?>
အာလင္မ္ ဟဇရသ္ အာယာ သြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ မကာေရမိုရွီးရာဇီး

အဒါလသ္(ခ)တရားမွ်တမႈ၊ေက်ာသား၊ရင္သားမခြဲျခားမႈကိုလက္ေတြ႔ အေကာင္၊အထည္ေဖၚျခင္း

အဒါလသ္(ခ)တရားမွ်တမႈ၊ေက်ာသား၊ရင္သားမခြဲျခားမႈကိုလက္ေတြ႔ အေကာင္၊အထည္ေဖၚျခင္း

လက္ရွိရွီအာ မြတ္စလင္မ္မ်ား ၏ အေက်ာ္အေမာ္ အာလင္မ္ ဟဇရသ္ အာယာ သြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ မကာေရမိုရွီးရာဇီး ေဟာၾကားေတာ္မူသည့္ တရားေတာ္ အေျမာက္ အမ်ား မွ ((အဒါလသ္(ခ)တရားမွ် တမႈ၊ေက်ာသား၊ရင္သား မခြဲျခားမႈ ကိုလက္ေတြ႔ အေကာင္၊အထည္ေဖၚျခင္း)) ေခါင္း စဥ္ျဖင့္ တရား ေတာ္တစ္ ခုအား တင္ျပအပ္ပါတယ္။

အဒါလသ္(ခ)တရားမွ်တမႈ၊ေက်ာသား၊ရင္သားမခြဲျခားမႈကိုလက္ေတြ႔ အေကာင္၊အထည္ေဖၚျခင္း

 

        အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္၏ တမန္ေတာ္ျမတ္မ်ား(အ.စ)ဖူးပြင့္ရသည့္၊ႂကြ ျမန္းလာရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုမွာ မႏုႆလူသား အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ အဒါလသ္ကို လက္ေတြ႔က်င့္သံုးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤရည္ရြယ္ခ်က္သည္ မည္မွ်အေရးႀကီးသည္ဆိုလွ်င္ ရည္ရြယ္ခ်က္အစစ္၊အဓိက၊ (သို႔မဟုတ္)တမန္ေတာ္ျမတ္မ်ား(အ.စ)တို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွ တစ္ခုဟုစာရင္း သြင္းႏိုင္ေပသည္။[1]

ၾကည့္-ေဗဟာရြလ္အနဝါရ္အတြဲ(၂၄)၊စာမ်က္ႏွာ(၂၉၂)။

 

ဟုတ္ပါသည္။မွန္ပါသည္။တမန္ေတာ္မ်ား(အ.စ)၊ေအာင္လီယာေတာ္မ်ား၊ ေကာင္းကင္က်က်မ္းဂန္မ်ားအားလံုးသည္အဒါလသ္အား လက္ေတြ႔အေကာင္အ ထည္ေဖၚေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေပသည္။

        အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္သည္စူရာဟ္ဟဒီးဒ္အာယတ္ေတာ္၂၅တြင္မိန္႔ ေတာ္မူထားပါသည္။

 

لَقَدْ أَرْسَلْنَارُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِوَأَنْزَلْنَا مَعَهُمْ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَلِيَقُومَ النَّاسُبِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌوَمَنَافِعُلِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِإِنَّ اللهَ قَوِىٌّ عَزِيزٌ

 

အဓိပၸါယ္။။ကၽြႏု္ပ္(အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္)အေနျဖင့္ မိမိ၏တမန္ေတာ္ျမတ္မ်ား (အ.စ)ကိုထင္ရွားျပတ္သားသည့္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ ေစလြတ္ ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ထို႔ေနာက္၎(တမန္ေတာ္မ်ား(အ.စ))အားေကာင္းကင္က်က်မ္း ဂန္ႏွင့္ မီးဇန္း(အမွန္ႏွင့္အမွားအတြက္စံမွတ္ေက်ာက္၊တရားမွ်တသည့္ဥပေဒသမ်ား) ကိုပို႔ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ထိုမွသာ လူထုအေနျဖင့္ အဒါလသ္ကို လက္ေတြ႔အေကာင္အ ထည္ေဖၚႏိုင္ရန္ ျဖစ္ေပသည္။သံသတၱဳအားဖန္ဆင္းခဲ့ပါသည္။ဤ(သံသတၱဳ)တြင္ ျပင္းထန္သည့္ အင္အား၊လူထုအတြက္၊လူသားအတြက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈလည္း ရွိပါသည္။ထိုမွသာ မည္သူတစ္ဦး၊တစ္ေယာက္သည္ အရွင္ျမတ္ကို မျမင္ရဘဲ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္ႏွင့္အရွင္၏ တမန္ေတာ္ျမတ္မ်ား(အ.စ)ကို ကူညီ ေၾကာင္းခြဲျခားသြားရန္ ျဖစ္ေပသည္။မုခ်ဧကန္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္သည္ အင္အား၊စြမ္းအားရွင္ႏွင့္(မည္သည့္အခါမွ်)႐ံႈးႏွိမ့္ေတာ္မူမည့္ အရွင္မဟုတ္ေခ်။

        မွန္လွေပသည္။အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္သည္ မိမိ၏တမန္ေတာ္ျမတ္မ်ား (အ.စ)အား ေကာင္းကင္က်က်မ္းတည္းဟူသည့္ လက္နက္၊ရွင္းလင္းတင္ျပမႈမ်ားႏွင့္ မီးဇန္ျဖင့္ ျပည္သူလူထုဖက္သို႔ေစလြတ္ေတာ္မူ ခဲ့ေပသည္။ထိုမွသာ ကစ္(သြ)ေခၚ မတရားမႈ၊ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္သတ္ျဖတ္မႈအား ေတာ္လွန္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။လူထုအား အဒါလသ္ဖက္သို႔ ဖိတ္ေခၚရန္ ျဖစ္ေပသည္။ဤသို႔ျဖင့္ လူထုအေနျဖင့္ အဒါလသ္မရွိ ပဲ၊ဘဝတည္ေဆာက္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ယံုၾကည္မႈရလာေပမည္။ဤသို႔ျဖင့္ ႏွစ္ၿခိဳက္ စြာ၊စိတ္ဝင္စားစြာ၊အတင္းအဓမၼ၊အတင္းအၾကပ္၊မလြဲႏိုင္မေရွာင္ႏိုင္ မရွိဘဲ အဒါလသ္ အားလက္ေတြ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။

