?>

ကြဒ္စ္ သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈ ျဖစ္၏။

ေအမာမ္ ခိုေမနီ (ရ.ဟ) ၏ ကြဒ္စ္ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မိန္႔ခြန္းအား အဗ္နာ ပရိတ္သတ္မ်ား အတြက္ ေဖာ္ျပအပ္ပါတယ္။


လျမတ္ရမ္တြာန္ တြင္ ရိုဇာ ထားရွိၿပီး ရရွိလာသည့္ နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ရလာဒ္ မွာ မြတ္စလင္မ္မ်ား အေနျဖင့္မိမိတို႔၏ အတြင္း ေကဗ္လာေယ ေအာင္ဝဲလ္ (မြတ္စလင္မ်ား၏ ပထမမ်က္ႏွာမူရာအရပ္ ) ၏ လြတ္ေျမႇာက္ေရး အတြက္ သမိုင္းေပးတာဝန္ ဝတၱရား ကို ထမ္းေဆာင္ဖို႔အသင့္ျဖစ္ရန္ ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္ပါတယ္။

ေအမာမ္ ခိုေမနီ (ရ..ဟ)
################################################
END /251

ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*