?>

စကလိုင္း ရုပ္ျမင္သံၾကား အတြက္ တာဝန္ခံမ်ား ခန္႔အပ္ျခင္း ႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳျခင္း အစီအစဥ္ ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ စကလိုင္း ရုပ္ျမင္သံၾကား အတြက္ တာဝန္ခံမ်ား ခန္႔အပ္ျခင္း ႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳျခင္း အစီအစဥ္ ကို မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီအဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) ( علیهم السّلام) ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး အာယာ သြလႅာဟ္ ေရဇာ ရမ္တြာန္နီ၏ ဦးေဆာင္မႈ ျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဤအစီအစဥ္ တြင္ မိုဟမၼဒ္ ကာစင္မ္ကာစင္မ္မီ အား စကလိုင္း ရုပ္ျမင္သံၾကား ဒါရိုက္တာ အျဖစ္၎ ၊မိုသဇာ ရွမ္စီ အား စကလိုင္း ရုပ္ျမင္သံၾကား ေပၚလစီ အႀကီးအကဲ အျဖစ္၎ ၊ မိုဟမၼဒ္ အလီ ေဟဂ်ာဇီ အား စကလိုင္း ရုပ္ျမင္သံၾကား ေပၚလစီ အဖြဲ႔ အျဖစ္ ၎ ဂုဏ္ျပဳ ခန္႔အပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

........

END / 251


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*