?>

လူငယ္လူရြယ္တို႔၏ လက္ႏွင့္ေျခမ်ားကို တုတ္ေႏွာင္ထားသည့္ သံႀကိဳးမ်ား

 လူငယ္လူရြယ္တို႔၏ လက္ႏွင့္ေျခမ်ားကို တုတ္ေႏွာင္ထားသည့္ သံႀကိဳးမ်ား


လူငယ္လူရြယ္တို႔၏ လက္ႏွင့္ေျခမ်ားကို တုတ္ေႏွာင္ထားသည့္ သံႀကိဳးမ်ား ဆို သည့္ ကိစၥရပ္ကို ဟဇရတ္ အာယာ သြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ မကာေရမ္မိုရွိရာဇီး ေရးသား သီးကုံး ထား သည့္ ( မြရွ္ေကလာသ္ေသ ဂ်င္စီ ဝါ ဂ်ဝါနန္ )) စာအုပ္မွ အဗ္နာ ခ်စ္ပရိတ္သတ္ မ်ား အတြက္ ေကာက္ႏုတ္ တင္ျပအပ္ပါတယ္။

လူငယ္လူရြယ္တို႔၏ လက္ႏွင့္ေျခမ်ားကို တုတ္ေႏွာင္ထားသည့္ သံႀကိဳးမ်ား

ကၽြႏု္ပ္တို႔ အိမ္ေထာင္ျပဳရမည့္သဘာ၀အခ်ိန္၊ သင့္ေလ်ာ္ သည့္ အခ်ိန္ ကုန္ဆံုးသြားသည္မွာ အမွန္ပင္တည္း … သုိ႔ေသာ္လည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ သည္ မည္ကဲ့သို႔ အိမ္ေထာင္ျပဳၾကမည္နည္း…..

အမွန္တကယ္ ယခု လက္ရွိ အေျခအေနအရ

- ယခုအခ်ိန္အထိ ကၽြႏု္ပ္ တို႔ ကိုယ္ပိုင္ အိမ္ မရွိေသးေခ် …..

- ယခုအခ်ိန္အထိ စီးစရာ ကိုယ္ပိုင္ယာဥ္ မရွိေသးေပ …..

- ယခုအခ်ိန္အထိ ၀င္ေငြေကာင္းသည့္ အလုပ္အကိုင္ မရွိေသးေခ် …..

- ယခုအခ်ိန္အထိ အိမ္ေထာင္ျပဳ၍ မဂၤလာ ဧည့္ခံပြဲအတြက္ ကုန္က်မည့္ ႀကီးမားသည့္ ကုန္က်စရိတ္လည္း မစုေဆာင္းႏိုင္ေသးေခ်…..

- ယခုအခ်ိန္အထိ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားထည္၀ါၿပီး က်က္သေရမဂၤလာ ရွိသည့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ မဂၤလာခန္းမေနရာလည္း မေရြးရေသး …..

- ယခုအခ်ိန္အထိ ……………………. ယခုအခ်ိန္အထိ ………………………

ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ သမီးမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ ေအာင္ျမင္ ေအာင္ စီစဥ္ၾကမည္နည္း? အမွန္တကယ္ အေျခအေနအရ ……

လက္ရွိအခ်ိန္အထိ အတတ္ပညာ ကၽြမ္းက်င္သည့္ ေယာက္က်ား (ခင္ပြန္း) ေကာင္း တစ္ေယာက္ ၊ ၀င္ေငြေကာင္းၿပီး ၊ သိကၡာဂုဏ္ရွိသည့္ အလုပ္ရွိသူ၊ ေကာင္းသည့္ ရာထူးပိုင္ရွင္၊ မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔ ေကာင္ေလး၊ ေကာင္းသည့္ ကိုယ္ခႏၶာ အခ်ိဳးအစား ရွိသူ၊ ေကာင္းသည့္ အိမ္ေထာင္စု၀င္ရွိသူ၊ …… စသည္ျဖင့္ ပိုင္ရွင္ သည္ သမီးကို လာမေတာင္း ေသးေခ်။ လာေတာင္းသည့္ လူငယ္တိုင္းလည္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ အထက္ ေဖာ္ျပပါ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားမွ တစ္ခု ၊ ႏွစ္ခု သာ ပိုင္ဆိုင္သူမ်ား ျဖစ္ေလသည္။

