?>

သမၼတသစ္ ဦးဝင္းျမင့္၏ ပထမဆံုး မိန္႔ခြန္းတြင္ ဦးစားေပးရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္သံုးရပ္ကို ထည့္သြင္းေျပာၾကား သမၼတသစ္၏ မိန္႔ခြန္းအေပၚ

သမၼတသစ္ ဦးဝင္းျမင့္၏ ပထမဆံုး မိန္႔ခြန္းတြင္ ဦးစားေပးရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္သံုးရပ္ကို ထည့္သြင္းေျပာၾကား သမၼတသစ္၏ မိန္႔ခြန္းအေပၚ


တရားဥပေဒစိုးမုိး ေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြား ေရး၊ ဘဝတိုးတက္ျမင့္မားေရးကို ဦးစားေပးရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ နံပါတ္ (၁)၌ ထားရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသစ္ ဦးဝင္းျမင့္ က ၎၏ ပထမဆံုးမိန္႔ခြန္း၌ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ


တရားဥပေဒစိုးမုိး ေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြား ေရး၊ ဘဝတိုးတက္ျမင့္မားေရးကို ဦးစားေပးရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ နံပါတ္ (၁)၌ ထားရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသစ္ ဦးဝင္းျမင့္ က ၎၏ ပထမဆံုးမိန္႔ခြန္း၌ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

မတ္လ ၃၀ ရက္တြင္ က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး၌ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ား ကတိသစၥာျပဳၿပီးေနာက္ ခုနစ္မိနစ္၃၉ စကၠန္႔ၾကာ ေျပာၾကားေသာ မိန္႔ခြန္း၌ သမၼတသစ္က ယင္းသို႔ထည့္သြင္း  ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္ သည္။

ဦးစားေပးရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္ သံုးရပ္

လြန္ခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္တိတိက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကိုးဦးေျမာက္ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္၏ ၂ မိနစ္ စကၠန္႔ ၅၀ ၾကာ ပထမဆံုးမိန္႔ခြန္း တြင္ လူေနမႈဘဝ အဆင့္အတန္း တိုးတက္ျမင့္မားေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္အခ်က္ကို ေနာက္ ဆံုးအခ်က္အျဖစ္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ္ လည္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသစ္ ဦးဝင္းျမင့္က တရားဥပေဒစိုးမိုး ေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြား ေရး ဘဝတိုးတက္ျမင့္မားေရးကို ပထမဆံုး ဦးစားေပးအျဖစ္ ေျပာ ၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္ရွိ အ ေရးတႀကီးလိုအပ္ေနသည့္ တရား ဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ စီးပြားေရးတိုး တက္ျမင့္မားေရး ထည့္သြင္းေျပာ ၾကား၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူအခ်ိဳ႕က ႀကိဳ ဆုိသည္။

‘‘သမၼတရဲ႕ မိန္႔ခြန္းထဲမွာ ပထမဦးဆံုး၊ အသားအေပးဆံုးက တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးပဲ။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံရဲ႕ တကယ္လိုအပ္ေနတာ လည္း တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး။ ျဖစ္ႏုိင္ေျခအရွိဆံုးနဲ႔ အားရွိတဲ့ မိန္႔ခြန္းတစ္ခုပါ။ ဒါဟာ စိတ္ကူးယဥ္တာမဟုတ္တဲ့ မိန္႔ ခြန္းတစ္ခုျဖစ္တယ္’’ဟု ရခိုင္ျပည္ နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁၁) အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ေဒၚထုေမက ေျပာသည္။

သမၼတသစ္ ဦးဝင္းျမင့္က ဦးစားေပးရည္မွန္းခ်က္ ပန္္းတိုင္ ၏ ဒုတိယအခ်က္အျဖစ္ အမ်ိဳး သားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တတိယ အခ်က္အျဖစ္ ဒီမိုကေရစီဖက္ ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ ေဆာက္ေရး အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္ သည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးတုိ႔ကို ဦးတည္ႀကိဳး ပမ္းေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

‘‘ပထမတစ္ခ်က္ကို သူစူးစူး စိုက္စိုက္ လုပ္မယ္ထင္ပါတယ္။ ဌာနဆုိင္ရာ ေလ်ာ့တိေလ်ာ့ရဲျဖစ္ ေနတာေတြ၊ ဌာနဆုိင္ရာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စည္းကမ္းတက် တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ကိုင္တြယ္ မယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ ေနာက္ အဂတိလိုက္စားမႈကို ကိုင္တြယ္ မယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ ခု တရားေရးမ႑ိဳင္။ အဲဒါကို သူ ေဇာင္းေပးၿပီး ကိုင္တြယ္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္’’ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံေရး ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူ ဦးေမာင္ ေမာင္စိုးက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

