?>

ကာရ္ေဂးလ္ ျပည္သူ လူထု မွ ဒဲဟ္ေဟဖဂ်္ရ္ ႏွင့္ ရွဟီးဒ္ ဆိုလိုင္မန္နီ ရက္ (၄၀) အတြက္ ခ်ီတက္ ဂုဏ္ျပဳ ၊ အိႏိၵယ ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ အိႏိၵယ ႏိုင္ငံ ၏ ေျမာက္ဘက္ စြန္း ရွိ ကာရ္ေဂးလ္ျပည္နယ္ ၏ ျပည္သူ လူထု မွ ဒဲဟ္ေဟဖဂ်္ရ္ ႏွင့္ ရွဟီးဒ္ ဆိုလိုင္မန္နီ ရက္ (၄၀) အတြက္ ခ်ီတက္ ဂုဏ္ျပဳ မႈကိုျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အားရဖြယ္ ျမင္ကြင္းမ်ား ကို ေတြ႔ ျမင္ႏိုင္ပါတယ္ ။

..........................

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*