?>

ကေမာၻဒီးယား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵသေဘာထားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အတြက္ ႀကိဳးပမ္းအား ထုတ္မႈမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာရန္ CRPH တိုက္တြန္း

 ကေမာၻဒီးယား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵသေဘာထားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အတြက္ ႀကိဳးပမ္းအား ထုတ္မႈမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာရန္ CRPH တိုက္တြန္းျမန္မာျပည္သူမ်ားအေပၚ၌ လူမဆန္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ၎တို႔အာဏာ တည္ၿမဲေရးအတြက္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အာဏာသိမ္းစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမည့္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္အတြက္ အာဆီယံ၏ အလွည့္က်ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ကေမာၻဒီးယား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵသေဘာထားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအတြက္ ႀကိဳးပမ္းအား ထုတ္မႈမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ CRPH က ယေန႔ဇန္နဝါရီလ ၇ ရက္တြင္ တိုက္တြန္းေျပာဆိုသည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ


ျမန္မာျပည္သူမ်ားအေပၚ၌ လူမဆန္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ၎တို႔အာဏာ တည္ၿမဲေရးအတြက္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အာဏာသိမ္းစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမည့္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္အတြက္ အာဆီယံ၏ အလွည့္က်ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ကေမာၻဒီးယား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵသေဘာထားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအတြက္ ႀကိဳးပမ္းအား ထုတ္မႈမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ CRPH က ယေန႔ဇန္နဝါရီလ ၇ ရက္တြင္ တိုက္တြန္းေျပာဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာျပည္သူလူထုက ဆႏၵမဲေပး‌ေ႐ြးခ်ယ္ထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ၊ အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရ အပါအဝင္ တရားဝင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္သာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ ထပ္မံတိုက္တြန္းၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီအေနျဖင့္ ျပည္သူလူထုက အပ္ႏွင္းထားသည့္ အခြင့္အာဏာကို က်င့္သုံးေနသည့္ တရားဝင္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သူ တို႔၏ ဆႏၵသေဘာႏွင့္အညီ ရပ္တည္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးထုတ္ျပန္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပႆနာမ်ားသည္ အတၱဆန္ေသာ စစ္အာဏာရွင္ မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပြားခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာျပည္သူမ်ားအေပၚ၌ ဥပေဒမဲ့ ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္သတ္ျဖတ္ေနၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ အၾကမ္း ဖက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနသည့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား လူ႔အသိုက္အဝိုင္းမွ ဖယ္က်ဥ္ထားရမည္ျဖစ္ ၿပီး ၎တို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူလူထုအတြက္ အက်ိဳးတစ္စုံတစ္ရာ မရွိႏိုင္ေၾကာင္းလည္း CRPH က ဆိုထားသည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ထိေရာက္သည့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအေျဖရွာႏိုင္ေရး အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ားက သေဘာတူညီထားသည့္ ဘုံသေဘာ တူညီခ်က္ (၅) ခ်က္အေပၚ လုံးဝပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း မရွိသည့္ အာဏာသိမ္းေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈအေပၚ ျမန္မာျပည္သူမ်ားက အလြန္ေဒါသထြက္လ်က္ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံအေနျဖင့္ တည္ရွိၿပီးေသာ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမ်ားႏွင့္ တည္ေဆာက္ထားခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ျပည္သူမ်ားအၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈမ်ားကို ထိန္းသိမ္းသြားရန္လည္း တိုက္တြန္းထားပါသည္။

ျမန္မာ့အာဏာသိမ္း စစ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Samdech Akka Moha Sena Padei Techo HUN SEN ေခါင္းေဆာင္သည့္ အဆင့္ျမင့္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဇန္နဝါရီလ ၇ ရက္ေန႔မွ ၈ ရက္ေန႔အထိ လည္ပတ္မည္ ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ အာဆီယံအဖြဲ႕၏ တိုးတက္မႈမ်ားအေပၚ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

****************************************************************
END / 251လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*