ထို႔အျပင္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ အေရးႀကီး မဂၤလာခန္း၀င္ပစၥည္းမ်ား မစီစဥ္ ႏို္င္ေသးေပ။ ၿပီးေနာက္ အိမ္တြင္း ပစၥည္းမ်ား၊ ေကာ္ေဇာအခင္း၊ ဆိုဖာထိုင္ခံု၊ ေရခဲေသတၱာ၊ အ၀တ္ေလွ်ာ္စက္၊ စားေသာက္စရာမ်ားအတြက္ ဆိုက္စံုခြက္မ်ား၊ ပန္းကန္မ်ား၊ လွ်ပ္စစ္မီးပူ၊ လွ်ပ္စစ္တံျမက္စီး၊ အ၀တ္ခ်ဳပ္စက္ စသည္ျဖင့္ မရွိေသးေပ။ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးသာရွိေလသည္။

အကယ္၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ဤအေျခအေနပင္ သမီး မ်ား ကို အိမ္ေထာင္ခ်ေပးမည္ဆိုလွ်င္ သိကၡာခ် အရွက္ကြဲယံုသာ အဖတ္တင္ ေပမည္။

အိုျမတ္အလႅာဟ္ ….. ေနာက္ဆံုးရလာဒ္ အေျဖက …..

လက္ရွိ ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေန အသိုင္းအ၀ိုင္းက ဤအရာမ်ား ရွိဖို႔(အေရးႀကီးလိုအပ္ေၾကာင္း) ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ခ်ဳပ္ေႏွာင္လိုက္ေခ်ၿပီ။ …..

ဤကဲ့သို႔ ႀကီးမားေလးလံသည့္ (လူလုပ္) စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား ဒုကၡ ေသာက ၾကပ္တည္းမႈကိုျဖစ္ေစသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားက ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို အလြတ္မေပးေခ်။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဘာလုပ္ၾကရမည္နည္း ……….?

ဤကဲ့သို႔ေသာ္ ႏွလံုးသားကိုထိခိုက္မႈ၊ (သို႔မဟုတ္) မွန္ကန္ သည္ထက္ မွန္ကန္ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားႏွင့္ ဘနီအစၥရာအီတို႔၏ အေၾကာင္းျပမႈမ်ား သည္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာလူငယ္လူရြယ္မ်ား ၊ ေကာင္ေလး မ်ား၊ ေကာင္မေလးမ်ား၊ အေဖမ်ား ႏွင့္ အေမမ်ားကို အိမ္ေထာင္ ျပဳဖို႔ လွမ္းမည့္ ေျခလွမ္းမ်ား တားျမစ္ပိတ္ပင္ သလို ျဖစ္ေနေလ၏။

အသိပညာဥာဏ္မ်ားက ဆိုၾကေလသည္ …………

“ ဘ၀ဟာ အစိတ္အပိုင္း ႏွစ္ခုျဖစ္ တည္ေဆာက္ထားမႈမွအပ မရွိေခ်။ ပထမအစိတ္အပိုင္းသည္ ဒုတိယအစိတ္အပိုင္းအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္ထား ရသည့္ ဘ၀ျဖစ္ၿပီး၊ ဒုတိယ အစိတ္အပိုင္းသည္ ပထမ အစိတ္အပိုင္း အတြက္ ေနာင္တရ၊ ယူက်ံဳး မရ ခံစားရသည့္ ဘ၀ပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ”

အကယ္၍ (ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္) ဆိုသည့္ စကား၏ေနရာ၌ (အိမ္မက္စိတ္ကူး) ဟုအစားထိုးသံုးလွ်င္ ပို၍ေတာင္ အဓိပၸာယ္ေဆာင္ၿပီးသား ျဖစ္သြားႏိုင္ေခ်သည္။ ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ …..