        စူရာဟ္႐ႈိရာဟ္အာယတ္ေတာ္အမွတ္(၁၅)တြင္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ ႏႈတ္ေတာ္မွ စကားကို ေလ့လာမွတ္သားပါမည္။

 

وَأُمِرْتُلاِعْدِلَ بَيْنَكُمُ

 

အဓိပၸါယ္။။ကၽြႏု္ပ္သည္ အသင္တို႔အၾကား အဒါလသ္ကို လက္ေတြ႔အေကာင္အ ထည္ေဖၚေဆာင္ဖို႔ တာဝန္ေပးျခင္းခံရသူ ျဖစ္ပါသည္။

        ေက်ာ္ၾကားသည့္ျဖစ္ရပ္မွန္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ဟိုႏိႈင္းစစ္ပြဲတြင္ စစ္ပြဲရဥစၥာ၊ ပစၥည္းမ်ားခြဲေဝမႈ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။အီမာန္အားနည္းသည့္ သာဝကေတာ္မ်ားမွ တစ္ ပါးသည္ ခြဲေဝမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ကိုယ္ေတာ္အားေစာဒက တက္ေလ်ာက္ေလ၏။

 

لَمْ اَرَكَ عَدَلْتَ

 

အဓိပၸါယ္။။ကၽြႏု္ပ္အၾကားတြင္ အသင္သည္ အဒါလသ္ေတာ္ျဖင့္ အလုပ္မလုပ္ခဲ့ေခ်။

        ကိုယ္ေတာ္(ဆြ)အေနျဖင့္ အေျဖေပးမိန္႔ေတာ္မူေလ၏။

 

وَيْلَكَ! اِذالَمْ يَكُنِ الْعَدْلُ عِنْدى فَعِنْدَ مَنْ يَكُونُ

 

အဓိပၸါယ္။။အသင္အတြက္ ဝိုင္(ဂ်ဟႏၷမ္၏ေနရာတစ္ခုအမည္)ျဖစ္၏။ကၽြန္ေတာ္အ ေနျဖင့္ အဒါလသ္ျဖင့္ မဆက္ဆံလွ်င္ မည္သူထံတြင္ အဒါလသ္ျဖင့္ ဆက္ဆံမႈကိုရရွိ လိမ့္မည္နည္း?[2]

ၾကည့္-ေဗဟာရြလ္အနဝါရ္က်မ္းအတြဲ(၂၁)၊စာမ်က္ႏွာ(၁၆၁)

 

       ဤအတြက္ေၾကာင့္ မုခ်ဧကန္ အဒါလသ္(တရားမွ်တမႈ၊ေက်ာသား၊ရင္သားမခြဲ ျခားမႈ)သည္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္၏ တမန္ေတာ္ျမတ္မ်ား(အ.စ)တို႔မွအဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

 

ဖန္ဆင္းမႈစနစ္တြင္အဒါလသ္

 

      အဒါလသ္ဆိုသည့္အဓိပၸါယ္မွာ အရာရာတိုင္းကို ၎၏ေနရာအစစ္၊ေနရာအ မွန္တြင္ ထားေပးျခင္းကို ေခၚဆိုပါသည္။ဇိုလ္မ္ဆိုသည့္အဓိပၸါယ္မွာ အရာဝတၱဳမ်ား၊ ဥပေဒသမ်ားကို ၎တို႔၏ေနရာမွန္၊ေနရာစစ္တြင္ မထားဘဲဆန္႔က်င္ဘက္ ေနရာ တြင္ထားျခင္း၊ဖ႐ိုဖရဲျပဳျခင္းကို ေခၚဆိုပါသည္။

ကဗ်ာဆရာအဆိုအရဆိုလွ်င္

 

عدل چه بود وضع اندر موضعش *** ظلم چه بود وضع در ناموضعش

 

မွတ္ခ်က္။။ဤကဗ်ာ၏ဆိုလိုခ်က္ အဓိပၸါယ္မွာအထက္ေဖၚျပပါ အဒါလသ္(عدالت)ႏွင့္ ဇိုလ္မ္(ظلم)အတိုင္းပဲ သေဘာကိုေဆာင္ ေနေပသည္။ဘာသာျပန္ဆိုသူ။

        ဤအတြက္ေၾကာင့္ အဒါလသ္သည္ တမန္ေတာ္ျမတ္မ်ား(အ.စ)၏ အဓိက ထမ္းေဆာင္ရမည့္ တာဝန္ဝတၱရားသာလွ်င္ မဟုတ္ဘဲကမာၻအေပၚလြမ္းမိုးရမည့္ ဥပေဒလည္း ျဖစ္ေပသည္။စၾကာဝဌာသည္လည္း အဒါလသ္ဆိုသည့္ ဝန္ေပၚတြင္ လွည့္ပတ္ေနေပသည္။ဤအတြက္ေၾကာင့္ မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)အေနျဖင့္ တင္ျပမိန္႔ဆိုေတာ္ မူထားပါသည္။

 

بِالْعَدْلِقامَتِ السَّماواتُ وَالاْرْضُ[3]

