉။((မန္(န)နန္ႏြန္(န) ))  منّانٌ
အဓိပၸာယ္ - မိမိအဖန္းဆင္းခံမ်ား အေပၚ ေနအ္မသ္ ေတာ္မ်ား အလြန္တရာ ေပးသနားေတာ္မူ သည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  (یمُنّ)،(منّ) ပုံစံျဖင့္ ၁၀ ႀကိမ္ လာရွိပါသည္။  

စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ေတာ္၏ ေနအ္မသ္ေတာ္ မ်ား ကို ပိုမို၍ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း (ယာမန္(န)နန္ႏို ) ဂုဏ္ေတာ္ အား ၁၄၁ ႀကိမ္ဖတ္ ရြတ္ ရမည္။ အင္ရွာ အလႅာဟ့္ ရက္ေပါင္း ၄၀ မျပည့္ မည္္ ထူးျခားမႈ ကိုေတြ႔ ရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၂။ ေၾကာက္လန္႔၊ေၾကာက္ကန္မႈမွ လုံၿခဳံေစရန္ ၊ဆင္း ရဲ ႏြမ္းပါးမႈ မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ဤ ဂုဏ္ေတာ္ အား ဖတ္ရြတ္သင့္ ပါသည္။
***
၇၀။((မိုဟီသြန္)) محیطٌ
အဓိပၸာယ္ - အရာရာတိုင္ ကို ထိန္းခ်ဳပ္၊ ဝန္းရံ ထား ေတာ္မူ သည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  ၈ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ ပညာသင္ၾကားခ်ိန္တြင္ အတိုင္းထက္အလြန္ ပညာ သင္ယူ ဆည္းပူး ႏိုင္ရန္ အတြက္ ေန႔စဥ္ (ယာ မိုဟီသို) ဂုဏ္ေတာ္ အား ၆၈ ႀကိမ္ ဖတ္ရြတ္ ရ ပါမည္။
***    
မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ)
(( မႏုႆ လူသား အေနျဖင့္ မိမိ၏ ဧည့္သည္ ႏွင့္ အတူ တံခါးဝ အထိ လိုက္ပို႔ ေပးျခင္းသည္ စြႏၷသ္ ေတာ္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။။ ))
ကန္ဇြလ္အာမါလ္က်မ္း၊ ဟဒီးစ္ေတာ္ အမွတ္ ၂၅၈၇၁
***
၇၁။((မိုဘီးန္ႏြန္(န))) مبینٌ
အဓိပၸာယ္ - မိမိ၏ စြမ္းအား ၊ဘုန္းတန္ခိုးဆိုင္ရာ လကၡဏာမ်ား၊အမွတ္အသားမ်ားကိုထင္ရွားစြာျပသေတာ္မူ သည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  ၁ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ အတားအဆီး ၊အခက္အခဲ၊အၾကပ္အတည္းမ်ား မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ေန႔စဥ္ ဂုဏ္ေတာ္ (ယာ မိုဘီးန္ ႏို)  အား ၁၀၂ ႀကိမ္ဖတ္ရြတ္ရပါမည္။
၂။ မိမိ၏ ရပိုင္ခြင့္ကို ဖ်က္စီးခံလိုက္ရသျဖင့္ မိမိ ရပိုင္ခြင့္ ျပန္လည္ ရရွိရန္ (ယာ မိုဘီးန္ ႏို) ဂုဏ္ ေတာ္အား ၁၀၂ ႀကိမ္ဖတ္ရြတ္ရပါမည္။
***
၇၂။((မိုကီးသြန္(န)))  مقیتٌ
အဓိပၸာယ္ - ဖန္းဆင္ခံမ်ား၏ လုပ္ရပ္တိုင္းကို ေစာင့္ၾကည့္ေနေတာ္မူ သည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  ၁ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကင္းမဲ့ သြားၿပီးျဖစ္သည့္ လူနာ အား ရွဖာ ရရွိရန္ အတြက္ သန္႔ျပန္ သည့္ပန္းကန္ ျပား တစ္ခ်ပ္အတြင္း ရသေလာက္ (အလ္မိုကီးသို) (المقیت) အား ဇာဖရန္း ႏွင့္ေရးၿပီး ၊ေရးထား သည္ ကိုေရသန္႔သန္႔ ႏွင့္ေဆးၿပီး တိုက္ေကၽြးရပါမည္။
