?>

ကုလသမဂၢ မွ ယီမင္အေပၚ လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္ ေနမႈ အား မ်က္ကြယ္ျပဳထား ျပ ကာတြန္း ။ ။ Cartoon


အဗ္နာ။ ။ ေဆာ္ဒီ အာေရဗ် ႏိုင္ငံ ႏွင့္ ၎ ၏ မဟာမိတ္တပ္မ်ား မွ လူမဆန္စြာ ယီမင္ ျပည္သူမ်ား အေပၚ လူမ်ဳိးတုန္း သတ္ျဖတ္၍ စစ္လုပ္ေနသည္ ကို ကုလသမဂၢ မွ မ်က္ကြယ္ ျပဳထားေၾကာင္း ကာတြန္းဆရာ မွ ပီျပင္ စြာ ေရးဆြဲျပထားပါတယ္။

*********************************************************************

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*