သာဓကအားျဖင့္ ေကာင္းကင္ယံရွိ ၿဂိဳလ္မ်ားတိုင္းသည္ မိမိတို႔၏ေနရာတြင္ စ နစ္တက်လွည့္ပတ္ေနၾကေပသည္။ဤကဲ့သို႔လွည့္ပတ္ရျခင္း၏ရလာဒ္မွာတရားမွ်တ သည့္ ဆြဲငင္အားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ႏႈန္းႏွင့္ ပတ္ရမည့္လမ္းေၾကာင္းလည္း သတ္ မွတ္ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ထို႔ျပင္ၿဂိဳလ္မ်ားသည္ မိမိဝန္႐ိုးေပၚႏွင့္ အျခားၿဂိဳလ္မ်ား၏ ဝန္႐ိုးေပၚတြင္လည္း လွည့္ပတ္ေနပါသည္။ၾကယ္၊နကၡတာရာမ်ားလည္းပဲ ၿဂိဳလ္မ်ား ႏွင့္အတူ မိမိတို႔၏ သတ္မွတ္ထားသည့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ရွိေနေပသည္။

ဤတိက်မွန္ကန္သည့္စနစ္သည္ ကမာၻဖန္ဆင္းမႈ၏ အဒါလသ္ ျဖစ္ေပသည္။ အျခားတဖက္တြင္လည္း လူသားအေနျဖင့္ အသက္ဆံုး႐ံႈးမႈ အမ်ားဆံုးေပးရသည့္ ေရာဂါသံုးမ်ိဳး ရွိေပသည္။၎တို႔မွာ ကင္ဆာေရာဂါ၊ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာျပတ္ေရာဂါ၊ ႏွလံုးေသြးေၾကာပိတ္ေရာဂါတို႔ ျဖစ္ပါသည္။

ကင္ဆာေရာဂါဆိုသည္မွာ ကိုယ္ခႏၶာရွိဆဲလ္မ်ား မိမိလမ္းေၾကာင္းမွ ေဖါက္ ျပန္ျခင္း၊အခ်ိဳးက်တရားမွ်တသည့္ လမ္းေၾကာင္းမွလြဲသြားျခင္း၊ ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးရလာဒ္မွာ မႏုႆလူသားသည္ ေသဆံုးသြားရေပလိမ့္မည္။

ဤအတြက္ရွင္းျပရမည္ဆိုလွ်င္ ကိုယ္ခႏၶာရွိဆဲလ္မ်ားသည္ အၿမဲတမ္းအသစ္ လည္ေနေပသည္။အခ်ိဳ႕ဆဲလ္မ်ားသည္ ေသေၾက၊ပ်က္ဆီးသြားၿပီး၊အခ်ိဳ႕ဆဲလ္မ်ား မွာ က်န္ရစ္ၿပီး ဆလ္ပြားမႈကို ေဆာင္ရြက္ေပသည္။

ဆလ္ပြားမႈသည္ အထူးအစီအစဥ္ႏွင့္ အခ်ိဳးက်တရားမွ်တသည့္ အထူးအေျခ အေနပံုသ႑န္အရ ျဖစ္ေပသည္။အကယ္၍ ဤ အခ်ိဳးက်တရားမွ်တသည္ မညီ၊ မညြတ္ အစီအစဥ္မက်ျဖစ္လွ်င္ ဆဲလ္မ်ားဖ႐ို၊ဖရဲျဖင့္ေဖၚက္ျပန္ေတာ့သည္။မနာခံမႈ မ်ားကို ျဖစ္ေစေပသည္။

ကိုယ္ခႏၶာ၏လိုအပ္သည္ထက္ ပိုၿပီးဆလ္ပြားမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစပါက ကင္ ဆာေရာဂါ ျဖစ္ေပၚမႈကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ၿပီးေနာက္မႏုႆလူသားအား ကင္ဆာ ေရာဂါသည္ ဘဝကို ျဖစ္ေစပါသည္။ဤအတြက္ေၾကာင့္ ဆလ္ပြားမႈဖ႐ို၊ဖရဲျဖစ္မည္။ လြဲသြားမမည္ဆိုလွ်င္ သာဓကအားျဖင့္ စနစ္တက်အခ်ိဳးက် တရားမွ်တသည့္လမ္း ေၾကာင္း လမ္းလြဲသြားျခင္းျဖစ္ေပသည္။အဆံုးတြင္ ကင္ဆာရာဂါျဖစ္ရေပသည္။ကင္ ဆာေရာဂါ၏ ေနာက္ဆံုး(အေျဖမွာ)မႏုႆလူသား၏ ေသဆံုးျခင္းအျဖစ္သို႔ ေရာက္

ရေလသည္။

ခႏၶာကိုယ္မွေသြးသည္ ေသြးေၾကာမွ အျပင္သို႔ထြက္လာမည္ဆိုလွ်င္ အလွ်င္ အျမန္ခဲ သြားေပမည္။သို႔ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ကိုယ္ခႏၶာရွိ ေသြးေၾကာမ်ားတြင္ အသြား အလာရွိၿပီး ဗီတာမင္(K)ရွိေနသမွ် မခဲေခ်။အကယ္၍ ေသြးသည္အတြင္းေသြးေၾကာ တြင္ အပ္၏ထိပ္ဖ်ားမွ်ပင္ ခဲသြားမည္။ၿပီးေနာက္ခဲသည့္ေသြးစေလးသည္ အဆံုးတြင္ ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာ အေသးေလးမွတဆင့္ ဦးေႏွာက္ထံေရာက္မည္။ၿပီးေနာက္ဦး ေႏွာက္ေသြးေၾကာအား လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုခုျဖင့္ ပ်က္စီးလိုက္မည္ဆိုလွ်င္ဦးေႏွာက္ ေသြးေၾကာျပတ္သြား ေပမည္။ထိုနည္းတူစြာအဆံုးတြင္ ႏွလံုးေသြးေၾကာမ်ားမွတဆင့္ ႏွလံုးထံေရာက္မည္ ႏွလံုးေသြးေၾကာအား နည္းလမ္းတမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ပ်က္စီးမည္ဆိုလွ်င္ ႏွလံုးေသြးေၾကာပိတ္ သြားေပမည္။

