?>

အီရန္ အစၥလာမ္မစ္ သမၼတ ႏိုင္ငံ ပိုင္ ရုပ္ျမင္ သံၾကား မွ တိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္သည့္ ရဲဟ္ဗရ္ အင္န္ေကလာဗ္ ၏ ၂၀၂၁ ကြဒ္စ္ေန႔ မိန္႔ခြန္း

အီရန္ အစၥလာမ္မစ္ သမၼတ ႏိုင္ငံ ပိုင္ ရုပ္ျမင္ သံၾကား မွ တိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္သည့္ ရဲဟ္ဗရ္ အင္န္ေကလာဗ္ ၏ ၂၀၂၁ ကြဒ္စ္ေန႔ မိန္႔ခြန္း

ရဲဟ္ဗရ္ အင္န္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္မီ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆရက္ဒ္ အလီ ခါေမနာအီ မွ အီရန္ အစၥလာမ္မစ္ သမၼတ ႏိုင္ငံ ပိုင္ ရုပ္ျမင္သံၾကား မွ တိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္ သည့္ ၂၀၂၁ ကြဒ္စ္ေန႔ မိန္႔ခြန္းတြင္မိန္႔ၾကား သည္မွာ - ဇီယြန္( ဇိုက္ယူနစ္ (အစၥေရး)) မ်ားသည္ မိမိတို႔ လုယူ ထားသည့္ ပါလက္စတိုင္း ႏိုင္ငံ အား အၾကမ္းဖက္ အေျခစိုက္ စခန္း အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ လိုက္ပါတယ္။ အစၥေရး သည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္မဟုတ္ပါ။ မြတ္စလင္မ္ လူမ်ဳိးစုမ်ားအား တိုက္ခိုက္ ေနသည့္ အၾကမ္းဖက္ အေျခစိုက္ စခန္း သာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

 

ရဲဟ္ဗရ္ အင္န္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္မီ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆရက္ဒ္ အလီ ခါေမနာအီ မွ အီရန္ အစၥလာမ္မစ္ သမၼတ ႏိုင္ငံ ပိုင္ ရုပ္ျမင္သံၾကား မွ တိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္ သည့္ ၂၀၂၁ ကြဒ္စ္ေန႔ မိန္႔ခြန္းတြင္မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။

 

ရဲဟ္ဗရ္ အင္န္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္မီ ၏ မိန္႔ခြန္းစာသား အျပည့္အစုံ မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။

 

بسم‌اللّه‌الرّحمن‌الرّحیم

الحمد للّه ربّ‌ العالمین و الصّلاة‌ و السّلام علی سیّدنا محمّد خاتم النّبیّین و اشرف الخلق اجمعین و علی آله الطّیّبین الطّاهرین‌ و صحبه المنتجبین و من تبعهم باحسان الی یوم الدّین.

 

ပါလက္စတိုင္း ကိစၥသည္ အစၥလာမ္ေနာက္လိုက္ ေနာက္သား မ်ား အတြက္ အေရးအႀကီး တကာ အႀကီးဆုံး ႏွင့္ လက္ရွိ အထင္ရွားဆုံး ျဖစ္ပါသည္္။ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္ သည့္ အရင္းရွင္ စနစ္ ၏ ေပၚလစီမ်ား သည္ လူမ်ဳိးစု တစ္စု အား မိမိ၏ေနအိမ္ မွ လည္းေကာင္း ၊ မိမိတို႔၏ ဘိုးေဘး ဇာတိေျမ မွ စြန္႔လြတ္ ေစခဲ့ပါသည္။ ၿပီးေနာက္ အၾကမ္းဖက္ အစိုးရ တစ္ခု ကို ထူေထာင္ေစၿပီး ၊ တျခားလူမ်ဳိးစု ေနဖို႔ ျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။

အားအနည္း တကာ အနည္းဆုံး ႏွင့္ အေျခအျမစ္ မရွိတကာ မရွိဆုံး ဇီယြန္ အစိုး (အစၥေရး အစိုးရ ) ထူေထာင္ ရျခင္း၏ ယုတၱိေဗဒ မွ အဘယ္နည္း ? ဥေရာပ သားမ်ား ၏ ေျပာဆို ခ်က္ အရ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ အတြင္း ဂ်ဴး လူမ်ဳိးမ်ား အေပၚ ရက္စက္ ညွဥ္းပန္းခဲ့ၾကပါသည္။ ဤအတြက္ ေၾကာင့္ အေနာက္အာရွ တိုက္တြင္ လူမ်ဳိးစု တစ္စု အား ျပည္ေပ်ာက္ေအာင္ျပဳလုပ္ၿပီး ၎ လူမ်ဳိး အား ရက္ရက္စစက္စက္ သတ္ျဖတ္ ျခင္းျဖစ္ ဂ်ဴးလူမ်ဳိး အတြက္ လက္စားေခ် ရန္ ျဖစ္ပါသည္။

ဤအေတြးအေခၚ ျဖင့္ အေနာက္တိုင္း အစိုးရ မ်ား သည္ မိမိတို႔၏ မယိမ္းယိုင္သည့္ေထာက္ခံမႈ ၊ ရူးသြပ္ေနသည့္ အားေပးမႈ ျဖင့္ ဇီယြန္ အစိုးရ (အစၥေရး အစိုးရ) အား မွီခိုအားထား မႈ ျပဳေပးထားပါသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ မိမိတို႔ ၏ လိမ္ညာ ေျပာဆိုမႈမ်ား ျဖင့္ လူအခြင့္ အေရး ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အား ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဤ ရယ္ေမာ စရာျဖစ္ရပ္ ႏွင့္ ဝမ္းနည္းစရာ ျဖစ္ရပ္ သည္ ႏွစ္ ၇၀ ေက်ာ္ ရွိေနပါၿပီး။ ဆက္လက္လည္း ျဖစ္ေနပါသည္။ ကာလအနည္းငယ္ ၾကာၿပီးေခါင္းစဥ္မ်ား တိုးတိုးတပ္ ၍ လာပါသည္။