သမၼတေဟာင္း ဦးထင္ ေက်ာ္၏ ပထမဆံုးမိန္႔ခြန္းတြင္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္ စု တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို အ ေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အခ်က္ ေလးခ်က္အနက္ တတိယေျမာက္အျဖစ္ ထားရွိေျပာၾကားခဲ့ၿပီး လက္ရွိသမၼတ ဦးဝင္းျမင့္က ဦးစားေပး ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္သံုးရပ္၏ ေနာက္ဆံုးအခ်က္အျဖစ္ ထားရွိ ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္း ပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရန္ ခက္ခဲေနၿပီး သမၼတသစ္၏ မိန္႔ခြန္း၌ယင္းအခ်က္ကို ေနာက္ဆံုးသုိ႔ ပို႔ခဲ့ျခင္းသည္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရ စီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ၏ မူဝါဒျဖစ္ႏုိင္ ေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ပံုစံက်ေနသည့္ အေတြးအျမင္၊ အေလ့အထမ်ား ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္

သမၼတသစ္ ဦးဝင္းျမင့္က လက္ရွိအခ်ိန္အခါသည္ ဒီမိုက ေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာ လ၏ အစသာရွိေနေသးေၾကာင္း ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအပါအဝင္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးက ပံုစံက်ေနသည့္ အေတြးအျမင္မ်ား၊ ပံုေသကားက် အေလ့အထမ်ားကို ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

ယင္းအခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာတူေထာက္ခံေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီမွ ႏုတ္ထြက္ထားသည့္ တစ္ သီးပုဂၢလအမတ္ ဦးစိန္ဝင္းက ေအာက္ပါအတိုင္း ေထာက္ခံ သည္။

‘‘တကယ္အလုပ္လုပ္ဖို႔အ တြက္ သမၼတႀကီးတစ္ေယာက္ တည္း တာဝန္ရွိတာမဟုတ္ဘူး။ ျပည္သူေတြေရာ ျပည္ေထာင္စု အဖြဲ႕အားလံုး ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ဖို႔လိုတယ္လို႔ အန္ကယ္က ေတာ့ အဲဒီလိုျမင္ပါတယ္’’ဟု မအူ ပင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိန္ဝင္းက ေျပာ သည္။

ထို႔အျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္က ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေႏွာင့္ေႏွးေနသည့္ ဌာနဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ၾကပ္မတ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယိမ္းယုိင္ေန သည့္ တရားစီရင္ေရးကို တည့္ မတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ သမၼတဦးဝင္း ျမင့္က ‘‘အဂတိလိုက္စားမႈကို ပိုမို တိုက္ဖ်က္ရပါလိမ့္မယ္။ လူ႔အ ခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရျခင္းမ်ား ကို ျမႇင့္တင္ကာကြယ္ရပါလိမ့္ မယ္။ မူးယစ္ေဆးဝါးကို ပိုမိုႏွိမ္ နင္းရပါလိမ့္မယ္’’ဟု ေျပာၾကား သည္။

ယင္းေနာက္ ဥပေဒမဲ့သိမ္း ဆည္းခံခဲ့ရသည့္ လယ္ယာေျမ မ်ား ျပန္လည္ရရွိေရး၊ ေလ်ာ္ ေၾကး၊ နစ္နာေၾကး ရရွိေရးတုိ႔ကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေတာင္သူလယ္ သမားမ်ား၏ လူေနမႈဘဝျမင့္မား တိုးတက္ေရး၊ အလုပ္သမားမ်ား ၏ ဘဝသာယာစိုေျပေရး၊ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား အဆင့္ျမင့္ပညာ ရပ္မ်ား ဆည္းပူးခြင့္ရရွိေရးတုိ႔ကို ေဖာ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတဦးဝင္းျမင့္က ေျပာၾကား သည္။