“ ဘ၀၏ ပထမတစ္၀က္ သည္ ဒုတိယတစ္၀က္ အတြက္ စိတ္ကူးယဥ္ အိမ္မက္မ်ားျဖစ္ၿပီး ဘ၀၏ ဒုတိယတစ္၀က္သည္ ပထမဘ၀ တစ္၀က္ ျဖဳန္းတီး လိုက္မႈ အတြက္ ေနာင္တ၊ ယူက်ိဳး မရ ျဖစ္ရ သည့္ ဘ၀ ျဖစ္ ေပသည္။ ”

ဤေခါင္းစဥ္ အေၾကာင္းအရာအတြက္ ထင္ရွားျပတ္သားသည့္ နမူနာမွာ ဤ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လူငယ္လူရြယ္ အေျမာက္အမ်ား၏ အိမ္ေထာင္ ျပဳျခင္း ကိစၥပင္တည္း ……….

၄င္းလူငယ္ လူရြယ္မ်ား၏ အသက္တစ္၀က္သည္ အိမ္ေထာင္ဖက္ ေကာင္းရဖို႔ ႀကိဳးပမ္းရမႈ အတြက္ အခ်ိန္ျဖဳန္းလိုက္ရၿပီး၊ က်န္တစ္၀က္မွာ ပထမ အသက္တစ္၀က္၏ လုပ္ရပ္မ်ားအေပၚ ေနာင္တရျခင္းျဖင့္ ကုန္ဆံုးေစရျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

မည္သို႔ဆိုေစ ……… ဤ ကဲ့သို႔ေသာ လူငယ္ လူရြယ္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ မိဘႏွစ္ပါးတို႔အား မလြဲမေသြ၊ မေျပာမျဖစ္ စကား တစ္ခု ေျပာပါေစ….

ဤကဲ့သို႔ေသာ လြဲမွား၊ မွားယြင္းသည့္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား၊ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ေသာက၊ ဒုကၡေရာက္ စရာမ်ားကို ခင္ဗ်ားတို႔ ကိုယ္တိုင္မွ အပ မည္သူမွ် လုပ္ထား၊ ဖန္တီးထားျခင္းမဟုတ္ေခ်။ …………..

အသင္တို႔ကိုယ္တိုင္အေနျဖင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းကို အေခါင္းေပါက္ တစ္ခုေဆာင္သည့္ ဆိုလိုခ်က္၊ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အိမ္မက္အေတြးအျဖစ္ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ခဲ့ၾကေလသည္။

စိတ္ကူးယဥ္ အိမ္မက္၊ အတု အေယာင္ ေပ်ာ္ရႊင္ ၾကည္ႏူးမႈ ေအာင္ျမင္မႈ ဘ၀အတြက္ စစ္မွန္သည့္ ေအာင္ျမင္မႈဘ၀၊ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးမႈ ဘ၀ အစစ္အမွန္ကို လဲလိုက္ၾကေပသည္။
စိတ္ခ်၊ ယံုၾကည္ လုိက္ပါေလ ……….