ဇီယြန္ မ်ား အေနျဖင့္ ပါလက္စတိုင္းအား တရား မဝင္လုယူၿပီး ပထမဆုံးေန႔ ကပင္ အၾကမ္းဖက္ အေျခစိုက္ စခန္း အျဖစ္ ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ အစၥေရး သည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္မဟုတ္ပါ။ မြတ္စလင္မ္ လူမ်ဳိးစုမ်ား ကို တိုက္ခိုက္ေနသည့္ အၾကမ္းဖက္ အေျခစိုက္စခန္း သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဤ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္သည့္ အစိုးရ ကိုေ တာ္လွန္ ျခင္းသည္ ရက္စက္ ညွဥ္းပန္း မႈ ၊ ရက္စက္ ႀကမ္းၾကဳတ္မႈ ကို ေတာ္လွန္ ျခင္း ၊ အၾကမ္းဖက္ သမား မ်ား ကို ေတာ္လွန္ ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤ သမိုင္းေပး တာဝန္ သည္ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ အားလုံး၏ တာဝန္ ဝတၱရား ျဖစ္ပါသည္။

မွတ္သားထိုက္သည့္ အခ်က္ တစ္ခ်က္မွာ နယ္ခ်ဲ႕ အစိုးရ အား ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ တြင္ ထူေထာင္ ခဲ့ေသာ္ လည္း အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္မ်ား ၏ ေဒသမ်ား အေရးႀကီး ၿပီး ထိလြယ္ ရွလြယ္သည့္ ေနရာမ်ား ကို သိမ္းပိုက္ က်ဴးေက်ာ္ ဖို႔ ျပင္ဆင္မႈ ကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အလွ်င္ စတင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ အစၥလာမ္ႏိုင္ငံမ်ား တြင္ အာဏာရွင္ စနစ္ ၊ အစြန္းေရာက္ စနစ္ ႏွင့္ မ်က္ကန္း အမ်ဳိးသားေရးစနစ္ တို႔ကို ထူေထာင္ႏိုင္ရန္ ၊ အာဏာရွင္ အစိုးရမ်ား ၏ အလိုက် သေဘာက် ျပဳေပးမည့္ အစိုးမ်ား ႀကီးစိုး ႏိုင္ရန္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား ၏ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ ကာလျဖစ္ပါသည္။ အီရန္ ၊ တူရကီ ႏွင့္ အေနာက္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ား ေျမာက္ အာဖရိက ႏိုင္ငံ မ်ား ၏ ႏွစ္ေပါင္းမ်ား စြာ ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ား ကို ေလ့လာ သုံးသပ္ျခင္း ျဖင့္ ခါးသက္သည့္ သမိုင္းမွန္ ကို ထင္ရွား ေပၚလြင္ ေစပါသည္။ မြတ္စလင္လူမ်ဳိးစု ၏အားနည္း ခ်က္ ႏွင့္ စည္းရုံးေရး ပ်က္သုံးမႈ ေၾကာင့္ ပါလက္စတိုင္း ႏိုင္ငံ သည္ အရက္စက္ အညွဥ္းပန္း ခံ အၾကမ္းၾကဳတ္ခံ အက်ဴးေက်ာ္ ခံ ျဖစ္သြားရပါသည္။ ဤ ထိုးႏွက္မႈ သည္ ကမာၻ အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံမ်ား မွ အစၥလာမ္ ေနာက္လိုက္ ေနာက္သားမ်ား ကို အေပၚ ျပဳလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

သံေဝဂ ယူစရာ ေနရာျဖစ္ပါသည္။ ထိုေခတ္၊ထို ကာလတြင္ ဇီယြန္ဝါဒီ ကာရြန္ ( အရင္းရွင္မ်ား ) ႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ တို႔သည္ ဇီယြန္ စနစ္ အား ပူးေပါင္းစည္းလုံးေစခဲ့ပါသည္။ ၿဗိတိန္ ႏိုင္ငံ သည္ ပထမဆုံး လုပ္ႀကံ ဇာတ္ခင္းျခင္း ကို အစီအစဥ္ ဆြဲ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ ပါသည္။

ဇီယြန္ ေငြရွင္ေၾကးရွင္ (အရင္းရွင္မ်ား ) သည္ လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ေငြေၾကး မ်ား ႏွင့္လက္နက္မ်ား ျဖစ္ တာဝန္ ယူခဲ့ပါသည္။ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု သည္ ပထမဆုံး တရားမဝင္ ထူေထာင္ ထားသည့္ အစိုးကို တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳ ေပးၿပီး ဂ်ဴး အေျမာက္ အမ်ား ကို ထိုေနရာသို႔ ေစလြတ္ခဲ့ ပထမဆုံး အစုိးရျဖစ္ပါသည္။

