?>

ကမာၻ႔ ကက္သလစ္ ေခါင္းေဆာင္ ႀကီး အာယာသြလႅာဟ္ ဆရက္ဒ္ စစ္သာနီ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ

ကမာၻ႔ ကက္သလစ္ ေခါင္းေဆာင္ ႀကီး အာယာသြလႅာဟ္ ဆရက္ဒ္ စစ္သာနီ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံအီရတ္ ႏိုင္ငံ ရွွိ ရွီအာမြတ္စလင္မ္မ်ား ၏ဘာသာေရး ၿမိဳ႕ေတာ္ နဂ်ဖ္ေဖအရွ္ရဖ္ တြင္ ကမာၻ႔ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္မ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန႔္စစ္ သည္ ကမာၻ႔ ရွီအာမြတ္စလင္မ္ မ်ား၏ အေက်ာ္အေမာ္ အာလင္မ္ႀကီး ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာ ဆရက္ဒ္ အလီ စစ္သာနီ တို႔ ေတြ႔ဆုံ ၍ အေရးႀကီး စကား မ်ား ဆိုခဲ့ ၾကပါတယ္။

 

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

မဲဟ္သတင္းဌာန၏ သတင္း အေထာက္အထားမ်ား အရ အီရတ္ ႏိုင္ငံ ရွွိ ရွီအာမြတ္စလင္မ္မ်ား ၏ဘာသာေရး ၿမိဳ႕ေတာ္ နဂ်ဖ္ေဖအရွ္ရဖ္ တြင္ ကမာၻ႔ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္မ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန႔္စစ္ သည္ ကမာၻ႔ ရွီအာ မြတ္စလင္မ္ မ်ား၏ အေက်ာ္အေမာ္ အာလင္မ္ႀကီး ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆရက္ဒ္ အလီ စစ္သာနီ တို႔ ေတြ႔ဆုံ ၍ အေရးႀကီး စကား မ်ား ဆိုခဲ့ ၾကပါတယ္။

 

ခရစ္ယာန္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန႔္စစ္ ၏ အီရတ္ ႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ ပထမဦးဆုံး ခရီး စဥ္ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္မ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန႔္စစ္ သည္ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာ ဆရက္ဒ္ အလီ စစ္သာနီ ႏွင့္ မေတြ႔ ဆုံ ခင္ အီရတ္ ႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ မြတ္စ္သဖြာ အလ္ကာစင္မီ ၿပီးေနာက္ အီရတ္ ႏိုင္ငံ သမၼတ ဗရ္ဟမ္ဆြာေလဟ္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ ခဲ့ပါတယ္။

 

ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္မ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန႔္စစ္ ႏွင့္ အာယာ သြလႅာဟ္အလ္အြဇ္မာ ဆရက္ဒ္ အလီ စစ္သာနီ တို႔ ၏ ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးမႈ သည္ တစ္နာ ရီ ၾကာ တံခါး ပိတ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။

 

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန႔္စစ္ သည္ အီရတ္ ျပည္သူ႔ တပ္မေတာ္ ၏ တပ္မွဴး အား လက္ေဆာင္ ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဆက္လက္ၿပီး ပုပ္ရဟန္း မင္းႀကီး အေနျဖင့္ အီရတ္ ျပည္သူ႕ တပ္မေတာ္ ၏ ခရစ္ယာန္ တပ္မွဴး ကိုလည္း မိမိ ၏ စိတပုတီး လက္ေဆာင္ ေပးခဲ့ပါတယ္။

 

သတင္း အေထာက္အထားမ်ား အရ အီရတ္ ျပည္သူ႕ တပ္မေတာ္ သည္ လူနည္းစု ျဖစ္သည့္ အီရတ္ ႏိုင္ငံ သား လူနည္း စု ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္မ်ား ကို အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕ ႀကီး ISIS ၏ရန္မွ ကာကြယ္ရာတြင္ အဓိက ေနရာ မွ ပါဝင္ေၾကင္း သိရွိရပါတယ္။

#####################################################

END / 251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*