?>

ေနာ႐ိုးစ္ ၏ ပိတ္ရက္အခ်ိန္အခါ သခင္မႀကီး မာစူမာ (စ.အ) ၏ ေဇယာရသ္ လာ ဧည့္သည္ မ်ား ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ ေနာ႐ိုးစ္ ၏ ပိတ္ရက္အခ်ိန္အခါ သခင္မႀကီး မာစူမာ (စ.အ) ၏ ေဇယာရသ္ လာ ဧည့္သည္ မ်ား အား ဧည့္ရွင္ မ်ားမွ လမ္း ညႊန္ အကူအညီေပးေနသည့္ ပုံရိပ္ အခ်ဳိ႕ ျဖစ္ပါတယ္။

+++++++++++++++++++++++++++++++++++
251 / End

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*