တစ္ဖက္မွ ၾကည့္ လွ်င္ နယ္ခ်ဲ႕ အစိုးရ ၊ က်ဴးေက်ာ္ တရားမဝင္ အစိုးရ သည္ ထုိေခတ္ ထိုအခ်ိန္အခါ ၏ အစၥလာမ္ ေလာက ၏ မေကာင္းသည့္ အေျခအေန ၏ ရလာဒ္ ျဖစ္ပါသည္။ အျခား တစ္ဖက္ မွ ၾကည့္ မည္ဆုိရင္ ဥေရာပ သားမ်ား ၏ ႀကံစည္မႈ ၊ က်ဴးေက်ာ္မႈ ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါ သည္။

ယေန႔ ကမၻာ အေျခအေနသည္ အရင္ကလို မဟုတ္ေတာ့ ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အေနျဖင့္ ဤ ျဖစ္ရပ္မွန ကို္ အစဥ္အၿမဲ ၾကည့္ေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔ တရားခြင့္ ၏ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာသည္ အစၥလာမ္ ေလာက ၏ အက်ဳိးအျမတ္ ဘက္သို႔ အေလးသာ ေပးေနပါသည္။ ဥေရာပ ႏွင့္ အေမရိကန္ တို႔ တြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ႏိုင္ငံေရး လူမႈေရး ျဖစ္ရပ္ အမ်ဳိးမ်ဳိး မ်ားသည္ အေနာက္ တိုင္းသားမ်ား ၏ ဖြဲ႔စည္းမႈ ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ၊ စာရိတၱ ခ်ဳိ႕ ယြင္းမႈမ်ား ႏွင့္ အားနည္း မႈမ်ားကို ကမၻာ အေရွ႕ တြင္ ေပၚလႊင္ ေစခဲ့ပါသည္။ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ တြင္ သမၼတ ေရြေးကာက္ပြဲ မ်ား ၏ ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ား အခက္အခဲ ႏွင့္ရင္ဆိုင္ ရခ်ိန္တြင္ ဤ ႏိုင္ငံ ၏ ေလလုံးထြာ၊မာန ေထာင္လႊားေနသည့္ အာဏာပိုင္မ်ား ေခါင္းေဆာင္မ်ား အႀကီးအက်ယ္ အရွက္ ရေစ ခဲ့ပါသည္။ ထိုျပင္ အေမရိကန္ ႏွင့္ ဥေရာပ တြင္ ျပန္႔ႏွံ ေနသည့္ ကိုရိုနာ ေရာဂါ အေပၚ တစ္ႏွစ္ ပတ္လုံး ေအာင္ျမင္စြာ မကိုင္တြယ္ ႏိုင္သည့္ အတြက္ လည္း အရွက္ ကြဲခဲ့ရပါသည္။ အေရးအပါဆုံး ဥေရာပ ႏိုင္ငံမ်ား ၏ ႏိုင္ငံေရး ၊ လူမႈေရး မၿငိမ္မသက္မႈမ်ား အားလုံးသည္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား ၏ က်ဆင္းမႈ ၊ ၿပိုပ်က္မႈ ၏လကၡဏာ မ်ားျဖစ္ပါသည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္ အထိလြယ္ဆုံး ၊ အရွလြယ္ဆုံး အစၥလာမ္ မီ ေဒသမ်ား တြင္ ခုခံ ကာကြယ္ေရး တပ္မ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္း ၊ ၎တို႔၏ ခုခံ မႈ ႏွင့္ တိုက္ခိုက္မႈ ဆိုင္ရာ အင္အားမ်ား တိုးတက္ လာျခင္း ၊ မြတ္စလင္လူမ်ဳိးစု မ်ား အၾကား မိမိကိုယ္ကို သတိျပဳ မိလာျခင္း သေဘာေပါက္လာျခင္း၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ႏွင့္ ဇြဲ ရွိလာျခင္း၊ အစၥလာမ္ဆိုင္ရာ ၊ ကုရ္အာန္ ဆိုင္ရာ ညာသံမ်ား ဘက္သို႔ စိတ္ဝင္စားလာမႈ တြင္ တိုးတက္လာျခင္း၊ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ တိုးတက္ လာမႈ၊ လူမ်ဳိးစုမ်ား တြင္ လြတ္လပ္ေရး ကို ႏွစ္သက္လာမႈ ၊မိမိကုိယ္ကို အားကိုးမႈ တြင္ ျမွင့္တက္လာမႈ၊ ဤ အရာမ်ားအားလုံးသည အနာဂတ္ အတြက္ မဂၤလာ ရွိသည့္ လကၡဏာ ရပ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ဤမဂၤလာရွိသည့္ အနာဂတ္ တြင္ မြတ္စလင္မ္ ႏိုင္ငံမ်ား သည္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အျပန္အလွန္ ကူညီေဖးမ ေရး တြင္ အေျခခံ က်သည့္ ရည္မွန္းခ်က္ ျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။ ဤရည္မွန္းခ်က္ သည္ မျဖစ္ႏိုင္စရာလည္း မရွိေပ။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အျပန္အလွန္ ကူညီေဖးမ ေရးအတြက္ ဗဟို ဌာန အျဖစ္ ပါလက္စတိုင္း ကိစၥ ျဖစ္ရမည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ပါလက္စတိုင္း တစ္ႏိုင္ငံလုံး ႏွင့္ ကြဒ္စ္ ရွရီးဖ္ ျဖစ္ဖို႔ လိုပါသည္။ ဤအတြက္ေၾကာင့္ အမွန္တရား တစ္ခုမွ ဟဇရသ္ ေအမာမ္ ခိုေမနီ (ရ.ဟ) ၏ ေတာက္ပေနသည့္ႏွလုံးသား တြင္ ရမ္တြာန္ လျမတ္ ၏ ေသာၾကာ ေနာက္ဆုံး အပတ္ ကို ကြဒ္စ္ေန႔ အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ (အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္မွ) ထည့္ေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ကြဒ္စ္ရွရီးဖ္ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မြတ္စလင္မ္မ်ား ၏ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ကူညီေဖးမမႈ သည္ ရန္သူ ဇီယြန္ (အစၥေရး ) ႏွင့္ ၎တို႔ ၏ မဟာမိတ္မ်ားျဖစ္သည့္ အေမရိကန္ ႏွင့္ဥေရာပ အတြက္ ေၾကာက္စရာ ကို ျဖစ္ေစပါသည္။ ဤရာစုႏွစ္အတြက္ အေကာင္းဆုံး သေဘာတူမႈ ဆိုသည့္ အစီအစဥ္၏ မေအာင္ျမင္ ၿပီးေနာက္ တရားမဝင္အစိုး ရ ႏွင့္ အခ်ဳိ႕ အားနည္း အားေပ်ာ့ သည့္ အာရပ္ အစိုးရမ်ား အခ်ဳိ႕ ႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံ မႈ သည္ ဤ အမွန္တကယ္ (၎တို႕) ေၾကာက္ေနသည့္ ေၾကာက္စရာ မွ ထြက္ေျပးသည့္ မေအာင္ျမင္မႈ ျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။

