?>

ဇကားသ္ သည္ နဖ္စ္အားသန္႔စင္ေပးသည့္ အရာျဖစ္ပါသည္

ဇကားသ္ သည္ နဖ္စ္အားသန္႔စင္ေပးသည့္ အရာျဖစ္ပါသည္

( သို႔ေသာ္ အသင္တို႔၏ ဥစၥာပစၥည္းမ်ား ကို အသင္ တို႔သန္႔စင္သန္႔ရွင္း သြားရန္ အတြက္ေၾကာင့္ သာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လက္ခံ ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤအတြက္ေၾကာင့္ အၾကင္မည္ သူမ ဆို သေဘာတူလွ်င္ေပးႏိုင္မည္ သေဘာမတူလွ်င္ မေပး လည္း ရပါ သည္။အလႅာဟ္ ဟို အရွင္သခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္္တို႔ကို ခ်ီးျမႇင့္ ေပးသနား ထားသည့္အရာမ်ားသည္ အသင္တို႔ကို ခ်ီးျမႇင့္ေပး နားထားသည့္အရာမ်ားထက္ သာလြန္ ျမင့္ျမတ္ ေပသည္။ )

) اٴمّٰا اٴَمْوٰالُكُمْ فَلاٰ نَقْبَلُهٰا إِلّا لِتَطَهَّرُوْا، فَمَنْ شٰاءَ فَلْیَصِلْ وَ مَنْ شٰاءَ فَلْیَقْطَعْ، فَمٰا آتٰانِي اللهُ خَیْرٌ مِمّٰا آتٰاكُمْ   (

 

စကားေျပအဓိပၸာယ္

     ( သို႔ေသာ္ အသင္တို႔၏ ဥစၥာပစၥည္းမ်ား ကို အသင္ တို႔သန္႔စင္သန္႔ရွင္း သြားရန္ အတြက္ေၾကာင့္ သာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လက္ခံ ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤအတြက္ေၾကာင့္ အၾကင္မည္ သူမ ဆို သေဘာတူလွ်င္ေပးႏိုင္မည္ သေဘာမတူလွ်င္ မေပး လည္း ရပါ သည္။အလႅာဟ္ ဟို အရွင္သခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္္တို႔ကို ခ်ီးျမႇင့္ ေပးသနား ထားသည့္အရာမ်ားသည္ အသင္တို႔ကို ခ်ီးျမႇင့္ေပး နားထားသည့္အရာမ်ားထက္ သာလြန္ ျမင့္ျမတ္ ေပသည္။ ) [1]

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္ အဗ္နာ) သတင္းဌာန

 

     ဤ ဟဒီးစ္ေတာ္၏စာသားသည္ ေအမာမ္ဇမာန္း(အ.ဂ်) အေန ျဖင့္ အစ္ၥဟက္ ဗင္ယအ္ကူဗ္ ၏ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကား မိန္႔ ေတာ္ မူထား သည့္ စာခၽြန္ အေျဖစာ ၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခု ျဖစ္ပါ သည္။ အစ္ၥဟက္ ဗင္ယအ္ကူဗ္ေျပာၾကားပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္ အေနျဖင့္ အခ်ဳိ႕ ေမးခြန္းမ်ားကို စုစည္းခဲ့ပါတယ္။ ၿပီး ေနာက္ ကိုယ္ေတာ္(အ.ဂ်) ၏ ဒုတိေျမာက္ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ မိုဟမၼဒ္ ဗင္အြန္စမန္အိုမရ္ရီ ထံ ပို႔သခဲ့ပါတယ္။၎ထံ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ ပါ သည္။ ကၽြႏ္ုပ္၏ ဤေမးခြန္းမ်ားပါသည့္စာခၽြန္ ကို ေအမာမ္ ဇမာန္း(အ.ဂ်) ထံ ေတာ္ပို႔သေပးပါ။ ၿပီးေနာက္ ကိုယ္ေတာ္ထံ အ ေျဖေပးမိန္႔ၾကားေပးဖို႔လည္း ေမတၱာ ရပ္ခံေပးပါ။ ေအမာမ္ဇမာန္း (အ.ဂ်) အေန ျဖင့္ အေျဖေပးစာခၽြန္ေတာ္တြင္ မိမိ၏ လက္ေရး မႈ ျဖင့္ အခ်ဳိ႕အရာမ်ားကို သတိေပးေရးသားၿပီး ဤကဲ့သို႔မိန္႔ ေတာ္ မူေလ၏။

