?>

ဗုဒၶ ဘုန္းေတာ္ ႀကီးမ်ား မွ မရွိဆင္းရဲသား မြတ္စလင္မ်ားကို ဥပုဒ္ေျဖရန္ အတြက္ လွဴဒါန္း ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံ တြင္ေနထိုင္ ေနသည့္ ဗုဒၶ ဘုန္းေတာ္ ႀကီးမ်ား မွ မရွိဆင္းရဲသား မြတ္စလင္မ်ားကို ဥပုဒ္ေျဖရန္ အတြက္ လွဴဒါန္းေနသည့္ ပုံရိပ္ အခ်ဳိ႕ ျဖစ္ပါတယ္။ ဤကဲ့သို႔ျပဳရျခင္း ျဖစ္ ႏွစ္ဘာသာ အၾကား ခ်စ္ခင္မႈကို ျဖစ္ေစပါတယ္။

===============================
251/End

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*