က်ေနာ္ ယုံၾကည္စြာ ျဖင့္ ေျပာႏိုင္ပါသည္။ ဤ(၎တို႔၏) ႀကိဳးပမ္းမႈ မ်ားသည္ အာနိသင္ရွိ မည္မဟုတ္ေခ်။ ရန္သူ ဇီယြန္ (အစၥေရး ) အစိုးရ ၏ေနဝင္ခ်ိန္ စေနၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ေနဝင္မႈသည္ ရပ္သြားမည္မဟုတ္ပါ။

အနာဂတ္ အတြက္ အေရးႀကီး အခ်က္ ၂ ခ်က္ ရွိပါသည္။ ပထမ အေရးႀကီးအခ်က္မွာ ပါလက္စတိုင္း ႏိုင္ငံ အတြင္း ခုခံ ေတာ္လွန္ေရး မ်ားဆက္လက္ တည္ရွိေနျခင္း ၊ေဂ်ဟတ္ဒ္ တပ္ဦး ႏွင့္ ရွဟီးဒ္ ျဖစ္မႈ အတြက္ အားေကာင္း ေအာင္ျပဳျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဒုတိယ အခ်က္မွာ မြတ္စလင္မ္ ေလာက ႏွင့္ အစိုးရမ်ား ဘက္မွ ပါလက္စတိုင္း မိုဂ်ာဟစ္ဒ္ မ်ား အတြက္ လက္ေတြ႔ ကူညီေဖးမ ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အာဏာပိုင္မ်ား ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာ သည့္ ပညာတတ္မ်ား ၊အိုလမာေယဒီးန္ ၊ ဂ်မာအသ္သူ ၊ ဂ်မအသ္သားမ်ား ၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၊ စိတ္အား ထက္သန္ သည့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ လူငယ္မ်ား ႏွင့္ အျခား အလႊာ အသီးသီးမ်ား အားလုံးတို႔သည္ မိမိတို႔ ၏ ေနရာအသီးသီးမွ အားလုံး အတူတူ လႈပ္ရွား တြင္ပါဝင္ လႈပ္ရွားေစလိုပါသည္။ ဤလႈပ္ရွားမႈမ်ား သည္ ရန္သူ ၏ လွည့္စားမႈ လွည့္စား လွည့္ဖ်ား မႈ ကို တားဆီးေပးလိုက္မည္။ ၿပီးေနာက္ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ ကတိျပဳထား သည့္ ကတိေတာ္ امیریدونکیدافالّذینکفرواھمالمکیدون[1]ျဖစ္ပါမည္။ ၿပီးေနာက္ ေနာက္ဆုံးေခတ္ကာလ ကိုျပသေနသည့္[2] واللہغالبعلیامرہ؛ولکناکثرالناسلایعلمون

ရဲဟ္ဗရ္အင္န္ေကလဗ္ အစၥလာမ္မီ အေနျဖင့္ ဤမိန္႔ခြန္း ၿပီးေနာက္ အာရဘီ ဘာသာစကား ျဖင့္ မိမိ၏ ေဟာေျပာမႈကို စေလ၏ ။ ၎မိန္႔ခြန္း ၏ ဘာသာျပန္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဤေနရာတြင္ အာရပ္ လူငယ္လူရြယ္ မ်ား ကို ၎တို႔ ၏ ဘာသာ စကား ျဖင့္ ေျပာၾကား လိုပါ သည္။

بسم اللہ الرّحمن الرّحیم

လြတ္လပ္ေရး ကို ျမတ္ႏိုးၾကသည့္ အာရပ္ လူမ်ဳိး လူငယ္လူရြယ္မ်ား ကို စလာမ္ ပို႔သ ပါ၏။ ပါလက္စတိုင္း ႏွင့္ ကြဒ္စ္ အတြက္ မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ေနသည့္ လူထု ႏွင့္ အလ္အက္ဆြာ ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ ၏ မိုဂ်ာဟစ္ဒ္မ်ား ကို စလာမ္ ပို႔သပါ၏။