၂။ စားနပ္ရိကၡာ ေပါမ်ားေစရန္ေန႔ႏွင္ည (အလ္မိုကီး သို) ဂုဏ္ေတာ္အား ၅၅ ႀကိမ္ ဖတ္ရြတ္ ရ ပါမည္။
***    
၇၃။((မိုေစာက္ေဝရြန္(န)))  مصوّرٌ
အဓိပၸာယ္ - အဖန္ဆင္းခံမ်ား ၏ ရုပ္သ႑ာန္ ကို ခ်ယ္သ ေပးေတာ္မူ သည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  ၁ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ တရားေတာ္ႏွင့္အညီ ထမ္းျမားထား ၿပီး ခင္ပြန္း သည္အေနျဖင့္ မိမိဇနီးႏွင့္ ေမထုန္မမွီဝဲမည္ အရင္ (ယာမိုေစာက္ေဝရို) ဂုဏ္ ေတာ္ အား ၃၃၆ ႀကိမ္ ဖတ္ရြတ္ရပါမည္။ အကယ္၍ သုက္ပိုး တည္ ခဲ့လ်င္ လွပသည့္ကေလး ထြန္းကားမည္ျဖစ္ပါသည္။
၂။ အၾကင္မည္သူမဆို စကားေျပာဆိုရာ တြင္ အာဝဇၨန္းရႊင္ၿပီး ၊ကၽြမ္းက်င္ရန္ ဤဂုဏ္ေတာ္အား ၂၀၈၂ ႀကိမ္ ဖတ္ရြတ္ရပါမည္။
***
၇၄။((ကရီးမြန္(န))) کریمٌ
အဓိပၸာယ္ - ေပးကမ္းရက္ေရာေတာ္မူ သည့္ အရွင္ ၊ခ်စ္ခင္ ျမတ္ ႏိုးေတာ္မူသည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  ၃ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ေအမာမ္ေရဇာ (အ.စ)မိန္႔ေတာ္မူသည္။ အၾကင္ မည္သူမဆို ဤဂုဏ္ေတာ္အား ႏွလုံးသား တြင္ အလြန္ တရာ ရြတ္ဖတ္ မည္ဆိုလ်င္ ၎၏ ေလာကီ ၊ေလာကုတၱရာ ဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္ မ်ားကို အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္သခင္ လုံေလာက္ ေစေတာ္ မူမည္။ (ျပည့္ေစေတာ္မူမည္။)
၂။ စားနပ္ရိကၡာ ၾကပ္တည္းေနလ်င္ ေခ်ာင္လည္ လာေစရန္ (ယာကရီးမို) ဂုဏ္ေတာ္အား အႀကိမ္ ေပါင္း ၂၇၀ ရြတ္ဆိုရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၃။ (အလ္ကရီးမို) ဂုဏ္ေတာ္အား အစဥ္အၿမဲ ရြတ္ဆို ျခင္းျဖင့္ သိကၡာ တိုးပြားမႈ ၊ သဒၶါတရားႏွင့္ ေစတနာ ပြားမ်ား မႈကို ျဖစ္ေစပါသည္။
***
၇၅။((ကဗီးရြန္(န))) کبیرٌ
အဓိပၸာယ္ - (အႏႈိင္းမဲ့) ႀကီးက်ယ္ ၊ႀကီးမားေတာ္မူ သည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  ၆ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ (တရားဝင္) လိုအင္ဆႏၵ၊မည္သို႔မွ် မျပည့္ဝသူ အေနျဖင့္ မိမိ လိုအင္ ဆႏၵျပည့္ဝရန္ လူသူကင္း သည့္ ေနရာတြင္ တစ္ ကိုယ္တည္း ကဗ္လာ ဖက္ မ်က္ႏွာ မူၿပီး (အလ္က ဗီးရို) ဂုဏ္ေတာ္အား အႀကိမ္ ေပါင္း ၂၃၂ ဖတ္ ရြတ္ရပါမည္။
၂။ လူထု အျမင္တြင္ ဂုဏ္သိကၡာ ရွိသူျဖစ္ေစရန္ ေန႔စဥ္ ဤဂုဏ္ေတာ္အား ၂၃၂ ႀကိမ္ဖတ္ ရြတ္ ရပါ မည္။
***
၇၆။((ကာဖီးရြန္း(န))) کافیٌ
အဓိပၸာယ္ - မိမိအေပၚ ယုံၾကည္ အားကိုးသူအတြက္ လုံေလာက္ျပည့္စုံမႈ ေပးေတာ္မူသည့္ အရွင္ ၊ အဖန္ ဆင္းခံမ်ား အတြက္ လုံေလာက္ေတာ္မူ သည့္ အရွင္ (အားကုိးတိုက္ေတာ္မူသည့္အရွင္ )