ဤကဲ့သို႔ေသာ္အေျခအေနသည္ ေသြးမ်ား၏အခ်ိဳးအစားနည္းလမ္းမမွန္ေတာ့ ခ်ိန္၊တရားမမွ်မေတာ့ခ်ိန္ ဖ႐ိုဖရဲျဖစ္ခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာရေပသည္။

 

ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)ႏွင့္အဒါလသ္

 

        ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သခင္သည္ ကူဖာၿမိဳ႕သူ၊ၿမိဳ႕သားမ်ားထံေရးသားခဲ့ သည့္ စာတစ္ေစာင္တြင္ မိမိ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွတစ္ခု ျဖစ္သည့္ဇြာေလမ္မ်ား (မတရားသတ္ျဖတ္၊ႏွိပ္စက္၊ညႇဥ္းပန္း လူမဆန္သူမ်ား)၏ ဇိုလ္မ္မိုေစသမ္(မတရား၊ သတ္ျဖတ္၊ႏွိပ္စက္၊ညႇဥ္းပန္းလူမဆန္သူမႈမ်ား)ကိုတားဆီးပိတ္ပင္ရန္ႏွင့္ အဒါလသ္ ကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ ျဖစ္ေၾကာင္းသီကံုးထားေတာ္မူေလ၏။ၿပီး ေနာက္မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ

 

امّا بَعْدُ فَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ الله(صلىالله عليه وآله )قَدْ قالَ فِي حَياتِهِ: مَنْ رَأىسُلْطاناً جائِراً مُسْتَحِلاّلِحُرُمِ اللهِ، ناكِثاً لِعَهْدِ اللهِ، مُخالِفاًلِسُنَّةِ رَسُولِاللهِ، يَعْمَلُ فِي عِبادِ اللهِ بِالاْثْمِ وَالْعُدْوانِ،ثُمَّ لَمْيُغَيِّرْ بِقَوْل وَلابِفِعْل، كانَ حَقِيقاً عَلَى اللهِ أَنْيُدْخِلَهُ مَدْخَلَهُ

 

အဓိပၸါယ္။။ထို႔ေနာက္ မုခ်ဧကန္မလြဲ အသင္တို႔၏ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)သည္မိမိ ၏ဘဝ အသက္ရွင္သန္ေနေတာ္မူသည့္ အခ်ိန္မိန္႔ေတာ္မူခဲ့သည္ကို သိေပသည္။ (မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ)မည္သူမဆို(မတရားသတ္ျဖတ္၊ႏွိပ္စက္၊ညႇဥ္းပန္း၊ရက္စက္မႈ မ်ား၏ အာနိသင္ေၾကာင့္)အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္သည္ ဟရမ္အျဖစ္ခြင့္မျပဳ ထားသည့္အရာမ်ားကို ဟလာလ္ဟုသတ္မွတ္မည္။ကတိႏွင့္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ ၏ ပဋိညာဥ္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖါက္မည္။ၿပီးေနာက္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ႏွင့္တမန္ေတာ္ ျမတ္(ဆြ)၏ စြႏၷတ္ေတာ္ႏွင့္ ဘဝကိုတည္ေဆာက္မႈကို ဆန္႔က်င္မည္။အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္၏ အဖန္ဆင္းခံမ်ားအၾကား ဂိုနာကိုဂ႐ုမျပဳဘဲ၊ရန္အၿငိဳးအေတးျဖင့္ ဆက္ ဆံမည္ဆိုလွ်င္၊ဤကဲ့သို႔ေသာ္အစိုးရမင္းအာဏာပိုင္၏အေရွ႕တြင္ ဆန္႔က်င္သည့္မိမိ ၏ေျပာဆိုမႈ၊ဆက္ဆံမႈကို မည္သူမွ်မျပမည္ဆိုလွ်င္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္ သည္ ဤကဲ့သို႔ေသာ္ပုဂၢိဳလ္အား ဤမတရားသတ္ျဖတ္၊ႏွိပ္စက္၊ညႇဥ္းပန္း၊ရက္စက္ သည့္အာဏာရွင္ႏွင့္အတူ သတ္မွတ္ေတာ္မူေပမည္။(ေနာက္ဆံုးလုပ္ရပ္တြင္ ႏွစ္ဦးစ လံုးသည္ တစ္ခုတည္းျဖစ္ေပမည္။[4]

ၾကည့္-ေဗဟာရြလ္အနဝါရ္က်မ္းအတြဲ(၄၄)၊စာမ်က္ႏွာ(၃၈၂)။

 

       ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သည္ ဤစာလႊာျဖင့္ အျပင္ပိုင္းအရ ကူဖာၿမိဳ႕သူ၊ၿမိဳ႕ သားမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ေရးသားထားေသာ္လည္း အမွန္တကယ္၊အစစ္အမွန္သည္ (စစ္မွန္သည့္)လြတ္လပ္ေရးကို လိုလားသည့္ ကမာၻလူသားတိုင္းကို တိုက္႐ိုက္မိန္႔ဆို ထားျခင္း ျဖစ္ေပသည္။အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္၏ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)မွ မိန္႔မွာခ်က္ျဖစ္သည့္ မတရားသတ္ျဖတ္၊ႏွိပ္စက္၊ညႇဥ္းပန္း၊ရက္စက္မႈ၊တရားမမွ်တမႈ၊ ေက်ာသား၊ရင္သားခြဲျခားမႈတို႔အား ေတာ္လွန္ရန္အေၾကာင္းကို ပို႔ခ်ေတာ္မူခဲ့ေလ သည္။ထို႔ျပင္ မိမိေတာ္လွန္ေရးတိုက္ပြဲ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို(အမ်ားသိ)ေၾကျငာေတာ္ မူခဲ့ေလသည္။အားလံုးကိုလည္း ဤေတာ္လွန္ေရးတိုက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ဆင္ႏြဲရန္ေမတၱာ ရပ္ခံေတာ္ မူခဲ့ေလသည္။