ဇြဲ၊လုံလရွိရွိျဖင့္ ရပ္တည္ ခဲ့သည့္ ရွဟီးဒ္ ေတာ္မ်ား ႏွင့္ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ သည္ မိုဂ်ာဟစ္ဒ္မ်ား အေပၚ စလာမ္ ပို႔သ ပါ၏။ ၎တို႔အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ အသက္မ်ား ကို စေတးခဲ့ၾကပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ရွဟီးဒ္ အဲဟ္မဒ္ ယာစင္န္ ၊ ရွဟီးဒ္ ဆရက္ဒ္ အဘာစ္မူစဝီ ၊ ရွဟီးဒ္ ဖသ္ဟာ ရွကာကီ ၊ ရွဟီးဒ္ ေအမါဒ္ မြဂ္နီေယ ၊ ရွဟီးဒ္ အဗ္ဒိုလ္အဇီးဇ္ ရန္ေသစီ ၊ ရွဟီးဒ္ အဘူမဲဟ္ဒီ အလ္မိုဟဒစ္ ႏွင့္ ဇြဲလုံလ ျဖစ္ရပ္တည္ေပးခဲ့ၾကသည္ ရွဟီးဒ္မ်ား အားလုံး၊ရွဟီးဒ္ မ်ား အားလုံး တြင္ လူသိရွင္ၾကား ဆုံး ရွဟီးဒ္ ကာစင္မ္ ဆိုလိုင္မန္နီ ေပၚသို႔ စလာမ္ ပို႔သပါ၏။ ဤရွဟီးဒ္ မ်ား အားလုံး သည္ မိမိတို႔၏ မဂၤလာ ရွိသည့္ ဘဝ ႏွင့္ ဇြဲလုံလ ရွိရွိႏွင့္မားမား မတ္မတ္   စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ ရွဟီးဒ္ျဖစ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ဤအတြက္ အထူး အာနိသင္ရွိမႈ ၊ အက်ဳိး သက္ေရာက္မႈ ကို ျဖစ္ ေစခဲ့ပါ သည္။

ပါလက္စတိုင္း မိုဂ်ာဟစ္ဒ္မ်ား ႏွင့္ ဇြဲ၊လုံလရွိရွိျဖင့္ ရပ္တည္ ခဲ့သည့္ ရွဟီးဒ္ ေတာ္မ်ား၏ သန္႔ ရွင္း စင္ၾကယ္ သည့္ေသြးမ်ား သည္ ဤ မဂၤလာရွိသည့္ အလံေတာ္ အား မွေထာင္ရတြင္ လည္းေကာင္း ျမွင့္တင္ ရတြင္ လည္းေကာင္း ပါလက္စတိုင္း ေဂ်ဟတ္ဒ္ ၏ အတြင္းပိုင္အင္အား ကို လည္းေကာင္း အဆ တစ္ရာ တိုးျမွင့္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္က ပါလက္စတိုင္း လူငယ္မ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔ကိုယ္ကို ေက်ာက္ခဲမ်ား ပစ္ေပါက္၍ ကာကြယ္ ခဲ့ၾကပါသည္။ယေန႔ ပစ္မွတ္ကို တိက်စြာ ခ်ိန္ၿပီး ပစ္စြမ္း ႏိုင္သည့္ ဒုံးက်ည္မ်ား ႏွင့္ ရန္သူကို အေျဖျပန္ေပးေနပါၿပီး။

ပါလက္စတိုင္း ႏွင့္ ကြဒ္စ္ ကို က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ တြင္ ((အလ္အရ္ဇိုမိုကဒစဟ္)) သန္႔ရွင္း ျမင့္ျမတ္သည့္ ေျမ ဟု ေခၚဆို ထားပါသည္။ ဤသန္႔စင္ စင္ၾကယ္ သည္ေျမ အား ဆယ္ႏွစ္ထက္ မက မသန္႔စင္တကာ မသန္႔စင္ဆုံး ၊ အဆိုးရြားတကာအဆိုးရြားဆုံး သူမ်ား မတရားသိမ္းပိုက္ထား ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤ မတရား သိမ္းပိုက္ ထားသည့္ ႐ႈိင္တြာန္ မိစာၦ မ်ား သည္ လူေကာင္း လူမြန္မ်ား ၏ ေသြး ႏွင့္ေျမကို ေရာေစခဲ့ပါသည္။ ၿပီးေနာက္ အလြန္တရာ အရွက္ တရား ကင္းမဲ့ စြာ ျဖင့္ ဝင္ခံ ထားပါသည္။

ဤသူမ်ားသည္ လူမ်ဳိးေရး အစြဲႀကီးသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ ကပင္ ဤေျမပိုင္ရွင္မ်ား ကို သတ္ျဖတ္ ျခင္းမ်ား ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ျခင္း မ်ားဖမ္းခ်ဳပ္မႈ မ်ား ႏွင့္ ဒုကၡေပး ျခင္းမ်ား ကို ျပဳခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ လည္း အလ္ဟမ္ဒိုလစ္လႅာဟ္ ၊ ၎တို႔၏ ဆႏၵမ်ား အသီသမ်ား မေအာင္ျမင္ခဲ့ေခ်။