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  ၁ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ ရန္သူကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ (ယာကာ ဖီးရို) ဂုဏ္ေတာ္အား ၁၁၁ ႀကိမ္ ရြတ္ဆိုရပါမည္။
၂။ မိမိဘဝအတြက္ အေရးႀကီး သည့္ အလုပ္ျဖစ္ မည္၊ေျဖရွင္းဖို႔ နည္းလမ္းလည္း ရွာ မရျဖစ္ေန မည္ ဆို လ်င္ နမာဇ္အၿပီး အေနာက္ဖက္ (ကဗ္လာဖက္) သို႔ မ်က္ႏွာမူထိုင္ၿပီး တစ္ထိုင္တည္း (ယာကာ ဖီးရို) ဂုဏ္ေတာ္အား ၁၁၁ ႀကိမ္ ရြတ္ဆိုရပါမည္။
***
၇၇။((ကာေရွေဖြဇ္ဇြတ္ရို)) کاشف الضّرٌ
အဓိပၸာယ္ - အခက္အခဲ ၊အၾကပ္အတည္းမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးေတာ္မူသည့္အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  တြဲၿပီးမလာရွိပါ။ သို႔ေသာ္ ကာေရွ တစ္ႀကိမ္ ဇြတ္ရို တစ္ႀကိမ္ ကြဲၿပီး လာရွိပါသည္။
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ ေသာက၊ဒုကၡ၊ဆင္းရဲမႈ၊ ေရာဂါေဝဒနာ မွ လြတ္ ေျမာက္ ရန္ ဤဂုဏ္ေတာ္အား အစဥ္အၿမဲ ဖတ္ရြတ္ ရပါမည္။
၂။ ေပ်ာက္ကင္းဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကင္းသြား သည့္ ေရာဂါသည္ အေနျဖင့္ မိမိကိုယ္တိုင္ ဤ ဂုဏ္ေတာ္ အား ေကာင္းလာသည့္အထိ ဖတ္ရြတ္ရပါမည္။ ေရာဂါသည္ မဖတ္ေပးႏိုင္လ်င္ ဖတ္ေပးႏိုင္သူ အေန ျဖင့္ ၎ေဘးတြင္ထုိင္ၿပီး ေကာင္းလာသည့္အထိ ဖတ္ရါတ္ေပးရြတ္ေပးရပါမည္။
***
၇၈။((ေဝသ္ရြန္ (န))) وترٌ
အဓိပၸာယ္ - တစ္ပါးတည္း၊တစ္ဆူတည္းအရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  ၁ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ လူထုအၾကား တည္ၾကည္ၿပီးဂုဏ္သိကၡာ ရွိသူ ျဖစ္ရန္အတြက္ ေန႔စဥ္ ဤဂုဏ္ေတာ္အား ၆၀၆ ႀကိမ္ ဖတ္ရြတ္ရပါမည္။
***
၇၉။((ႏူရြန္း(န))) نّورٌ
အဓိပၸာယ္ - အလင္းေတာ္ေပးေတာ္မူ သည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  ၁ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ မည္သူမဆို ညစဥ္ညတိုင္း စူရဟ္ ႏူးရ္ အား ေသလာဝသ္ျပဳမည္ ။ ဤဂုဏ္ေတာ္ အား ၂၅၆ ႀကိမ္ ဖတ္ရြတ္ မည္ဆိုလ်င္ ၎ဖတ္ရြတ္ သူ အျပင္ ႏွင့္ အတြင္း ကိုလင္းဝင္း ေတာက္ပမႈ ကို ရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၂။ ႏွလုံးသား သန္႔စင္မႈရရွိရန္ ၊ဘဝ၏ ေမွာင္မိုက္ မႈမ်ား ကို လင္းဝင္းေစရန္ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ဤ ဂုဏ္ ေတာ္ အား ၂၅၆ ႀကိမ္ဖတ္ရြတ္ရပါမည္။
***
၈၀။((ဝဟာဗြန္း(န))) وهابٌ  
အဓိပၸာယ္ - အလြန္တရာခြင့္လြတ္ေတာ္မူ သည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  ၃ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္၏ ေနအ္မသ္ ေတာ္မ်ား အဆက္မျဖတ္ ဆြတ္ခူးႏိုင္ရန္အတြက္ ဤ ဂုဏ္ေတာ္ အား ဖတ္ရြတ္ ရပါမည္။