ဤမိမိဘ၀ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ (စိတ္ကူးစိတ္သန္း) ျဖင့္ကိုယ္တိုင္ ေရးဆြဲထားမႈမ်ား အစီအစဥ္မ်ားသည္ အသင္တုိ႔အား လံုး၀ဥႆုန္ ေအာင္ျမင္ မႈဘ၀သို႔ ပို႔ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။

စမ္းသပ္မႈ အားလံုးႏွင့္ အေတြ႔ အႀကံဳ မ်ားအားလံုးသည္လည္း ဤအမွန္တရားကို ေထာက္ခံသက္ေသ ထြက္ဆိုထားၿပီး ျဖစ္ေလသည္။

ဤကဲ့သုိ႔ေသာ မ်က္လံုးမ်ား၏ မေကာင္းျမင္မႈ၊ တစ္ဦးဦး၏ မ်က္ကန္း သကၠ္လီး၌၊ အေရးမႀကီးသည္ကို အေရးႀကီးသည္ဟု ျပဳလုပ္(ေျပာဆို)မႈ၊ဤသို႔ေသာစစ္မွန္သည့္ဘ၀တြင္လမ္းလြဲလမ္းမွားအျမင္မ်ားႏွင့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ မျပည့္ႏိုင္၊ မတင္းတိမ္ႏိုင္သည့္ လိုအင္ဆႏၵမ်ား၊ အိမ္မက္တု၊ စိတ္ကူးယဥ္တုမ်ား၊ ဤေနရာမ်ားအားလံုးသည္ အသင္တို႔၏ ေျခႏွင့္လက္တို႔ကိုတုတ္ေႏွာင္ထားသည့္ေလးလံေသာသံႀကိဳးမ်ားပင္ျဖစ္ေပသည္။

ဤ ေနရာမ်ားသည္ အသင္တို႔အား လူငယ္ လူရြယ္ တစ္ဦးအတြက္ အေရးအႀကီးတကာ့ အေရးအႀကီးဆံုး အလုပ္အား မလုပ္ႏို္င္ရန္ ဟန္႔တား သည့္ အရာမ်ားပင္တည္း။ …………..

ခ်စ္ခင္ေလးစားရပါေသာ လူငယ္ လူရြယ္မ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားခင္ဗ်ား …..

အကယ္၍ အသင္တို႔အေနျဖင့္ အစီအစဥ္ အနည္းငယ္ေလး ၊ သတၱိ (ဇြဲ၊ လံု႔လ) ကို အသံုးျပဳၿပီး၍ သံႀကိဳးမ်ားျဖစ္သည့္ လမ္းလြဲ လမ္းမွားမႈမ်ား အထင္အျမင္ ႏွင့္ စိတ္ကူးယဥ္ အိမ္မက္မ်ားကို ဖ်က္ပါ။ ဤ မဟုတ္မမွန္ သည့္ ဓေလ့ဆိုးဆိုသည့္ ရုပ္တုမ်ားကို ၿဖိဳပါ။

(ဤကဲ့သို႔ျပဳခဲ့မည္ဆိုလွ်င္) အသင္တို႔အေနျဖင့္ အတိုင္းမသိသည့္ နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာလြတ္ေျမာက္မႈ၊ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ခ်မ္းေျမ့မႈကို ခံစားရေပလိမ့္ မည္။ ေအာင္ျမင္သည့္ ဘ၀ပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ ကံေကာင္း၊ ကံထူးသူမ်ား ျဖစ္သြား ၾကေပလိမ့္မည္။

အမွန္ဆိုလွ်င္ ….. အသင္တို႔ အေနျဖင့္ လူငယ္ လူရြယ္ စျဖစ္သည့္ အရြယ္မွစၿပီး အိမ္ႏွင့္ဘ၀အတြက္ လိုအပ္သည့္ အရာမွန္သမွ်ကို အဆင္သင့္ ရွိေနသည့္သူကို ေတြ႕ဖူးပါသေလာ? အသင္တို႔ ကုိယ္တိုင္ႏွင့္ ဇနီးမ်ားကိုေကာ ဤကဲ့သုိ႔ အျဖစ္ႏွင့္ ေတြ႔ခဲ့ဖူးပါသေလာ?