 

ဗနီအိုမိုင္ယာ၏အာဏာရွိသည့္အခိ်န္တြင္ ဇိုလ္မ္ဝါေစသမ္

 

      တရားမမွ်တသည့္ ခြဲျခားမႈမ်ား၊ထင္ရွားျပတ္သားသည့္ ဇိုလ္မ္ဝါေစသမ္မ်ား သည္ တတိယခလီဖာလက္ထက္တြင္ က်ယ္ျပန္႔မႈကို စတင္ခဲ့ေလသည္။သာဓက တစ္ခုအျဖစ္ တင္ျပရလွ်င္ အာရပ္လူမ်ိဳးႏွင့္အာရပ္လူမ်ိဳးမဟုတ္သူမ်ား အၾကားခြဲ ျခားမႈ တစ္ခုျဖစ္ေပသည္။ထိုအခ်ိန္အခါတြင္ အာရပ္အား(အီမာန္ႏွင့္ သကၠဝါတရား မ်ားသည့္အတြက္ မဟုတ္ဘဲ)အာရပ္မဟုတ္သူမ်ားထက္ပိုၿပီး ဦးစားေပးခဲ့ေလသည္။ သို႔ေသာ္ ဤခြဲျခားမႈ၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္သည္ ဒုတိယခလီဖာလက္ထက္ကတည္းက က်ေရာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။အမွန္တကယ္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ေပ သည္။

 

لا فَضْلَ لِعَرِبِىٍّ عَلى عَجَمِىٍّ وَلا لِعَجَمِىٍّعَلى عَرَبِىٍّ وَلا لاِسْوَدَ عَلى اَحْمَرَ وَلا لاِحْمَرَ عَلىاَسْوَدَاِلاَّ بِالتَّقْوى

 

အဓိပၸါယ္။။အာရပ္သည္ အာရပ္မဟုတ္သူထက္ မျမင့္ျမတ္ေခ်။အာရပ္မဟုတ္သူ သည္ အာရပ္ထက္ လူမဲသည္ လူနီထက္၊လူနီသည္ လူမဲထက္ မျမင့္ျမတ္ေခ်။သို႔ ေသာ္(ျမင့္ျမတ္မႈကို ေပးသည့္အရာမွ)သကၠဝါေယေအလာဟီ ျဖစ္ေပသည္။[5]

ၾကည့္-သဖ္စီးရ္နမူနာက်မ္းအတြဲ(၂၂)၊စာမ်က္ႏွာ(၂၀၉)၊ပံုႏွိပ္အသစ္။

 

        ဇိုလ္ဝါေစသမ္သည္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ႀကီးထြားလာခဲ့ရာ တတိယခလီဖာလက္ ထက္တြင္ အားေကာင္းသြားခဲ့ေလသည္။သူ႔လက္ထက္တြင္ ဇိုလ္ဝါေစသမ္သည္ အထြတ္အထိပ္အထိ ေရာက္ခဲ့ေလသည္။ဗိုင္သြလ္မာလ္(ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြ)သည္ ဗနီအိုမိုင္ယာ၏ အထူးပုဂၢိဳလ္မ်ား လက္သို႔ေရာက္သြားေလ၏။ရာထူးမ်ား၊ေနရာမ်ား၊ ခံုမ်ားအား အရည္အခ်င္းႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္မႈမရွိဘဲ ဗနီအိုမိုင္ယာမ်ားအၾကား ခြဲေဝၿပီး ျဖစ္သြားေလသည္။[6]

        ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ဤမတရားမႈ၊ႏွိပ္စက္၊ညႇဥ္းပန္းမႈ စသည္တို႔ေၾကာင့္ အစိုးရ အာဏာပိုင္အား မေကာင္းျမင္လာၾကၿပီး ေတာ္လွန္မႈမ်ား၊ဆန္႔က်င္မႈမ်ား ျပဳ လုပ္ခဲ့ၾကေလသည္။

        အဟ္ေလစြႏၷတ္အေနျဖင့္ ဆြဲျခင္း၊ထုတ္ေဖၚျခင္း ဆိုသည္မွာ(မဒီနာေရႊၿမိဳ႕ ေတာ္မွ အျပင္ဖက္သို႔ထြက္ရသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ အျမင္မေကာင္းမႈႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရးေၾကာင့္ဟု)ဆိုထားပါသည္။အကယ္၍ ဤစကားသည္ မွန္ကန္သည္ ဟုပင္ သေဘာထားပါအုန္း၊အဘယ္ေၾကာင့္ မဒီနာေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ ျပည္သူလူထုသည္ အထူးသျဖင့္ မိုဟာေဂ်မ်ားႏွင့္ အန္ဆြာမ်ားသည္ ဤအျဖစ္အပ်က္မ်ားေရွ႕တြင္ ႏႈတ္ ပိတ္ ခဲ့ၾကေလသည္။ထို႔ျပင္ အစိုးရ၊အာဏာရွင္ဖက္မွလည္း မကာကြယ္ခဲ့ၾကေခ်။

        ဤအတြက္ေၾကာင့္ ၎တို႔အေနျဖင့္လည္း အစိုးရ၊အာဏာပိုင္ကို မႏွစ္သက္ ေၾကာင္း သိႏိုင္ေပသည္။

