?>
ဗိုလ္မွဴး ကာစင္မ္

အစၥေရးအား ဆန္႔က်င္ၿပီး ေဟာၾကားခဲ့သည့္ အီရန္သမၼတ ေဒါက္တာ ဟာစန္ ႐ူဟာနီ ၏ မိန္႔ခြန္း သည္ ခ်ီးမြမ္း တိုက္ေပသည္

အစၥေရးအား ဆန္႔က်င္ၿပီး ေဟာၾကားခဲ့သည့္ အီရန္သမၼတ ေဒါက္တာ ဟာစန္ ႐ူဟာနီ ၏ မိန္႔ခြန္း သည္  ခ်ီးမြမ္း တိုက္ေပသည္

အီရန္အစၥလာမ္မစ္ သမၼတ ႏိုင္ငံ ၏ ကြတ္စ္တပ္မ ၏ ဗိုလ္မွဴး ကာစင္မ္ စိုလိုင္းမန္နီ အေနျဖင့္ ဆြန္ဇာလန္ ခရီးစဥ္ အတြင္း အစၥေရးအား ဆန္႔က်င္ၿပီး ရဲရဲေတာက္ ေဟာၾကားခဲ့သည့္ အီရန္သမၼတ ေဒါက္တာ ဟာစန္ ႐ူဟာနီ ၏ မိန္႔ခြန္း သည္ ခ်ီးမြမ္း တိုက္ေၾကာင္းေျပာၾကားရင္း အီရန္သမၼတ ၏ အစၥေရးဆန္႔က်င္ သည့္မိန္႔ခြန္းသည္ အီရန္ လူမ်ဳိးမ်ား အတြက္ ဂုဏ္ယူစရာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့ပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

အဗ္နာ သတင္းဌာန၏ သတင္း အေထာက္အထား အရ အီရန္အစၥလာမ္မစ္သမၼတႏိုင္ငံ၏ကြတ္စ္တပ္မ၏ဗိုလ္မွဴးကာစင္မ္စိုလိုင္းမန္နီအေနျဖင့္ဆြန္ဇာလန္ခရီးစဥ္အတြင္း

အစၥေရးအားဆန္႔က်င္ၿပီးရဲရဲေတာက္ေဟာၾကားခဲ့သည့္အီရန္သမၼတေဒါက္တာဟာစန္႐ူဟာနီ၏မိန္႔ခြန္းသည္  ခ်ီးမြမ္းထိုက္ေၾကာင္းေျပာၾကားရင္းအီရန္သမၼတ၏အစၥေရးဆန္႔က်င္

သည့္မိန္႔ခြန္းသည္အီရန္လူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ဂုဏ္ယူစရာျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အေထာက္အထားမ်ားအရ ဗိုလ္မွဴး ကာစင္မ္ စိုလိုင္းမန္နီ အေနျဖင့္ အီရန္သမၼတ ေဒါက္တာ ဟာစန္ ႐ူဟာနီ ထံသို႔ သဝဏ္စာ တြင္ေရးသား သီးကုံး ထားပါတယ္ ။

 ေရနံ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေမရိကန္ ၏ ၿခိမ္းေျခာက္ မႈကို တုန္႔ျပန္ သည့္အေျဖ သည္ ခ်ီးမြမ္းထိုက္ေၾကာင္း ၊ ဂုဏ္ျပဳ ထိုက္ေၾကာင္း ၊ အကယ္၍ အီရန္ ေရနံ

အေရာင္းအဝယ္ မျဖစ္ လွ်င္ ေဒသတစ္ခုလုံး ၏ ေရနံ အေရာင္း အဝယ္ အတြက္ မည္သည့္ အာမခံ ခ်က္မွ ရွိမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေရးသားထားပါတယ္။

ဗိုလ္မွဴး ကာစင္မ္ စိုလိုင္းမန္နီ အေနျဖင့္ အီရန္သမၼတထံ သို႔ေရးထားသည့္ သဝဏ္စာ တြင္ လူႀကီးမင္း၏မွန္ကန္ၿပီး ၊ဗ်ဴဟာနည္းက် ၊ အခ်ိန္ႏွင့္အညီ မိန္႔ၾကားခဲ့သည့္

မိန္႔ခြန္း အတြက္ လူႀကီးမင္း၏  လက္ကိုနမ္း၍ အရုအေသျပဳေၾကာင္း ေရးသားထားပါတယ္။ လူႀကီးမင္းအေနျဖင့္ မိမိ ၏ ပညာရွိသည့္ မိန္႔ခြန္း ေၾကာင့္ ရဲဟ္ဗရ္ေရ

အင္န္ေကလာဗ္ ေဗ အစၥလာမ္မီ ႏွင့္ မြတ္စလင္ အြန္မသ္ တစ္ခုလုံးကို ေခါင္းေထာင္ ဂုဏ္ရွိ ေစခဲ့ ၿပီး ပီတိ ျဖစ္ေစခဲ့ေၾကာင္း ေရးသားထားပါတယ္။

မွတ္သားစရာ အခ်က္မွာ အီရန္သမၼတ ေဒါက္တာ ဟာစန္ ႐ူဟာနီ အေနျဖင့္ ဆြန္ဇာလန္ သမၼတ ႏွင့္ အတူ သတင္းစာ ရွင္းလင္း ပြဲ တြင္ အစၥေရး ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး

ေမးျမန္းသည့္ ေမြးခြန္း တြင္ အစၥေရး အစိုးရသည့္ လုယူထားသည့္ အစိုးရ ၊ တရားမဝင္အစိုးရ ၊မမွန္ကန္ သည့္ နည္းျဖင့္ျဖစ္ ေနသည့္အစိုးရ ႏွင့္ အစိုးအတု ျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။

 ===============================

251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*