၂။ ရီဝါယသ္ေတာ္ တြင္ လာရွိပါသည္။ မည္သူမဆို (ယာဝဟာဗို ) ဂုဏ္ေတာ္အား စဂ်္ဒါတြင္ ၁၄ ႀကိမ္ဖတ္ရြတ္မည္ဆိုလ်င္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္သည္ ၎ အား ႂကြယ္ဝ ခ်မ္းသာ ေစေတာ္ မူမည္။
***
    မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ)
((မိမိ၏ ဝန္ထုပ္၊ဝန္ပိုး အား လူထုပခုံး အေပၚတင္ ေစ သူသည္ မလ္အူးန္ ျဖစ္ပါသည္။ ))
အလ္ကာဖီးက်မ္း၊ အတြဲ ၁၊ စ.မ၄၁၂
***

၈၁။((နာေစရြန္း(န))) نّاصرٌ
အဓိပၸာယ္ - ကူညီေဖးမေတာ္မူ သည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း - ၁၄ ႀကိမ္၊ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္တြင္၁၄ႀကိမ္မွာ ((  نصیر)) အျဖစ္လာရွိျခင္းျဖစ္ပါသည္။
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ ရန္သူအေပၚ လြမ္းမိုးႏိုင္ရန္ ၊ လူႏွင့္ဂ်င္န္ ႐ႈိင္ တြာန္မ်ား ၏ အေပၚ လြမ္းမိုး ႏိုင္ရန္  (ယာနာေစရို)  ဂုဏ္ ေတာ္ အားဖတ္ရြတ္ ရပါမည္။
၂။ အခ်ိန္တိုင္း ၊အထူးသျဖင့္ တစ္ဦးတည္း ရွိေနခ်ိန္ တြင္ ဤ ဂုဏ္ေတာ္အား ရြတ္ဖတ္ ေနျခင္း ျဖင့္ ရန္သူကို ေအာင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
***    
၈၂။((ဝါေစအြန္း(န))) واسعٌ  
အဓိပၸာယ္ - အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းကို ဖြင့္ေတာ္ မူေပးသည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း - ၉ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္သခင္  ဥစၥာပစၥည္းေပး ထား ပါလ်က္ ေလာဘ မသတ္ႏိုင္ေသးမ်ား အေန ျဖင့္ ဤ ဂုဏ္ေတာ္အား အစဥ္အၿမဲ ဖတ္ရြတ္ ျခင္း ျဖင့္ ေလာဘ ရပ္တန္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၂။ ပညာတိုးတက္ပြားမ်ားရန္ အတြက္ ေန႔စဥ္ (ယာ ဝါေစ အို) ဂုဏ္ေတာ္အား ၁၃၇ ႀကိမ္ဖတ္ ရြတ္ ရပါမည္။
***
၈၃။((ဝဒူဒြန္း(န))) ودودٌ  
အဓိပၸာယ္ - အလြန္တရာၾကင္နာ၊ေဖာ္ေရြေတာ္မူ သည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  ၂ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ တရားေတာ္ ကခြင့္ျပဳထားသည့္ အခ်စ္၊ ေမတၱာ တရား အတြက္ အစဥ္အၿမဲ ဤဂုဏ္ေတာ္ အား        ဖတ္ ရြတ္ ရပါမည္။
၂။ အခက္အခဲ ၊အၾကပ္ အတည္းမ်ား အဆင္ေျပ ေစရန္ ေန႔စဥ္ ဤဂုဏ္ေတာ္ အား   ၇၇ႀကိမ္ဖတ္ရြတ္ ရပါမည္။
***
၈၄။((ဟာဒီရြန္း(န))) هادیٌ
အဓိပၸာယ္ - လမ္းမွန္ကိုညြန္းျပေတာ္မူသည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  ၂ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ မအ္ေရဖသ္(معرفت) တြင္တိုးတက္မႈ ရရွိရန္ ဤ ဂုဏ္ေတာ္ အား    အစဥ္အၿမဲ   ဖတ္ ရြတ္ ရပါမည္။
၂။ အၾကင္မည္သူမဆို အလႅာဟ္ ဟိုအရွင္ျမတ္ ၊ ရစူလ္ေလခိုဒါ (ဆြ) ၊ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ ) တို႔ ၏ မအ္ေရဖသ္(معرفت) ႏွင့္လမ္းညြန္းမႈ ရရွိရန္ အတြက္ ေန႔တိုင္းႏွင့္ညတိုင္း (ယာဟာဒီရို ) ဂုဏ္ ေတာ္အား အႀကိမ္ ၂၀ ဖတ္ရြတ္ရပါမည္။
