?>

ေအမာမ္ ဇမာန္း (အ. ဂ်) အလ်င္အျမန္ ဖူးပြင့္ရန္အတြက္ ဒိုအာ ျပဳျခင္း

ေအမာမ္ ဇမာန္း (အ. ဂ်) အလ်င္အျမန္ ဖူးပြင့္ရန္အတြက္ ဒိုအာ ျပဳျခင္း

( ကၽြႏ္ုပ္ အလ်င္အျမန္ဖူးပြင့္ရန္ အတြက္ ဒိုအာမ်ားမ်ား ျပဳ လုပ္ပါေလ။ အေၾကာင္းမွာ ဤကိစၥတြင္ အသင္တို႔ကိုယ္တိုင္ အ တြက္ သက္ေတာင့္ သက္သာ ရွိမႈျဖစ္ေစပါသည္။ )

 

) اٴَكْثِرُوْا الدُّعٰاءَ بِتَعْجیلِ الْفَرَجِ، فإِنَّ ذٰلِكَ فَرَجُكُمْ(

 

စကားေျပအဓိပၸာယ္

     ( ကၽြႏ္ုပ္ အလ်င္အျမန္ဖူးပြင့္ရန္ အတြက္ ဒိုအာမ်ားမ်ား ျပဳ လုပ္ပါေလ။ အေၾကာင္းမွာ ဤကိစၥတြင္ အသင္တို႔ကိုယ္တိုင္ အ တြက္ သက္ေတာင့္ သက္သာ ရွိမႈျဖစ္ေစပါသည္။ )[1]

 

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္ အဗ္နာ) သတင္းဌာန

 

     ဤ ဟဒီးစ္ေတာ္၏ စာသားသည္ ေအမာမ္ဇမာန္း(အ.ဂ်)အေန ျဖင့္ အစ္ၥဟက္ ဗင္ယအ္ကူဗ္ ၏ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကားမိန္႔ ေတာ္ မူထား သည့္ အေျဖ ျဖစ္ပါ သည္။ ဤဟဒီးစ္ေတာ္တြင္ ေအမာမ္ (အ.ဂ်)အေန ျဖင့္ အလ်င္အျမန္ဖူးပြင့္ရန္အတြက္ဒိုအာ မ်ားမ်ားျပဳလုပ္ရန္ မိန္႔ထားပါသည္။ဤေအမာမ္ ၏ အမိန္႔ ေတာ္ သည္ ဆိုလိုခ်က္ (ဒိုအာမ်ားမ်ားလုပ္ရန္ကိစၥ) ၏ အေရးႀကီး မႈကို ေဖာ္ျပေနပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ရွီအာမ်ား၏ အခက္အခဲမ်ား ၊ ေဘးဒုကၡမ်ား အဆင္ေျပ ကင္းေဝမႈသည္ ဟဇရသ္ ေအမာမ္ မဲဟ္ဒီ (အ.ဂ်) ၏ဖူးပြင့္မႈ အရိပ္ ေအာက္မွာ သာလွ်င္ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ေအမာမ္ (အ.ဂ်) ဂိုက္ဗသ္တြင္ ရွိေနသမွ် ရွီအာလည္းပဲမင္းဆုိးမင္းညစ္ ရက္စက္ ယုတ္မာ ညဥ္းပန္းသည့္အာဏာ ရွင္မ်ား၏ ပစ္မွတ္ ျဖစ္ေန ေပမည္။

     ဤဟဒီးစ္ေတာ္တြင္အခ်ဳိ႕ ပိြဳင့္မ်ားပါရွိပါသည္။ ၎ဘက္ကို ညႊန္ျပပါမည္။

     ၁။ရွီအာမ်ား အတြက္ အဆင္ေျပ လြယ္ကူမႈမ်ား ရွိပါသည္။ ရွီအာ မ်ားသည္ ရက္စက္ ညဥ္းပမ္း ႏွိပ္စက္ မႈ အစြဲစြပ္ခံမႈ တို႔မွ လြတ္ေျမာက္ပါလိမ့္မည္။ ထိုေန႔ သည္ ေရႊရက္ (အဖိုးတန္ရက္) ေရာက္လာပါ လိ္မ့္မည္။ ရွီအာမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ေမာင္လာ ၊ အာဂါ ၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ ၏အရိပ္ေအာက္ တြင္ သက္ ေတာင့္ သက္သာရွိမႈ ၊ လူဖူဖူလုံမႈ ျဖင့္ နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဘဝကို တည္ ေဆာက္ ၾကပါလိမ့္မည္။

     ၂။ေအမာမ္ဇမာန္း(အ.ဂ်)ဖူးပြင့္မႈ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးဗဒါအ္    ( بداء)ျဖစ္ေပၚပါမည္။ ေနာက္ တစ္မ်ိဳးေျပာ ရမည္ဆိုလွ်င္ ဖူးပြင့္မႈ တြင္ အလ်င္အျမန္ႏွင့္ ေႏွာင့္ေႏွး မႈ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္ (အ.ဂ်)အလ်င္ အျမန္ ဖူးပြင့္ဖို႔အတြက္ အေၾကာင္းခံအခ်က္မ်ား မွ တစ္ခုမွာ ဒိုအာ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သိရွိ နားလည္ ထား သည္မွာ ဒိုအာ သည္ ႏွလုံးသား၏ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ ႏွင့္ အေျခ အေန ဖန္တီးေပးမႈ မရွိဘဲ အာနိသင္သက္ေရာက္မႈ ရွိလိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။ မႏုႆာလူသားအေနျဖင့္ ႏႈတ္ႏွင့္အတူ ႏွလုံးသား ႏွင့္ပါ ေမတၱာ ရပ္ခံေတာင္းဆိုရမည္။ လက္ေတြ႔ လိုက္နာ က်င့္ သုံး မႈ တြင္လည္း မိမိကိုတိုင္ (ေအမာမ္(အ.ဂ်) အလ်င္အျမန္ ဖူးပြင့္ လာရန္အတြက္) အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ဖန္တီး ေပးရပါမည္။

 

[1] کمال الدین، ج2، ص485، ح4، الغیبة،طوسی، ص293، ح247، احتجاج، ج2 ، ص284، اعلام الوری، ج2، ص272، کشف الغمة، ج3، ص340، الخرائج و الجرائح، ج3،ص1115، بحارالانوار، ج53، ص181، ح10


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*