ပါလက္စတိုင္းသည္ ရွင္သန္ ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။၎တို႔ ၏ ႐ုန္းကန္ ႀကိဳးပမ္းမႈ ဆက္လက္ ရွိေန မည္။ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ ၏ အကူအညီ အေဖးအမ ႏွင့္ မေကာင္းဆိုးရြား ရန္သူမ်ား ကို လြမ္းမိုး ေအာင္ႏိုင္ မည္ ျဖစ္ပါမည္။ ကြဒ္စ္ ရွရီးဖ္ ႏွင့္ ပါလက္စတိုင္း တစ္ႏိုင္ငံ လုံး ၏ ေျမသည္ ဤ ႏိုင္ငံ ျပည္သူ လူထု ၏ ေျမ ျဖစ္ပါသည္။ အင္န္ရွာအလႅာဟ္ ၎တို႔ ကို ျပန္ၿပီး ရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။وماذالکعلیاللہبعزیز

ပါလက္စတိုင္း ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မြတ္စလင္မ္လူမ်ဳိးတိုင္း ၊ မြတ္စလင္မ္ အစိုးတိုင္း တာဝန္ ဝတၱရားမ်ား ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ႐ုန္းကန္ ႀကိဳးပမ္း မႈ ၏ ဗဟို ဌာနသည္ ပါလက္စတိုင္း ကိုယ္တိုင္ ျဖစ္ပါသည္။ ပါလက္စတိုင္း ေျမ အတြင္း ေနထိုင္သူမ်ား ျဖစ္ေစ အျပင္ တြင္ေနထိုင္သူမ်ား ျဖစ္ေစ ၎တို႔ အားလုံးကို ေပါင္းရပါမည္။ ၎တို႔၏ အေရ အတြက္ မွာ ၁၄သန္း ရွိပါသည္။ ၎တို႔ အားလုံး စည္းလုံး ညီညြတ္ျခင္း ၊ ရည္မွန္းခ်က္ တူျခင္း ျဖင့္ ႀကီးက်ယ္ သည္ လုပ္ရပ္ ကို လုပ္ ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ပါလက္စတိုင္း ညီညြတ္ေရး ၏ ရန္သူမွာ ဇီယြန္ (အစၥေရး) အစိုးရ ၊ အေမရိကန္ ႏွင့္ အခ်ဳိ႕ ႏိုင္ငံေရး အင္အား မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အကယ္၍ ပါလက္စတိုင္း ညီေႏွာင္မ်ား အၾကား စည္းလုံး ညီညြတ္မႈ မၿပိဳ ပ်က္ သမွ် ျပင္ပ ရန္သူ သည္ ဘာမွ ဖ်က္စီး ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။ ဤ စည္းလုံးညီညြတ္မႈ အတြက္ ပါလက္စတိုင္း ေျမ အတြင္း ေဂ်ဟာဒ္ ႏွင့္ ရန္သူ အေပၚ မယုံၾကည္မႈ ကို အေျခခံ ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ပါလက္စတိုင္း ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေပၚလစီမ်ား တြင္ ပါလက္စတိုင္း တို႔၏ ရန္သူ အစစ္ ၊အဓိက ရန္သူမ်ား ျဖစ္သည့္ အေမရိကန္ ၊ ၿဗိတိန္ ႏွင့္ မေကာင္းဆိုးရြား ဇီယြန္ (အစၥေရး) တို႔ အေပၚ လုံဝ မယုံၾကည္မိဖို႔ လိုပါသည္။

ပါလက္စတိုင္းမ်ား အေနျဖင့္ ဂါဇာ တြင္ ျဖစ္ေစ ၊ ကြဒ္စ္ တြင္ ျဖစ္ေစ ၊ ေဂ်ာ္ဒန္ အေနာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေစ ၊ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ တြင္ အက်ဴးေက်ာ္ခံ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ျဖစ္ေစ ၊ တဲစခန္းမ်ား တြင္ ျဖစ္ေစ ၊အားလုံး စုေပါင္းၿပီး စည္းရုံးမႈ တစ္ခုကို ထူေထာင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔ အေနျဖင့္ အျပန္အလွန္ အဆက္အသြယ္ ရွိေစမည့္ နည္းဗ်ဴဟာ ကို အသုံးျပဳဖို႔ လုိအပ္ပါသည္။ ေဒသတိုင္း အျခား ေဒသကို ပါ ကာကြယ္ ေပးရမည္။ ၎တို႔ အေပၚ ဖိႏွိပ္ လာသည့္ အေျခအေန တြင္ မိမိတို႔ လုပ္ႏိုင္သည့္ ကိရိယာမ်ား အလုပ္မ်ားကို အသုံးခ်ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေအာင္ျမင္မႈ အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္သည္ ယေန႔ မေန႔ကထက္ပို၍ မ်ား ပါသည္။ အင္အား ဆိုသည္ ခ်ိန္ခြင္ လွ်ာ သည္ ယေန႔ ပါလက္စတိုင္းမ်ား ၏ ရပိုင္ခြင့္ အတြက္ အျပည့္အဝ အေလး သာေပး ေနပါသည္။

