?>

ရွက္ဗ္ေဗ က်ဲဟ္လြန္မ္ ေရာင္ဇာေတာႏွစ္ခု ၾကား အတြင္း ဖေယာင္းတိုင္ မ်ားမီး ထြန္းညွိ ။ ။photos

အဗ္နာ ။ ။ ရွက္ဗ္ေဗ က်ဲဟ္လြန္မ္ ေရာင္ဇာေတာ္ႏွစ္ခု ၾကား ႏွစ္ခု (ေအမာမ္ ဟိုစိန္ (علیه السّلام ) ႏွင့္ ဟဇရသ္ အဘာစ္ (علیه السّلام ) ) တို႔ အၾကား အရ္ဗအီးန္ အတြင္း ဝမ္းနည္းပူေဆြး ျခင္း အထိမ္းအမွတ္ ျဖင့္ ဖေယာင္းတိုင္ မ်ား မီးထြန္းညွိ ေနသည့္ ပုံရိပ္ အခ်ဳိ႕ ျဖစ္ပါတယ္။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

END / 251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*