?>

က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ မွ ေဖာ္ျပထားသည့္ မစၥ္ဂ်စ္ဒ္၏ အဂၤါရပ္မ်ား / H.I အလီေရဇာ ရွား ဖာဆြဲလ္

က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ မွ ေဖာ္ျပထားသည့္ မစၥ္ဂ်စ္ဒ္၏  အဂၤါရပ္မ်ား / H.I အလီေရဇာ ရွား ဖာဆြဲလ္

မဂ်္မအ္ အိုလမာေယ ကာရွမ္း ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ H.I အလီေရဇာ ရွား ဖာဆြဲလ္ အေနျဖင့္ မစၥ္ဂ်စ္ဒ္ မ်ားကို လူအထင္ႀကီးေက်ာ္ၾကားေအာင္ အတြက္မဟုတ္ဘဲ ေအဗာဒ္ အတြက္ ေဆာက္လုပ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

RASA သတင္းဌာန ၏ သတင္း အေထာက္အထား အရ မဂ်္မအ္ အိုလမာေယ ကာရွမ္း ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ H.I အလီေရဇာ ရွား ဖာဆြဲလ္ အေနျဖင့္ ၿပီးခဲ့ညက မစၥ္ဂ်စ္ဒ္ ေအမာမ္ ခိုေမနီ (ရ.ဟ)  ကာရွမ္း တြင္ က်င္းပသည့္ မိမိ၏ သဖ္စီ ေစကုရ္အာန္ သင္တန္းတြင္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ မွ ေဖာ္ျပထားသည့္ မစၥ္ဂ်စ္ဒ္၏  အဂၤါရပ္မ်ား အေၾကာင္း ေဟာၾကား ပို႔ခ်ခဲ့ပါတယ္။

  1. အလီေရဇာ ရွား ဖာဆြဲလ္ မွ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္မိန္႔ၾကားေတာ္မူထားသည္မွာ -

‹‹فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُو››အဓိပၸာယ္ မွာမစၥ္ဂ်စ္ဒ္တြင္ ထိုသူမ်ား ရွိပါသည္ ။၎တို႕သည္ မိမိကိုယ္ကို သန္႔ရွင္း စင္ၾကယ္ ေအာင္ျပဳလုပ္လိုၾကပါသည္။ ဤအခ်က္္ကို အေျခခံၿပီး  မစၥ္ဂ်စ္ဒ္ တြင္ နမာဇ္ ဝတ္ျပဳပါ သည္။ ‹‹وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ››အဓိပၸာယ္ မွာ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္သည္ လည္း သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္သူမ်ားကို ႏွစ္သက္ ျမတ္ ႏိုး ေတာ္မူသည္။

  1. အလီေရဇာ ရွား ဖာဆြဲလ္ မွဆက္လက္ၿပီး အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏ အနီး တြင္ အျပင္ပိုင္း ဆိုင္ရာ လုပ္ရပ္ သည္ တန္ဖိုး မရွိေၾကာင္း ၊ တစ္နည္းအား ျဖင့္ နီယသ္ ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ ႏွင့္ အလုပ္တိုင္း အတြက္ အဓိ႒ာန္ သာလွ်င္ အဓိကျဖစ္၍ အေရးႀကီးေၾကာင္း ၊အေၾကာင္းမွာ အခ်ဳိ႕လူထု အေနျဖင့္ မစၥ္ဂ်စ္ဒ္ အား လူထု ေအဗာဒသ္ျပဳရန္အတြက္ သာ သီးသန္႔ ေဆာက္ လုပ္ၾကေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ နာမည္ႀကီးဖို႔ အတြက္ ေဆာက္လုပ္ျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း ၊တစ္ခ်ဳိ႕ လည္း ဆန္႔က်င္ဘက္ မစၥ္ဂ်စ္ဒ္ကို မိမိကိုယ္ပိုင္အခြင့္အေရး မ်ားအတြက္ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ ေဆာက္ လုပ္ၾက ေၾကာင္း  ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။  
  2. အလီေရဇာ ရွား ဖာဆြဲလ္ မွ ဆက္လက္ၿပီး မိုမင္အေနျဖင့္ ေကာင္းျမတ္သည့္ အလုပ္ကို၊ လုပ္ ေဆာင္ခ်ိန္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ လုပ္ေဆာင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုမည္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္၏  အျပင္ပိုင္းအရ လုပ္ရပ္သည္ အလႅာဟ္အတြက္ျဖစ္ၿပီး အတြင္းပိုင္း တြင္ ေက်ာ္ၾကား မႈ ၊လူအထင္ႀကီးမႈ အတြက္ ျဖစ္မည္ဆိုလွ်င္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္အား ထို အလုပ္ အားလုံး လက္ခံ မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ဤအခ်က္ကိုအေျခခံၿပီး အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ အေနျဖင့္ မိန္႔ထားေတာ္မူသည္မွာ -

‹‹أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ››အဓိပၸာယ္ဆိုလိုခ်က္မွာ  မႏုႆလူသား အေနျဖင့္  မိမိ၏ အလုပ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္၏ ေက်နပ္ႏွစ္ၿမိဳ႕ မႈ ကိုေရွ႕တန္းတင္ရ မည္ျဖစ္ၿပီး  ေက်ာ္ၾကားမႈကို ေရွ႕တန္းမတင္ရန္ လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

 =============================

251/ End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*