?>

(၁၂) ႀကိမ္ ေျမာက္ အီရန္ သမၼတ သစ္ေရြးေကာက္ပြဲ အာယာသြလႅာဟ္ မဆြာေဟရီ မဲထည့္ ေနစဥ္ ၊ photos

အဗ္နာ ။ ။ (၁၂) ႀကိမ္ ေျမာက္ အီရန္ သမၼတ သစ္ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ မဆြာေဟရီ ၏ မဲထည့္ ေနစဥ္ ပုံရိပ္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ေမလ ၁၉ ရက္ေန႔ က ျဖစ္ပါတယ္။

===========================
251/ End 

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*