        ဟဇရတ္အလီ(အ.စ)အေနျဖင့္ ဟဇရတ္အြစ္မန္ကို ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္ ဆက္ သြယ္ၿပီး ၎ကိုဆိုဆံုးမ ခဲ့ေလသည္။၎အား မိမိ၏အဆက္မျပတ္ျပဳလုပ္ေနသည့္ အလုပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး အႏၱရာယ္ႀကီးေၾကာင္းကို အသိေပးခဲ့ေလသည္။သို႔ေသာ္ လည္းပဲ ဟဇရတ္အြစ္မန္အေနျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္အလီ(အ.စ)၏ အသိေပးဆိုဆံုးမမႈ မ်ားကို ဂ႐ုမျပဳခဲ့ေပ။ၿပီးေနာက္ မိမိ၏လမ္းအတိုင္း ဆက္ေလွ်ာက္ေလ၏။ဤသို႔ျဖစ္ သင့္မျဖစ္သင့္စရာမ်ား ျဖစ္ခဲ့ရေလသည္။

        မိုအာေဝယာ၏လက္ထက္တြင္ အေျခအေနပိုၿပီးဆိုးရြားလာေလ၏။မိုအာေဝ ယာအေနျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)၏ မွန္ကန္သည့္ ေဗလာဖြဇ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ ဟဇရတ္အလီ(အ.စ)အနီးအနား တစ္ဝိုက္ရွိ ျပန္႔ႏွံ႔ေနသည့္ ဆြာဟာဗာေတာ္မ်ား အီ မာန္အားနည္းသူမ်ားကို ဝယ္ယူဖို႔ မည္မွ်မ်ားျပားသည့္ ေငြေၾကးအႆျပာအေျမာက္ အမ်ားကို သံုးခဲ့ေၾကာင္း မည္သူတစ္ဦး၊တစ္ေယာက္မွ်(အမွန္တရားလက္ခံသူျမတ္ႏိုး သူ)မျငင္းဆိုႏိုင္ေခ်။ဤအလုပ္ထက္ပိုၿပီး ဇိုလ္မ္ရွိႏိုင္ပါသလား? အေၾကာင္းမွာမြတ္စ လင္လူထုပိုင္ဘ႑ာေငြ အမ်ားအျပားျဖင့္ အစၥလာမ္ကမာၻ၏ဒုတိယအေရးအႀကီးဆံုး၊ အျမင့္ျမတ္ဆံုး ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည့္ ဟဇရတ္အလီ(အ.စ)အား ဆန္႔က်င္ၿပီး၊မေကာင္းႀကံ က်ၿပီး ဟဒီးစ္အတုမ်ား ေရးသားသီကံုးရာတြင္(တရားမဝင္)အသံုးျပဳ ခဲ့ၾကေလသည္။ အစၥလာမ္အတြက္ အေရးအႀကီးတကာ့အႀကီးဆံုး ရန္သူျဖစ္သည့္ ဗနီအိုမိုင္ယာ၏ အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ ဟဒီးစ္အတုမ်ားကို ေရးသားရာတြင္(မြတ္စလင္ ဘ႑ာေငြ အေျမာက္အမ်ားကို တရားမဝင္ သံုးစြဲခဲ့ေလသည္။[7]

ၾကည့္-အာ႐ႈရာက်မ္းစာမ်က္ႏွာ(၁၈၀)။

 

အံ့ဩစရာေကာင္းသည့္အခ်က္မွာ မိုအာေဝယာႏွင့္ ယဇီးဒ္(လ.န)ႏွင့္ အျခား ဇြာလင္မ္ ဗနီအိုမိုင္ယာတို႔၏ ရာဇဝတ္မႈမ်ား၊ျပစ္မႈမ်ားအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးတင္ ျပသည့္အခ်ိန္တြင္ ညီေနာင္၊စြန္နီမ်ားအေနျဖင့္ ဤဝါက်ကို သံုးေလ့ရွိေပသည္။ထိုဝါ က်မွာ(၎တို႔သည္ မိုဂ်သဟစ္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကၿပီး မိမိတို႔၏ဖသ္ဝါႏွင့္အညီ အလုပ္လုပ္ ခဲ့ၾကေပသည္။မိုဂ်သဟစ္သည္လည္းဘဲ အမွားအယြင္းႏွင့္ မကင္းႏိုင္ေခ်။)၎တို႔၏ ရာဇဝတ္မႈမ်ား၊ျပစ္မႈ၊ဒုစ႐ိုက္မ်ားအားလံုးကို အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား ထုတ္ၾကေလ သည္။သို႔ေသာ္အမွန္တကယ္ ဤကဲ့သို႔ေသာ္ ရယ္စရာအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔နက္႐ႈိင္း၊ႀကီးမားသည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား၊ျပစ္မႈ၊ဒုစ႐ိုက္မ်ား၊မႀကံဳဖူးသည့္ျပစ္မႈ မ်ားကို အေၾကာင္းျပႏိုင္ပါသလား? ကမာၻအသိဥာဏ္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ဦးေႏွာက္ရွိသူ မ်ားအေနျဖင့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကို လက္ခံသေဘာတူႏိုင္ပါသ လား?