ရန္သူ ဇီယြန္ (အစၥေရး ) သည္ တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ ပိုမို၍ အားနည္း အားေပ်ာ့ ၍ လာပါသည္။ ၎၏ စစ္တပ္ သည္ မိမိကိုယ္ ကို မ႐ႈံး ႏိုင္ဟု ညာသံေပးခဲ့ပါသည္။ ယေန႔ လက္ဘႏြန္ ႏွင့္ ၃၃ ရက္တာ တိုက္ပြဲဝင္ခ်ိန္ ၊ ဂါဇာ ႏွင့္ ၂၂ ရက္ ႏွင့္ ၈ ရက္ တိုက္ပြဲဝင္ခ်ိန္ အ႐ႈံး ႏွင့္ရင္ဆိုင္ရၿပီး မည္သည့္ အခါ မွ ေအာင္ပြဲခံရမည္မဟုတ္ေတာ့သည္ စစ္တပ္ အျဖစ္သို႔ ေရာက္သြားပါသည္။ ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေန မွ ၂ႏွစ္တာ အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ ၄ ႀကိမ္ က်င္းပ ေပးခဲ့ ရပါသည္။ ၎၏ လုံၿခဳံေရး အေျခ အေနသည္ ဆက္တိုက္ ဆက္တုိက္ ႐ႈံးနိမ့္ မႈႏွင့္ရင္ဆိုင္ ေနရပါသည္။ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ား အၾကား ေျပာင္းျပန္ ေန႕စဥ္ေျပာင္းေရြ႕ မႈဘက္သို႔ စိတ္ဝင္စားမႈ တိုးတိုးလာသည့္ အတြက္ ဤအ႐ႈပ္ေတာ္ပုံ အစိုးရ အတြက္ ပိုမို၍ အရွက္ကြဲမႈ ကို ျဖစ္ေစပါသည္။

အေမရိကန္ ၏ အကူအညီ ျဖင့္ အခ်ဳိ႕ အာရပ္ ႏိုင္ငံမ်ား ႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရး ၊ဆက္ဆံေရး မ်ားကို ျပဳလုပ္ၿပီး ပုံမွန္ အေျခအေန သို႔ ေရာက္လာရန္ ၎၏ အဆက္မျပတ္ ႀကိဳးပမ္း မႈသည္လည္း ဤအစိုးရ၏ အားနည္းခ်က္ ၏ လကၡဏာ ေနာက္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ လည္း ဤသို႔ျပုျခင္း ျဖစ္လည္း ၎အတြက္ ဘာမွ အက်ဳိး ျဖစ္ေစမည္ မဟုတ္ေခ်။ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ အလ်င္ကတည္း အီဂ်စ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ခိုင္မာေအာင္ ျပဳခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္ႏွင့္ယွဥ္လ်င္ ယခု အခ်ိန္ ဇီယြန္ (အစၥေရး) အစိုးရသည္ အလြန္တရ ပိုမို၍ အားနည္း အားေပ်ာ့ သြား ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ဤအေျခအေန တြင္ ၎ အေနျဖင့္ အားနည္းအားေပ်ာ့ သည့္ ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္လိုက္လွ်င္ ၎ အတြက္ လြတ္ေျမာက္မႈ ကို ရႏိုင္မည္ လား? ထို ႏိုင္ငံမ်ား ကိုလည္း ဤ ဆက္သြယ္မႈ ျဖင့္ မည္သည့္ အက်ဳိး အျမတ္ မွ ရွိမည္ မဟုတ္ေခ်။ ရန္သူ ဇီယြန္ (အစၥေရး ) အေနျဖင့္ ၎(အားေပ်ာ့အားနည္း အာရပ္ႏိုင္ငံ) တို႔၏ ႏိုင္ငံ (ေျမ) ႏွင့္ ေငြေၾကးကို သုံးစြဲ မည္ ။ ၿပီးေနာက္ ၎တို႔ ထံတြင္ မေကာင္း မႈမ်ား ႏွင့္ မလုံၿခဳံမႈမ်ားကို ျဖန္႔ေဝ ပါလိမ့္မည္။

သို႔ေသာ္ ဤ ျဖစ္ရပ္မွန္ မ်ားကို ၾကည့္၍ အျခားသူမ်ား အေနျဖင့္ ဤ လႈပ္ရွား ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မိမိတို႔၏ ႀကီးမားသည့္ တာဝန္ ဝတၱရား ကို မေမ့ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ မြတ္စလင္မ္ အိုလမာ ႏွင့္ခရစ္ယာန္ အိုလမာ(သာသနာပညာရွင္ႀကီးမ်ား) အေနျဖင့္ ဇီယြန္ (အစၥေရး)အစုိးရ ႏွင့္ဆက္သြယ္မႈ ကို တရားေတာ္ အရ မပိုင္ေၾကာင္း သတ္မွတ္သင့္ေပသည္။ လြတ္လပ္ေရးကို ျမတ္ႏိုးသူမ်ား ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာ သည့္ ပညာရွင္မ်ား အားလုံး ကို ပါလက္စတိုင္း ၏ ေနာက္ေက်ာကို ဓားႏွင့္ထိုးျခင္း ၊သစၥာေဖာက္ ျခင္း ၏ ရလာဒ္မ်ား ႏွင့္ပတ္က္ၿပီး အသိေပး သင့္ ပါသည္။

