?>

ရဂ်ဗ္လျမတ္ ၏ အေရးႀကီးေန႔မ်ား

 ရဂ်ဗ္လျမတ္ ၏ အေရးႀကီးေန႔မ်ား

ရဂ်ဗ္လျမတ္ ၏ အေရးႀကီးေန႔မ်ား ကို အဗ္နာ ခ်စ္ပရိတ္သတ္မ်ား အတြက္ တင္ျပ အပ္ပါ တယ္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေလ့လာ ေစခ်င္ပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

 

၁။ ရဂ်ဗ္လ( ၁ ) ေအမာမ္ မိုဟမၼဒ္ဘာကဲရ္ (အ.စ) သခင္ ၏ ေမြးေန႔ /ဟီဂ်ရီ သကၠရာဇ္ ၅၇ ခုႏွစ္

၂။ ရဂ်ဗ္လ( ၂ ) ေအမာမ္ အလီနကီ (အ.စ) သခင္ ၏ ေမြးေန႔   /ဟီဂ်ရီ သကၠရာဇ္ ၂၁၂ ခုႏွစ္  ၊အျခား ရီဝါယသ္ေတာ္တစ္ခု အရ ဇီလ္ဟဂ်္လ ၁၅ ရက္ ေန႔ ဟီဂ်ရီ သကၠရာဇ္ ၂၁၂ ခုႏွစ္  ျဖစ္ပါတယ္။

၃။ ရဂ်ဗ္လ( ၃ ) ေအမာမ္  အလီနကီ (အ.စ) သခင္ ၏ ရွဟာဒသ္ ေန႔ /ဟီဂ်ရီ သကၠရာဇ္ ၂၅၄ ခုႏွစ္ ၊အျခား ရီဝါယသ္ေတာ္ တစ္ခု အရ ဂ်မာဒီယိုစ္စာနီ ၂၇ ရက္ေန႔ ဟီဂ်ရီ သကၠရာဇ္ ၂၅၄ ျဖစ္ပါတယ္။

၄။ ရဂ်ဗ္လ( ၁၀ ) ေအမာမ္   မိုဟမၼဒ္ သကီ (အ.စ) သခင္၏ ေမြးေန႔ / ဟီဂ်ရီ ၂၅၄ ခုႏွစ္ ၊အျခား ရီဝါယသ္ေတာ္ တစ္ခု အရ ရမ္ဇန္လျမတ္ ၁၅ရက္ေန႔ဟီဂ်ရီ ၂၅၄ ခုႏွစ္ ျဖစ္ပါတယ္။

၅။ ရဂ်ဗ္လ( ၁၃ ) ေအမာမ္ အလီအဗ္ေန အဘီသြာလစ္ဗ္ (အ.စ) ၏ေမြးေန႔ / ေဗအ္စသ္ မတည္မီ ၁၂ အလွ်င္

၆။ ရဂ်ဗ္လ( ၁၅ ) အခ်ဳိ႕ ရီဝါယသ္ေတာ္မ်ား အရ ဟဇရသ္ ဇိုင္နဗ္ (စ.အ) သခင္မ ၏ ဝဖါသ္  ျဖစ္ေတာ္မူသည့္ ေန႔ /၆၂ (သို႔) ၆၃ ဟီဂ်ရီ ခုႏွစ္

၇။ ရဂ်ဗ္လ( ၁၈ ) မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) ၏ သားေတာ္ ဟဇရသ္ အီဗရာဟီးမ္ ၏ ဝဖါသ္

၈။ ရဂ်ဗ္လ( ၂၅ ) ေအမာမ္  မူစာကာစင္မ္ (အ.စ) သခင္ ၏ ရွဟာဒသ္ေန႔ / ဟီဂ်ရီ ၁၈၃ ခုႏွစ္

၉။ ရဂ်ဗ္လ( ၂၆ ) ဟဇရသ္ အဘူသြာလစ္ဗ္ (အ.စ) ၏ ဝဖါသ္ျဖစ္ေတာ္မူသည့္ ေန႔

၁၀။ ရဂ်ဗ္လ( ၂၇ ) မဟာတမန္ေတာ္ ျမတ္ႀကီး မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) ၏ ေဗအ္စသ္ေန႔

===========================

251/End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*