        မိုအာေဝယာဇီဝိန္ခ်ဳပ္ၿပီးေနာက္ ယဇီးဒ္(လ.န)သည္ နန္းတက္လာၿပီး ဇိုလ္မ္ ႏွင့္ အဒါလသ္မဲ့မႈမ်ားသည္လည္းပဲ ပိုမိုၿပီးႀကီးထြား လာေပသည္။အထြတ္အထိပ္သို႔ ေရာက္သြားခဲ့ေလသည္။[8]

ၾကည့္-အာ႐ႈရာက်မ္းစာမ်က္ႏွာ(၂၁၃)။

 

ဤအတြက္ေၾကာင့္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သည္ တိက်ခိုင္လံုသည့္ မဟာ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏မိန္႔ခြန္းေတာ္အရ ဇြာလင္မ္မ်ား၊ရာဇဝတ္သားမ်ား၊ျပစ္မႈ၊ ဒုစ႐ိုက္မ်ား၏ ဇိုလ္မ္ေရွ႕တြင္ ႏႈတ္ဆိတ္မေနရန္ မိန္႔ေတာ္မူထားသည့္အတိုင္း ေတာ္ လွန္ေရး စစ္ပြဲ ဆင္ႏြဲခဲ့ေပသည္။ဤေတာ္လွန္ေရးကို ရွဟာဒသ္ဘြဲ႔ခံယူသည့္အထိ ေတာ္လွန္ေရးတိုက္ပြဲကို ဆက္လက္ဆင္ႏြဲခဲ့ေလသည္။

ဤသို႔ေတာ္လွန္ေရးတိုက္ပြဲဆင္ႏြဲျခင္းျဖင့္ တကမာၻလံုး၊တေလာကလံုးအေန ျဖင့္ ယဇီးဒ္(လ.န)၏ အခ်ဳပ္အခ်ာ၊အာဏာအစိုးရသည္ မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) ၏ အစိုးရမဟုတ္ေၾကာင္း သိသြားေစရန္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ကမာၻေထာင့္၊ေထာင့္ရွိ ေနရာမ်ားတြင္ လူဦးေရတိုးတက္ေနသည့္ မြတ္စလင္ျဖစ္စမ်ားအေနျဖင့္ စစ္မွန္သည့္ အစၥလာမ္ဘာသာ အစစ္အမွန္ဆိုသည္မွာ ဗနီအိုမိုင္ယာႏွင့္ ယဇီးဒ္(လ.န)တို႔ သာသ နာျပဳ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္ သာသနာမဟုတ္ေၾကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးေတာ္မူ ခဲ့ေလသည္။

ဤေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ လုပ္ေဆာင္မႈသည္ အလြန္တရာ အေရးႀကီး ၿပီး တန္ဖိုးလည္းရွိေပသည္။

 

သင္ခန္းစာ

 

        အဇါဒါရီျပဳလုပ္သူမ်ားအားလံုးႏွင့္ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)သခင္အား အခ်စ္ ထားေသာသူမ်ား၊ေနာက္လိုက္၊ေနာက္သားမ်ားအားလံုး၏ တာဝန္ဝတၱရားမွာလူ အသိုင္းအဝိုင္း ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ တရားမွ်တမႈ၊ေက်ာသား၊ရင္သားမခြဲျခားမႈ၊လက္ ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ႏိုင္ရန္ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ၾကရေပ မည္။မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္လည္း အဒါလသ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဖိတ္ေခၚ ေမတၱာရပ္ခံရေပ မည္။

        မလြဲမေသြ ႏွစ္စဥ္၊ႏွစ္တိုင္း ဝမ္းနည္းေၾကကြဲမႈ အစီအစဥ္ကိုတိုးတက္သထက္ တိုးတက္ေအာင္၊က်ယ္ျပန္႔သထက္က်ယ္ျပန္႔ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရေပမည္။သို႔ေသာ္ လည္းပဲ ဤႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္အတူ မလြဲမေသြ သတ္ျဖတ္မႈ၊ႏွိပ္စက္၊ညႇဥ္းပန္း မႈ၊ရက္စက္မႈ၊အႏိုင္က်င့္မႈႏွင့္ မတရားမႈ ေက်ာသား၊ရင္သားခြဲျခားမႈကိုလည္း ေတြ႔ခဲ့ ျမင္ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ တိုက္ထုတ္ေခ်မႈန္းရေပမည္။မဇလူးမ္(အႏွိပ္စက္၊အညႇဥ္းပန္း…ခံ ရသူမ်ား)ကို ေဖးမကူညီေပးရမည္။

        ၎တို႔ကို ဇြာလင္မ္မ်ား၊ရာဇဝတ္သားမ်ား၊ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ၊မသူေတာ္မ်ား လက္မွ ကယ္တင္ရေပမည္။အေၾကာင္းမွာ ဤမဂ်လစ္ေတာ္မ်ားက်င္းပရျခင္း၊ဝမ္း နည္းေၾကကြဲမႈမ်ားက်င္းပရျခင္းမွာ ေအမာမ္ဟိုစိုင္း(န)(အ.စ)၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတာ္ မ်ားကို တင္ျပႏိုင္ရန္အတြက္ နိဒါန္းျဖစ္ေပသည္။ၿပီးေနာက္ ေအာင္ျမင္မႈရလာမည့္ ထိုေန႔ (ေအမာမ္ေမဇမန္(အ.ဂ်)ပြင့္ေတာ္မူမည့္ေန႔) အျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး လက္ေတြ႔အ ေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာင္ရေပမည္။

 

[1] ေအမာမ္ဂ်အ္ဖရ္ဆြာဒစ္(အ.စ)၏ရီဝါယတ္ေတာ္တစ္ပါးအား ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေလ့လာဖတ္႐ႈၾကမည္။

  لم یبعث الله نبیاً قط الا  بالبر  والعدل ...အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္သည္ မည္သည့္နဘီတမန္ေတာ္ျမတ္မ်ား(အ.စ)ကို ျပည္သူလူထုအတြက္ ေကာင္းမႈ၊ေကာင္းရာကို ညႊန္ၾကားၿပီး၊အဒါလသ္(ခ)တရားမွ်တမႈ၊ေက်ာသား၊ရင္သားမခြဲျခားမႈ၊ ကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ေပးျခင္း၊စသည္ျဖင့္ တာဝန္ရွင္မ်ားအျပစ္မွအပ မေစလြတ္ေတာ္မူခဲ့ေခ်…

