အဇါဒါရီ ေအမာမ္ ဟာဒီ (အ.စ) ၊ စာမရာ ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ အီရတ္ႏိုင္ငံ စာမရာၿမိဳ႕ ရွိ ေအမာမ္ ဂ်ဝါဒ္ (အ.စ) ႏွင့္ ေအမာမ္ အက္ၥကရီ (အ.စ) တို႔၏ ေရာင္ဇာေတာ္တြင္ ေအမာမ္ ဟာဒီ (အ.စ) ၏ ရွဟာဒသ္ အတြက္ အဇါဒါရီ ၏ ပုံရိပ္အခ်ဳိ႕ ျဖစ္ပါတယ္။

===========================
251 / End

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

ရွဟာဒသ္ အထူး စာေစာင္   အစၥလာမ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ႏွစ္ဦး  ဟာဂ်္ ကာစင္မ္ ဆိုလိုင္မန္နီ  ႏွင့္ အဘူမဲဟ္ဒီ အဲလ္မိုဟန္ဒစ္
We are All Zakzaky
No to deal of the century