ေတြ႕ဖူးသူတိုင္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ “ သုည ” ကေနစခဲ့ရသူမ်ားပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ေဆြစဥ္ မ်ိဳးဆက္ ခ်မ္းသာႂကြယ္၀သူမ်ား၊ သူေဌးအမ်ိဳးအႏြယ္ မ်ား၊ ေငြမ်ားကို အလကား စစ္ပြဲမ်ားမွ ရလာသူမ်ားကိုသာလွ်င္ တစ္ခါ တစ္ေလ “ သုည ” ကေန မစရေၾကာင္း ေတြ႕ႏိုင္ေပသည္။

သို႔ေသာ္ ဤ ကဲ့သို႔ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား ကိုယ္တိုင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ ႀကိဳးပမ္းမႈျဖင့္ ေငြေၾကး၊ ခ်မ္းသာ ႂကြယ္၀သူမ်ား၊ မဟုတ္ၾကသျဖင့္ ကံေကာင္း သည္ျဖစ္ေစ၊ ကံဆိုး သည္ျဖစ္ေစ ဤ စြမ္းအား၊ စည္းစိမ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ ႏိုင္ၾက လိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။

အလုပ္မ်ားကို လြယ္လြယ္ကူကူလုပ္ပါ။ ထိုနည္းတူစြာ မဂၤလာ ေဆာင္ရန္၊ အိမ္ေထာင္ျပဳရန္ အတြက္ အသိဥာဏ္၊ ဦးေႏွာက္ရွိရွိ ရိုးရိုး စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားသာ ထားရွိဖန္တီးၾကၿပီး၊ ျဖစ္ေျမာက္လာရန္ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္ ၾကပါေလ။

ကၽြႏု္ပ္၏ ယံုၾကည္ခ်က္အရဆိုလွ်င္ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၊ လက္ထပ္ ထိမ္းျမားျခင္းသည္ ရိုးရိုးေအးေအးႏွင့္ အစီအစဥ္အမ်ား အျပား ဆြဲရန္မလိုဘဲ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ မအ့ံၾသဘူးဆိုလွ်င္ပင္ ….. ယုတ္စြအဆံုး ပညာသင္ ဘ၀၌ ပင္အိမ္ေထာင္သည္ ဘ၀ျဖင့္လံုး၀ဘ၀ တည္ေဆာက္ ႏိုင္ေပ သည္။ တခုခုေတာ့ရွိေပသည္။ သတို႔သားဖက္ သတို႔သမီးဖက္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္မွ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၏ ဆိုလိုခ်က္ အဓိပၸာယ္ကို မွန္မွန္ကန္ကန္သိဖို႔ရန္ လိုအပ္ ေပသည္။ ထိုနည္းတူစြာ ကမၻာ့အဖန္ဆင္းခံ အရာမ်ားသည္လည္း တဆင့္ၿပီး တဆင့္တက္လာသည္ျဖစ္ရာ ေကာင္းျမတ္ သည့္ဘ၀အတြက္ လိုအပ္သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား သည္ လည္း တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ျဖစ္လာမည္ဟု ႏွလံုး သြင္းထားဖို႔လိုေပသည္။ ၿပီးေနာက္ လိုအင္ဆႏၵမ်ားသည္လည္း အၿမဲတေစ (မိမိတို႔၏) အင္အားႏွင့္ အညီအမွ် ျဖစ္ဖို႔ မလြဲမေသြ လိုအပ္ေပသည္။

အေယာင္အေဆာင္မ်ား၊ စိတ္ကူးယဥ္အိမ္မက္မ်ား၊ မလိုအပ္သည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကသည့္ လူငယ္ လူရြယ္မ်ားသည္ တစ္နည္းအားျဖင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၏ အေရးႀကီးမႈ၊ အေရးပါမႈႏွင့္ ပင္မအရင္းအျမစ္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေမ့ေလ်ာ့ သြားၾက ေလ သည္။

(အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွန္မွာ) “မႏုႆ ပုထုဇဥ္ လူသား ႏွစ္ဦး” အေနျဖင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးကို နားလည္သေဘာေပါက္ေပးႏိုင္ၾကၿပီး၊ ဘ၀၏စစ္မွန္သည့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို နားလည္သေဘာေပါက္၍ ဤ အေပၚ အေျခခံၿပီး အခ်စ္ေမတၱာႀကိဳးကို ခ်ည္ေႏွာင္ၾကျခင္းျဖစ္ေပသည္။

အကယ္၍ဤအဓိက၊ပင္မအရင္းအျမစ္ျဖစ္သည့္ အစိတ္အပိုင္းႏွစ္ခု၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ မႏုႆ ပုထုဇဥ္ လူသားႏွစ္ဦး (သတို႔သားႏွင္႔ သတို႔သမီး (သို႔) ခင္ပြန္းႏွင့္ ဇနီး) အေနျဖင့္ မွန္မွန္ကန္ကန္ နည္းျဖင့္ တစ္ဦးကို တစ္ဦး၊ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ သိရွိ နားလည္ၾကလွ်င္ က်န္အရာမ်ား အားလံုး သည္ (ဘာမွ) မဟုတ္ေတာ့ေခ်။ အကယ္၍ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး နည္းလည္ သေဘာေပါက္ ေပးရမည္ မဟုတ္လွ်င္ က်န္ကိစၥမ်ားတြင္လည္း လံုး၀ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမာ၊ သာယာမည္ မဟုတ္သည္မွာ ဧကန္မလြဲပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ဤ အေထာက္အထားကို အေျချပဳၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ႀကီးက်ယ္ ျမင့္ျမတ္ သည့္ ေဖရ္ကာ(မဇ္ဟဗ္) (ရွီအာ ေအမမ္မီယာ) ၏ ဥပေဒမ်ားအရ စစ္မွန္ ေသာ လက္ထပ္မႈ၊ ထိမ္းျမာ္းမႈ အတြက္ အသိဥာဏ္ရွိၿပီး အရြယ္ေရာက္ၿပီး သည့္ လူသားႏွစ္ဦး (ေယာကၤ်ားႏွင့္ မိန္းမ) ၏ အျပန္အလွန္နားလည္ သေဘာေပါက္ ေပးမႈဆိုသည့္ စည္းမ်ဥ္းမွ အပ အျခားအရာမ်ားကို စည္းမ်ဥ္း အျဖစ္ မသတ္မွတ္ထားေခ်။

သို႔ေသာ္ (၀မ္းနည္းစရာပင္တည္း …..) ဤမွ် ရိုးရွင္း လြယ္ကူသည့္ ကိစၥသည္ မည္သည့္ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ေနေပသနည္း? ! ….. ကို မ်က္ျမင္ အေတြ႔ ပင္ျဖစ္ပါသည္။

အေရးႀကီးသည့္ပိြဳင့္

သာသနာ့ ပညာသင္ ေက်ာင္းသားမ်ား (အီရန္ႏိုင္ငံသားအမ်ားစု) ၏ အလြန္တရား ရိုးရွင္း ရိုးေအးသည့္ ဘ၀တည္ေဆာက္မႈသည္ ယေန႔ေခတ္ လူငယ္ လူရြယ္မ်ား အတြက္ လက္ေတြ႔ အတုယူဖြယ္ စံနမူနာ တစ္ခု ျဖစ္ေပသည္။ (အေသးစိတ္ ဂရုျပဳသင့္ေပသည္။)
(အီရန္ရွိ) ေဟာင္ဇာေယေအလ္မီေယ တြင္ ပညာသင္ယူဆည္းပူး ေနေသာ သာသနာ့ ေက်ာင္းသား ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ပညာသင္ယူေနစဥ္ ကာလအတြင္း၌ ပင္ လက္ထပ္ ထိမ္းျမားမႈ ကိုျပဳၾကေလသည္။