[2] بحارالانوار، ج 21، ص 161
[3]  ေအဗ္ေနအဘီအလ္ဂၽြန္ဟူရ္အမ္ဆာရီအေနျဖင့္ အထက္ပါဝါက်ေတာ္အား မိမိ၏စာအုပ္ အဝါလီအလ္ေလအာလီ အတြဲ(၄)၊စာမ်က္ႏွာ(၁၀၃) တြင္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)မွတဆင့္ ဆင့္ဆိုေရးသားထားပါသည္။
ابن ابى الجمهور احسايى جمله مذكور را در كتابش عوالى اللئالى، ج 4، ص 103 بهنقل از رسول اكرم)صلى الله عليه وآله (نقل كردهاست
[4] بحارالانوار، ج 44، ص 382

 

[5] ( تفسير نمونه، ج 22، ص 209 (چاپ جديد

[6] ပိုမိုၿပီးအက်ယ္တဝင့္ အေၾကာင္းအရာကို ေလ့လာႏိုင္ရန္ ေကသာဖ္အာ႐ႈရာ စာမ်က္ႏွာ(၁၃၄)၊ေနာက္ပိုင္း ဖတ္႐ႈ၊ မွတ္သား ႏိုင္ပါသည္။

[7] ေအဗ္ေနအဘီအ္ဟဒီးဒ္အေနျဖင့္ မိမိ၏ရွရ္ေဟနဟ္ဂ်ိဳဗလာဂါက်မ္းအတြဲ(၁၁)၊စာမ်က္ႏွာ(၄၄)တြင္ ေရးသားထားပါ သည္။မိုအာေဝယာအေနျဖင့္ ၿမိဳ႕ဝန္မ်ားထံစာေရးပို႔ခဲ့ေလသည္။စာ၏ က႑အခ်ိဳ႕မွ အားလံုးကိုအမိန္႔ေပး ထုတ္ျပန္ ထားေလသည္။ဟဇရတ္အြစ္မန္ကို ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးသူမ်ား၊၎၏ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ေၾကာင္း တင္ျပသူမ်ားကို အစိုးရ ဌာနမ်ား၏အနီးဆံုးပုဂၢိဳလ္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ ေပးပါေလ။ဂုဏ္ေပးၿပီး အထူးေလးစားမႈကို ျပဳခဲ့ပါေလ။အကယ္၍ အၾကင္မည္သူမဆို ဟဇရတ္အြစ္မန္၏ဖဇီလသ္(ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္မႈ)ကို တင္ျပမည္၊ဆင့္ျပန္မည္။ထို႔ျပင္ ၎တင္ျပသူ အား မိမိ၏အမည္၊မိမိဖခင္အမည္၊ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းအမည္ကိုပါ ေရးသားခိုင္းပါေလ။ထိုမွသာ၎တို႔အားလံုး(ငါမိုအာေဝ ယာ)ဆုလာဘ္ခ်ီးျမႇင့္ ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေပသည္။

ဤစာပါက႑အခ်ိဳ႕ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖၚခဲ့ေလသည္။ရလာဒ္မွာ ဆုလာဘ္ေတာ္မ်ား၊ဆုေငြမ်ား အေျမက္အမ်ားကို ျပည္သူလူထုအၾကားခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ေလသည္။ဤသို႔ျဖင့္ ေနာက္တဖန္ စာေရးသည္အထိႏွစ္အေတာ္ၾကာ ဤအတိုင္းဆက္သြယ္မႈ၊ဆက္ဆံမႈကို ျပဳလုပ္ခဲ့ေလ၏။(ေနာက္တဖန္ေရးသည့္စာမွာဖဇာေအလ္ႏွင့္မိုနာကစ္ဗ္အြစ္မန္ အေျမာက္အမ်ား ရွိလာေပသည္။ၿပီးေနာက္ လူထုထံမွအျခားသာဝကေတ္၏ ဖဇေအလ္အား ေတာင္းတေပသည္။အ ထူးသျဖင့္ ခလီဖာသမတၱႏွစ္ဦးအတြက္ ဟဒီးစ္မ်ားေရးသားေစခဲ့ၿပီးဟဇရတ္အလီ(အ.စ)၏ ဖဇီလာသ္အတြက္ လာရွိ သည့္ ဟဒီးစ္ေတာ္မွန္သမွ်အား အေရွ႕တြင္ သာဝကတစ္ပါးပါးကို ဟဇရတ္အလီ(အ.စ)၏ ဖဇီလာသ္အတိုင္း(လုပ္ႀကံ) ဟဒီးစ္ကိုေရးေစခဲ့ေလသည္။

[8]ယဇီးဒ္(လ.န)၏ဇိုလ္မ္ႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား ဤမွ်ႀကီးထြားလာသည္ ဆိုသည့္အေၾကာင္းကို ေက်ာ္ၾကားသည့္သမိုင္းစာ ေရးဆရာမစ္အူးဒ္ဒီအေနျဖင့္ မိမိ၏စာအုပ္ မို႐ိုဂ်္ဂ်ိဳဇ္ဇဟ္ အတြဲ(၃)၊စာမ်က္ႏွာ(၆၈)တြင္ေရးသားထားေပသည္။ယဇီးဒ္ (လ.န)၏ ဘဝတည္ေဆာက္ပံုမွာ ေဖရ္ေအာင္(လ.န)ကဲ့သို႔ ပင္တည္း။သို႔ေသာ္ တစ္နည္းအားျဖင့္ မလြဲမေသြဆိုရလွ်င္ ေဖရ္ေအာင္(လ.န)သည္ လူထုအၾကား ယဇီးဒ္(လ.န)ထက္ပိုၿပီး တရားမွ်တစြာ ဆက္ဆံခဲ့ေပေသးသည္။

=======================

251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*