?>

အဇါဒါရီ ရွဟာဒသ္ ဟဇရသ္ မြတ္စလင္မ္ (အ.စ) ၊ မစၥ္ဂ်စ္ဒ္ ေဒ ကူဖာ ၊ photos

အဗ္နာ ။ ။ ဟဇရသ္ မြတ္စလင္မ္ ဗင္အကီးလ (အ.စ) ႏွင့္ ဂ်နာဗ္ ဟာနီ ဗင္ အိုရ္ဝါဟ္ အတြက္ အဇါဒါရီ ကို အီရတ္ ႏိုင္ငံ ရွိ ကူဖာၿမိဳ႕ရွိ မစၥ္ဂ်စ္ဒ္ ေဒ ကူဖာ တြင္က်င္းပခဲ့ပါတယ္။


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*