အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို မည္သူမွ်၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ခြင့္မရွိဟု တပ္ခ်ဳပ္ေျပာ

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို မည္သူမွ်၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ခြင့္မရွိဟု တပ္ခ်ဳပ္ေျပာ

ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ အ ခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို မည္သည့္ ႏုိင္ငံ၊ အဖြဲ႕အစည္းကမွ်၀င္ ေရာက္စြက္ဖက္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ခြင့္မ ရွိေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္း ေအာင္လိႈင္ကေျပာၾကားသည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ


 ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ အ ခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို မည္သည့္ ႏုိင္ငံ၊ အဖြဲ႕အစည္းကမွ်၀င္ ေရာက္စြက္ဖက္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ခြင့္မ ရွိေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္း ေအာင္လိႈင္ကေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ လား႐ိႈးတပ္နယ္ရွိ အရာရွိ၊ စစ္သည္မိသားစုမ်ားႏွင့္ စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္တြင္ေတြ႕ဆံု စဥ္ယင္းသို႔ထည့္သြင္းေျပာၾကား ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္ ႏွင့္အညီ ကုလသမဂၢသေဘာတူ ညီခ်က္မ်ားမွ ႏုိင္ငံ၏ ပကတိအ ေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္သ ေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို လိုက္နာ  ေနေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္တြင္းေရးကို ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ေျပာၾကားမႈ မ်ားသည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး၊ တစ္ ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕အျမင္လြဲမွားမႈကိုျဖစ္ ေစေၾကာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္း ေအာင္လိႈင္ကေျပာၾကားသည္ဟု  တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္၏ ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ေဖာ္ျပ သည္။


ထို႔အျပင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု  အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား သည္ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အခြင့္အေရးမ်ား၊ တုိင္းရင္းသား  အားလံုး၏ မူလရပိုင္ခြင့္မ်ားအေပၚခြဲျခားမႈမရွိ၊ တန္းတူညီမွ်စြာ အာမခံခ်က္ေပးထားသည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  တပ္မ ေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသည္။

‘‘မိမိတို႔ႏုိင္ငံ၏ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အဆင့္ဆင့္ေသာအ ဖြဲ႕အစည္းမ်ားဖြဲ႕စည္းမႈ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရး၊ တရားစီရင္ေရး၊ ဥပေဒျပ႒ာန္းေရး၊ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္း စီ၏ အခြင့္အေရးမ်ားစသျဖင့္ အခ်က္အလက္ျပည့္ျပည္စံုစံုကို စာျဖင့္ေရးသားေဖာ္ျပထားသည့္ အာမခံခ်က္ပင္  ျဖစ္ေၾကာင္း’’ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ကေျပာၾကားသည္ဟု တပ္ခ်ဳပ္၏ ၀က္ဘ္ဆိုက္၌  ထုတ္ျပန္ေဖာ္ျပ သည္။

   ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ သည္ Mother Law (ပင္မဥပေဒ)  ျဖစ္ၿပီးႏုိင္ငံအတြင္းရွိ အလႊာ ေပါင္းစံု၊ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္းစံု၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တုိင္းရင္းသား  ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အေက်အလည္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းကာမည္ သည့္ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ ဖိအားေပးမႈ မ်ားမပါရွိဘဲ တစ္ႏုိင္ငံလံုး၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္  ပကတိအ ေျခအေနမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေအာင္   ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းေရးဆြဲျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကေျပာၾကားသည္ ဟုဆိုသည္။

 သို႔ရာတြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္း ပံုအေျခခံဥပေဒကို တပ္မေတာ္ က ႏုိင္ငံေရးထြက္ေပါက္အျဖစ္ ဦးေဆာင္ေရးဆြဲျခင္းျဖစ္ၿပီး ဒီမို ကရက္တစ္အင္အားစုမ်ား၊ တိုင္း  ရင္းသားမ်ားက ၎တို႔မပါ၀င္ဘဲ  ေရးဆြဲထားသည္ဟု စဥ္းစားထား ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းရင္းသား အေရးေလ့လာသူဦးေမာင္ေမာင္ စိုးကမွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

‘‘တပ္က ျမင္တာနဲ႔အင္န္ အယ္လ္္ဒီအပါအ၀င္ ဒီမိုကရက္တစ္  အင္အားစုေတြျမင္တာေရာ၊တိုင္း ရင္းသားေတြျမင္တာေရာကမတူဘူးဆိုတာက လက္ခံရလိမ့္မယ္။ ဒါကေတာ့ဒီေန႔ကာလမွာ အဲဒီမတူတဲ့အျမင္ေတြကိုဘယ္လိုညႇိ ႏိႈင္းၿပီးေတာ့ အေျခခံဥပေဒကို၊ ဒီအက်ပ္အတည္းကို ေဖာက္ ထြက္မလဲဆိုတာ အားလံုးစဥ္းစား  ဖို႔လိုအပ္တယ္လို႔ကြၽန္ေတာ္ေျပာ ခ်င္ပါတယ္’’ ဟု ၎ကဆိုသည္။

တပ္မေတာ္၏ အဓိကတာ ၀န္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏လြတ္လပ္ ေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္မႈ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံ၏ အက်ိဳးစီးပြား၊ တိုင္းရင္း သားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို   အကာအကြယ္ေပးျခင္းသည္  တ ရားေသာစစ္ကို ဆင္ႏႊဲျခင္းပင္ျဖစ္ ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္း ေအာင္လိႈင္က လား႐ိႈးတပ္နယ္ ေတြ႕ဆံုပြဲ၌ ေျပာၾကားသည္။

 ရခိုုင္ျပည္နယ္ဘူးသီး ေတာင္၊ ေမာင္ေတာေဒသျဖစ္စဥ္ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မျဖစ္ႏုိင္ သည့္ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို လက္ခံ ၍ မရဘဲ၁၉၈၂ခုႏွစ္ႏုိင္ငံသားျဖစ္ မႈဥေပေဒႏွင့္ အညီသာေဆာင္ ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းဥပ ေဒ သည္ ဘဂၤါလီမ်ားအတြက္သာ ျပ႒ာန္းထားျခင္းမဟုတ္ဘဲျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ ေနထိုင္သူအားလံုးအ တြက္ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒ ျဖစ္၍ မည္သူမဆိုဥပေဒႏွင့္ အ ညီ စိစစ္လက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

=======================
251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

Prophet's birthday celebrations
We are All Zakzaky