     (သို႔ေသာ္အသင္တို႔၏ဥစၥာပစၥည္းမ်ားကိုအသင္တို႔ သန္႔ စင္သန္႔ရွင္းသြားရန္အတြက္ေၾကာင့္သာကၽြႏ္ုပ္တို႔လက္ခံရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ဤအတြက္ေၾကာင့္အၾကင္မည္သူမဆိုသေဘာတူလွ်င္ေပးႏိုင္မည္သေဘာမတူလွ်င္မေပးလည္းရပါသည္။ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္သခင္သည္ကၽြႏ္ုပ္္တို႔ကိုခ်ီးျမင့္ေပးသနားထားသည့္အရာမ်ားသည္အသင္တို႔ကိုခ်ီးျမင့္ေပးနားထား သည့္အရာမ်ားထက္သာလြန္ျမင့္ျမတ္ေပသည္။)

 

ကိုယ္ေတာ္ (အ.ဂ်) အေနျဖင့္ မိမိ၏ ဤမြန္ျမတ္လွသည့္စကား အတြင္း ဤပိြဳင့္အခ်က္ဘက္သို႔ ညႊန္၍ မိန္႔ၾကားထားပါသည္။ ဝါဂ်စ္ဗ္ထိုက္သည့္ ဥစၥာပစၥည္း၏ တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ျခင္း၏ အက်ဳိး အျမတ္ မွာ မႏုႆလူသားကိုယ္တိုင္ကို ေရာက္ေစ ေၾကာင္း မိန္႔ၾကားပါသည္။ ေအမာမ္ (အ.ဂ်) အေနျဖင့္ ဤဥစၥာ ပစၥည္း (ေငြ)မ်ား ကိုေပးေဆာင္သူ မ်ား ၏နဖ္စ္ သန္႔ရွင္း စင္ ၾကယ္ ေစရန္ အတြက္ လက္ခံသေဘာတူျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေအ မာမ္ (အ.ဂ်) အတြက္ လိုအပ္ေတာင့္တသည့္အတြက္ (ဆင္းရဲ သည့္ အ တြက္) ေၾကာင့္မဟုတ္ ေခ်။ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ တြင္ လည္း ဇကားသ္ ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အာယသ္ ေတာ္တြင္ ဤ ပိြဳင့္ဘက္သို႔ ညႊန္ျပထားပါသည္။

)خُذْ مِنْ اٴَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّیهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ(

((အိုတမန္ေတာ္ျမတ္ (အ.ဂ်) အသင္အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ဥစၥာ ပစၥည္းမ်ားမွ ဆဒ္ကာ(ဇကားသ္) ကိုယူပါေလ။ထိုမွသာ ဤ လုပ္ ရပ္ ျဖင့္ ၎တို႔ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္သြားေပမည္။ၿပီးေနာက္ ၎ တို႔ဖို႔ ဒိုအာ မ်ား ေတာင္းေပးပါေလ။ အသင္၏ ဒိုအာ သည္ ၎ တို႔အတြက္ ႏွလုံးသားကို ေက်နပ္ ႏွစ္သိမ့္ၿငိမ္း ခ်မ္းဖို႔ ျဖစ္ေပ လိမ့္မည္။) [2]

 

[1] کمال الدین، ج2، ص484، ح4، الغیبة، طوسی، ص290، ح247، احتجاج، ج2 ، ص283،اعلام الوری، ج2، ص271، کشف الغمة، ج3، ص339، الخرائج و الجرائح، ج3،ص1114، بحارالانوار، ج53، ص180، ح10

[2] سورہ توبہ،آیت103

===================

251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*