***
၈၅။((ဝဖီးရြန္း(န))) وفیٌ
အဓိပၸာယ္ - ကတိ၊ကဝတ္တည္ေတာ္မူ သည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း - ၄ႀကိမ္ (ဤ ဂုဏ္ေတာ္ သည္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္ အာန္တြင္ တိုက္ရိုက္ ပုံစံ ျဖစ္မလာရွိပဲ အမိန္႔ ပုံစံျဖစ္္လာ ရွိပါတယ္။)
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။  ကတိ၊ကဝတ္ည္ေစရန္ အတြက္ အစဥ္အၿမဲ ဖတ္ ရြတ္ရပါမည္။
၂။ အေႂကြးမဆပ္ႏိုင္သူ  မ်ာအေနျဖင့္ၾကာသပေတး  ေန႔မွ အစျပဳၿပီး ရက္ ၄၀ တိုင္တိုင္ (အလ္ ဝဖီရို ) ဂုဏ္ေတာ္အား   ၉၆ ႀကိမ္ ဖတ္ေန႔ တိုင္းဖတ္ ရြတ္ရ ပါမည္။
***
၈၆။((ဝကီးလြန္း(န))) وکیلٌ  
အဓိပၸာယ္ - စားနပ္ရိကၡာကိုဖူလုံေစေတာ္မူ သည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း - ၁၄ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ အေရးႀကီးကိစၥမ်ား အတြက္ ဤဂုဏ္ေတာ္အား ၆၆ ႀကိမ္ဖတ္ရြတ္ရပါမည္။
၂။ ဤ ဂုဏ္ေတာ္အား အလြန္အမင္ ဖတ္ရြတ္ ျခင္း ေၾကာင့္ ဆင္းရဲျခင္း မွ ခ်မ္းသာျခင္းသို႔ ကူးေျပာင္း သြားေပမည္။
***    
၈၇။((ဝါေရဆြန္း(န)))  وارثٌ  
အဓိပၸာယ္ - အားလုံးဖ်က္စီးသြား ရင္လည္းက်န္ ေတာ္ မူမည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း - ၃ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ အသက္ရွည္ရန္ အတြက္ ေန႔တိုင္း (ယာဝါေရဆို) ဂုဏ္ေတာ္အား  ၇၀၇ ႀကိမ္ ဖတ္ရြတ္ ရပါ မည္။
၂။ ကဗရ္အတြင္း ေၾကာက္လန္႔မႈမွ ကင္းေစရန္ (သို႔) မေရာက္ဖူး ေသးသည့္ ေနရာသို႔ သြားရ တြင္ ေၾကာက္လန္႔ မႈ မရွိေစရန္ (ယာဝါေရဆို) ဂုဏ္ ေတာ္ အား  ၇၀၇ ႀကိမ္ ဖတ္ရြတ္ ရပါ မည္။
***    
၈၈။((ဗာေအဆြန္း(န))) باعثٌ  
အဓိပၸာယ္ - ေသဆုံးသူမ်ား ကိုျပန္လည္ရွင္ ေစေတာ္ မူသည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  (بعث، یبعث) ပုံစံျဖစ္၂၈ ႀကိမ္ လာရွိပါသည္။  
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ အၾကင္ မည္သူ မဆို အိပ္ရာဝင္ခ်ိန္တြင္ (ယာဗာ ေအဆို ) ဂုဏ္ေတာ္ အား အႀကိမ္ ၁၀၀ ဖတ္ရြတ္ မည္ၿပီးေနာက္ လက္ကို ရင္ဘတ္ေပၚတြင္ ပြတ္သပ္ ေပး မည္ ဆိုလ်င္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္ သည္ ၎၏ ႏွလုံးသားကို မအ္ေရဖသ္(معرفت) ျဖင့္ ဝင္းလင္း ေစေတာ္မူၿပီး ရွင္သန္ ေစေတာ္ မူမည္ျဖစ္ ပါ သည္။
၂။ မည္သူမဆို ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း အခက္အခဲမ်ား အဆင္ ေျပၿပီး အၾကပ္အတည္းမ်ားကိုၿပိဳ ႏိုင္ရန္ ဤ ဂုဏ္ေတာ္ အား အႀကိမ္ ၅၀၀ ဖတ္ရြတ္ ရပါမည္။
***    
၈၉။((ေဗရ္ရြန္း(န)))  برٌّ