ဇီယြန္ (အစၥေရး) အစိုးရ က်ဆုံး ရန္အတြက္ ပိြဳင့္ မွာ ခုခံ ကာကြယ္ ေရး စြမ္းအား ကို တိုးပြား ေအာင္ျပဳျခင္းျဖစ္ၿပီးအနာဂတ္အတြက္ ေအာင္ျမင္မႈကို ျဖစ္ေစပါသည္။ ကာကြယ္ေရး ႏွင့္ စစ္အင္အား ကို တိုးျမွင့္ ျခင္း၊ ထိေရာက္သည့္ လက္နက္မ်ား မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ ရပ္တည္ၿပီး တည္ေဆာက္ႏိုင္ျခင္း၊ တိုက္ပြဲဝင္ရဲေဘာ္မ်ားသည္ မိမိကိုယ္ကို ယုံၾကည္ စိတ္ခ် ျခင္း၊ လူငယ္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မိမိကိုယ္ ကို အသိအျမင္ကို တိုးပြား ေအာင္ ျပဳျခင္း ၊ ပါလက္စတိုင္း တႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာ ႏွင့္ ျပည္ပ တြင္ ခုခံ ကာကြယ္ မႈ အား တိုးျမွင့္ေပးျခင္း ၊ မၾကာေသးမီ က အလ္အက္ဆြာ ဗလီ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ အား ကာကြယ္ ရန္ အတြက္ လူငယ္မ်ား ၏ အုံ ႂကြမႈ ျဖစ္ျခင္း သည္ ကမာၻေနရာမ်ား ရွိ လူထု အေျမာက္အမ်ား ၏ အျမင္တြင္ ပါလက္စတိုင္း လူမ်ဳိးတို႔ ၏ ႐ႈန္းကန္ လႈပ္ရွား မႈ ႏွင့္ အဖိႏွိပ္ခံ အရက္စက္ခံရမႈကို တစ္ၿပိဳင္တည္း ေရာင္ျပန္ဟပ္ ေစပါ သည္။

 

ပါလက္စတိုင္း ခုခံကာကြယ္ေရး ယုတၱိေဗဒ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အီရန္ အစၥလာမ္မစ္ သမၼတ ႏိုင္ငံ မွ ကုလသမဂၢ မွတ္တမ္း တြင္ မွတ္ပုံတင္ထားပါသည္။ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး စိတ္ဝင္စားစရာယုတၱိေဗဒ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ပါလက္စတိုင္း မိုဂ်ဟစ္ဒ္မ်ား (အမ်ဳိးသားေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား၊သူကၽြန္ဘဝ မေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းသူမ်ား ) ပါလက္စတိုင္း ျပည္သူ ၊ျပည္သားမ်ား အားလုံး ႏွင့္ အတူ ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပရန္ ကိစၥကို တင္ျပႏိုင္ပါသည္။ ဤ ဆႏၵခံယူ ပြဲျဖစ္္ ပါလက္စတိုင္းႏိုင္ငံ ၏ ႏိုင္ငံေရး ဆိုင္ရာ စနစ္ သတ္မွတ္ ႏိုင္မည္။ ဤပါလက္စတိုင္း ႏိုင္ငံ သား အစစ္ မ်ားသည္ မည္ သည့္ လူမ်ဳိး၊ မည္သည့္ ဘာသာကို ကိုးကြယ္သူ ျဖစ္ပါေစ ယုတ္စြ ျပည္ေျပးသည့္ဘဝႏွင့္ ေေနေနရသည့္ ပါလက္စတိုင္းသားမ်ားပင္ ျဖစ္ေစဆႏၵခံယူပြဲ တြင္ ဝင္ေရာက္ ပါဝင္ရေပမည္။ ဤဆႏၵခံယူပြဲ သည္ ျပည္ေျပး ပါလက္စတိုင္း မ်ားကို မိမိႏိုင္ငံ သို႔ ျပန္လည္ ေခၚယူေပမည္။ ၿပီးေနာက္ ပါလက္စတိုင္းႏိုင္ငံ အတြင္း မွီတင္း ေနထိုင္ေနသည့္ ပါလက္စတိုင္း မဟုတ္သူမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ် ေပမည္။

ဤေတာင္းဆိုခ်က္ သည္ ဒီမိုကေရစီ ၏ နိယာမ ကို အေျခခံထားပါသည္။ ဤ နိယာမ ကို ကမၻာ က အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံ ထားၿပီး မည္သူမွ် ဤ နိယာမ ၏ တိုးတက္မႈ ကို မထိခိုက္ ႏိုင္ေခ်။    

ပါလက္စတိုင္း မိုဂ်ဟစ္ဒ္မ်ား (အမ်ဳိးသားေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား၊သူကၽြန္ဘဝ မေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္း သူမ်ား ) အေနျဖင့္ က်ဴးေက်ာ္အစိုးရ ၊ တရားမဝင္ အစိုးရ အား ၎မတတ္ႏိုင္ သည့္အဆုံး လက္ခံ ရသည့္ အထိ ၎တို႔အား ဥပေဒ နည္းအရတစ္မ်ဳိး စာရိတၱဆိုင္ရာျဖင့္ တစ္နည္း ေတာ္လွန္ လႈပ္ရွား ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ ၏ နာမေတာ္ ျဖင့္ ေရွ႕ သို႔ ဆက္တက္ရပါမည္။ لینصرنّاللہمنینصرہဆို သည္ကို သိထား ရပါမည္။

ဝစလာမ္မြန္းန္အလိုင္းကြမ္း ဝရဲဟ္မသိုလႅာဟ္

[1] စူရဟ္ သူရ္ ၊ အာယသ္ေတာ္ အမွတ္ ၄၂ ။ ။ ၎တို႔သည္ လွည့္စား လိုၾကပါသည္။သို႔ေသာ္ ကာေဖရ္ ျဖစ္ သြားၾကေလ၏ ။ ၎တို႔သည္ မိမိတို႔လွည့္ ကြက္တြင္ မိသြားၾကေလ၏။

[2] စူရဟ္ ယူစြဖ္ ၊ အာယသ္ေတာ္ အမွတ္ ၂၁ ။ ။ အလႅာဟ္ ဟို အရွင္ျမတ္ သခင္ သည္ မိမိ အလုပ္ (မွန္သမွ်ကို) စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေတာ္မူပါသည္။ သို႔ေသာ္ လူ ထု အမ်ားစု သည္ မသိရွိၾကေပ။


ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*