?>

ရွဟီးဒ္ မိုအ္စင္ဟြဂ်္ဂ်ဂ်ီ အတြက္ မဂ်္လစ္ က်င္းပ ၊ ရွာေၾကးရာက္ဂ္ ၊ photos


အဗ္နာ ။ ။ ဝဟာဘီ အဖြဲ႔ IS ၏ ေခါင္းျဖတ္ ရွဟီးဒ္ ျပဳျခင္းခံခဲ့ရသည့္ ရွဟီးဒ္ မိုအ္စင္ဟြဂ်္ဂ်ဂ်ီ အတြက္ မဂ်္လစ္ အား အီရန္ ႏိုင္ငံ ရွီးရာဇ္ ၿမိဳ႕ ရွိ ဟဇရသ္ ရွာေၾကးရာက္ (အ.စ) ၏ ေရာင္ဇာေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ဟဇရသ္ ရွာေၾကးရာက္ဂ္ (အ.စ) သည္ ေအမာမ္ မူစာေယကာစင္မ္ (အ.စ) ၏သားေတာ္ တစ္ပါး ျဖစ္ပါတယ္။

===============================
251 / End

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*