?>

ကြဒ္စ္ေန႔ အတြက္ ဆႏၵျပ ၊ နဂ်ဖ္ေဖအရွ္ရဖ္ ။ ။ Photos

အဗ္နာ။ ။ အီရတ္ ႏိုင္ငံ နဂ်ဖ္ေဖအရ္ရွဖ္ ၿမိဳ႕ တြင္ ရဲဟ္ဗရ္ အင္န္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္မီ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆရက္ဒ္ အလီ ခါေမနာအီ ၏ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ ဆရက္ဒ္ မြတ္ဂ်္သဗာ ဟိုစိန္နီ ပါဝင္သည့္ ကြဒ္စ္ေန႔ အတြက္ ဆႏၵျပပြဲ ၏ ပုံရိပ္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

****************************************************************
END / 251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*