အဓိပၸာယ္ - ေကာင္းမႈကိုလိုလားေတာ္မူ သည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  ၁ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။  ေအမာမ္ေရဇာ (အ.စ) မိန္႔ေတာ္မူသည္။ ဤ ဂုဏ္ ေတာ္အား ကေလးငယ္ အေပၚ ဖတ္ရြတ္ ေပး မည္ ဆိုလ်င္၎ ကေလးငယ္သည္  တရား ေတာ္ အရ အရြယ္ေရာက္သည့္ အခ်ိန္အထိ ဒုကၡ၊ ေသာက မွ ကင္းေဝေပမည္။
၂။ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္ဖက္မွ ေကာင္းမူ ကုသိုလ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ ေသာက္ဖီးက္ စြမ္း အင္ ရရွိရန္ ဝါဂ်စ္ဗ္နမာဇ္ ၿပီးတိုင္း ဤဂုဏ္ ေတာ္ အား ၂၀၂ ႀကိမ္ ဖတ္ရြတ္ရပါမည္။
***    
၉၀။((ေသာင္ဝါဗြန္း(န))) تّوابٌ
အဓိပၸာယ္ - ဝန္ခ်အသနားခံမႈကို လက္ခံေပးသည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  ၁၁ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ ေအမာမ္ေရဇာ (အ.စ) မိန္႔ေတာ္မူသည္။ မည္သူ မဆို ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း (ယာေသာင္ဝါဗို ) ဂုဏ္ ေတာ္ အား အႀကိမ္ ၃၀ ဖတ္ရြတ္မည္ဆိုလ်င္ ၎ ဖတ္ ရြတ္သူ ၏ ႏွလုံးသားမွ သံသယ(မ်ား)ကို ကင္းေစ ေတာ္မူမည္။၎ ဖတ္ရြတ္သူ၏ ေသာင္ဗာ ကို လက္ခံ သေဘာတူေတာ္မူမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၂။ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း (ယာေသာင္ဝါဗို )  ဂုဏ္ေတာ္ အား ဖတ္ရြတ္ ျခင္း ျဖင့္ ေသာင္ဗာ (ဝန္းခ် ေတာင္း ပန္ရန္ ) စြမ္းအား အျပစ္ေရွာင္ႏိုင္မည့္ အင္အား ၊ ေသာင္ဗာ (ဝန္းခ် ေတာင္း ပန္ရန္ )ကို အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္ လက္ခံ ျခင္း ဆိုသည့္ အက်ဳိး ေက်းဇူးကို ရရွိမည္ ျဖစ္ပါ သည္။
***
မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ)
(( ေကယာမသ္ေန႔တြင္ မိမိေလာကုတၱရာ ကို အျခား သူမ်ား ၏ေလာကီ အတြက္ဖ်က္ စီးလိုက္သူ သည္ အလႅာဟ္ဟို ရွင္ျမတ္ သခင္အနီး တြင္ မေကာင္း တကာ မေကာင္းဆုံးသူ ျဖစ္ေပသည္။ ))
စိုနန္ေအဗ္ေနမာဂ်ဟ္ က်မ္း၊ အတြဲ၂ ၊ စ.မ၁၃၁၂
***
၉၁။((ဂ်လီလြန္း(န))) جلیلٌ
အဓိပၸာယ္ - ႀကီးက်ယ္ေတာ္မူ သည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  (اسم مشتق) အျဖစ္ ၂ ႀကိမ္ လာရွိပါသည္။
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ အၾကင္ မည္သူမဆို (ယာ ဂ်လီလို ) ဂုဏ္ေတာ္ အား အလြန္အမင္ ရြတ္ဆိုမည္ဆိုလ်င္ ၎ အား ေတြ႔ သူ ျမင္သူတိုင္း ေလးစား ဂုဏ္ေပးမည္ ျဖစ္ ပါ သည္။
***
၉၂။((ဂ်ဝါဒြန္း(န))) جوادٌ
အဓိပၸာယ္ - ေပးကမ္းေတာ္မူ သည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း - မရွိ
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ အၿမဲ ဤဂုဏ္ေတာ္အား ဖတ္ရြတ္ျခင္းျဖင့္ ေစးႏွဲ တြန္႔တို ျခင္းဆိုသည့္ မေကာင္းသည့္ ဂုဏ္ ေပ်ာက္ ကင္း မည္ ျဖစ္ပါသည္။
