ရွီအာကိုထည့္သြင္း စဥ္းစားေပးျခင္း

ရွီအာကိုထည့္သြင္း စဥ္းစားေပးျခင္း


 إنّٰا غَیْرُ مُهْمِلِیْنَ لِمُرٰاعٰاتِكُمْ، وَ لاٰ نٰاسینَ لِذِكْرِكُمْ، وَ لَوْلاٰ ذٰلِكَ لَنَزَلَ بِكُمُ الَّلاٴْوٰاءُ وَاصْطَلَمَكُمُ الْاٴَعْدٰاءُ 

စကားေျပအဓိပၸာယ္
 ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ အသင္တို႔အား စိစစ္စစ္ေဆး ရာတြင္၊ အုပ္ထိန္း မႈျပဳရာတြင္ ပ်က္ကြက္မႈ ၊ဂရုမစိုက္မႈ ကိုမျပဳပါ။ အသင္တို႔၏ သတိရတမ္းတမႈ ကိုမည္သည့္အခါမွ မေမ့ပါ ၊အကယ္၍ ဤကဲ့သို႔သာ မျပဳခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ အသင္တို႔အေပၚ အခက္ အခဲမ်ား ၊ ေဘးဒုကၡမ်ားက်ေရာက္လာေပမည္၊ ရန္သူ မ်ား အသင္တို႔ကို အျမစ္ျပတ္တိုက္ခိုက္ မည္ျဖစ္ေပသည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္ အဗ္နာ) သတင္းဌာန

 

) إنّٰا غَیْرُ مُهْمِلِیْنَ لِمُرٰاعٰاتِكُمْ، وَ لاٰ نٰاسینَ لِذِكْرِكُمْ، وَ لَوْلاٰ ذٰلِكَ لَنَزَلَ بِكُمُ الَّلاٴْوٰاءُ وَاصْطَلَمَكُمُ الْاٴَعْدٰاءُ(

 

စကားေျပအဓိပၸာယ္

     ( ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ အသင္တို႔အား စိစစ္စစ္ေဆး ရာတြင္၊ အုပ္ထိန္း မႈျပဳရာတြင္ ပ်က္ကြက္မႈ ၊ဂရုမစိုက္မႈ ကိုမျပဳပါ။ အသင္တို႔၏ သတိရတမ္းတမႈ ကိုမည္သည့္အခါမွ မေမ့ပါ ၊အကယ္၍ ဤကဲ့သို႔သာ မျပဳခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ အသင္တို႔အေပၚ အခက္ အခဲမ်ား ၊ ေဘးဒုကၡမ်ားက်ေရာက္လာေပမည္၊ ရန္သူ မ်ား အသင္တို႔ကို အျမစ္ျပတ္တိုက္ခိုက္ မည္ျဖစ္ေပသည္။ )[1]

 

ရွင္းလင္းခ်က္

 

     ေအမာမ္ဇမာန္း (အ.ဂ်) အေနျဖင့္ ရွိက္ၡမိုဖီးဒ္ (ရ.ဟ) အတြက္ အေျဖေပးစာခၽြန္ ႏွစ္ေစာင္ပို႔ေပးခဲ့ပါသည္။ ပထမစာခၽြန္တြင္ ကိုယ္ေတာ္အေနျဖင့္ မိမိ၏ ရွီအာ မြတ္စလင္မ်ား ကို သတင္း ေကာင္းေပးထားပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ အသင္တို႔ အေပၚ အစဥ္အၿမဲ မ်က္စိေအာက္တြင္ ထားရွိၿပီး ဂရုျပဳ ထည့္သြင္း စဥ္း စားေနပါသည္။ အသင္တို႔အား မည္သည့္အခါမွ ေမ့မသြားေခ်။ ဤအတြက္ေၾကာင့္ ရန္သူမ်ား၏ အႏၱရာယ္မွ လုံၿခဳံေနေပသည္။ ရွီအာ သည္ ဖိႏွိပ္ညႇဥ္းပမ္းမႈ အားေတာ္လွန္ သည့္ အတြက္ ေၾကာင့္ ႏွင့္ အမွန္တရားႏွင့္ ျဖစ္ရပ္မွန္ တရားဘက္ အစဥ္အၿမဲ ေနာက္လိုက္ ေပးသျဖင့္ ညႇဥ္းပမ္း ရက္စက္ ယုတ္မာသည့္ အာဏာ ပိုင္မ်ား ၊ဆန္႔က်င္သူမ်ား၏ ရက္စက္ညႇဥ္း ပမ္းမႈ၏ ပစ္ မွတ္ျဖစ္ခဲ့ ရပါသည္။ ဤ အတြက္ေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ား ၊ ဆင္းရဲ ဒုကၡမ်ား မွ ၎တို႔ကို ကူညီေဖးမရန္ ႏွင့္ ၎တို႔ကို အျမစ္ျပတ္ တိုက္ခိုက္မႈမွ ကယ္တင္ႏိုင္မႈသူ တစ္ဦး တစ္ ေယာက္လိုအပ္ပါသည္။ ဤအေျဖေပးစာခၽြန္ေတာ္တြင္ ေအမာမ္ ဇမာန္း (အ.ဂ်) အေနျဖင့္ မိမိရွီအာမ်ားကို သတင္း ေကာင္း ေပး ထားပါသည္။မည္သို႔ ဆိုလင့္ကစား ကၽြႏ္ုပ္သည္ ဂိုက္ဗသ္တြင္ ရွိေနေသာ္လည္း အသင္တို႔ကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ပါသည္။ မည္သည့္အခါမွ ရန္သူမ်ား၏ အကြက္ မ်ားကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ အခြင့္မေပးခဲ့ေခ်။ ရွီအာမဇ္ဟဗ္ ႏွင့္ ရွီအာမြတ္စလင္မ္မ်ားကို အျမစ္ျပတ္ တိုက္ခိုက္မႈမွ ကယ္တင္ေပးပါသည္။ ေအမာမ္ အေနျဖင့္ မိမိ၏ ေအမာမ္မသ္ သက္တမ္း ကာလတစ္ေလွ်ာက္ လုံး အခက္အခဲမ်ားကို ကူညီေျဖရွင္းခဲ့ပါသည္။ (ဤ)နမူနာ မ်ား သည္ ေအမာမ္(အ.ဂ်) ကတိကဝတ္ တည္မႈကို အျပည့္အစုံ ေဖာ္ ညႊန္း ေနမႈမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

[1] احتجاج، ج2، ص323، الخرائج الحرائج، ج2، ص903، بحارالانوار، ج53، ص175، ح7

=====================

251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

Qods
ရွဟာဒသ္ အထူး စာေစာင္   အစၥလာမ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ႏွစ္ဦး  ဟာဂ်္ ကာစင္မ္ ဆိုလိုင္မန္နီ  ႏွင့္ အဘူမဲဟ္ဒီ အဲလ္မိုဟန္ဒစ္ سلیمانی
We are All Zakzaky
No to deal of the century