?>

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ မျဖစ္မေန ယူရမည့္ ေသြးေႂကြး မွာ ထရန္႔ အား အျပစ္ ေပးႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါတယ္ / အာယာသြလႅာဟ္ ဆရက္ဒ္ ခါေသမီ

   ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ မျဖစ္မေန ယူရမည့္ ေသြးေႂကြး မွာ ထရန္႔ အား အျပစ္ ေပးႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါတယ္ / အာယာသြလႅာဟ္ ဆရက္ဒ္ ခါေသမီ

အီရန္ အစၥလာမ္မစ္ ျပည္သူ႕ သမၼတ ႏိုင္ငံ ၏ တီဟီရန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ၏ ေသာၾကာနမာဇ္ေရွ႕ေဆာင္ ဆရာေတာ္ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ ဆရက္ဒ္ အဲဟ္မဒ္ ခါေသမီ မွ ရွဟီးဒ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆိုလိုင္မန္နီ ႏွင့္ အေပါင္းအပါမ်ား ၏ လုပ္ႀကံခံရမႈ ၂ ႏွစ္ေျမာက္ အခ်ိန္အခါ တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ မျဖစ္မေန ယူရမည့္ ေသြးေႂကြး မွာ ထရန္႔အား အျပစ္ ေပးႏိုင္ရန္ ႏွင့္ အစၥေရး အေနျဖင့္ အီရန္ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေသးငယ္သည့္အမွားလုပ္တာႏွင့္ အီရန္ သာမန္ ဒုံးက်ည္မ်ား ႏွင့္ ဖ်က္ဆီးျခင္းကို ခံရမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ေဟာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

Mehr News Agency၏ သတင္း အေထာက္အထားမ်ား အရအီရန္ အစၥလာမ္မစ္ ျပည္သူ႕ သမၼတ ႏိုင္ငံ ၏ တီဟီရန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ၏ ေသာၾကာနမာဇ္ အား ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ ဆရက္ဒ္ အဲဟ္မဒ္ ခါေသမီ မွ ေရွ႕ေဆာင္ၿပီး ဝတ္ျပဳေပးခဲ့ပါတယ္။ ေသာၾကာ နမာဇ္ ဝတ္ျပဳမႈ အစီအစဥ္ တြင္ မိုအ္မင္ မ်ား မွ က်န္းမားေရး ဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား အတိုင္း လုပ္နာေဆာင္ရြက္ၿပီး အင္တိုက္ အားတိုက္ ပါဝင္ ခဲ့ၾကပါတယ္။

ေသာၾကာနမာဇ္ေရွ႕ေဆာင္ ဆရာေတာ္ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ ဆရက္ဒ္ အဲဟ္မဒ္ ခါေသမီ မွ ရွဟီးဒ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆိုလိုင္မန္နီ ႏွင့္ အေပါင္းအပါမ်ား ၏ လုပ္ႀကံခံရမႈ ၂ ႏွစ္ေျမာက္ အခ်ိန္အခါ တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ မျဖစ္မေန ယူရမည့္ ေသြးေႂကြး မွာ ထရန္႔အား အျပစ္ ေပးႏိုင္ရန္ ႏွင့္ အစၥေရး အေနျဖင့္ အီရန္ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေသးငယ္သည့္အမွားလုပ္တာႏွင့္ အီရန္ သာမန္ ဒုံးက်ည္မ်ား ႏွင့္ ဖ်က္ဆီးျခင္းကို ခံရမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ေဟာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ရွဟီးဒ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆိုလိုင္မန္နီ၏ ေသြးေျမက်ခဲ့သည့္ ရလာဒ္ေၾကာင့္ အာဖဂန္နိစၥတန္ ႏိုင္ငံမွ အေမရိကန္ တပ္မ်ား ထြက္ေျပးခဲ့ရပါတယ္။

ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ ဆရက္ဒ္ အဲဟ္မဒ္ ခါေသမီ မွ ရွဟီးဒ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆိုလိုင္မန္နီ၏ ေသြးေျမက်ခဲ့သည့္ ရလာဒ္ေၾကာင့္ အာဖဂန္နိစၥတန္ ႏိုင္ငံမွ အေမရိကန္ တပ္မ်ား ထြက္ေျပး ဆုတ္ခြာ ခဲ့ရေၾကာင္း ရွဟီးဒ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆိုလိုင္မန္နီ သည္ အီရန္ ႏိုင္ငံ အတြက္ သူရဲေကာင္း တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး အစၥလာမ္ သူရဲေကာင္းလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႔ၾကား ခဲ့ပါတယ္။

