?>

က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ ေသလာဝသ္ တိုက္ရိုက္ ထုတ္လႊင့္ ၊ မာစူမာေယ ကြမ္း (စ.အ) ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ အီရန္ အစၥလာမ္မစ္ သမၼတ ႏိုင္ငံ ၏ ကြမ္းၿမိဳ႕ေတာ္ ရွိ ဟဇရသ္ မအ္စူမာ ေယကြမ္း (စ.အ) ေရာင္ဇာေတာ္ အတြင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကာရီမ်ား မွ ဤ ႏွစ္လျမတ္ ရမ္တြာန္ လျမတ္ အတြက္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ ေသလာဝသ္ ကို ျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။ ဤ ေသလာဝသ္ အား အီရန္ ရုပ္ျမင္သံၾကား အမွတ္ ၃ မွ တိုက္ရိုက္ ထုတ္လႊင့္ခဲ့ပါတယ္။


**********************************

END / 251

ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*