၂။ (ယာဂ်ဝါဒို) ဂုဏ္ေတာ္အား စားနပ္ ရိကၡာ ေပါ မ်ား ရန္ နီယသ္ျဖစ္ ဖတ္ရြတ္ ႏိုင္ ပါ သည္။
***    
၉၃။((ခဘီရြန္း(န))) خبیرٌ
အဓိပၸာယ္ - အၾကြင္းမဲ့သိရွိေတာ္မူ သည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  ၄၅ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ ေန႔စဥ္  အႀကိမ္ေပါင္း ၂၄၃၆ ဖတ္ရြတ္ျခင္း ျဖင့္ ႐ႈိင္တြာန္ ၊ အာဏာရွင္၊ ရုတ္တရက္ က်ေရာက္ လာ သည့္ အျဖစ္ဆိုးမ်ား မွ ကင္းေဝမည္ ျဖစ္ပါ သည္။
၂။ ဖုံးကြယ္ထားသည့္ အလုပ္မ်ား ကိုယ္သိလာရန္ အတြက္ ေန႔စဥ္  (ယာ ခဗီးရို ) ဂုဏ္ေတာ္ အား  အႀကိမ္ ၁၀၀ ဖတ္ရြတ္ရပါမည္။
၃။ မုသားလိမ္ညာမႈကို ကာကြယ္ရန္ ၊  အမွန္တရား ထင္ရွား လာေစရန္ ၊ေပးထားသည့္ ကတိမ်ားအေပၚ တည္ျပ ႏိုင္ရန္ ၊သစၥာ ရွိျပ ႏိုင္ရန္ ဤဂုဏ္ေတာ္အား အၿမဲ ဖတ္ရြတ္ရပါမည္။
***
၉၄။((ခါေလကြန္း(န))) خالقٌ
အဓိပၸာယ္ - ဖန္ဆင္းေတာ္မူ သည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း - ၉ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ အကီဒါ ခိုင္ၿမဲေစရန္ ႏွင့္ ႏွလုံးသား လင္းဝင္း ေစရန္ ဤဂုဏ္ေတာ္အား  အၿမဲ ဖတ္ရြတ္ရပါမည္။
၂။ အေရးႀကီး သည့္ အလုပ္၊ယုတ္စြ နဇဲရ္လုပ္ၿပီး တာေတာင္ မေအာင္ျမင္သည့္ အလုပ္ အတြက္ တစ္ ထိုင္တည္း  (ယာခါေလကို )    ဂုဏ္ေတာ္အား ႀကိမ္ ေပါင္း ၅၁၁၀ ဖတ္ရြတ္ ရပါမည္။      
၃။ ကဗဲရ္အတြက္ ေအးခ်မ္းမႈ ရရန္ တစ္ပတ္ကို       အႀကိမ္ ၁၀၀ (ယာခါေလကို )    ဂုဏ္ေတာ္အားဖတ္ ရြတ္ရပါမည္။
***
၉၅။((ခိုင္ရြန္းနေစရီး(န))) خیر النّاصرینٌ  
အဓိပၸာယ္ -အေကာင္းတကာ အေကာင္းဆုံး ကူညီ ေဖးမသည့္  အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း - ၁ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ လြမ္းမိုး ႏိုင္ရန္ ၊ ရန္သူအေပၚ အဆုံးသတ္ ေအာင္ႏိုင္မႈရႏိုင္ရန္ ေန႔စဥ္ ဤဂုဏ္ေတာ္အား အႀကိမ္ ေပါင္း ၁၂၄၂ ဖတ္ရြတ္ ရပါမည္။
***
၉၆။(( ဒရန္းႏြန္း(န))) دّیانٌ
အဓိပၸာယ္-  အလြန္တရားအစား ေပးေတာ္မူ သည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း - ၀ ႀကိမ္၊ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္တြင္ ဤ ဂုဏ္ေတာ္ ျဖစ္ တိုက္ရိုက္မပါ ရွိေသာ္လည္း စူရဟ္ဟမ္ဒ္ ၏ မာ ေလေကေယာင္မစ္ဒ္ ဒီးန္ကို ဤဂုဏ္ေတာ္ ႏွင့္ႏြယ္ ေနပါသည္။
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ ရက္မပ်က္တိုင္း ရက္၇၀ တိုင္တိုင္ ေန႔စဥ္အႀကိမ္ ေပါင္း ၅၀၀၀ ဤဂုဏ္ေတာ္အား ဖတ္ရြတ္ ျခင္းျဖင့္ အတြင္းႏွလုံးသား သန္႔စင္မႈ ကို ရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။
***
၉၇။((ရွကူရြန္း(န))) شکورٌ
