?>

အဗ္နာ ။ ။ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား ရွီအာမ်ား ေခါင္းေဆာင္ အာယာသြလႅာဟ္ ရွိက္ၡဇက္ဇကီႏွင့္ ၎၏ ဇနီးအား လြတ္ေပးရန္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား ရွီအာ ေက်ာင္

ရွိက္ၡဇက္ဇကီႏွင့္ ဇနီးအား လြတ္ေပးရန္ ရွီအာ ေက်ာင္းသူ၊သားမ်ား ဆႏၵျပ ၊ photos

================
251/ END 

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*