?>

ကရ္ဗလာ ရွိ အလ္အိုမီးဒ္ တကၠသိုလ္ မွ ေအမာန္ ဇမားန္ (အ.ဂ်) ၏ ေအမာမ္ မသ္ တာဝန္ စတင္သည့္ အထိမ္းအမွတ္ က်င္းပ ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ အီရတ္ႏိုင္ငံ ကရ္ဗလာ ၿမိဳ႕ ရွိ အလ္အိုမီးဒ္ တကၠသိုလ္ မွ အႀကီးအကဲမ်ား ႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေအမာန္ ဇမားန္ (အ.ဂ်) ၏ ေအမာမ္ မသ္ တာဝန္ စတင္သည့္ အထိမ္းအမွတ္ က်င္းပ ခဲ့ပါတယ္။

*********************************

END /251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*