ဆက္လက္ၿပီး အာယာသြလႅာဟ္ မွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဆီမွာ ကာစင္မ္ဆိုလိုင္မန္နီ ၂ဦး ရွိေၾကာင္း တစ္ဦး မွာ ရဲစြမ္းသတၱိ ႏွင့္ ႀကံ႕ႀကံ႕ခံ ခုခံ ၏ သေကၤတျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ အေနျဖင့္ ISIS အၾကမ္းဖက္ မ်ား ႀကီးစိုးထား သည့္ အီရတ္ႏိုင္ငံ မိုစဲလ္ၿမိဳ႕အား ျပန္ရေအာင္ တိုက္ဖို႔ အနည္းဆုံး ၁၀ ႏွစ္ ခန္႔လိုေၾကာင္း ေျပာခဲ့ေၾကာင္း သို႔ေသာ္ ရွဟီးဒ္ ဆိုလိုင္မန္နီ မွာ ၃လ အတြင္း မိုစဲလ္ ၿမိဳ႕ အား ISIS အၾကမ္းဖက္ လက္မွ ျပန္လည္ကယ္တင္ႏိုင္ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ၃လ အတြင္း ISIS အၾကမ္းဖက္ အား အဆုံးသတ္ေစခဲ့ေၾကာင္း ဒုတိယ ရွဟီးဒ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆိုလိုင္မန္နီ မွာ ရွဟီးဒ္ ျဖစ္ၿပီးေနာက္ တကမၻာလုံး တြင္ အစၥလာမ္ ရဲစြမ္း သတၱိ ရွိသူ အျဖစ္ ငလ်င္ပမာ လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။

ရွဟီးဒ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆိုလိုင္မန္နီ၏ ေသြးေျမက်ခဲ့သည့္ ရလာဒ္ေၾကာင့္ အာဖဂန္နိစၥတန္ ႏိုင္ငံမွ အေမရိကန္ တပ္မ်ား မလြဲ မေသြ ထြက္ေျပးခဲ့ရ ေၾကာင္း အင္န္ရွာအလႅာဟ္ မၾကာမီ အီရတ္ ႏိုင္ငံ မွ မျဖစ္မေန ဆုတ္ခြာ သြားရမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း အီရတ္ ပါလီမန္ တြင္ အေမရိကန္ တပ္မ်ား အီရတ္ ႏိုင္ငံ မွ ရုပ္သိမ္း ေရးဥပေဒ ကို လည္း အတည္ျပဳ ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဆက္လက္ၿပီး အီရန္ ႏိုင္ငံ မွ အေမရိကန္ အား အီရတ္ အေျခစိုက္ စခန္း အား ဒုံးက်ည္မ်ား ႏွင့္ တိုက္ခိုက္ၿပီး ပါးရိုက္ ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း အီရတ္ အေျခစိုက္ အေမရိကန္ တပ္ စခန္း ကို ဒုံးက်ည္မ်ားႏွင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္ခဲ့ ၿပီး ရွဟီးဒ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆိုလိုင္မန္နီ အတြက္ ေသြးေႂကြး အနည္းငယ္သာ ဆပ္ရေသးေၾကာင္း အီရန္ ဘက္မွ ဒုံးက်ည္ မ်ား ႏွင့္ အီရတ္ရွိ အေမရိကန္ အေျခစိုက္ စခန္းအား ပစ္ေခတ္ ခဲ့မႈ ေၾကာင့္ အေမရိကန္ တပ္ သားမ်ားတြင္ ေသဆုံးသူမ်ား ႏွင့္ ဒဏ္ရာ ရရွိသူမ်ားရွိ ခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံ တကာဆိုင္ ရာဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္ၿပီး အီရတ္ ႏိုင္ငံ ၏ ဧည့္သည္ ျဖစ္သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆိုလိုင္မန္နီ အား သူရဲေဘာင္ ေၾကာင္သည့္နည္း ျဖင့္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖစ္မႈ ကို ျပဳခဲ့သည့္ထရန္႔ ဆီမွ ေသြးေႂကြး အစစ္အမွန္ အား ယူရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဆက္လက္ၿပီး ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ ဆရက္ဒ္ အဲဟ္မဒ္ ခါေသမီ မွ ရွဟီးဒ္ ဗိုလ္ခ်ဳက္ႀကီး ဆိုလိုင္မန္နီ အား ရက္ရက္စက္စက္ လူမဆန္စြာ ျဖင့္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈ တြင္ ပါဝင္ ခဲ့သူတိုင္းကို ျပစ္ဒဏ္ ေပး ႏိုင္ရန္ ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။

****************************************************************

END / 251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*