အမွန္ တကယ္ဆိုလွ်င္ ေဟာင္ဇာေယေအလ္မီေယ မ်ားရွိ သင္ရိုး ၫႊန္းတမ္းမ်ားသည္ လံုး၀ ခက္ခဲလွေပသည္။ တစ္ခ်ိန္လံုး၊ အခ်ိန္ေပး ႀကိဳးပမ္းမႈတြင္ ႏွစ္ျမဳပ္ ရေလသည္။

အေၾကာင္းမွာ ဤပတ္၀န္းက်င္ အသိုင္းအ၀ိုင္း (ေမာင္လာနာမ်ား အၾကား) ဘ၀၏ အေျခခံ အုတ္ျမစ္မွာ ေအလ္ဟာမ္ ႏွင့္ အစၥလာမ္ သာသနာေတာ္ ၏ အမိန္႔ ဥပေဒသမ်ားႏွင့္ ညီသည့္ “ဘ၀ရိုး” ေလးျဖစ္ေနသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ပင္တည္း။

၄င္းေမာင္လာနာမ်ား (သာသနာ့ေက်ာင္းသားမ်ား) ကို ဘိုက္သြလ္မာလ္ မွ အနည္းအက်ဥ္း အသံုးစရိတ္ (ေထာက္ပံ့ေၾကး) အျဖစ္ (သက္ဆိုင္ရာမ်ားဖက္မွ) ေပးၾကေလသည္။ အခ်ိဳ႕ ေမာင္လာနာမ်ား (သာသနာ့ေက်ာင္းသားမ်ား) ဆိုလွ်င္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳး လုပ္ငန္းလုပ္ျခင္းႏွင့္ သာမန္၀င္ေငြရမည့္ အလုပ္ေလးလုပ္ျခင္း၊ တစ္ခ်ိဳ႕ဆိုလွ်င္ ေႏြရာသီ ေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ားတြင္ အလုပ္ေလးလုပ္ျခင္းျဖင့္ ၄င္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ဤကဲ့သို႔ ေသာ အလုပ္မ်ားျဖင့္ မိမိတို႔၏ ဘ၀ကို ပညာသင္ၾကားေနရင္း အလြန္တရာ သန္႔စင္၊ သန္႔ျပန္႔စြာ၊ ရိုးရွင္းစြာျဖင့္ တည္ေဆာက္ၾကေလသည္။

ဤ (သာသနာ့ေက်ာင္းသားမ်ား) သည္ ရလာဒ္ ဆိုးမ်ားကို ျဖစ္ေစသည့္ လူပ်ိဳ လူလြတ္ ဘ၀ျဖစ္( အခ်ိန္တန္လွ်င္လည္း) အိမ္ေထာင္မျပဳ ပဲေနျခင္းကို မျပဳၾကေပ။ ဤအတြက္ေၾကာင့္ ၄င္းတို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈ၊ ေအးေဆးမႈ၊ ကံေကာင္းမႈမ်ားကို အျပည့္အ၀ ခံစားႏိုင္ၾကေပေလသည္။

“ အလုပ္ မလုပ္ခ်င္ရင္ အီရန္သြား၊ စီးပြားမရွာတတ္လွ်င္ အီရန္ သြား ဆိုသည့္ အခ်ိဳ႕ ေမာင္လာနာမ်ား ႏွင့္ အဆင္မေျပသူမ်ားေျပာသည့္ စကား သည္ ရယ္စရာ ျဖစ္သြားေလသည္။ အခ်ိဳ႕ေမာင္လာနာမ်ား အေနျဖင့္ လည္း ဂ်မာအတ္ မ်ား ဤ ကဲ့သုိ႔ မထင္ၾကေအာင္ အျမင္မမွားရေအာင္ သတိျဖင့္ သာသနာ့အက်ိဳးမ်ား ေဆာင္၍ေနျပရေပမည္။ ” (အဗ္နာ)


================
251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*