?>
အာယာသြလႅာဟ္ စါဖီ ၏႐ုံးခန္းတြင္

ဂ်ႏၷသ္သိုလ္ ဗကီးအ္ ရွိ ေရာင္ဇာေတာ္မ်ား ၿဖိဳဖ်က္ခံရသည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အတြက္ မဂ်္လစ္ေစ အဇါ က်င္းပမည္

  ဂ်ႏၷသ္သိုလ္ ဗကီးအ္ ရွိ ေရာင္ဇာေတာ္မ်ား ၿဖိဳဖ်က္ခံရသည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အတြက္ မဂ်္လစ္ေစ အဇါ က်င္းပမည္

ကမာၻ႔ ရွီအာ မ်ား ၏ မရ္ဂ်ာ မ်ား မွ တစ္ပါး ျဖစ္သစည့္ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ စါဖီ ဂိုလ္ဗိုင္ဂန္နီ ၏ ႐ုံးခန္းတြင္ ဂ်ႏၷသ္သိုလ္ ဗကီးအ္ ရွိ ေအမာမ္ မ်ား (အ.စ) ၏ ေရာင္ဇာေတာ္မ်ား ၿဖိဳဖ်က္ခံရ သည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အတြက္ မဂ်္လစ္ေစ အဇါ ကို မနက္ဖန္ ေရွာင္ဝါလျမတ္ ၈ ရက္ေန႔ ေမလ ၂၀ ရက္ေန႔ တြင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိ ရပါတယ္။အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

ေရွာင္ဝါလျမတ္ ၈ ရက္ေနသည့္ ဂ်ႏၷသ္သိုလ္ ဗကီးအ္ ရွိ ေအမာမ္ မ်ား (အ.စ) ၏ ေရာင္ဇာေတာ္မ်ား ၿဖိဳဖ်က္ခံရ သည့္ ေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဤ အတြက္ ကမာၻ႔ ရွီအာ မ်ား ၏ မရ္ဂ်ာ မ်ား မွ တစ္ပါး ျဖစ္သစည့္ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ  စါဖီ ဂိုလ္ဗိုင္ဂန္နီ ၏ ႐ုံးခန္းတြင္္ မဂ်္လစ္ေစ အဇါ ကို က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိ ရပါတယ္။

ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ  စါဖီ ဂိုလ္ဗိုင္ဂန္နီ ၏ ႐ုံးခန္းတြင္ က်န္းမာေရး လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ား ႏွင့္အတူ မနက္ဖန္ ေရွာင္ဝါလ ၈ရက္ ၊ ၾကာသပေတးေန႔ ေမလ ၂၀ ရက္ေန႔ တြင္ ေဒသစံေတာ္ ခ်ိန္ မနက္ ၁၁နာရီ မွ ၁၂ အထိ  မဂ်္လစ္ေစ အဇါ ကို က်င္းပ သြားမည္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဤနည္း အတိုင္း ယေန႕ ည တြင္လည္း နမာဇ္ ေဇ မဂ္ရိဗ္ ႏွင့္ေအရွာ အၿပီး မအ္စူမာေယ ကြမ္း (စ.အ) ၏ ေရာင္ဇာေတာ္ တြင္ မဂ်္လစ္အဇါ ကို က်င္းပမည္ ျဖစ္ပါသည္။ H.I  ေဒါက္တာ နာေစရ္ ရဖီအီ မွ တရား ေရေအးတိုက္ေကၽြးမည္ ျဖစ္ၿပီး ဆရက္ဒ္ မိုဟ္စင္မ္ ဖြာေသြမီ မွ  မဆြာေဟဗ္ ဗကီးအ္  (ဗကီးအ္ ၏ ေၾကကြဲဝမ္းနည္းစရာမ်ား) ကို ဖတ္မည္ ျဖစ္ပါတယ္။

*****************************************************************
END / 251


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*