မစၥ္ဂ်စ္ဒ္ ဂ်န္မ္ကရန္ တြင္ ဒိုအာေယ ႏြတ္သ္ဗာ ႏွင့္ တရားဓမၼ ၊ photos

အဗ္နာ ။ ။ မစၥ္ဂ်စ္ဒ္ ဂ်န္မ္ကရန္ တြင္ ဒိုအာေယ ႏြတ္သ္ဗာ ဖတ္ရြတ္ေနသည့္ ပုံရိပ္အခ်ဳိ႕ ႏွင့္ H.I အာဂါေယ နဇရီ မြန္ဖေရသ္ ၏ တရား ဓမၼ ေဟာၾကားေန သည့္ ပုံရိပ္အခ်ဳိ႕ ျဖစ္ပါတယ္။

===================
251 / End

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

Qods
ရွဟာဒသ္ အထူး စာေစာင္   အစၥလာမ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ႏွစ္ဦး  ဟာဂ်္ ကာစင္မ္ ဆိုလိုင္မန္နီ  ႏွင့္ အဘူမဲဟ္ဒီ အဲလ္မိုဟန္ဒစ္ سلیمانی
We are All Zakzaky
No to deal of the century