‘‘ေျပာသြားတဲ့အထဲမွာေတာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္မယ္ဆုိတဲ့ သေဘာေတြ႕ရတယ္ေပါ့။ ေနာက္တစ္ခုက ေျမသိမ္းယာသိမ္းကိစၥ ေတြကို တရားမွ်တမႈရွိေအာင္၊ ေလ်ာ္ေၾကး၊ နစ္နာေၾကးေတြရ ေအာင္ သူ႔အေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ မယ္ဆုိတဲ့စကား ထူးထူးဆန္း ဆန္း ထည့္ေျပာသြားတာေပါ့။ ဒါ က သူ႔ရဲ႕ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ရဲ႕ ဝိညာဥ္ပါလာတယ္လို႔ ေျပာရမွာ ျဖစ္တယ္။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒တုန္း က သူေျပာပဲေျပာႏုိင္ခဲ့တယ္။ ကိုယ္တိုင္ မလုပ္ႏုိင္ခဲ့ဘူး။ အစိုးရ ကို စာပို႔တာေလာက္ပဲလုပ္ႏုိင္ခဲ့ တယ္။ အခု သူကိုယ္တိုင္ ေဆာင္ ရြက္ရေတာ့မယ္။ သူကိုယ္တိုင္ ေဆာင္ရြက္ရေတာ့မယ့္အေနအ ထားကို ဒီမိန္႔ခြန္းထဲမွာ ထည့္ေျပာ သြားတယ္’’ဟု အမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ဦးခိုင္ေမာင္ရည္က မွတ္ခ်က္ျပဳ သည္။

ဦးခုိင္ေမာင္ရည္သည္ သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္၏ ပထမဆံုးမိန္႔ ခြန္းကို ေလ့လာသူအျဖစ္ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအ ေဝးသို႔ ယမန္ေန႔က လာေရာက္ နားေထာင္ခဲ့သည္။

မ႑ိဳင္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ရန္တိုက္တြန္း

သမၼတသစ္ ဦးဝင္းျမင့္က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္၊ တရားစီရင္ ေရးမ႑ိဳင္ႏွင့္ ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္တုိ႔ အၾကား အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ၊ အျပန္အလွန္နားလည္မႈ၊ အျပန္ အလွန္ယံုၾကည္မႈမ်ားျဖင့္ ျပည္သူ မ်ား၏ အက်ိဳးအတြက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ တိုက္တြန္းသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ႏုိင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသားေတြ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္ တေနတဲ့ လိုအင္ဆႏၵေတြကို အ တတ္ႏုိင္ဆံုး ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ဖို႔ မ႑ိဳင္ႀကီးေတြအလိုက္ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔အားလံုး ဆထက္ထမ္းပိုး ႀကိဳးပမ္းၾကရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အျပင္ ျပည္သူမ်ား၏ နားမ်ား၊ မ်က္စိမ်ားျဖစ္သည့္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ အခန္း က႑ကို အေလးအနက္ထားရန္ ႏွင့္ အစိုးရက အလုပ္အေကြၽးျပဳ ရမည့္ ႏုိင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ျပည္သူ႔မ႑ိဳင္ကို အေလးအျမတ္ ျပဳရန္ သမၼတသစ္ ဦးဝင္းျမင့္က တိုက္တြန္းသည္။

ဆက္လက္၍ ဦးဝင္းျမင့္က ‘‘အလားတူ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္း အဝိုင္းရဲ႕ အလယ္မွာ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ပံုရိပ္ျပန္လည္ေတာက္ ပ ျမင့္မားလာေအာင္ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ ႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားေတြရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာ ပို၍ပို၍ ျမင့္တက္လာ ေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အားလံုး ဆက္လက္ၿပီး ႀကိဳးစားၾကရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ေျပာၾကားသည္။

ထိေရာက္သည့္ ေအာင္ျမင္ မႈရရွိရန္ အရပ္သားအစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ အနည္းငယ္အား နည္းေနၿပီး အားလံုးစုစည္းရန္ လို အပ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းေအးက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

‘‘ဦးဝင္းျမင့္အေနနဲ႔ ဥပေဒ ကို နားလည္တတ္ကြၽမ္းသူျဖစ္ တယ္။ ၿပီးေတာ့ေရွ႕မွာ ဦးထင္ ေက်ာ္ျဖတ္သန္းခဲ့တဲ့ ၂ ႏွစ္တာ ကာလကိုလည္း သူေတြ႕ခဲ့ၿပီးျဖစ္ တဲ့အတြက္ ျပည္သူေတြ ဘာလို ခ်င္ေနတယ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ဘယ္လိုလုပ္ဖို႔ လိုတယ္ဆိုတာ သူျမင္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါ ေၾကာင့္မို႔ ဒါကိုသာ မွန္မွန္ကန္ ကန္ သူရပ္သြားတည္မယ္၊ ေနာက္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ အညီ ေပးအပ္ထားတဲ့ အမိန္႔အာ ဏာေတြကို အားလံုးနဲ႔ညႇိႏႈိင္းတိုင္ ပင္ၿပီးေတာ့ ထိထိေရာက္ေရာက္ သံုးသြားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ မေအာင္ျမင္စရာမရွိပါဘူး’’ ဟု ဦးေသာင္း ေအးက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ အရပ္သားအစိုး ရႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား ဆက္ ဆံေရးေကာင္းမြန္ရန္ ႏွစ္ဖက္စ လံုးက ျပန္လည္ႀကိဳးစားေနသည့္ ပံုစံမ်ိဳးရွိၿပီး သမၼတသစ္ဦးဝင္းျမင့္ က အေရးပါသည့္ အခန္းက႑ တြင္ ရွိေနေၾကာင္း ျမန္မာ့ႏိုင္ငံ ေရး ေလ့လာေစာင့္ၾကည္သူ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ဆိုသည္။