အဓိပၸာယ္ - ဆုလာဒ္ေတာ္ ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူမည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း - ၄ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ ေအမာမ္ေရဇာ (အ.စ) မိန္႔ေတာ္ မူသည္။ ေသာက၊ အပူအပင္ ကင္းၿငိမ္း ေစရန္ ဤ ဂုဏ္ ေတာ္ အား  ေသာက္ေရသန္႔ ေပၚတြင္ဖတ္ရြတ္ ရပါ မည္။ၿပီးေနာက္ ေသာက္ရပါမည္။(အင္ရွာအလႅာဟ္) ေသာ က၊ အပူအပင္)မ်ား) ကင္းၿငိမ္းသြားပါမည္။
၂။ အလုပ္အကိုင္ဝမ္းေရ ႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာ ေပါမ်ား ေစရန္ အတြက္ နမာဇ္ေစဖဂ်ရ္ အၿပီး တစ္ထိုင္ တည္း ဤ ဂုဏ္ေတာ္အား ၅၂၆ ႀကိမ္ ဖတ္ ရြတ္ ရ ပါမည္။
***
၉၈။((အဇီးမြန္း(န)) عظیمٌ   
အဓိပၸာယ္ - အလြန္တရာႀကီး က်ယ္ျမင့္ျမတ္ ေတာ္မူ သည့္အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း - ၁၉ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ ႀကီးမား၊ေလးလံသည့္ အေႂကြး ကို ခ်က္ခ်င္း ျပန္ လည္ ဆပ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ (စိုဗ္ဟာ နလႅာဟ္ေဟ ဝေဗဟမ္ေဒဟီ စိုဗ္ဟာ နလႅာဟ္ေဟလ္ အဇီးမ္ ) (سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم ) ၁၀၀၂ ႀကိမ္ ဖတ္ရြတ္ရပါမည္။
၂။ အစဥ္အၿမဲ ဤဂုဏ္ေတာ္အား ဖတ္ရြတ္ျခင္း ျဖင့္ အာဏာရွင္မ်ား အနီး ရာထူး ရရွိျခင္း ၊ဂုဏ္သိကၡာ ရွိျခင္း ၊ လူထု အၾကား ၾကည္ညိဳေလးစားမႈ ကို ရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။
***
၉၉။(( လသြီဖြန္း(န))) لطیفٌ
အဓိပၸာယ္-ႏူးည့ံသိမ္ေမြ႔၊ၾကင္နာခ်စ္ခင္ေတာ္မူ သည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း - ၇ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ စားဝတ္ေနေရး ေျပလည္ရန္ ၊ ရိုဇီ စားနပ္ရိကၡာ ေခ်ာင္လည္ ေပါမ်ားရန္ (ယာ လသီြးဖို) ဂုဏ္ေတာ္ အား ေန႔စဥ္ အႀကိမ္ ၇၀ ဖတ္ရြတ္ရပါမည္။
၂။ အေရးႀကီးကိစၥ ေအာင္ျမင္႐န္ အတြက္ေန႔စဥ္ ဤဂုဏ္ေတာ္အား အႀကိမ္ ၈၀ ဖတ္ရမည္။
၃။ မည္သည့္ နည္းႏွင့္မွ် အဆင္မေျပသည့္ လိုအင္ ဆႏၵ အတြက္ ၂ရကတ္ နမာဇ္ေစ ဟာဂ်သ္ဖတ္ၿပီး ေနာက္ (ယာ လသီြးဖို) ဂုဏ္ေတာ္ အား အႀကိမ္ ၁၀၀ ဖတ္ရြတ္ရပါမည္။
***
၁၀၀။((ရွာဖီရြန္း(န))) شافیٌ
အဓိပၸာယ္ - ေရာဂါေဝဒနာမ်ား ကိုေပ်ာက္ကင္း ေစ သည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း - ၁ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ က်န္းမာ၊ ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ေဆးဝါးတိုင္း အ ေပၚအႀကိမ္ ၃၉၁ ႀကိမ္ ဤဂုဏ္ေတာ္ (ရွာဖီရြန္း(န)) ကို ဖတ္ရြတ္ရပါမည္။  
၂။ ဤဂုဏ္ေတာ္အား အစဥ္ အၿမဲ ဖတ္ရြတ္ျခင္းျဖင့္ ရုပ္ပိုင္း ဆိုင္ ရာ၊ နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါေဝဒ နာမ်ား မွ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာ

==============

251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*