?>

အီရန္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံ သမၼတ သစ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ မကာေရမ္မိုရွီးရာဇီး ႏွင့္ေတြ႔ဆုံ

အီရန္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံ သမၼတ သစ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ မကာေရမ္မိုရွီးရာဇီး ႏွင့္ေတြ႔ဆုံ

အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ မကာေရမ္ မို ရွီးရာဇီး မွ အီရန္ အစၥလာမ္မစ္ ျပည္သူ႔ သမၼတ ႏိုင္ငံ ၏ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံ သမၼတ သစ္ အာယာသြလႅာဟ္ ဆရက္ဒ္ အီးဗရာဟီးမ္ ရအီစီ ႏွင့္ေတြ႔ဆုံခ်ိန္ လက္ရွိ အေျခအေန ထက္ တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ ေအာင္ ျပဳျပင္ တည္းမတ္မႈ ကို ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း မိန္႔ ၾကားခဲ့ပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ မကာေရမ္ မို ရွီးရာဇီး မွ အီရန္ အစၥလာမ္မစ္ ျပည္သူ႔ သမၼတ ႏိုင္ငံ ၏ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံ သမၼတ သစ္ အာယာသြလႅာဟ္ ဆရက္ဒ္ အီဗရာဟီးမ္ ရအီစီ ႏွင့္ေတြ႔ဆုံခ်ိန္ လက္ရွိ အေျခအေန ထက္ တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ ေအာင္ ျပဳျပင္ တည္းမတ္မႈ ကို ျပဳလုပ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ဟု ဆိုသည့္ အယူ အဆ သည္ မွား ယြင္း ေၾကာင္း မိန္႔ ၾကားခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိ စီးပြားေရး အေျခအေန ကို တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ ေအာင္ျပဳနိုင္ေၾကာင္း မိန္႕ ၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဆက္လက္ၿပီး အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ မကာေရမ္မိုရွီးရာဇီး မွျပည္သူ လူထု ၏ စားဝတ္ေနေရးျပႆနာ ဘက္သို႔ ညႊန္၍ ျပည္သူ လူထု အေနျဖင့္ လက္ရွိ စားဝတ္ေနေရး ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စိတ္ဆိုးေနၾကေၾကာင္း လက္ရွိ အေျခအေန ကို သိၿပီးေနာက္ တိုးတက္ေအာင္ျပဳျပင္ တည္းမတ္မႈကို ျပဳလုပ္ ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဆက္လက္ၿပီး လက္ရွိ အေျခအေန ထက္ တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ ေအာင္ ျပဳျပင္ တည္းမတ္မႈ ကို ျပဳလုပ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ဟု ဆိုသည့္ အယူ အဆ သည္ မွားယြင္းေနေၾကာင္း လက္ရွိ အေျခအေန ကို တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ ေအာင္ ျပဳ ႏိုင္ေၾကာင္း မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။

***************************************************************

 

END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*