‘‘သမၼတအိမ္ေတာ္မွာ ေတြ႕ ရတဲ့ အခင္းအက်င္းေတြၾကည့္ရ တာေတာ့ အဲဒါကိုတည္ေဆာက္ဖို႔ ႏွစ္ဖက္စလံုးက ႀကိဳးစားမယ္ထင္ ပါတယ္’’ ဟု ၎ကဆိုသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦး စီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္ လႈိင္သည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္က ဦးထင္ေက်ာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ျဖစ္စဥ္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္သို႔ လာေရာက္ခဲ့သလို ယ မန္ေန႔ကလည္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ လာေရာက္ခဲ့ သည္။

ထို႔အျပင္ ယမန္ေန႔တြင္ သမၼတအိမ္ေတာ္၌ ျပဳလုပ္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးဝင္ျမင့္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပုဂၢိဳလ္အား လံုးတို႔ ႀကိဳဆိုမိတ္ဆက္ အခမ္းအ နားသို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္ လႈိင္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

အေျပာင္းအလဲကို မ်က္ဝါးထင္ ထင္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္မည္

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးဝင္းျမင့္ ၏ မိန္႔ခြန္းအစပိုင္းတြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသည္ အဘက္ဘက္မွ လိုအပ္ ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးဆဲျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ ေနရာ၊ က႑အသီး သီးတြင္ မ်ားစြာဆက္လက္႐ုန္း ကန္ႀကိဳးပမ္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

‘‘ႏိုင္ငံေတာ္စာမ်က္ႏွာမွာ လည္း ဖိအားေပးမႈေတြ၊ ေဝဖန္မႈ ေတြနဲ႔ အထင္အျမင္လြဲမွားေနတာ ေတြလည္း ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြ ဒီကေန႔ေတြ႕ႀကံဳရင္ ဆိုင္ေနရတဲ့ စိန္ေခၚမႈ၊ အခက္အ ခဲေတြကလည္း မနည္းလွပါဘူး’’ ဟု ဦးဝင္းျမင့္က ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ သမၼတသစ္က ျပည္သူမ်ား ျမင္ခ်င္ေတြ႕ခ်င္ေနသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား မ်က္ဝါး ထင္ထင္ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ရန္ ျပည္သူ မ်ားႏွင့္အတူ မမွိတ္မသုန္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အ ေလးအနက္ ကတိျပဳေျပာၾကား သည္။

ထို႔အျပင္ ျပည္သူမ်ားအ တြက္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေစသည့္ ႀကိဳးနီစနစ္မ်ား၊ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းအတြင္း လႈိက္စားေန သည့္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကို စနစ္တက် တိုက္ဖ်က္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသား မ်ား၏ စာရိတၳမ႑ိဳင္ ခိုင္မာ ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတဦးဝင္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ျဖတ္သန္းရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည့္ အက်ပ္အတည္း၊ အခက္အခဲမ်ား ကို သင္ခန္းစာယူ၍ ပစၥဳပၸန္ႏွင့္ အနာဂတ္အတြက္ မိဘျပည္သူ မ်ား လိုလားေတာင့္တေနသည့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို မ်က္ျခည္ျပတ္မခံဘဲ အဂတိတ ရားကင္းရွင္းစြာျဖင့္ ကိုယ္စြမ္း၊ ဉာဏ္စြမ္းရွိသေရြ႕ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္မည္ဟု သမၼတ ဦးဝင္း ျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ပါတီဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရ အဖြဲ႕၏ လက္က်န္သံုးႏွစ္ကို ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္အတူ အဓိက ေနရာမွ ေမာင္းႏွင္မည့္ သမၼတသစ္ ဦးဝင္းျမင့္က ၎၏ ပထမဆံုး မိန္႔ခြန္းတြင္ ‘ႀကိဳးပမ္း’ ဟူေသာစကားလံုးကို ခုနစ္ႀကိမ္ တိတိ သံုးႏႈန္းခဲ့သည္။

========================
251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*