?>

ကြမ္းရွိ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားေ က်ာင္းသားမ်ား မိသားစုမ်ား မွ ရွိက္ၡ ဇက္ဇာကီ အတြက္ အစီအစဥ္ က်င္းပ ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။အီရန္ အစၥလာမ္မစ္ ျပည့္သူ သမၼတ ႏိုင္ငံ ၏ သာသနာ့ ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ ကြမ္းရွိ ႏိုင္ဂ်ီး ရီးယား ေက်ာင္းသားမ်ား မိသားစုမ်ားမွ အာယာသြလႅာဟ္ ဇက္ဇာကီ အား အက်ဥ္းေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္လာမႈ အတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ား ႏွင့္အတူ အစီအစဥ္ က်င္းပခဲ့သည့္ပုံရိပ္အခ်ဳိ႕ ျဖစ္ပါ တယ္။

****************************************************************

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*